شرکت نفت فلات قاره ايران   

پاکسازي محيط از ضايعات صنعتي و غيرصنعتي

مسؤولان وکارکنان واحدهاي تعميرات، اچ اس اي و بهره برداري خشکي منطقه لاوان با حضور درمحدوده مشعل تاسيسات بهره برداري خشکي، به جمع آوري، تفکيک و پاکسازي اين محل ازضايعات صنعتي و غيرصنعتي پرداختند. اين برنامه به همت واحد تعميرات و نوسازي منطقه لاوان با حضور بيش از 120نفر ازهمکاران عملياتي و تعميراتي با وجود شرايط سخت آب و هوايي و با هدف کمک به حفظ محيط زيست انجام شد. شرکت کنندگان دراين برنامه همه توان خود را به کارگرفتند تا محل تجمع ضايعات صنعتي، پاک سازي شود و فضايي زيباتر در تاسيسات خشکي منطقه ايجاد کنند.

عليرضا خوشبخت، جانشين تعميرات و نوسازي منطقه لاوان در اين باره گفت: خوشحاليم که امروزهمه دست به دست هم داديم و با انسجام و همدلي، اين محل را پاکسازي کرديم و اميدواريم با فرهنگ سازي مناسب، در آينده شاهد چنين مواردي نباشيم.

وي هدف از عمليات پاکسازي محدوده مشعل تاسيسات بهره برداري خشکي را جلوگيري از بروز خطرهاي احتمالي مانند آتش سوزي و آسيب هاي جبران ناپذير براي تاسيسات منطقه برشمرد و افزود: همه ما امانت دار محيط زيست براي نسل هاي آينده هستيم وبايد به خوبي از آن نگهداري کنيم.

جانشين تعميرات و نوسازي منطقه لاوان افزود: ما توانستيم دراين حرکت مقدارقابل توجهي ضايعات فلزي را جمع آوري وتفکيک کنيم که اين موضوع از منظر اقتصادي براي شرکت ملي فلات قاره ايران داراي ارزش افزوده و به نوعي بازگشت سرمايه محسوب مي شود و ما به ياري خداوند اين کار را ادامه خواهيم داد.

خوشبخت گفت: همه اماکن و تاسيسات شرکت ملي فلات قاره ايران ازضايعات صنعتي و غيرصنعتي پاکسازي خواهد شد و اميدواريم اين برنامه عمومي وفراگير شود تا جايي که کمپ هاي مسکوني و سواحلي را که در اختيار داريم پاکسازي کنيم.

 

    شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان

فعاليت بدون وقفه تاسيسات پس از زلزله 7/5 ريشتري

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان اعلام کرد: وقوع زلزله 7/5 ريشتري در حوالي مسجدسليمان، خسارتي به واحدهاي عملياتي و تاسيسات نفت و گاز اين شرکت وارد نکرده است و فعاليت هاي عملياتي بدون وقفه ادامه دارد. قباد ناصري گفت: زلزله نسبتا شديدي را در استان خوزستان شاهد بوديم که اگرچه خوشبختانه تاسيسات اين شرکت آسيبي نديده اند، اما خسارت هايي را در تعدادي از منازل مسکوني سازماني مسجد سليمان که قدمت زيادي دارند، برجاي گذاشته است.

وي ادامه داد: بيمارستان شرکت نفت دراين شهرستان نيز خسارت هايي ديده است. به گفته ناصري، خسارت هاي وارد شده به ساختمان هاي مسکوني، هيچ تلفات جاني نداشته است.

روز دوشنبه(17 تيرماه) زلزله 7/5 ريشتري، استان خوزستان، حوالي مسجدسليمان را لرزاند که محل اصلي زلزله، منطقه گلگير در نزديکي هفتکل بود.

شرکت بهره برداري نفت وگاز مسجد سليمان در گستره سه استان ايلام، خوزستان و چهارمحال وبختياري فعاليت مي کند و11 واحد بهره برداري، چهار ايستگاه تقويت و تزريق گاز و چهارکارخانه نمکزدايي را در دايره عملياتي خود دارد.

