شرکت نفت فلات قاره ايران   

کابل اندازي در عمق 64 متري

عمليات کابل اندازي بين سکوهاي R4 و W4 ميدان رشادت منطقه لاوان به طول حدود هزار و 650متردرعمق 64 متري دريا به همت همکاران واحد تعميرات زيرآب منطقه لاوان وسکوي رشادت انجام شد. فريبرزادراکي، رئيس سکوي رشادت گفت: دراين عمليات سه رشته کابل برق هريک به طول تقريبي 550متردر بستر دريا تثبيت و ضمن اتصال به بخش فوقاني سکو، کابل ها از سطح آب تاعمق 50متري به سازه سکو بسته شد. وي هدف ازاجراي اين عمليات را انتقال برق ازسکوي رشادت (R4) به سکوي W4 براي راه اندازي پمپ هاي درون چاهي و نتيجه آن را افزايش توليد نفت سکو عنوان کرد. رئيس سکوي رشادت بابيان اين که اين گونه عمليات معمولا ازسوي کشتي هاي مجهزبه تجهيزاتDP با صرف هزينه هاي بسيار زياد و زمان طولاني انجام مي شود، تصريح کرد: همکاران زبده و متخصص تعميرات زيرآب، باروش ابداعي ايمن واستاندارد، موفق شدندعمليات کابل اندازي را با همکاري کارکنان سکوي رشادت، درکمترين زمان ممکن و پايين ترين هزينه انجام دهند. ادراکي زمان انجام عمليات کابل اندازي بين سکوهاي R4 و W4 ميدان رشادت منطقه لاوان را چهار روز اعلام کرد.

ثبت 70 ميليون نفر - ساعت کار بدون حادثه

رئيس بهداشت، ايمني، محيط زيست و پدافند غيرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران از ثبت 70ميليون نفر- ساعت کار بدون حادثه دراين شرکت خبر داد. ايمان شيريان پوربابيان اين که در چهار سال گذشته، حادثه عملياتي و فرآيندي منجربه فوت در شرکت فلات قاره ثبت نشده است، افزود: اميدواريم اين عددرا به 100ميليون نفر- ساعت برسانيم. وي همچنين بااشاره به طرح ها و پروژه هاي محيط زيستي شرکت نفت فلات قاره ايران اظهارکرد: طرح زيست محيطي جمع آوري پيت هاي نفتي که با هدف مديريت پساب هاي صنعتي درمنطقه خارک و لاوان در دست اجراست، ازجمله مهم ترين طرح هاي حوزه زيست محيطي شرکت نفت فلات قاره به شمارمي آيد که باهمکاري پژوهشگاه صنعت نفت انجام مي شود. رئيس بهداشت، ايمني، محيط زيست و پدافند غيرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران درباره پروژه بازيافت لجن هاي نفتي و پاک سازي خاک هاي آلوده درمناطق عملياتي نيزگفت: پيت هاي بزرگ نفتي، مانند لکه هاي بزرگ سياه رنگي هستند که دربرخي مناطق عملياتي ديده مي شوند.

 وي ادامه داد: براساس پروژه هاي تعريف شده، پس ازجمع آوري وتخليه نفت موجود در چاله ها، همچنين زيست پالايي وگياه پالايي خاک هاي آلوده، سلج هاي نفتي باقي مانده مطابق دستورعمل جامع ابلاغي مديريت بهداشت، ايمني، محيط زيست و پدافندغيرعامل شرکت ملي نفت ايران، براي فروش به مزايده گذاشته مي شود. شيريان پورهمچنين با تاکيد برلزوم هماهنگي فعاليت هاي شرکت نفت فلات قاره ايران با الزام ها وقوانين زيست محيطي، ازارتقا، استقرار و بهينه سازي سامانه تصفيه پساب صنعتي (CFU) درهمه مناطق عملياتي زيرپوشش اين شرکت خبر داد. به گفته وي، شرکت نفت فلات قاره ايران از10سال پيش تاکنون در زمينه ارتقاي تصفيه پساب صنعتي، فعال و پيشرو بوده است.

وي هدف از استقرار و راه اندازي سامانه خروجي تصفيه پساب صنعتي را استانداردسازي ارسال آب هاي خروجي به دريا يا چاه هاي دفعي عنوان کرد.

