شرکت ملي حفاري ايران  

تصويب منشور حسابرسي داخلي

رئيس اداره حسابرسي داخلي شرکت ملي حفاري ايران از تصويب منشور حسابرسي داخلي اين شرکت ازسوي هيات مديره خبر داد. حميد باران گر گفت: اين منشور براي نخستين بار در سطح شرکت هاي زيرمجموعه شرکت ملي نفت ايران تدوين شده است. وي با بيان اين که شرکت ملي حفاري ايران نخستين شرکت درسطح شرکت ملي نفت ايران است که بيش از سه دهه اداره حسابرسي داخلي دارد، افزود: اين واحد باهدف اعمال کنترل هاي داخلي وايجاد شفافيت بيشتر درباره عملکرد مديريت ها و ادارات ستادي مجموعه، ايجاد شده است. باران گر با اشاره به اين که شرکت ملي حفاري الزام دارد بودجه ريزي خود را بر مبناي عملياتي تنظيم کند تا در چارچوب آن به واحدهايي که درآمدزايي بيشتري دارند، بودجه بيشتري تخصيص داده شود، اظهار کرد: يکي از ارکان بودجه ريزي عملياتي، اعمال نظارت و کنترل هاي داخلي دقيق تر بر نحوه تخصيص اين بودجه است که تدوين و رعايت منشور حسابرسي داخلي از الزام هاي آن به شمار مي رود. رئيس اداره حسابرسي داخلي شرکت ملي حفاري ايران گفت: ماموريت اين واحد ارائه خدمات، اطمينان دهي و مشاوره مستقل و بي طرفانه به منظور ارزش افزايي و بهبود عمليات شرکت است و با ايجاد رويکردي منظم و روش مند به شرکت کمک مي کند براي دستيابي به اهداف خود، اثربخشي فرايندهاي راهبردي، مديريت ريسک و کنترل هاي داخلي را ارزيابي کند و بهبود بخشد. وي افزود: منشور حسابرسي داخلي، سندي رسمي است که اهداف فعاليت حسابرسي، اختيارات و مسؤوليت هاي آن را تعريف و دامنه فعاليت در سازمان، اختياردسترسي به اسناد و مدارک کارکنان و دارايي هاي فيزيکي را مشخص مي کند و با استناد به مقررات و دستورعمل هاي لازم الاجرا مي تواند در استقرار و نهادينه کردن حسابرسي داخلي نقش پررنگي ايفا کند.

باران گر در زمينه آثار اجرايي و اثر بخشي منشور حسابرسي داخلي نيز گفت: مفاد اين منشور مسائل مهمي را در بر دارد که مي تواند به عنوان منبعي مفيد و موثر استفاده شود و در آن تاکيد شده دامنه عمليات واحد حسابرسي داخلي بايد به چه ميزاني تعيين شود تا يکي از مولفه هاي مهم و موثر در مديريت ريسک شرکت به شمار بيايد و به بهترين نحو نقش خود را اجرايي سازد.

ميز خدمت، پاسخگوي کارکنان

رئيس بازرسي و پاسخ گويي به شکايات شرکت ملي حفاري ايران گفت: به منظور تحقق اهداف دولت الکترونيک و تکريم ارباب رجوع، از اين پس پيگيري و پاسخ گويي به درخواست هاي کارکنان و مراجعان به اين شرکت از طريق ميز خدمت دنبال مي شود. رحيم بروايه افزود: ايجاد ميزخدمت در اين سازمان با هدف تکريم ارباب رجوع، آسان سازي، شتاب بخشي درپيگيري ها وارائه پاسخ مناسب، همچنين کاستن از تردد و اتلاف وقت و کاهش هزينه ها انجام شده است. وي بابيان اين که اين اقدام بدون شک رضايتمندي کارکنان بخش هاي مختلف شرکت و مراجعه کنندگان خارج ازشرکت را در پي دارد، اظهار کرد: ميزخدمت درشرکت ملي حفاري ايران درکارگاه شماره يک شرکت مستقر است. رئيس بازرسي و پاسخگويي به شکايات شرکت ملي حفاري ايران افزود: با توجه به تاکيد مديرعامل اين شرکت، همکاران ما دراين بخش در نزديک ترين زمان ممکن موارد طرح شده را پي جويي مي کنند و نتيجه را به اطلاع مخاطبان خواهند رساند.

