کلماتي همچون ايستاده ايم،  عقب نمي مانيم ، مقاوم هستيم و ...را اينجا بسيار زياد مي شنوم و مي گويم مقابل ضبط و دوربين اينها را مي گوييد که مي گويند بايد اينجا باشيد تا حرف هاي ما را درک کنيد و بدانيد شعار نمي دهيم.

مرزبانان بي سلاح صنعت نفت

  سرپرست سکوي سلمان که حدود 20 سال از فعاليت او روي اين سکو مي گذرد، مي گويد: «اينجا يک ميدان رقابت است. مثال خوبي که مي زنند، اين است که يک نوشابه است با دو ني. هر کسي که توان بيشتر داشته باشد، بيشتر هم از ميدان مشترک برداشت مي کند. رقابت است. مي پرسم کدام کشور جلوتر است؟ مي گويد: چون سطح ارضي مخزن به سمت ايران است، از آنها جلوتر هستيم. تقريبا دوسوم مخزن سمت ايران است و يک سوم سمت آنهاست. سابقه توليد نفت سلمان نسبت به سال هاي آنها بيشتر است. آنها بعد از ما سکو زدند. از سال 47 سکو نصب شده است. امارات 4 تا 5 سال بعد آغاز کرد. وظيفه ما حفظ توليد از ميدان است. 14 روز کنار هم زندگي مي کنيم، هم کار مي کنيم. سکوي سلمان را هميشه اينطور مثال مي زنم که ما مرزباناني هستيم که پرچم جمهوري اسلامي را بالا نگاه داشته ايم. نيروهاي نظامي در آب و شناورهاي گشت زني هستند و از آب هاي ايران حراست ميکنند؛ اما کساني که در سکو کار مي کنند در نقطه صفر مرزي مرزبانان ثابت هستند. ما مرزبان هستيم. هم کار صنعتي انجام مي دهيم، پرچم را به اهتزار درآورديم و حضور ايران را در اينجا حفظ کرديم.

اکنون وضعيت به گونه اي است که از همه جا محصور شده ايم؛ سختي ها بيشتر بر دوش ماست. يک زماني به راحتي قطعات در دسترس داشتيم؛ الان براي حفظ و افزايش قطعاتي که چند بار استفاده شده با هنر و ذوق خودمان تعمير و دوباره استفاده مي کنيم. اين زحمت مضاعف است. وقتي قطعه تعميري چند بار بايد تعمير شود، زحمت کار بيشتر مي شود. بچه ها به خاطر تعصبشان به کار و کشور سختي را تحمل مي کنند و به صورت مهندسي معکوس استفاده مي کنند. سيستم را با چنگ و دندان حفظ کردند. با اين حال در چنين شرايطي دست به خودکفايي و بومي سازي هم زديم.

کوتاه نمي آييم

حميد رهنما، شاغل در بخش بهره برداري سکوي نفتي سلمان با نشان دادن نمودارهاي توليد روي مانيتور مي گويد: از زماني که اسم تحريم ها آمد، همه تلاش ما اين است که بهترين نگهداري، بهره برداري از تجهيزات و مخزن را داشته باشيم. رد شدن و مانور پهپادها و ناوهاي آمريکايي و کشتي هاي جنگي از بالاي سر و اطرافمان، ترس و لرزشي در ما ايجاد نمي کند، با قوت قلب مي دانيم کاري نمي توانند بکنند. گذشت آن زماني که اين سکو را زدند و از بين بردند و دوباره بازسازي کرديم. همه جان بر کف هستند که اينجا مشغول فعاليت هستند. مستمر و مداوم در حال توليد هستيم.

در بازديد از بخش کارگاه تعميرات سکو که حدود 6 نفر مشغول فعاليت هستند، با آنان هم صحبت مي شوم. کارگاهي از ابزارآلات مختلف که هر کدام مشغول در آن است.

يکي از آنان مي گويد: بچه غرب کشور هستم و در زلزله و جنگ و سيل بودم؛ اينجا هم هستيم سنگر را حفظ کرديم؛ براي ما که وسط خليج فارس هستيم، دعا کنيد.

