واکنش شرکت بهينه سازي مصرف سوخت به اظهارات رئيس شوراي شهر تهران:

پس از ورود واگن هاي جديد  بازپرداخت ها  انجام مي شود

مشعل - هفته گذشته بود که از سوي شوراي اسلامي شهر تهران، خبري مبني بر طلب 700 ميليون دلاري مترو از دولت منتشر شد. اين در حالي است که طرح «توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهري در هشت کلانشهر اصفهان، تبريز، شيراز، اهواز، کرمانشاه، مشهد، کرج و قم» همسو با ماده 12 قانون رفع موانع توليد و رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ، 8 خرداد 96 به وزارت نفت سپرده شد. بر اساس اين طرح، وزارت نفت مکلف است متناسب با تعداد سفرهاي اضافي از طريق واگن جديد (نه واگن هاي موجود) با اعلام سرمايه گذار عامل صرفه جويي طرح، تاييد شهرداري تهران و ديگر کلانشهرها و تاييد نهايي وزارت نفت مبلغ صرفه جويي را پرداخت کند.

بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد مقرر شده است، هزار دستگاه واگن جديد طي سال هاي 96 تا 1400 وارد ناوگان مترو تهران و هزار دستگاه واگن جديد وارد ناوگان مترو هشت کلانشهر شود و وزارت نفت پس از ورود واگن هاي جديد و متناسب با تعداد سفر اضافه شده، سرمايه گذاري در تهران را به مدت 10 سال و در ديگر کلانشهرها به مدت 15 سال در نظر گرفته است. ميزان بازپرداخت به صورت تجمعي در تهران و کلانشهرها، حداکثر 2.6 ميليارد دلار (1.42 ميليارد دلار در تهران و 1.18 ميليارد دلار در کلانشهرها) خواهد بود.

در آبان سال 97 مراسم امضاي موافقتنامه هاي مربوط به افزودن واگن هاي جديد با حضور وزير نفت و شهرداران تهران و هشت کلانشهر برگزار شد. براساس موافقتنامه هاي امضا شده، افزايش هزار و 439 دستگاه واگن جديد در تهران و کلانشهرهاي مشهد، تبريز، شيراز، اصفهان، اهواز، قم، کرج و کرمانشاه در دستور کار قرار گرفت. هم اکنون قرارداد ورود 301 دستگاه واگن تا پايان سال 99 به ارزش 428 ميليون دلار با شهرداري تهران و شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه امضا و ابلاغ شده است و شرکت بهينه سازي مصرف سوخت به نمايندگي از وزارت نفت در حال پيگيري براي اعلام ورود واگن هاي جديد از سال 96 تاکنون است که اين آمار بايد از سوي شهرداري تهران به اين شرکت اعلام شود. بديهي است، پس از اعلام ورود واگن ها از سوي شهرداري تهران، امکان بازپرداخت پس از تخصيص بودجه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي و براساس قانون سنواتي بودجه، در چارچوب قرارداد ميسر خواهد بود. ضمن آنکه قرارداد ورود 285 دستگاه واگن جديد نيز با کلانشهرهاي مشهد، تبريز، اصفهان و شيراز در مرحله ابلاغ است و پيش بيني مي شود تا پايان سال 98 در مجموع 321 دستگاه واگن، مشمول  طرح ياد شده در تهران و چهار کلانشهر مشهد، شيراز، تبريز و اصفهان شود. مريم مهدي نژاد، مدير پروژه طرح «توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهري در هشت کلانشهر» با اشاره به ابلاغ قرارداد ورود 301 دستگاه واگن (در قالب قرارداد افزودن هزار واگن جديد به ناوگان متروي تهران) در تاريخ 9 تير امسال به شهرداري و شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه مي گويد: «در حال حاضر شهرداري مکلف است فهرست واگن‎هاي جديد را به وزارت نفت اعلام کند تا بعد از تاييد، شرکت بهينه‎سازي مصرف سوخت نسبت به اخذ عملکرد و بازپرداخت اقدام کند که با وجود پيگيري‎هاي صورت‎ گرفته، هنوز فهرست در اختيار وزارت نفت قرار داده نشده است.» او با اشاره به سابقه طرح توسعه مترو از محل کاهش مصرف سوخت ادامه مي دهد: «شرکت بهينه‎سازي مصرف سوخت به نمايندگي از وزارت نفت در سال‎هاي 80 و 81 نسبت به پرداخت کمک بلاعوض/ يارانه سود تسهيلات براي توسعه مترو در شهر تهران از محل کاهش مصرف سوخت و مطابق با قوانين و مقررات آن زمان اقدام کرد و مبالغي را براي توسعه طرح مترو تهران در اختيار شرکت راه‎آهن شهري تهران و حومه قرار داد. در سال‎هاي بعد، مطابق با قوانين بودجه سالانه و مجلس، امکان حمايت از طرح‎هاي کاهش مصرف سوخت از جمله توسعه مترو ميسر نبود تا اينکه در سال 93 مطابق با قانون بودجه و از سال 94 مطابق با ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت‎پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، امکان حمايت از طرح‎هايي که به کاهش مصرف سوخت منتهي مي‎شود، در چارچوب موارد ذکر شده در قانون فراهم شد که شرط اصلي آن، تصويب طرح‎ها در شواري اقتصاد است.»