 

      سازمان منطقه ويژه انرژي پارس

حمايت از کارآفرينان فرهنگي

مديرعامل سازمان منطقه ويژه انرژي پارس گفت: رويکرد اين سازمان حمايت از کارآفرينان فرهنگي است که اگر ازطريق بخش خصوصي و سازمان هاي مردم نهاد نهادينه شوند، مي توانند درآمدزايي وبه اقتصاد استان کمک کنند. سيدپيروز موسوي در ديداربا مديرکل اداره ارشاد استان بوشهر، حمايت از فعاليت هاي فرهنگي و هنري را همسو با هدف وفعاليت سازمان منطقه ويژه پارس درجهت ايجاد سرمايه اجتماعي برشمرد.  وي افزود: ازطريق رصد فعاليت هاي هنري و فرهنگي است که مي توان درک عميقي از جامعه پيراموني داشت. موسوي با اشاره به شرايط کشور و ضرورت صرفه جويي درهزينه ها ادامه داد: ورزش و هنرحوزه هايي هستند که با وجود چنين شرايطي نمي توان آنها را متوقف کرد، زيرا آثار پرهزينه اي به همراه دارد. وي همچنين با اشاره به اين که همه فعاليت هاي فرهنگي و هنري ســازمـان مـنطـقـه ويـژه درچارچوب اداره ارشاد وفرهنگ اسلامي انجام مي شود، ادامه داد: از اينکه در جوار استاني باسرمايه هاي فرهنگي بکر قرار داريم، خرسنديم. موسوي ناشناخته بودن هنر و فرهنگ بوشهر را يکي ازموانع پيش روي کارآفريني دراين حوزه برشمرد وخواستار معرفي ظرفيت هاي تاريخي، آوايي، نمايشي و...اين استان از سوي اداره کل ارشاد استان شد. فاطمه کرم پور، مديرکل ارشاد استان بوشهر نيز نگاه سازمان منطقه ويژه درحمايت از فرهنگ و هنر را تحسين برانگيز خواند و اعلام آمادگي کرد که جشنواره ها، نمايشگاه هاي کتاب، همايش هاي آييني و تئاتر، جايزه هاي هنري و... در پايتخت انرژي کشور برگزار شوند.

 

       دانشگاه صنعت نفت

اجراي شيوه نامه اولويت بندي خطوط لوله

نخستين شيوه نامه جامع و بومي اولويت بندي (Prioritizing and Criticality Ranking) خطوط لوله شرکت نفت فلات قاره ايران با همکاري دانشگاه صنعت نفت به منظوراستقرارسيستم مديريت يکپارچگي خطوط لوله PIMS تدوين و اجرايي شد. اين اولويت بندي باهدف تعميرات برمبناي ريسک به منظورتمرکز تخصيص اعتبارات موجود دراين حوزه به خطوط لوله بحراني، همچنين برمبناي سطح ريسک هرخط لوله وتاثير آن برسطح ريسک کلي عمليات انجام شده است.

درادبيات سيستم مديريت يکپارچگي دارايي، تدوين و اجراي اين شيوه نامه نخستين و پايه اي ترين گام براي استقرار سيستم مديريت يکپارچگي خطوط لوله (PIMS) محسوب مي شود. اين شيوه نامه حاصل پروژه صنعتي - پژوهشي ميان شرکت نفت فلات قاره و دانشگاه صنعت نفت بوده است. اين پروژه پس از تشکيل کميته PIMS در شرکت نفت فلات قاره ايران درتيرماه سال گذشته و توجه به برنامه ريزي براي استقرار نظام يکپارچگي خطوط لوله به عنوان نخستين محصول اين کميته با همکاري شرکت نفت فلات قاره ايران و دانشگاه صنعت نفت در جهت ارتباط موثر صنعت و دانشگاه با اتکا به توان داخلي هر دو مجموعه و متناسب بانيازهاي اجرايي وعملياتي شرکت نفت فلات قاره ايران انجام شده است. براي اجراي اين پروژه بيش از 1100 نفر- ساعت کار مطالعاتي و کارشناسي انجام شده که بيش از 50درصد آن به جلسات کارشناسي منظم و هدفمند مشترک ميان گروه اجرايي پروژه از دانشگاه صنعت نفت و اعضاي کميته PIMS شرکت نفت فلات قاره ايران در دوسطح کارشناسي و مديريتي اختصاص يافته است. گام بعدي در جهت استقرار مديريت يکپارچگي خطوط لوله، اولويت بندي تمام خطوط لوله درون ميداني و صادراتي شرکت نفت فلات قاره ايران است که بر اساس شيوه نامه تدوين شده انجام مي شود.