 

   شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق 

تامين پايدار گاز شمال کشور با توسعه لايه هاي مخزني

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق با اشاره به افزايش سن مخازن درحال توليد اين شرکت، توسعه لايه هاي مخزني جديد را بهترين گزينه براي تامين پايدار گاز در شمال و شمال شرق کشور عنوان کرد. ابوالحسن محمدي درنشست مشترک با معاون امور توليد شرکت ملي نفت ايران و مديران ارشد شرکت نفت مناطق مرکزي ايران با بيان اين که بزرگ ترين چالش پيش روي شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق در حوزه فني، بالا رفتن سن مخازن است، افزود: براي جلوگيري از اين چالش، ضرورت دارد که با توجه به تمهيدات و پيش بيني هاي لازم درباره مخزن جايگزين، از افت توليد جلوگيري شود. وي بهترين گزينه تامين پايدارگاز دراين منطقه راتوسعه ميدان ها و لايه هاي مخزني جديد عنوان و اظهار کرد: دراين زمينه، مخزن توس به عنوان مخزن جايگزين معرفي و مطالعات و بررسي هاي زيادي روي آن انجام شده است که اميدواريم باحمايت مديران صنعت نفت درآينده نزديک، فرآيند توسعه اين ميدان آغاز شود. محمدي با اشاره به نقش شرکت بهره برداري نفت و گازشرق درتامين گاز شمال کشورگفت: ذخيره سازي گازدر استمرارتوليد آن بسيارحائز اهميت است و هر اقدامي که درمسير بهبود فرايندهاي ذخيره سازي و توليد گاز کشور انجام شود، منافع بلندمدت زيادي به همراه دارد.

شرکت بهره برداري نفت و گازشرق به عنوان يکي از سه شرکت تابع شرکت نفت مناطق مرکزي ايران، افزون برتامين نياز نيروگاه نکا و پتروشيمي بجنورد، گازمورد نيازاستان هاي خراسان شمالي، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، همچنين مازندران، گلستان و بخشي از سمنان را تامين مي کند.

 

   پتروشيمي پارس

ثبت 3 رکورد در توليد و فروش

رئيس مجتمع پتروشيمي پارس ازثبت سه رکورد توليد، تداوم توليد با ظرفيت حداکثري و فروش در اين مجتمع خبر داد.‏ سيدحميد زارع با اشاره به ثبت رکورد جديد در واحد استايرن منومر اين مجتمع گفت: توليد در اين واحد پس از انجام تعميرات از ابتداي دي ماه سال گذشته تا 19 خرداد ماه امسال بيش از 170 روز بي وقفه با ‏ظرفيت 101 تا 106 درصد ‏تداوم دارد. وي با بيان اين که رکورد تداوم توليد در واحد استايرن منومر پتروشيمي پارس پيش از اين حداکثر 90 روز متوالي آن هم با ظرفيت ‏پايين تر از 100 درصد بوده است، افزود: پيش بيني مي شود اين تداوم توليد به همين ميزان و بدون وقفه ادامه ‏داشته باشد.‏ رئيس مجتمع پتروشيمي پارس با اشاره به اين که افزايش توليد تنها منحصربه واحد استايرن مونومر نيست، افزود: رکورد توليد در پتروشيمي ‏پارس درمجموع و در همه محصولات در دو ماه ابتدايي امسال نسبت به تمامي ادوار گذشته شکسته شده است.