بحث پرداخت 25 سنت به ازاي هر سفر مطرح نبوده است

مهدي نژاد در پاسخ به اين پرسش که رئيس شوراي شهر تهران بتازگي در گفت‎وگويي اظهار داشته که بر اساس توافق هاي انجام شده در آن زمان، ابتدا قرار بوده براي هر سفر 25 سنت به مترو پرداخت شود که بعدها اين رقم کاهش يافته است، مي گويد: «در همه مکاتبات موجود آن زمان، بحث پرداخت مبلغ 7 و 9 سنت به ازاي هر سفر مطرح بوده و عدد 25 سنت مطرح نبوده است.»

او در ادامه به تصويب طرح توسعه حمل‎و‎نقل مسافر با قطار شهري در تهران و هشت کلانشهر در شوراي اقتصاد در سال 96 و مسؤوليت شرکت بهينه‎سازي مصرف سوخت به نمايندگي از وزارت نفت در اجراي اين مصوبه اشاره مي کند و ادامه مي دهد: «در اين طرح براي ورود 2 هزار دستگاه واگن جديد (هزار دستگاه در تهران و هزار دستگاه در هشت کلانشهر) در سال‎هاي 1396 تا 1400 برنامه‎ريزي شده و تعهدات موضوع اين مصوبه متناسب با تعداد سفرهاي اضافي از طريق واگن جديد در سقف مصوبات صادره از سوي شوراي اقتصاد براي تهران و هشت کلانشهر با اعلام سرمايه‎گذار عامل صرفه‎جويي طرح، تاييد شهرداري تهران و ساير کلانشهرها و تاييد نهايي وزارت نفت و تخصيص بودجه از سوي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي از محل منابع ناشي از صادرات سوخت صرفه‎جويي شده، پرداخت خواهد شد.» به گفته مدير اين پروژه، «ورود واگن‎هاي جديد بايد در بازه‎هاي زماني سه ‎ماهه از سوي شهرداري تهران و ساير کلانشهرها به وزارت نفت اعلام شود و شرکت ملي نفت ايران از منابع حاصل از صرفه‎جويي سوخت ناشي از سفرهاي اضافي، مکلف است به ازاي هر سفر اضافي نسبت به دوره مبنا، 8/9 سنت پرداخت کند. بنابراين مطابق مصوبه شوراي اقتصاد، وزارت نفت در صورت تخصيص بودجه از سوي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي، تنها با ورود واگن جديد بعد از ابلاغ مصوبه شوراي اقتصاد و همچنين در صورت تحقق افزايش سفر نسبت به سه ماهه اول سال 96، مي‎تواند نسبت به بازپرداخت سرمايه‎گذاري اقدام کند و امکان پرداخت براي سفرهايي که قبل از اين بازه زماني صورت گرفته، امکان‎پذير نيست و قانون چنين اجازه‎اي نمي‏ دهد.»