 

        شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب   

اعزام گروه هاي امدادي به مناطق زلزله زده خوزستان

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب از اعزام گروه هاي امدادي اين شرکت به مناطق زلزله زده مسجدسليمان خبر داد. احمد محمدي بااشاره به وقوع زمين لرزه مسجدسليمان درشمال خوزستان آماده باش واحدهاي امدادي اين شرکت در ترابري و پشتيباني توليد وبهداشت، ايمني ومحيط زيست اچ اس اي از زمان وقوع اين حادثه گفت: تاکنون دو گروه از واحدهاي ايمني و آتش نشاني از شرکت هاي نفت و گاز کارون و آغاجاري به همراه ماشين آلات و امکانات مورد نياز به منطقه اعزام شده اند و درصورت نياز، گروه ها و تجهيزات بيشتري اعزام خواهد شد. مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب گفت: شرکت بهره برداري نفت و گازمسجدسليمان به عنوان نماينده تام الاختيارمناطق نفت خيز جنوب در نشست هاي مديريت بحران حضور دارد و نسبت به دريافت و پاسخگويي به درخواست ها اقدام مي کند.

وي افزود: واحد هاي امدادي پيش گفته و ديگر بخش هاي مرتبط با شرايط اضطراري درستاد مناطق نفت خيزجنوب و شرکت هاي تابع تا عادي شدن اوضاع خدمت رساني به مردم و مناطق آسيب ديده را ادامه خواهند داد.

قباد ناصري، مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گازمسجدسليمان نيز با اشاره به زلزله 5.7 ريشتري حوالي مسجدسليمان اظهار کرد:خسارتي به واحدهاي عملياتي و تاسيسات نفت و گاز اين شرکت وارد نشده است و فعاليت هاي عملياتي بدون وقفه ادامه دارد. به گفته وي، اين زلزله برتعدادي ازمنازل مسکوني سازماني مسجدسليمان که قدمت زيادي دارند، خساراتي برجاي گذاشته است.

ناصري تصريح کرد: بيمارستان شرکت نفت مسجد سليمان نيز خسارت هايي ديده و خسارت هاي وارد شده به ساختمان هاي مسکوني، تلفات جاني نداشته است.

 

      شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران 

واکسينه کردن لوله هاي گاز در برابر خوردگي

شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران دو پروژه انتقال گاز در حال اجرا را به عنوان پايلوت با هدف تحقق اهداف نظام بومي مديريت خوردگي، واکسينه مي کند. همسوبا استقرارنظام بومي مديريت خوردگي درشرکت ملي گازايران، اين شرکت دو پروژه خط انتقال گاز«کوهدشت- خرم آباد» درمرحله اجرا و پروژه خوشه -خاش را که درمرحله طراحي ومهندسي هستند، به عنوان پايلوت براي واکسينه کردن دربرابرخوردگي در دستورکارقرار داده است. با هدف آشنايي ذي نفعان و استقرار مديريت خوردگي درفاز EPCI پروژه ها، يک دوره وبينار (Webinar) توسط مشاور خارجي دوم تيرماه و براي آشنايي با الزام هاي نظام بومي مديريت خوردگي نيز دو دوره آشنايي درچهارم وپنجم تيرماه براي مديران، مجريان، رؤسا، کارشناسان و مهندسان مرتبط با خوردگي برگزار شد. تدوين واجراي «سند راهبردي مديريت خوردگي درصنعت نفت و استقرارآن در شرکت ملي گاز ايران» از مهم ترين برنامه هاي اين شرکت است.  هدف ازاجراي اين سند، بهينه ساختن مهندسي خوردگي و رعايت الزام هاي ايمني و زيست محيطي است تا ريسک هاي ايمني به حداقل برسند و از نشت مواد هيدروکربني و گاز نيز جلوگيري شود. کنترل هزينه هاي مربوط به پوشش ها، سيستم حفاظت کاتدي، آندي و بازدارنده ها نيز از ديگراهداف اجراي سند راهبردي مديريت خوردگي است. ممانعت از افت بازدهي، جلوگيري از اتلاف مواد اوليه و محصولات، کاهش هزينه آلودگي در فرايند توليد و محصولات با چشم انداز کنترل و کاهش هزينه هاي يادشده در صنعت نفت ايران، ازديگر اهداف اين سند است. موارد يادشده با اعمال روش هاي پايش، پيشگيري، تجزيه و تحليل مستمر، هم تراز با ديگر شرکت هاي نفتي جهان تا سال 1404 دنبال مي شوند.