زارع يادآورشد: توليد مجتمع پتروشيمي پارس در واحد استحصال اتان، اتيل بنزن و استايرن منومر در ماه هاي فروردين و ‏ارديبهشت ماه امسال در مجموع 769 هزار و ‏419 تن بوده و توليد محصولات مختلف، نسبت به برنامه توليد 118.9 درصد و ‏نسبت به طراحي 107 درصد محقق شده که در طول کارکرد مجتمع بي ‏نظير است.‏ وي ادامه داد: رکوردشکني پتروشيمي پارس در توليد، منجر به رکوردشکني در فروش نيز شده است. زارع گفت: فروش محصولات ‏مجتمع شامل استايرن منومر، LPG و اتان در ارديبهشت ماه امسال، بيشترين ميزان فروش در سال هاي اخير بوده است.‏

 

    شرکت انتقال گاز ايران

بحران، زمينه ساز بررسي جامع ميداني

مديرعامل شرکت انتقال گازايران باارزيابي مثبت ازعملکرد مناطق انتقال گاز، وقوع بحران سيل امسال را زمينه ساز بررسي ميداني، جامع و دقيق شبکه انتقال گاز کشور عنوان کرد. سعيد توکلي درآيين قدرداني ازمديران و کارکنان مناطق عمليات انتقال گازفعال و تاثيرگذار درمديريت بحران سيل فروردين امسال که با حضور حسن منتظر تربتي، مديرعامل شرکت ملي گاز ايران، برگزارشد، افزود: بحران سيل، آزمون بزرگي براي خطوط انتقال گاز بود که زمينه ساز بررسي ميداني کامل ازهمه تاسيسات وخطوط انتقال گاز درشرايط پيچيده و دشوار شد. وي با تاکيد بر ضرورت درس آموزي و بهره گيري از تجربه ها با هدف مقابله با بحران هاي احتمالي اظهار کرد: سرکشي دقيق به تاسيسات و خطوط درهمه مناطق انتقال گاز و همراهي با ديگر بخش هاي صنعت گاز موجب شد حتي يک مورد انفجار يا آتش سوزي درشبکه انتقال گاز کشور رخ ندهد. مديرعامل شرکت انتقال گاز، سربلندي اين شرکت دربحران سيل را نتيجه انجام تعميرات، پايش و نگهداري شبکه انتقال گاز خواند و افزود: گذر از بحران، تجربه هاي فراواني با خود به همراه داشت که تهيه دستورعمل ها و استانداردهاي نو، ماحصل اين تجربه ها بود. توکلي با بيان اين که عملکرد شرکت انتقال گاز ايران در بحران اخير در هر دو بعد فني-عملياتي و مسؤوليت هاي اجتماعي درخشان بوده است، تصريح کرد: دربخش مسؤوليت هاي اجتماعي، مناطقي همچون منطقه 7 عمليات انتقال گازکه پايش کيفيت وسلامت آب آشاميدني مناطق سيل زده خرم آباد، معمولان و پل دختررا به عهده داشت، عملکرد مطلوبي داشتند.

 

    پتروشيمي هنگام

پيشرفت 73 درصدي فاز نخست

پيشرفت فيزيکي فازنخست پتروشيمي هنگام به 73 درصد رسيد.

براساس برنامه ريزي ها، خردادماه امسال اقدام هاي متعددي ازجمله نصب کانوکشن ريفرمر اوليه، راکتور توليد آمونياک و برج جداسازي CO2 با مجموع وزن بالغ بر 1500تن در اين مجموعه انجام شده است.

تنها درخردادماه امسال حدود11درصد از وزن کل تجهيزات ثابت و مخازن در واحد آمونياک پتروشيمي هنگام نصب شد ودرنتيجه اين اقدام ها، فاز نخست پتروشيمي هنگام به پيشرفت فيزيکي 73درصدي رسيد.

با مديريت و برنامه ريزي دقيق امور اچ اس اي و نظارت و پيگيري ديگر همکاران مجموعه دربخش ساختمان و نصب، رکورد 5.5 ميليون نفر -ساعت کار بدون حادثه در پتروشيمي هنگام ثبت شده است.

پتروشيمي هنگام باظرفيت توليد روزانه 2200 تن آمونياک درفاز نخست و 3500 تن اوره و گرانول در فاز دوم درحال آماده سازي در زميني به مساحت 25 هکتار در فاز2 منطقه ويژه اقتصادي پارس (عسلويه) است.

