کودکان و کهکشان ها

ﻣﺸﻌﻞ   بعضي جذابيت هاي جهان هستي، بسيار بيش از آنچه ما مي بينيم، موجوديت دارند؛ اما آنگونه به نظﺮ نمي آيند و تنها گوشه اي از زيبايي هاي آنها مي تواند به زندگي ما روح ديگري ببخشد. دنياي ستارگان و به طور کلي نجوم، به واسطه عمق نايافته ها و زيبايي هايش همواره براي گروه هاي سني مختلف جذابيت دارد؛ موضوعاتي مثل نجوم و شناخت ناشناخته هاي فضاي پيرامونمان مي تواند انديشه متفاوتي از جهان هستي را به ما و فرزندانمان بدهد و افق ديگري را روي زندگي آنها باز کند؛ اگرچه براي بسياري از افراد اين شناخت يک شغل، يک شاخه علمي و دانشگاهي است؛ اما بسياري اين موضوعات را به شکلي تفريحي و تفنني دنبال مي کنند، بخصوص براي کودکان اين جذابيت ها بيشتر است و مي توان با روش هاي مختلفي آنها را با اين دنياي جذاب و پررمز و راز آشنا کرد. ابزار و لوازمي که براي ديدن ستاره ها، سياره ها و صورت فلکي وجود دارد، معمولا گران قيمت هستند و نمي توان خريد آنها را به همه خانواده ها توصيه کرد. به همين دليل علاوه بر گزينه خريد تلسکوپ و ابزارهاي گران قيمت براي مشاهده آسمان، توصيه هاي ديگري براي علاقه مند کردن کودکانمان به نجوم مطرح مي کنيم که مي توان با استفاده از آنها با کمي علاقه، هيجان و تلاش اين وسايل را در دسترس قرار داد.

کتاب های نجوم

اصول اوليه نجوم، مواردي هستند که ممکن است حتي بزرگترها هم نتوانند درباره آنها به سادگي با کودکانشان صحبت کنند؛ اما در کتاب ها اين اطﻼعات به شکل ساده به همراه تصاوير بسيار عميق و دقيق ارائه مي شوند؛ همانطور که بچه هاي ﺷﻤﺎ رشد ﻣﯽ کنند، ﻣﯽ توانيد کتاب هايي را که ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮ و عميق ﺗﺮ هستند، بخريد. بچه هاي ﮐﻮﭼﮏ ﻗﻄﻌﺎ کتاب هايي ﺑﺎ تعداد زياد تصاوير را دوست دارند. بسياري از اين اجرام آسماني، به يک جسم يا يک حيوان شبيه هستند و مي توانيد قصه هايتان را با آنها شروع کنيد.

رنگ کردن و استفاده از استيکر ﻧﺠﻮﻣﯽ

يکي از در دسترس ترين راه ها براي اين جلب توجه، رنگ کردن ديوار و سقف اتاق و استفاده از استيکرهاي نجومي است. اگر کودکتان به نجوم علاقه نشان مي دهد، مي توانيد تصويري ﻣﺎﻧﻨﺪ آسمان شب، ستارگان، ماه، منظومه ﺷﻤﺴﯽ يا ﺣﺘﯽ کهکشان ها را با نامشان روي ديوار و سقف به کار بگيريد. رنگ و استيکرهاي نجومي قيمت زيادي ندارند و حتي مي توانيد با کاغذهاي رنگي همراه با کودکتان کاردستي از ستاره، ماه، خورشيد و ساير سياره ها درست کنيد.

زير آسمان شب بمانيد

زندگي امروز در شهرها و مشغله هاي بسيار، کمتر اجازه مي دهد تا ما و  و کودکانمان فرصت ماندن زير آسمان شب و تماشاي اقيانوسي از ستاره باﻻي سرمان را داشته باشيم. آسمان شب، طلوع، تک تک ستاره ها و ماه در تاريکي مطلق و بدون نورهاي مزاحم شهري جذابيت زيادي دارند و مي توانيم در فضايي آرام، هم خودمان لذت ببريم و هم با مشاهده ستاره ها و صورت هاي فلکي، کودکانمان را با اين علم جذاب آشنا کنيم. در روزهاي آينده، بخصوص در مردادماه بارش هاي شهابي زيادي در آسمان ايران داريم که مي توانيد با چشم غيرمسلح، اين زيبايي را به فرزندانتان نشان دهيد و در عين حال يک دورهمي جذاب خانوادگي داشته باشيد.

الگوي فرزندتان باشيد

توجه و علاقه شما به ديدن اين زيبايي ها در آسمان و شناخت جزيياتي از ستارگان، سيارات و منظومه شمسي در قالب خواندن کتاب، ديدن فيلم هاي علمي تخيلي، حضور در فضاهاي آموزشي يا شرکت در تورهاي نجومي مي تواند الگويي براي فرزندتان باشد. با اين کار مي توانيد اين آموزش و انگيزه براي يادگيري را به کودک خود هم منتقل کنيد. شناخت ناشناخته ها، حسي از موشکافي و تجربه جديد را به همراه دارد و مي توانيد مطمئن باشيد که کودک شما با ورود به دنياي نجوم، درکي متفاوت از جهان هستي و زندگي خود خواهد داشت.