 

نفت و گاز پارس

افزايش ضريب بازيافت گاز درسکوي فاز 4 پارس جنوبي

به منظورافزايش ضريب بازيافت گاز و طول دوره توليد پايدار ازسکوي فاز4ميدان گازي پارس جنوبي، عمليات مشبک کاري و توليدي کردن لايه مخزنيk1 و اسيدکاري گسترده درچاه هاي سکوي SPD5 انجام شد. اين عمليات با استقرار يک دستگاه دکل حفاري روي سکوي SPD5، همزمان باعمليات توليد انجام شد.  اين عمليات شامل مشبک کاري لايه K1 در11حلقه چاه و اسيدکاري گسترده در 9 حلقه چاه و درمدت 108 روز انجام شده است. درنتيجه اين عمليات، ضمن توليدي شدن لايه مخزني K1 با انجام اسيدکاري گسترده، فشارجرياني سرچاهي به طورميانگين درهرچاه حدود 330 پام درنرخ توليد، 80ميليون فوت مکعب استاندارد در روز افزايش يافته که از افزايش طول دوره توليد پايدار سکو به مدت دو سال در نرخ توليد، معادل يک ميليارد فوت مکعب استاندارد در روز حکايت دارد. اين عمليات ازسوي مديريت مهندسي نفت وگازپارس و با همکاري معاونت عمليات و پشتيباني اين شرکت، اواخر بهمن ماه پارسال آغازشد و نيمه خردادماه امسال پايان يافت.

درانجام اين عمليات، افزون براستفاده ازدستگاه حفاري و شناور اسيدکاري ملکي ايراني، از توانمندي پيمانکاران داخلي نيز براي تامين ديگر تجهيزات و خدمات جانبي استفاده شده است.

هم اکنون نيز عمليات تعمير چاه شماره 2 اين سکو براي بهبود ظرفيت توليدي آن در دست انجام است.

 

شرکت بهينه سازي مصرف سوخت 

پيوستن 1525 واگن باري به ناوگان ريلي کشور

مديرعامل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت گفت: در يک سال اخير، يک هزار و 525 واگن باري با حمايت وزارت نفت به ناوگان حمل ونقل ريلي کشور پيوسته است. محسن دلاويز درآيين گشايش فازپنجم طرح توسعه حمل ونقل ريلي افزود: اين تعداد تا پايان امسال به 4100 واگن باري افزايش مي يابد. وي بابيان اين که وزارت نفت درقالب ظرفيت هاي ماده 12قانون رفع موانع توليد رقابت پذير، علاوه برحمايت ازصنعت ريلي، درچارچوب امضاي قراردادهاي راه آهن گام هاي بلندي برداشته است، ادامه داد: سرمايه گذاري دربخش حمل ونقل ريلي، افزون بر صرفه جويي در مصرف سوخت، درحفظ محيط زيست و تامين رفاه مردم نيزموثر است، به همين دليل، وزارت نفت توجهي ويژه به اين موضوع دارد. مديرعامل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت همچنين با تاکيد براين که بهره مندي از ذخاير عظيم هيدروکربوري، مجوزي براي مصرف بي رويه انرژي درکشورنيست، تصريح کرد: براساس ترازنامه انرژي سال 1395 درحوزه خانگي، حدود390 ميليون معادل بشکه نفت خام و در بخش حمل و نقل نيز حدود 320 ميليون معادل بشکه نفت خام، انرژي مصرف شده که نشان دهنده هدررفت ظرفيتي عظيم است.   آيين افتتاح فازپنجم طرح توسعه حمل ونقل ريلي با موضوع پيوستن 400 دستگاه واگن لبه بلند باري به مبلغ قرارداد88ميلياردتومان، براساس توافقنامه بين شرکت بهينه سازي مصرف سوخت و راه آهن جهموري اسلامي ايران توسط شرکت تجارت کوشش سپاهان به عنوان سرمايه گذار عامل صرفه جويي، برگزار شد.

 

