در نشست هم انديشي مشاوران امور زنان شركت نفت مناطق مركزي ايران مطرح شد

افزایش سهم زنان درحوزه تخصصی صنعت نفت

مشعل   نشست هم انديشي مشاوران امور زنان شركت نفت مناطق مركزي ايران با حضور مشاور مديرعامل شركت ملي نفت ايران در امور زنان و خانواده و مديرعامل و اعضاي هيات مديره شركت بهره برداري نفت و گاز شرق؛ مشاور مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي در امور زنان و نيز مشاوران امور زنان شركت هاي بهره برداري نفت و گاز غرب، شرق و زاگرس جنوبي برگزار شد.

در اين نشست كه شركت بهره برداري نفت و گاز شرق در شهر مشهد مقدس ميزبان آن بود، مديرعامل اين شركت گفت: شركت بهره برداري نفت و گاز شرق، تنها توليدكننده نفت و گاز در شرق و شمال كشور است كه با توليد روزانه 63 ميليون مترمكعب گاز طبيعي و ميعانات گازي از ميدان مشترك گنبدلي با تركمنستان و تأمين گاز بزرگ ترين مخزن ذخيره سازي زيرزميني گاز در منطقه شرق كشور، وظايف منحصر به فردي دارد.سيد ابوالحسن محمدي افزود: کارکنان شركت بخصوص در فصل زمستان، تمام تلاش خود را به كار مي گيرند تا اختلالي در روند تأمين گاز كشور ايجاد نشود و همانطور كه زمستان گذشته شاهد بوديم، با وجود قطع واردات گاز تركمنستان، هيچ وقفه اي در روند گاز به هموطنان ايجاد نشد.او ادامه داد: بعد از انتصاب به عنوان مديرعامل شركت نفت و گاز شرق، پيگيري فعاليت هاي امور زنان را در اولويت گذاشتم و با مبنا قرار دادن مدل مديريتي تغيير، خانم كشوري را با توجه به سابقه کاري و توانمندي وي به عنوان مدير منابع انساني انتخاب كردم و اكنون بعد از مدتي كه از فعاليت ايشان گذشته، مي بينم که خانواده هاي كاركنان از وجود ايشان رضايت زيادي دارند.محمدي ضمن اشاره به ويژگي هاي زنان و مردان در حوزه هاي مختلف عملكردي گفت: به نظر من، مهم آن است كه بتوانيم عدالت سازماني را برقرار و زمينه را براي رشد کارکنان، صرف نظر از ملاحظات جنسيتي، فراهم كنيم.او همچنين تأكيد كرد: تغيير نگرش در محيط هاي عملياتي و كوچك، كار آساني نيست؛ اما تلاش كرده ايم با انتصاب زنان شايسته، اين مهم را محقق سازيم، همان گونه كه انتصاب خانم كشوري به عنوان مدير منابع انساني و خانم ذبيحي به عنوان مشاور امور زنان، منشأ اثرات مهم و قابل توجهي بوده است.

سهم 2 درصدي بانوان در نفت و گاز شرق

مشاور مديرعامل شركت ملي نفت در امور زنان و خانواده نيز با اشاره به ميزان حضور كاركنان زن در اين شركت گفت: با ديد مثبتي كه مديران ارشد شركت بهره برداري نفت و گاز شرق نسبت به زنان و مسائل خانواده ها دارند، اميدواريم شاهد بهبود شرايط زندگي در اين منطقه باشيم.در مناطق عملياتي، توجه به حوزه خانواده براي ما اهميت ويژه اي دارد، ضمن اينكه مسؤوليت سنگين اين همكاران و تأمين گاز در فصول سرد سال، نشان از تعهد و پشتكار پرسنل اين شركت دارد و ما تلاش مي كنيم براي بهبود وضعيت زندگي اين کارکنان زحمتكش اقدام هاي لازم را  انجام دهيم.

سيده طاهره سيدمؤمني با اشاره به سهم زنان در مجموع پرسنل اين شركت گفت: نسبت پرسنل خانم در شركت بهره برداري نفت و گاز شرق حدود 2 درصد است، به طوري كه تنها 14 نفر از کارمندان زن رسمي، پيماني و مدت موقت در شركت نفت و گاز شرق مشغول فعاليت هستند و همين موضوع نشان مي دهد که بايد به حوزه خانواده توجه ويژه اي داشته باشيم و از آنجا كه پرسنل زن اين شركت عمدتاً تازه استخدام هستند، جاي پيشرفت زيادي دارند.او از پيشنهاد حضور زنان در حوزه هاي فني نيز استقبال كرد و گفت: براي انتصاب زنان در اين حوزه ها، بايد اعتماد به نفس آنها را نيز بالا برد.سيدمؤمني با اشاره به تأكيد معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت بر توجه ويژه به خانواده ها گفت: فعاليت هايي كه در حوزه خانواده ها انجام مي شود، با وجود هزينه بر بودن، درواقع نوعي سرمايه گذاري است. ما بايد روي حفظ و نگهداشت نيروي متخصص كار كنيم و براي تحقق اين مهم، بايد به خانواده ها پرداخته شود. كم برخورداري مناطق عملياتي، يكي از دلايل درخواست انتقال پرسنل است و اين نشان مي دهد که با ايجاد فضاي مناسب زندگي، مي توان در حفظ نيروي انساني گام مؤثري برداشت. همچنين حضور مشاوران امور زنان در شوراهاي سياستگذاري، باعث مي شود منافع خانواده ها در تمامي تصميم ها مدنظر قرار گيرد.در پايان جلسه، مشاوران به ارائه گزارشي از فعاليت هاي انجام شده در شركت هاي خود و برنامه هاي سال جاري و تبادل نظرات و تجربيات در اين خصوص پرداختند.

