گام هاي بلند تلاشگران توسعه گاز در غرب کشور

خط لوله نهم سراسری در اوج

مشعل -  طرح خط لوله نهم سراسري گاز که از خطوط راهبردي شبکه گاز کشور به شمار مي آيد، به لحاظ اهميتش در ايجاد زيرساخت هاي لازم براي صادرات و تقويت گازرساني به استان هاي غرب و شمال غرب کشور و همچنين تغذيه صنايع مسير بسيار حائز اهميت است. با تکميل و راه اندازي پروژه هاي اين خط، پايداري کامل در انتهاي کردستان و ورودي آذربايجان برقرار شده و کمبود گاز و افت فشار که سبب ايجاد مشکل براي هموطنان در شهرهاي بانه، سقز، سردشت و بوکان در فصول سرد سال مي شد، به طور کامل برطرف مي شود.  باوجودکوهستاني بودن مناطق غربي کشور و وجود رودخانه ها و موانع متعدد،اما پروژه هاي اين طرح با درايت و تلاش مديران و کارکنانش يکي پس از ديگري به ثمر مي رسند و افتخاراتي درخشان در کارنامه پربار صنعت گاز رقم مي زنند. مهدي بازرگاني، سرپرست طرح خط لوله نهم سراسري گاز، در اين مصاحبه موفقيت هاي اخير اين مجموعه را تشريح کرده است که مشروح آن را مي خوانيد:

   درباره وضعيت پروژه هاي خط نهم سراسري توضيح دهيد.

پروژه هاي طرح خط نهم سراسري از خطوط اولويت دار و مهم شرکت ملي گاز محسوب مي شود. اين خط لوله از بيد بلند آغاز مي شود و تا مرز بازرگان ادامه دارد که اکنون قطعه دهگلان –  مياندوآب اين خط به طول 230 کيلومتر به پايان رسيده که 55 کيلومتر انتهايي آن در دي ماه سال 97 تزريق گاز شد و مابقي نيز آماده تزريق گاز است. محدوده بيد بلند-اهواز هم به طول 98 کيلومتر مراحل انجام فعاليت هاي اجرايي را سپري مي کند.

   از برنامه هاي آتي طرح برايمان بگوييد.

4 پروژه جمعابه طول 400 کيلومتر از اهواز تا کوهدشت تعريف کرده ايم که در واقع فاز بعدي در اجراي خط لوله نهم به شمار مي آيد و با اجراي آن محدوده بيدبلند تا کوهدشت تکميل مي شود.

   به غير از پروژه هاي خط لوله نهم سراسري، چه پروژه هايي در دست اجرا داريد؟

پروژه 56 اينچ رابط سايت 1 و 2 عسلويه تزريق گاز شده و در حال انجام مراحل تکميلي است و با نصب لانچر و رسيور تا آخر تيرماه به بهره برداري کامل مي رسد. پروژه 40 اينچ اتان رابط سايت 1 و 2 که ارزش افزوده بالايي را نصيب کشور کرد نيز با حضور رئيس جمهور افتتاح شد و با توجه به سرعت و کيفيت اجرا از شاهکارهاي شرکت در سال گذشته محسوب مي شود.

   خط لوله 20 و 30 اينچ بيدبلند-گچساران چه مزيت هايي خلق مي کند؟

اين خط لوله علاوه بر گازرساني به نيروگاه بهبهان، وظيفه تغذيه کارخانه سيمان بهبهان و همچنين گازرساني به پتروشيمي گچساران را به عهده خواهد داشت. تامين گاز مورد نياز پتروشيمي گچساران براي مسؤولان اين مجتمع اهميت حياتي دارد و در تلاشيم طبق پيمان، پروژه را تا پايان سال 98 به پايان برسانيم.