اصغر فلاحي، استاد کار کارگاه تعميرات مشغول فعاليت است که با او هم صحبت مي شوم؛ دست هايشان از فعاليت سياه، رنگ چهره اش از آفتاب و حرارت حرف هايش از تعصب به صنعت نفت و ايران است. او مي گويد: خط مقدم شرکت ملي نفت اينجاست، آدم بايد نسبت به خط مقدم پشت گرمي داشته باشد.   ما غصه قطعات را بيشتر از زندگي خودمان مي خوريم. بحث ما رفاه و پول و اين موارد نيست. قطعه مي خواهيم. مسئولان بلندپايه فلات قاره به اينجا بيايند. ما نگفتيم لباس و رفاهيات و.. مي خواهيم؛ اما انگار صداي ما تا چاه 16 هم نمي رسد. من به عنوان يک فعال صنعت نفت مي گويم، داريم با جانمان بازي مي کنيم. اينکه مي گويم شعار نيست شايد برخي صفحه تلويزيون را ببينند و بگويند اينجا موقعيتش است و چند جمله بامعنا بگويند. حرف من شعار نيست. کسي مي تواند اينجا کار کند که عشق و علاقه داشته باشد. اگر نباشد، به هيچ وجه در اينجا تاب نمي آورد. تخصص هم داشته باشد، از دانشگاه شريف هم باشد، بايد تجربه کسب کند تا براي مملکت و کشور مفيد باشد. نفراتي آمدند، دو، سه سال کار کردند، اما نتوانستند ادامه دهند. اينجا با اين موقعيت شرجي، با اين گرما، با اين داغي هوا که دست به آهن و ابزار آلات که مي زنيم، دستمان را سريع برمي داريم، جاي هر کسي نيست.

او در ادامه حرف هايش مي گويد: «ما اين سختي را تحمل مي کنيم؛ مردم هم بايد اطمينان داشته باشند تا جايي که در توانمان هست، ايستاده ايم. حاشيه که گريبانگير ما شده، بايد حل شود؛ قطعه مي خواهيم. به هر حال ايران مادر ماست، هر کسي به مادرش علاقه و عشق داشته باشد، به سرزمين، صنعت و کار آن هم علاقه و تعصب دارد. بالاتر نباشد، کمتر نيست.»

کار در شرايط تحريم بخصوص در جايي که ميدان مشترک است، سخت است؛ اما ما کوتاه نمي آييم. وقتي دستگاه و قطعات را مجدد راه مي اندازيم، شور و شعف ايجاد مي شود. مسؤولان هم بايد انگيزه را زياد کنند تا از اين شرايط عبور کنيم. تا زماني که شرايط   ايجاب کند که بايد اينجا باشيم و مرز را حفظ  کنيم و پرچم را بالا نگه داريم، هستيم. دلنگراني و خطر و همه چيز را پذيرفتيم و اينجا هستيم. در اين چند دهه همه شرايط را ديديم و پذيرفتيم و برايمان قابل تحمل شده است. از طرفي هم شرايطي که دشمنان ما ايجاد کردند که تو مي خواهي با ما دشمني کني، ما ايستاده ايم.

مرتضي جليليان از ديگر فعالان صنعت نفت روي سکو مي گويد: کار ما خدمت به مملکت است؛ خدمت به ايرانيان در وسط خليج فارس است. همه از خانواده دور هستيم.

شياسي، معاون تعميرات سکو هم مي گويد: محل کار ما خط مقدم جبهه است؛ جايي هستيم که اگر بخواهيم کوتاهي کنيم، پشتيباني لاوان و تهران از بين مي رود. وقتي کار مي کنم، اين حس را دارم، هر کوتاهي در حق همه مردم زير سوال مي رود. من به دور از بزرگنمايي مي گويم. هر کس بعد از 10 سال کار در يک محيط، احساس تعلق به کار و سکو پيدا مي کند. اين احساس باعث تعصب خاص مي شود. کارمان دغدغه مان مي شود. در زمان استراحت هم گوشه اي از ذهن درگير کار است.

يکي ديگر در اتاق تعميرات مي گويد: «هر کسي هدفي دارد، بايد بتوانيم جواب خون شهدا را بدهيم. ما هدفمان نگهداري از صنعت مان است. من سال 63 وارد منطقه شدم 37 سال است درحال خدمت هستم. هر کاري در صنعت باشد، دريغ نمي کنم.»

اصغر جابري پور، از ديگر کارکنان فعال در سکو مي گويد: «تا اين فلرها هست؛ کار ما تداوم دارد؛ تلاش ما يعني حفظ توليد بيشتر.

اين سکو با فعاليت اين کارکنان طرح هاي توسعه اي مختلفي را پشت سر گذاشته و پيش رو دارد که از جمله مي توان به پروژه سکوي اس و ان اشاره کرد که پايه سکو و خطوط لوله زيردريايي پروژه سکوي سرچاهي S1 ميدان سلمان نصب شده و کار ساخت عرشه نيزداراي پيشرفت 98 درصدي است. با حمل و نصب اين سکوها در محل مورد نظر، توليد از اين ميادين افزايش خواهد يافت.»