شرکت ملي حفاري ايران

انجام بيش از4 هزار متر حفاري

معاون مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران درامور فني و مهندسي از انجام چهارهزار و251 مترحفاري جهت دار و افقي روي 10حلقه چاه در دو ماه نخست امسال در مناطق نفت خيز کشور خبر داد. مهران مکوندي با بيان اين که حفاري افقي وجهت دار ازشيوه هاي روزآمد صنعت حفاري است، افزود: افزون برحفاري جهت دار وافقي درمدت زمان يادشده، حفاري 163مترمغزه گيري که درکسب اطلاعات جامع ازمخازن نفت وگازبسيار اهميت دارد، ازسه حلقه چاه محقق شده است. وي با تاکيد بر اين که هر يک از خدمات تخصصي فني و ويژه حفاري دراجراي عمليات حفرچاه هاي نفت و گازنقش اساسي ومکمل در زنجيره فرآيند کاردارد، اظهارکرد: دراين زمينه 200 عمليات تخصصي شامل 67 موردعمليات نمودارگيري درون چاهي78 مورد نمودارگيري سطحي و 55 عمليات تکميل چاه انجام شده است. مکوندي گفت: درحوزه مديريت خدمات فني نيز از ابتداي فروردين تا پايان ارديبهشت، 851 عمليات شامل181 مورد سيمانکاري، 21 مورد عمليات اسيدکاري ويژه، 386مورد عمليات تزريق پذيري، همچنين47 مورد خدمات لوله مغزي سيار، 78مورد عمليات آزمايش چاه با ساقه مته و 12 مورد عمليات کامل و ويژه حفاري با هوا انجام شده است. وي افزود: 10عمليات حفاري کامل و ويژه به روش فروتعادلي (UBD) به متراژ 340 متر، 84 عمليات لوله گذاري چاه، 13مورد نصب آويزه و 19 مورد آزمايش بهره دهي چاه ازديگرموارد انجام شده در دو ماه ابتداي امسال است.

 

شرکت نفت خزر

 تدوين و انتشار يک کتاب پژوهشي

کتاب «پژوهش هاي نوين درحوضه زمين شناسي نفت و گاز درياي خزر» به همت کارشناسان اداره زمين شناسي شرکت نفت خزر تدوين و منتشر شد.

درمقدمه اين کتاب به قلم علي اصولي، مديرعامل شرکت نفت خزر، ضمن اشاره به موقعيت ژئوپوليتيک و ذخاير هيدروکربوري درياي خزر، آمده است: حوضه خزر جنوبي با توجه به شرايط جغرافيايي حاکم بر آن، پيچيدگي ها و ابهام هاي زمين شناسي خاصي دارد واکتشاف هاي هرچند محدود درعرصه هاي عميق اين حوضه وکشف نفت وگاز در ساختارهاي جنوبي، مورد توجه کارشناسان و شرکت هاي بزرگ بين المللي نفتي قرار گرفته است. در بخش ديگري ازمقدمه آمده است: اطلاعات به دست آمده از کاوش هاي اکتشافي وعمليات حفاري بخش خشکي و دريا درسه استان ساحلي خزر به برخي ابهام هاي زمين شناسي دراين منطقه پاسخ داده اگر چه همچنان سوال هاي بسياري بدون پاسخ باقي مانده است.  دربخش ديگري از مقدمه کتاب پژوهش هاي نوين درحوضه زمين شناسي نفت و گاز درياي خزر، به اين نکته که شرکت نفت خزر در پنج سال گذشته باهمکاري دانشگاه هاي داخلي، برخي ازمهم ترين ابهام هاي زمين شناسي را درقالب پروژه هاي دانشجويي، مورد توجه قرار داده، اشاره شده است. مقالات کتاب «پژوهش هاي نوين درحوضه زمين شناسي درياي خزر»با نگاهي جديد درچهارشاخه تکتونيک، رسوب شناسي، زمين شناسي، مهندسي و ژئوشيمي گردآوري شده است وعلاقه مندان آخرين يافته هاي جديد حوضه نفتي درياي خزر مي توانند آنهارا دراين کتاب مطالعه و پيگيري کنند.

 

   منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

ايجاد اشتغال براي 926 نيروي بومي

مديريت کار و خدمات اشتغال از جذب و به کارگيري 926 نفر نيروي بومي در شرکت هاي مستقر درمنطقه ويژه پارس در6 ماه گذشته خبر داد. بنابراعلام مديريت کار وخدمات و اشتغال منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، جذب اين تعداد نيرو بومي درمدت زمان ياد شده تحولي دربه کار گيري و اشتغال نيروي هاي بومي منطقه به شمار مي آيد.

مجموع نيروهاي شاغل درشرکت هاي مستقر درمنطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، 62 هزارنفراست که19هزارنفرآن بومي منطقه و43 هزار نفر ديگر مربوط به نقاط مختلف کشور هستند. هم اکنون ميزان اشتغال نيروهاي بومي در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 31درصد و غيربوميان شاغل در آن 69 درصد است.