تعيين مشوق براي همسران کارکنان

فرشيد خيبري، مدير عمليات شركت بهره برداري نفت و گاز شرق نيز در اين نشست گفت: تعداد زيادي از همكاران ما، شرايط كاري اقماري يا نوبت كاري دارند كه شرايط بسيار سختي است و در اين وضعيت، بار اصلي مسؤوليت زندگي بر دوش همسران كاركنان است و يكي از مهم ترين دلايل درخواست انتقال کارکنان نيز به همين موضوع برمي گردد.

او تأكيد كرد: براي حفظ و ارتقاي شرايط روحي کارکنان بايد توجه ويژه اي به همسران آنها داشته باشيم. به عنوان مثال تعيين مشوق هايي براي همسران اين كاركنان مي تواند در اين باره بسيار مؤثر باشد.خيبري ادامه داد: ما بايد به دغدغه همكاران در خصوص خانواده هايشان اهميت بدهيم. در اين زمينه به همت مديرعامل شرکت، پس از 40 سال براي اولين بار خانواده هاي كاركنان را به منطقه خانگيران برديم و آنها را از نزديك با محل كار همسران شان آشنا کرديم كه اين اتفاق، با وجود دشواري هايي در انجام، تأثير بسياري بر روحيه آنها داشت و ما تأثير مثبت اين كار را روي ميزان درخواست انتقال كاركنان ديديم.او ادامه داد: اميدواريم همانگونه كه تابوي حضور همسران در منطقه عملياتي شكسته شد، تابوي حضور كاركنان زن در ساير عرصه هاي فعاليت شركت نيز شكسته شود. مطمئناً اگر از ظرفيت زنان در تمامي عرصه ها و جبهه هاي كاري شركت استفاده شود، شاهد ارتقاي روزافزون بهره وري و اثربخشي در سطح شركت خواهيم بود؛ البته در اين خصوص بايد به زيرساخت هاي مناطق هم توجه شود.

سلطاني، مدير امور فني شركت بهره برداري نفت و گاز شرق نيز با اشاره به اهميت حفظ نيروي انساني به اين نكته اشاره كرد كه با انتقال مشكلات خانواده هاي كاركنان مستقر در سرخس به مديريت شركت و همچنين حضور و همكاري مشاور امور زنان و خانواده، اميدواريم بتوانيم گام هاي مؤثري براي نگهداشت کارکنان در مناطق عملياتي برداريم.

تشکيل کميته ارتقاي کيفيت زندگي

در ادامه اين نشست، زهرا كشوري، مدير منابع انساني شركت بهره برداري نفت و گاز شرق با اشاره به اينكه در شركت نفت و گاز شرق حدود 20 نفر از همكاران خانم در حال فعاليت هستند، گفت: پس از طرح پيشنهاد تشكيل كميته ارتقاي كيفيت زندگي، بازديدهاي مؤثري از شهرك هاي مسكوني انجام شد.

او همچنين از نبود بودجه در حوزه زنان به عنوان يک معضل بزرگ نام برد و گفت: فعاليت در اين حوزه، بدون حمايت مستقيم مديرعامل بسختي ممكن است.

 

 

گزارش «مشعل» از آمادگي نفت در برابر زلزله استان خوزستان

کمک رساني از تاسيسات تا  شهر

مشعل-ساعت 11 و30 دقيقه دوشنبه 18 تير 98 بود که خبر وقوع زلزله استان خوزستان در رسانه ها منتشر شد و شهرهاي مسجدسليمان و... را تحت تاثير قرار داد. اين زلزله به تاسيسات نفتي که در اين استان قرار دارند، صدمه اي وارد نکرد؛ زيرا همواره تمهيدات ايمني لازم براي اين تاسيسات انديشيده مي شود تا بحران هايي نظير زلزله، سيل و... در هنگام وقوع، بخوبي مديريت و کمترين آسيب به تاسيسات وارد شود.