حذف شرط ارائه ضمانت بانکي با هدف تسهيل طرح

طرح توسعه حمل‎ونقل مسافر با قطار شهري در تهران و هشت کلانشهر، آبان‎ پارسال با امضاي اسناد همکاري بين شرکت ‎بهينه‎سازي مصرف سوخت، شهرداري‎ها و سازمان‎هاي قطار شهري تهران، اصفهان، تبريز، شيراز، اهواز، کرمانشاه، مشهد، کرج و قم کليد خورد که بر اساس اعلام شرکت بهينه‎سازي مصرف سوخت، در مرحله نخست اجراي طرح، موافقت نامه‎هاي مربوط به افزايش هزار و 439 دستگاه واگن به ناوگان 9 کلانشهر در دستور کار قرار گرفته است.

مهدي‎نژاد با بيان اينکه همزمان با امضاي قرارداد طرح توسعه حمل‎ونقل مسافر با قطار شهري در تهران با هدف ورود هزار دستگاه واگن، قرارداد ورود 301 دستگاه واگن از اين هزار واگن با شهرداري تهران، شرکت بهره‎برداري راه‎آهن شهري تهران و حومه و سرمايه گذار امضا شد، مي گويد: «ابلاغ اين قراردادها به ارائه ضمانت نامه بانکي منوط بود که با وجود پيگيري‎هاي متعدد و با گذشت بيش از پنج‎ ماه از ابلاغ قراردادها، شرکت سرمايه‎گذار نتوانست ضمانت نامه بانکي ارائه دهد.» او به عزم وزارت نفت براي اجراي طرح‎هايي از اين دست اشاره مي کند و ادامه مي دهد: «با هدف همکاري در رفع مشکلات، با تصويب هيات‎ مديره شرکت ملي نفت ايران، ضمانت بانکي حذف و قرار شد تضمين‎نامه از شهرداري و سرمايه‎گذار اخذ شود. با اصلاح موارد ذکر شده و ارائه تضمين‎نامه از سوي شهرداري، قرارداد ورود 301 دستگاه واگن به شهرداري و شرکت بهره‎برداري راه‎آهن شهري تهران و حومه ابلاغ شد؛ اما هنوز شهرداري تهران فهرست واگن‎هاي جديد را در اختيار وزارت نفت قرار نداده است.»

شرکت بهينه‎سازي مصرف سوخت با هدف پيگيري و شتاب‎بخشي به اجراي طرح‎هاي توسعه حمل‎ونقل، طي سه ماه اخير جلساتي را با حضور متوليان حوزه حمل‎ونقل برگزار کرده است.

 در نشستي که ارديبهشت امسال در اين شرکت برگزار شد، مديران عامل شرکت بهره برداري مترو تهران و سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني تهران از تلاش هاي شرکت بهينه سازي مصرف سوخت و وزارت نفت در حمايت حداکثري از اجراي طرح هاي اصلاح الگوي مصرف انرژي در بخش حمل ونقل قدرداني و اعلام کردند که وزارت نفت در اجراي طرح ها و قراردادهاي امضا شده در اين حوزه، به عنوان يک بازوي توانمند از هيچ کمکي دريغ نکرده است.

 شرکت بهينه‎سازي مصرف سوخت، اواخر خرداد امسال نيز ميزبان معاون حمل ونقل و ترافيک شهرداري تهران بود که محسن پورسيدآقايي در اين نشست، به پيگيري طرح هاي ماده 12 قانون رفع موانع توليد در حوزه توسعه و نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي شهر تهران با حمايت هاي تمام و کمال وزارت نفت اشاره کرد و تلاش هاي شرکت بهينه سازي مصرف سوخت را در مسير تسهيل اجراي قراردادهاي منعقد شده در اين حوزه، موثر برشمرد.