اپليکيشن های نجومی جذاب

اپليکيشن هاي نجومي زيادي در زمينه نجوم وجود دارد که براي گروه هاي سني مختلف طراحي شدند و کاربري هاي ساده تا پيچيده دارند. بسياري از اين نرم افزارها با توجه به کاربري بيشتر روي تلفن همراه هم فعال هستند و براحتي مي توانيد وقتي در طبيعت هستيد، زير آسمان شب از اين اپليکيشن ها استفاده کنيد. برنامه هاي کاربردي از ناسا تا شرکت هاي معمولي، نمونه اي از آنها را دارند و دستتان براي انتخاب باز است. اين نرم افزارها بسادگي با استفاده از تصاوير بصري و اشکال متحرک مي توانند محل دقيق ستارگان، صورت هاي فلکي و مراحل گذر ماه را نشان دهند. اين اپليکيشن ها معمولا رايگان هستند و بزرگترها مي توانند روش کار با آن را به فرزندانشان  بياموزند يا با کمک آنها، کودکانشان امکان استفاده از برنامه را داشته باشند.

از رصدخانه ها ديدن کنيد

درست است که برنامه هاي کامپيوتري مي توانند صورت هاي فلکي را نمايش دهند؛ اما شما هم مي توانيد به رصدخانه اي برويد که تصاوير شبيه سازي شده اي از آسمان در هنگام شب را در اختيارتان قرار داده و در ضمن، متصدي مربوطه يا يک صداي ضبط شده اطلاعات زيادي را به شما بدهد. بعضي از دانشکده ها يا موزه ها داراي رصدخانه هايي هستند که درباره تاريخ علم ستاره شناسي يا اکتشافات فضايي، برنامه هايي را ترتيب داده اند. در عين حال اگر کودکتان علاقه نشان مي دهد، او را در يک باشگاه ستاره شناسي ثبت نام کنيد تا در کنار کودکان ديگر اين علاقه مندي را دنبال کند.

تصاوير واقعی کهکشان ها را ببينيد

بدون ﺷﮏ، تاثير تصاوير نيز گاهي ﻣﯽتواند به قدرتمندي بسياري از فيلم ها در علاقه مندي کودکان تاثيرگذار باشد. دو نمونه از مهمترين سايت هايي که امکان دانلود و مشاهده تصاوير را دارند؛ ﻧﺎﺳﺎ و HubbleSite هستند. HubbleSite تصاويري از ﻓﻀﺎ را که از طريق تلسکوپ هابل گرفته شده، ارائه ﻣﯽکند. تلسکوپ هابل، يکي از بزرگترين و متنوع ترين تلسکوپ هاي فضايي است که در حال ﺣﺎﺿﺮ وجود دارد. تصاوير ﻧﺎﺳﺎ نيز ﺷﺎﻣﻞ عکسبرداري کيهاني، تصاوير فضاپيماها و فضانوردان است. اجازه دهيد کودکان همه چيز را ﺑﺎ چشمان ﮐﻮﭼﮏ خود ببينند. ﮐﺴﺎﻧﯽ که حلقه هاي زحل را از طريق تلسکوپ ديده اند، ﻣﯽدانند که چقدر اين تجربه فراموش ﻧﺸﺪﻧﯽ است؛ چيزي که احساسات ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﻣﯽ انگيزد و اين احساس زيبا در طول عمر ﺑﺎ ﺷﻤﺎ خواهد ماند.

خريد يک تلسکوپ

يک تلسکوپ مي تواند نماي نزديک ﺗﺮ و دقيق ﺗﺮي از اجرام آسماني را به کودکتان نشان دهد که اين شرايط حتما در جذب او تاثير بيشتري دارد و ﻣﯽ تواند تخيل کودک و  ﺷﮕﻔﺘﯽ او را رشد دهد؛ اما با توجه به گران قيمت بودن اين وسيله، زماني اين وسيله را خريداري کنيد که کودکتان واقعا علاقه مند باشد و ارزش اين وسيله را بداند، ضمن اينکه استفاده از اين تلسکوپ حداقل در سنين پايين و ابتداي کار بدون کمک شما امکانپذير نيست. پس هم بايد کار با تلسکوپ را ياد بگيريد و هم آماده پاسخگويي به ﺑﺮﺧﯽ سواﻻت کودک خود باشيد.