   خط لوله بيدبلند-اهواز چه وضعيتي دارد؟

حدود 30 کيلومتر از اين خط لوله تا انشعاب ماهشهر از اولويت اجرايي برخوردار است که مقرر شده ابتداي آبان ماه امسال تزريق گاز شود و ادامه خط نيز به طول 68 کيلومتر بايد براساس پيمان در خرداد 99 به پايان برسد.

    درباره مراحل و سختي هاي کار توضيح مي دهيد.

خط نهم در غرب کشور و استان خوزستان با مشکلات بسياري مواجه است. در کريدور غرب از دهگلان تا مياندوآب با کوهستان هايي با شيب هاي تند و زمين هايي از جنس سنگ سخت روبه رو بوديم که کار کردن را دشوار و زمان بر مي کرد، اما سعي کرديم با افزايش منابع، ماشين آلات، تجهيزات و نوبت هاي کاري اين موانع را جبران کنيم. طي زمان انجام پروژه ها در کردستان 2 زمستان سخت و به ويژه زمستان 97 را که شدت سرماي آن در 20 سال گذشته بي سابقه بود، پشت سرگذاشتيم.

   به غير از کوهستان با چه موانع طبيعي ديگري روبه رو شديد؟

موانع بسيار زياد بود و در 2 گستره دهگلان-مياندوآب در مجموع 45 مورد عبور از جاده آسفالت به صورت غلاف گذاري و 5 مورد عبور از رودخانه هاي پرآب و دائم داشتيم. به عنوان نمونه عبور از رودخانه قزل اوزن با عرض 320 متر که يکي از پرآب ترين و عريض ترين رودخانه هاي مسير بود، کاري بسيار دشوار اما در عين حال بسيار با کيفيت است.

   کمي هم از موانع تحصيل اراضي بگوييد.

در استان کردستان و آذربايجان غربي (محدوده انتهاي خط) از زمين هاي داراي ارزش بالا عبور کرديم که حل و فصل مسائل مرتبط را براي گروه تحصيل اراضي دشوار و زمان بر کرد. اين اولين تجربه ما در واگذاري کامل امور تحصيل اراضي به پيمانکار بود که تبديل به الگويي موفق و قابل بسط به ديگر پروژه ها شد.مشکل ديگري که در زمينه تحصيل اراضي داشتيم، چالش ما بين منابع طبيعي و معارضين بر سر ملي بودن يا نبودن اراضي بود. مجموعه اين موانع سبب دشواري شد، اما درنهايت هيچ‎کدام از اين محدوديت ها نتوانست در عزم همکاران ما خللي وارد کند و پروژه ها بدون رکود در زمان مورد نظر و حتي زودتر از موعد به بهره برداري مي رسند. چنانکه قطعه دوم دهگلان- مياندوآب باوجود مشکلات تامين لوله، چند ماه زودتر از برنامه راه اندازي شد. مشکلات تحصيل اراضي منحصر به منطقه کردستان نيست؛ در پروژه هاي جاري و آتي در مناطق خوزستان، کرمانشاه و لرستان نيز با موانع مشابهي روبه رو خواهيم شد. عبور از موانع مسير در پروژه هاي آتي با عبور از رودهاي مارون و کارون ادامه خواهد يافت که براي همه آنها برنامه ريزي و تمهيدات لازم انديشيده شده است.

   در پايان آيا صحبت خاصي نداريد؟

يکي از مشکلات عمده طرح خط لوله نهم سراسري، کمبود منابع انساني مورد نياز در بخش هاي ساختمان و نصب و مهندسي است که با توجه به تشديد اين مورد با مشکل مربوط به سمت هاي سازماني شرکت اميدواريم با مساعدت مديرعامل محترم و مدير محترم منابع انساني برطرف،تا فعاليت هاي اين طرح به ويژه در بخش هاي نظارتي و کنترلي با دقت نظر بيشتر و انگيزه قوي تردنبال شود و شرکت، جهشي خوب را در اين خط لوله راهبردي تجربه کند.