انجام ماسه سايي و رنگ آميزي کل سکو که به پيشرفت 95 درصدي رسيده است، پروژه تعميرات اساسي توربين ها، نوسازي و تعويض خطوط لوله هاي دريايي که به مرور زمان با توجه به شرايط دريا با خوردگي ممکن است باعث نشت شود که اقدام هاي پيشگيرانه انجام مي شود. گروه تعميرات چاه، برق، مکانيک، ابزار دقيق و... هر کدام براي ارتقاي سيستم و فعاليت هايي دارند. طرح نوسازي سيستم تزريق آب به ميدان نفتي نيز در آستانه برگزاري مناقصه است.

يکي از قديمي ها نقل قول مي کند تا وقتي اين فلر روشن است، بايد اينجا کار کنيم از حق مردم دفاع کنيم و اين که يک بشکه کمتر بکشيم، در حق ملت جفا کرده ايم. چنين حس و حالي اينجا وجود دارد. شور و شوق و تعصب براي برداشت و تداوم توليد وجود دارد. يکي ديگر هم نقل مي کند به ما مي گفتند که اين تاسيسات خانه اول توست و بايد آن را حفظ کنيم،  اگر اين را  نگهداري نکني، آن يکي خانه هم در خطر است. اين ثروت اينجا باعث مي شود خانه اي وجود داشته باشد و مملکت بچرخد.

علي آبادي، رئيس منطقه لاوان در توصيف فعالان سکوي سلمان مي گويد: «اين آدم ها را فقط از جنس خودشان مي تواند درک کند. در فلات قاره از تسليم شدن واهمه ندارند، چون اهل تسليم نيستند. تا اينها هستند، ملت ايران در پهنه خليج فارس و سکوهاي توليد نفت و گاز دريايي تسليم و شکست نخواهد ديد و بيدارو استوارند. آن نه من باشم که روز جنگ بيني پشت من/ آن منم کاندر ميان خاک و خون بيني سري.»

اين صحبت ؟؟ خوشوقت، رئيس تعميرات منطقه عملياتي لاوان،  هنگام ترک جزيره لاوان هنگامي که هواپيما اين منطقه را دور مي زند، در گوشم طنين انداز مي شود که «خيلي از افراد جامعه نمي دانند اينجا چه اتفاقي مي افتد؛ يک اتفاقي در معدن افتاد، رسانه اي شد ما اينجا با جان و دل کار مي کنيم و هر لحظه خطر مرگ را مي بينيم، تمام تلاشمان را مي کنيم اتفاقي رخ ندهد، چون مانع خطر مي شويم کسي متوجه کار ما نمي شود. وقتي از منطقه لاوان بيرون مي روند، کسي آنها را نمي شناسد که چه کاري مي کنند. حتي خانواده آنها هم متوجه نيستند سختي کار آنها را. کاش مي شد از سطح جامعه و کشور از همان نمايندگان يک به يک فعاليت اينجا را مي ديدند. همه در سطح خود کار مي کنند. ما نفتي ها مظلوم هستيم. اميدوارم يک روزي بشود همه بدانند ما اينجا چه مي کنيم.»

 

ارتقای سیستم مانیتورینگ توربین های سولار

مشعل: متخصصان مجتمع دريايي سلمان موفق شدند سيستم مانيتورينگ توربين هاي سولار اين سکو را با کمترين هزينه ارتقا دهند و به روزرساني کنند. با توجه به گذشت ساليان متمادي و از رده خارج بودن فناوري مانيتورينگ ژنراتورها و کمپرسورها، به روزرساني و ارتقاي آنها به منظور حفظ ديتا و تحليل رفتار و پايش وضعيت توربين ها اقدامي ضروري بود. پس از اخذ پروپوزال از شرکت هاي داوطلب، اجراي اين پروژه (مهندسي اجرايي و خريد ادوات سخت افزاري و نرم افزاري و خريد قفل سخت افزاري و ادوات ارتباطي به همراه نرم افزارهاي مربوطه) به بيش از 10 ميليارد تومان هزينه نياز داشت؛ اين اقدام به مجيد محمدباقرپور، از نفرات واحد کنترل و ابزار دقيق سکوي سلمان واگذار شد که در نهايت با هزينه حدود 2 ميليون تومان (براي خريد يک کامپيوتر) به سرانجام رسيد.