 

اين آوای اوست

چند گوش دل فرا دادن که اين آواي اوست                                  يا نفس در سينه کشتن، کاين صـداي پاي اوسـت

 چند با فکر پريشان، خويشـتن دادن فريب                                کآنچه آيـد در نـظر، تصـويري از سـيماي اوسـت

 چـند با مي گرم بگـرفتـن که با آشفـتگي                               چون ز حد بگذشت مستي، گويم اين روياي اوست

 چند اين فکر عبث بايد تـسلي بخـش دل         کان سخن هاي پريشـان همـدم شـب هاي اوست

 چـند بايستتي که در بـازار ناکـامـي نـهاد                             گوهر دل در کـف اش، کـاين آخـرين سوداي اوست

 چند بايد خويشتن داري در اين لذت که باز                               يـادگـار عشـق من در سيـنه شـيـداي اوسـت

 چـند با شـوريده بخـتي در دل ميـخانه ها                                گويم اين دنياي مسـتان، بهتـرين دنيـاي اوسـت

 رحيم معيني کرمانشاهي

 

ﻣﻮﺳﻢ ﮔﻞ 

«ﻣﻮﺳﻢﮔﻞ» يکي از آثار ايرج ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ است که با آهنگسازي محمدرضا درويشي و البته انبوهي از نوازندگان صاحب نام و صاحب سبک در دهه 70 روانه بازار شد. از شاخص ترين اين چهره ها مي توان به استاد پرويز مشکاتيان، انتظامي، اردشير و اردوان و ارسلان کامکار اشاره کرد. تصنيف «گريه کن» با شعري از عارف قزويني را که به عنوان سرآلبومي نيز قرار گرفته بود، مي توان محبوب ترين قطعه آلبوم دانست. «ﻣﻮﺳﻢ ﮔﻞ» و «سلسله موي دوﺳﺖ» ديگر تصانيف اين اثر بودند که همگي با استقبال عمومي مواجه شدند. اين آلبوم در آوازهاي دشتي و بيات اصفهان اجرا شده است.

 

ما همه با هم هستيم

داستان فيلم «ما همه با هم هستیم»  به کارگردانی کمال تبریزی در ژانری کمدي روايت مي شود و ماجراي سقوط يک هواپيما همراه با مسافراني است که رازهاي مختلفي دارند؛ راز هايي که قرار نيست تا ابد پنهان ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. اين فيلم در عين حال به دلیل تعداد زيادي از بازيگران مطرح، معروف شده است. محمدرضا گلزار، مهران مديري، لیلا حاتمي، ويشکا آسايش، جواد عزتي، هانيه توسلي، پژمان جمشيدي، ماني حقيقي، سروش صحت، ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺠﻮﻧﯽ، مهران غفوريان، نادر فلاح، سيروس گرجستاني، علي شادمان و بسياري ديگر از بازيگران در این فیلم حضور دارند . 

 

 نجوم براي همه

نويسنده کتاب  «نجوم برای همه»، «استفن ﭘﯽ ماران» است و منصوره جليل ﺧﺎﻧﯽ و مهسا طاهري آن را ترجمه کرده اند و انتشارات ايرانشناسي هم آن را منتشر کرده است.  کتاب «نجوم براي همه»، مجموعه اي ﮐﺎﻣﻞ از مفاهيم مهم و اساسي ﻋﻠﻢ نجوم است که ﺑﺎ بياني ساده و ﻗﺎﺑﻞ فهم براي مخاطبان علاقه ﻣﻨﺪ به نجوم ﺑﺎ هر ﺳﻄﺤﯽ از معلومات ارائه شده است. اگر به نجوم علاقه داريد يا به تازگي ﭘﺎ به اين عرصه گذاشته ايد، اين کتاب يکي از بهترين گزينه ها براي آشنايي ﺑﺎ دنياي ﺷﮕﻔﺖ انگيز و ﺑﯽ انتهاي نجوم است. در اين کتاب ﺳﻌﯽ شده تا به ﺗﻤﺎﻣﯽ موضوعات نجوم به شکل ساده پرداخته شود. اميرحسين بختياري، مديرمسؤول انتشارات ايرانشناسي درباره اين کتاب گفته است: در اين کتاب سعي شده به تمامي موضوعات مهم و بنيادي اين علم از جمله آشنايي با آسمان و صور فلکي، خورشيد و سيارات منظومه شمسي، ستاره ها و کهکشان ها و اجرام اعماق آسمان، همچنين معرفي ابزار ﻻزم و راه هاي ارتباط با گروه هاي نجومي، آشنايي با کتاب ها و سايت هاي مرتبط پرداخته شود. مخاطب با مطالعه اين اثر، اطﻼعات جامع و مورد نياز درباره ﻣﺒﺎﻧﯽ علم نجوم را کسب مي کند.» او همچنين در معرفي برخي فصل هاي کتاب اظهار کرده است: «مشاهده نور و علم نجوم»، «آنگونه که شب آسمان را تماشا مي کنيد (ابزار مناسب براي رصد آسمان)»، «يک زوج هماهنگ»، «کمربند سيارک ها و اجرام نزديک زمين»، «کهکشان ها، راه شيري و فراسوي آن»، «ﺳﻔﺮ به دوردست ها (اورانوس، نپتون، پلوتون)»، «حقيقت عجيب در مورد نجوم و فضا»، «غلط رايج درباره نجوم و فضا» و «آيا کسي آن بيرون هست (هوش فرازميني و سيارات ستاره هاي ديگر)»، برخي از مهم ترين و جذاب ترين فصل هاي کتاب را شامل مي شوند.