 

شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون

تعمير 2 دستگاه سيار فرآورش و يک دستگاه تفکيک گر نفت

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگازکارون از تعميراساسي دو دستگاه سيارفرآورش نفت (MOT) تويک دستگاه سيارتفکيک گر (MOS)به وسيله متخصصان اين شرکت خبرداد.  غلامرضا مفيدي گفت: تعميرات اين دستگاه ها براي نخستين بار در اين شرکت و با استفاده از نيروي انساني،امکانات و تجهيزات موجود با صرف حدود 20 هزار نفر - ساعت نيروي انساني درمدت 144 روز کاري انجام شده است. وي با اشاره به اين که بالا بردن ضريب اطمينان استمرار توليد با ظرفيت حداکثري ناشي از تعميرات اساسي دستگاه، همچنين ارتقاي ضريب ايمني و رعايت الزامات زيست محيطي دستگاه فرآورش از دستاوردهاي اصلي تعميرات اساسي سه دستگاه سيارفرآورش است،به روزرساني و پيکربندي سيستم هاي کنترل PLC، رفع اشکال و کاليبراسيون ادوات ابزار دقيق، تعمير و تعويض راهرو و مسيرهاي دسترسي به تجهيزات، همچنين تمهيد مناسب براي عبور و مرور بين تريلرها به منظور جلوگيري از سقوط و آسيب به کارکنان در حين تردد را از ديگر دستاورد هاي اين عمليات برشمرد. مفيدي انجام 6 فقره اصلاحيه فرآورشي براي ارتقاي سطح توليد، تعمير، بازسازي و تقويت شاسي با توجه به شناسايي درزهاي ايجاد شده در بدنه تريلرهاي حمل دستگاه فرآورش MOT2 را همزمان با تعميرات اساسي تجهيزات فرآورشي،ازديگر فعاليت هاي انجام شده درحين تعميرات عنوان کرد. به گفته وي، تعمير و بازسازي ادوات برقي و تعمير و سرويس تجهيزات و ادوات سيستم هاي هواي ابزار دقيق ومواد شيميايي نيز، ديگر فعاليت هاي انجام شده در فرايند اين عمليات تعميراتي بوده است.  مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگازکارون گفت: دستگاه هاي MOT  و MOS به منظور فرآورش نفت و گاز به صورت سيار از چاه هاي تعميراتي يا توسعه اي استفاده مي شوند و تفکيک ناخالصي هاي نفت توليدي چاه ها و ارسال نفت تصفيه شده به واحد بهره برداري را انجام مي دهند.

 

شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب 

امضاي توافقنامه همکاري

شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب به منظور انجام عمليات حفاري و خدمات جانبي، با شرکت ملي حفاري ايران توافقنامه همکاري امضا مي کند.  صفرعلي رئيسي، معاون مدير امورفني(حفاري) شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب گفت: اين توافقنامه شامل ارائه خدمات مورد نيازاين شرکت در زمينه عمليات حفاري و تعمير چاه هاي نفت و گاز در پنج بخش براي يک دوره پنج ساله از سوي شرکت ملي حفاري ايران است. وي افزود: اين پنج بخش شامل عمليات حفاري و خدمات جانبي (دکل ها)، حفاري انحرافي، حفاري زير فشار تعادل (UBD)، نمودارگيري از گل حفاري (Mod Logging) و مديريت پسماند است که  پيش از اين براي هر يک از اين پنج بخش توافقنامه هايي جداگانه داشتيم. رئيسي اظهارکرد: به منظورچابک سازي و بهبودعمليات حفاري، توافقنا مه هاي پيشين بازنگري و همه آنها دريک توافقنامه ادغام و مفاد آن با برگزاري بيش از 50 نشست تخصصي – مديريتي، تدوين شده است. رئيسي گفت: همچنين با برگزاري بيش از 20 نشست مشترک با مديران و کارشناسان شرکت ملي حفاري ايران مفاد توافقنامه جديد بررسي و کاستي هاي آن برطرف شد و اکنون به عنوان يک توافقنامه منسجم آماده امضاي دو طرف است. معاون مديرامور فني(حفاري) شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب تصريح کرد: شرکت ملي حفاري ايران يکي از بازوهاي توانمند شرکت ملي نفت ايران براي تحقق اهداف برنامه هاي توليد است و هرچه اين شرکت قوي تر باشد، رسيدن به اهداف توليد نيز سريع تر محقق مي شود، از اين رو در اين توافقنامه استفاده حداکثري از امکانات سخت افزاري و نرم افزاي شرکت ملي حفاري ايران مدنظر قرار داده شده است.

 

    شرکت ملي نفت ايران

انتصاب دبير کميسيون مناقصات شرکت ملي نفت

مديرعامل شرکت ملي نفت ايران، سيده فاطمه فاطمي نيا را به عنوان دبير کميسيون مناقصات اين شرکت منصوب کرد. در حکم مسعود کرباسيان خطاب به سيده فاطمه فاطمي نيا آمده است: «نظر به مراتب تعهد، سوابق، تخصص و تجارب ارزشمند سرکار عالي و نظر به پيشنهاد رئيس محترم کميسيون مناقصات، از تاريخ صدور اين حکم به عنوان دبير و رئيس دبيرخانه کميسيون مناقصات شرکت ملي نفت ايران منصوب مي شويد. اميد است با استعانت ازخداوند متعال در انجام وظايف مهم محوله موفق و مويد باشيد.»

 

 

     شرکت ملي گاز ايران

ضرورت توسعه اقتصاد دانش بنيان

 مديرپژوهش و فناوري شرکت ملي گاز ايران گفت: فعاليت هاي اين شرکت در مسير توسعه اقتصاد دانش بنيان و اقتصاد مقاومتي است تا هدف «رونق توليد» در کشور محقق شود. سعيد پاک سرشت در بازديد ازفعاليت هاي علمي، پژوهشي، فرهنگي، اجتماعي و مرکز رشد و فناوري شرکت پالايش گازشهيد هاشمي نژاد، با قدرداني از اقدام هاي اين پالايشگاه براي اجراي برنامه هاي علمي، پژوهشي واجتماعي افزود: اقدام هاي علمي و اجتماعي پالايشگاه خانگيران مانند برگزاري نخستين نمايشگاه عرضه محصولات توليدي شهرستان سرخس، نشان دهنده توجه به مردم بومي، خانواده هاي کارکنان و اجراي مسؤوليت هاي اجتماعي پالايشگاه است. وي با اشاره به راه اندازي مرکز رشد و فناوري از سوي شرکت پالايش گازشهيد هاشمي نژاد اظهارکرد: راه اندازي اين مجموعه ايده اي نو و تفکري بلند است که نشان دهنده توجه به عناوين پژوهشي است. پاک سرشت ادامه داد: اين مرکزمحيطي براي جذب نوآوري ها و خلاقيت هاي مجموعه هاي کوچکي است که بيرون از سازمان فعاليت دارند. مديرپژوهش و فناوري شرکت ملي گاز ايران همچنين با تاکيد بر لزوم شناسايي ظرفيت هاي شهرستان سرخس تصريح کرد: اين اقدام موجب حمايت از توان شرکت هاي دانش بنيان است و افزايش اشتغال زايي در منطقه را به همراه خواهد داشت. پاک سرشت با اشاره به فعاليت هاي اثرگذار پژوهشي در صنعت گاز يادآورشد: در سال هاي اخير، پروژه هاي پژوهشي و تجاري سازي محصولات، همچنين دستاوردها و فن بازارصنعت گاز با حضورشرکت هاي دانش بنيان اجرايي شده است که همه آنها درجهت توسعه اقتصاد دانش بنيان، رکن اصلي اقتصاد مقاومتي به شمار مي روند.