علي صفي خاني، رئيس اچ اس اي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در زمينه تمهيدات در نظر گرفته شده هنگام وقوع زلزله گفت: «بعد از وقوع زلزله بلافاصله ستاد شرايط اضطراري مناطق نفت خيز جنوب و ستاد شرايط اضطراري شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان تشکيل و تصميم هايي در اين دو ستاد گرفته شد. همچنين با مديرعامل و رئيس اچ اس اي شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان ارتباط برقرار کرديم و آخرين وضعيت را جويا شديم. خوشبختانه به تاسيسات نفتي آسيبي وارد نشده و تنها شاهد ريختن گچ برخي از ساختمان ها بوديم؛ البته در شهر به دليل نزديک بودن به کانون زلزله و مدت زمان زياد آن، آسيب هايي ديده مي شود.»

او افزود: «پس لرزه هايي نيز در مسجدسليمان شاهد بوديم، از اين رو دو تيم اطفاي حريق از شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري و شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون به منطقه اعزام کرديم که پشتيبان سرويس هاي امداد و نجات آتش نشاني شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجد سليمان باشند، ضمن آنکه با سازمان بهداشت و درمان منطقه مسجدسليمان نيز تماس گرفته شد و از وضعيت سفيد به وضعيت زرد قرار گرفت تا آمادگي پذيرش مصدومان احتمالي در صورت وقوع پس لرزه را داشته باشد. پنج شرکت بهره برداري آغاجاري، گچساران، مسجدسليمان، کارون و مارون را نيز به صورت آماده باش 100 درصد درآورديم؛ زيرا اين امکان وجود دارد که پس لرزه ها باعث آسيب شود. گزارشي را هم به رئيس اچ اس اي شرکت ملي نفت ايران ارائه کرديم و آخرين وضعيت را به ايشان اطلاع داديم.»  صفي خاني ادامه داد: «فرمانده اصلي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در شرايط اضطراري، مديرعامل اين شرکت است. بنا به دستور ايشان، همه گروه ها و امکانات مناطق نفت خيز جنوب بسيج شده اند تا علاوه بر حفاظت از تاسيسات نفتي، در زمينه مسؤوليت اجتماعي که پهنه 400 هزار کيلومتري را شامل مي شود، کمک رساني داشته باشيم. همچنين از سوي شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان و با هماهنگي فرمانداري اين شهر براي برخي جاده ها که بر اثر وقوع زلزله دچار مشکل شده بودند نيز اقدام هاي لازم  صورت گرفت، ضمن آنکه در شهر مسجدسليمان هم ايستگاه آتش نشاني داريم.»

رئيس اچ اس اي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب افزود: «از زمان وقوع زلزله تا 24 ساعت در حالت آماده باش هستيم و با ستاد مديريت بحران استانداري نيز هماهنگي لازم را داريم؛ زيرا بحث شهري و استاني است و بايد تحت پوشش رهنمودهاي استاني باشيم.»

او تاکيد کرد: «درباره وقوع زلزله، دستورعمل هاي مصوب داريم که بر اساس آن اقدام مي کنيم. يکي از آنها واکنش در شرايط اضطراري است که سطوح شرايط اضطراري در آن تعريف شده و افراد و وظايف هر يک به طور مشخص، تعيين شده اند، ضمن آنکه طي سال، مانورهايي برگزار مي کنيم و در آن نقاط قوت و ضعف اجراي دستورعمل ها و روش هاي اجرايي، استخراج و جلسه هايي نيز براي رفع نقاط ضعف برگزار مي شود، از اين رو در شرايط اضطراري، همان مواردي که تمرين شده، به صورت واقعي انجام مي شود، بنابراين سازمان نه تنها در زمان شرايط اضطراري؛ بلکه در طول سال، اين شرايط را به طور مرتب بازآرايي و به روز و مانور برگزار مي کند.»

 

اعزام گروه پشتیبان به مسجدسلیمان

سعید جهانی، رئیس اچ اس ای شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون نیز در این باره گفت: «این شرکت به عنوان پشتیبان، نیروهای امدادی خود را به منطقه مسجدسلیمان اعزام کرده تا در صورت نیاز بتوانیم به این منطقه کمک رسانی بموقع داشته باشیم.»

وی با بیان اینکه قبل از وقوع بحران، آموزش ها و برنامه هایی را برای آمادگی کارکنان داریم، ادامه داد: «این آموزش ها شامل واکنش در شرایط اضطراری، دستورعمل ها، کمک های اولیه و امداد و نجات است، ضمن آنکه آموزش هایی نیز در حین انجام کار داریم.»

جهانی افزود: «با توجه به شناسایی خطرات محیط کار، به صورت ثابت مانورهایی برگزار می کنیم و سناریوهایی از قبل داریم که شامل خروج افراد از ساختمان ها و امدادرسانی به افراد مصدوم می شود. در این تمرین ها، آمادگی نیروها پایش می شود تا در زمان وقوع بحران، بدون نقص کارمان را انجام دهیم، همچنین خروجی و نتایج ارزیابی ریسک را داریم و قسمت هایی که دارای ریسک بالا هستند، شناسایی و اقدام های پیشگیرانه برایشان در نظر گرفته می شود.»