سيستم عامل قديمي با امکانات محدود دسترسي، هاردديسک و RAM پايين تاچ پانل (  Touch Panel ) هاي  آمريکايي، حفظ نشدن لحظه به لحظه اطلاعات ديتاها در يک بانک اطلاعاتي و نبود Trend براي سيگنال هاي آنالوگ و ديجيتال به منظور تحليل داده ها از معايب و مشکلات سيستم مانيتورينگ بود که با اقدام متخصصان مجتمع دريايي سلمان اين مشکلات برطرف شد. با ارتقاي سيستم مانيتورينگ توربين هاي سولار، قابليت هايي همچون وابسته نبودن به کامپيوترهاي proface ساخت آمريکا، نمايش Trendهاي سيگنال هاي ژنراتورها و کمپرسورها به ميزان دلخواه، نمايش Alarm Logging هاي سيگنال هاي ژنراتورها و کمپرسورها به ميزان دلخواه، توانايي مانيتورينگ هر سيگنال در PLCهاي ژنراتورها و کمپرسورها، بي نيازي از مبدل سخت افزاري براي ارتباط با ALLEN BRADLEY PLCs و به دنبال آن نرم افزاري کردن اين پروسه، قابليت انتقال آسان سيستم مانيتورينگ جديد در هر جاي ديگر، سهولت در اضافه کردن تگ جديد، توانايي و قابليت Server Redundancy، قابليت تهيه نسخه پشتيبان و قابليت پرينت و گزارش گيري ايجاد شد.

به روز رساني با صرفه جويي ارزي قابل توجه

مجيد محمدباقرپور 33 ساله، از استان فارس و فوق ليسانس برق که داوطلب انجام اين اقدام مهم شده و آن را با موفقيت به ثمر رسانده است، به «مشعل» مي گويد: با تلاش شبانه روزي و پس از 4 ماه موفق به راه اندازي سيستم مانيتورينگ جديد شده و در زمان مقرر آن را تحويل دادم.

 به گفته وي، تمامي مراحل کار کاملا تخصصي و با استفاده از نرم افزار PCS7 انجام شده است.

به گفته محمدباقرپور، کامپيوتر روي توربين ها، آمريکايي است که خريداري آنها نزديک به 10 ميليارد تومان هزينه دربر داشت، همچنين به روزرساني مانيتورينگ آنها هزينه جداگانه نرم افزار مختص به خود دارد که پياده سازي اين نرم افزار، امکان اجراي نرم افزار مانيتورينگ روي مانيتورها با برندهاي مختلف، ارزان تر و قابل دسترس تر وجود دارد.

وي مي گويد: در طراحي جديد و با به روزرساني مانيتورينگ توربين هاي سولار، تمام سيگنال هاي هر هشت کمپرسور در يک مانيتور آمده است و قابليت هاي ديگر هم  مي توان به آن افزود. از سوي ديگر اگر براي کامپيوترهاي آمريکايي مشکلي ايجاد شود، هيچ نگراني نداريم و مي توانيم آن را در مانيتورهاي موجود در بازار ايران، نصب و نرم افزار را اجرا کنيم.

هدف خروج از وابستگي به خارجي هاست

رضا بايرامي، يکي ديگر از متخصصان واحد کنترل ابزار دقيق سکوي سلمان نيز در بازديد خبرنگار «مشعل» از اين طرح با بيان اينکه کنترل تمام سکوها از اين محل انجام مي شود، مي گويد: نرم افزار مانيتورينگ که در سال هاي گذشته طراحي کرده بودند؛ با گذشت زمان نيازمند به روزرساني بود، زيرا امکان دسترسي پيوسته به مقادير داده ها را نداشتيم و مشاهده و تحليل وضعيت داده ها به مرور زمان در بازه هاي زماني مختلف امکان پذير نبود و تنها در وضعيت آلارم ها مي توانستيم به مقادير داده ها دسترسي پيدا کنيم.

به گفته بايرامي، نرم افزار طراحي شده در مرحله اول روي تاچ پانل هاي قديمي اجرا شد، اما از نظر سخت افزاري جواب نداد؛ از اين رو در مرحله بعد تصميم گرفتيم يک ايستگاه اپراتوري تشکيل دهيم تا ژنراتورها و کمپرسورها که در مجموع 8 واحد توربين هستند، در يک مانتيور منتقل و کنترل  و مانيتور و پايش وضعيت توربين هم در آن پياده سازي شود.

بايرامي مي گويد: ادوات سکو از گذشته آمريکايي بوده است؛ با روند رو به رشد تحريم ها از آنجا که براي تامين قطعات با مشکل روبه رو مي شديم، هدف ما اين بوده است که از وابستگي خارج شويم و در انجام اين پروژه هم هدف ما همين بوده است.  در ادامه، ابراهيم پاکسيما، سرپرست سکوي سلمان مي گويد: در سکوي سلمان 8 توربين سولار آمريکايي فعال است که متخصصان سلمان در استفاده از نرم افزار جديد با مطالعه جهت رفع مشکل استفاده از اين نرم افزار به صورت قفل شکسته و حذف ادوات سخت افزاري موفق به پياده سازي آن شدند که اين امر به نوبه خود کمک زيادي به پايداري شبکه، تعمير و نگهداري دستگاه و قابليت دسترسي به ديتاهاي هر 8 عدد توربين را به طور همزمان فراهم مي کند.