 

   شرکت ملي گاز ايران

طراحي قوي ترين سامانه پروانه کار ايمني

رئيس ايمني وآتش نشاني شرکت ملي گاز ايران ازصدور پروانه انجام کار از سوي اين شرکت خبرداد وگفت: اين کارباهدف جلوگيري از بروز حوادث دربين شرکت هاي تابعه انجام مي شود و شرکت پالايش گاز ايلام و مجتمع گاز پارس جنوبي، انتخاب هاي نخستين هستند. عليرضا شکوهيان دربازديد ازپالايشگاه گازايلام با اشاره به اين که اين پالايشگاه ازلحاظ ايمني وجلوگيري از بروزحوادث، يکي ازشرکت هاي برتر درمجموعه شرکت ملي گازايران است، گفت: شاخص هاي جلوگيري از بروز حوادث اين شرکت نشان مي دهد عملکرد بسيارمثبتي در ميان شرکت هاي تابعه شرکت ملي گاز ايران در زمينه رعايت مسائل ايمني داشته است.

وي ازانطباق سامانه هاي پروانه انجام کار با فرآيند برون سپاري در کشور خبر داد و تصريح کرد: به منظور تخصصي ترشدن و جلوگيري از بروز حوادث ناگوار به ويژه در زمان برون سپاري فعاليت ها، سامانه پروانه کار جديد طراحي شده است.

رئيس ايمني و آتش نشاني شرکت ملي گازايران، همچنين با اشاره به اين که براي فعاليت هاي پرريسک تر، کنترل بيشتري اعمال خواهد شد، اظهار کرد: تلاش مي شود فعاليت هاي اجرايي ازسوي واحدهاي اجرايي و کارهاي نظارتي از سوي واحدهاي نظارتي انجام شود تا فضاي اعتماد بين نهادهاي عملياتي نيزبيشتر شود. وي گفت: با تلاش همکاران عملياتي وبا الگوگيري ازنمونه هاي جهاني، همچنين رفع ايرادها واشکال هاي15 سال گذشته، قوي ترين سامانه پروانه کار درسطح کشور وحتي درتراز جهاني براي جلوگيري از بروز حوادث در شرکت ملي گاز ايران طراحي و ايجاد شده است.

 

    شرکت گاز استان خراسان رضوي

واگذاري مرمت پروژه هاي گازرساني زاهدان

 مرمت520 کيلومترازپروژه گازرساني به زاهدان به شهرداري اين شهرستان واگذار شد.

سيدحميد فاني، مديرعامل شرکت گازاستان خراسان رضوي درحاشيه امضاي قراردادواگذاري مرمت آسفالت طرح گازرساني به شهر زاهدان گفت: اين قرارداد باهدف سرعت بخشي به ترميم آثارناشي از حفاري براي شبکه گذاري گازدرمعابر شهري زاهدان باشهرداري زاهدان امضا شده است.

وي مبلغ قرداد امضا شده با شهرداري زاهدان را 140ميليارد تومان اعلام کرد و افزود: با امضاي اين قرارداد، افزون برارتقاي رضايتمندي اجتماعي، شاهداشتغال آفريني در زاهدان با تکيه برظرفيت هاي استاني و نيروهاي بومي خواهيم بود.

شرکت گاز استان خراسان رضوي به عنوان معين گازرساني به زاهدان، 520 کيلومتر شبکه گازرساني را در سه محور اجرا خواهد کرد.

 

   پتروشيمي خراسان

واگذاري اجراي اوره آمونياک 2

مديرعامل پتروشيمي خراسان از واگذاري اجراي اوره آمونياک 2 پتروشيمي خراسان به شرکت پتروشيمي شاهين اترک خبر داد.

حسين شفيعي گفت: دومين شرکت پتروشيمي استان با نام شرکت پتروشيمي شاهين اترک تاسيس شده و کار خود را آغاز کرده است.

عضو هيات مديره پتروشيمي خراسان افزود: بر مبناي مصوبه سفر رئيس جمهوري به استان از اين پس طرح اوره آمونياک 2 از سوي شرکت پتروشيمي شاهين اترک پيگيري مي شود و با توجه به اينکه هيات مديره و مديرعامل اين شرکت منصوب شده اند مسؤوليت اجراي پروژه با مديريت اين شرکت خواهد بود.

شفيعي ادامه داد: شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) و شرکت سرمايه گذاري پتروفرهنگ، سهامداران اصلي دومين شرکت پتروشيمي در خراسان شمالي هستند.