 بابه کارگيري نيروهاي بومي جديددر6ماه گذشته (926نفر)ميزان اشتغال افراد بومي 1.5درصد ازکل و5 درصد نيز در مقايسه با آبان ماه پارسال، بهبود يافته است.

يادآورمي شود نيروهاي بومي به شرکت هاي نفت وگاز پارس، پارس جنوبي، ريتون، اويکو، همچنين پتروشيمي هاي پرديس، جم، دماوند، پايانه ها و مخازن پتروشيمي معرفي و مشغول به کار شده اند.

 

پژوهشگاه صنعت نفت

امضاي تفاهم نامه همکاري «مپصا»

پژوهشگاه صنعت نفت وشرکت مديريت پروژه هاي صنعتي ابدال (مپصا) تفاهم نامه همکاري امضا کردند. جعفرتوفيقي، رئيس پژوهشگاه صنعت نفت، درحاشيه امضاي اين تفاهم نامه با بيان اين که در پژوهشگاه علاقه به توسعه شبکه هاي همکاري وجود دارد و هيچ گاه تنها به امکانات داخلي سازمان بسنده نکرده است، افزود: صنعت نفت از يک سو با چالش هاي بسيار روبه روست و از سوي ديگر از زيرساخت ها و نيروي انساني باتجربه بهره مي گيرد، از اين رو سياست اصلي اين سازمان توسعه شبکه ها وشناسايي ظرفيت ها درمراکز تحقيقاتي و دانشگاهي است. وي اظهارکرد: امکانات و زيرساخت هاي بسيار مناسبي در شرکت هاي خصوصي و پژوهشگاه وجود دارد که اين نقاط مشترک مي تواند به انجام پروژه هاي مشترک بزرگي درسطح کشور و رفع بسياري از چالش ها منجرشود.  عبدالحسين شريفي، مديرعامل شرکت «مپصا» نيز با تاکيد بر اين که مپصا به دنبال هم افزايي در داخل کشوراست، تصريح کرد: بيشتر فعاليت هاي اين مجموعه در زمينه بالادستي است وچنانچه حمايت هاي بيشتري ازآن انجام شود، در زمينه طراحي نرم افزارهاي مرتبط و فعاليت هاي آزمايشگاهي نيزمي تواند توانمندي هاي خود را توسعه بخشد. وي اظهارکرد: شرکت هاي خارجي به دنبال فعاليت هاي علمي و پژوهشي با کيفيت بالا وهزينه پايين هستند، مجموعه مپصا مي تواند باايجاد هم افزايي مناسب واستفاده ازامکانات پژوهشگاه صنعت نفت به اهداف تعيين شده دست يابد. مديرعامل شرکت مپصا با اشاره به همکاري صنعت و دانشگاه گفت: اين شرکت با بيشتر دانشگاه هاي کشور تفاهم نامه همکاري امضا کرده است؛ اين موضوع از يک سو مي تواند دانشگاه ها را با فرآيندهاي اجرايي واين مجموعه را با دانش روزآمد دنيا آشنا سازد و از سوي ديگر مي تواند زمينه ساز اقدام هايي موثر براي کشور باشد. آزمايش هاي مطالعات الگوسازي ژئومکانيک، مطالعه آسيب سازندي در مغزه و فناوري هاي ازدياد برداشت نفت و گاز، ازمهم ترين موارد مندرج در تفاهم نامه همکاري پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت مپصاست.

توسعه فناوري هاي صنعت نفت، تجاري سازي، فروش خدمات و کالاها و فناوري هاي پژوهشگاه درداخل و خارج از کشور، ازديگر مفاد اين تفاهم نامه همکاري است.

 

شرکت مهندسي و توسعه نفت

استفاده حداکثري از ظرفيت هاي داخلي

عضو و دبير کارگروه اقتصاد مقاومتي شرکت مهندسي و توسعه نفت (متن) هدف راهبردي کميته ساخت داخل را استفاده حداکثري از ظرفيت ها و توان ساخت داخل اعلام کرد.

علي عباسي لرکي گفت: با توجه به نام گذاري امسال «رونق توليد»، تاکيد براين اصل است که در اين جهت از ظرفيت ها و توان توليد داخل به نحو مطلوب استفاده و از سازندگان داخلي حمايت شود تاچرخ توليداقتصادي کشور به ويژه درحوزه نفت در بهترين وضع ممکن بچرخد.

وي اقتصاد مقاومتي راروشي مبتکرانه براي مقابله با تحريم هاي اقتصادي عليه کشوربرشمرد و افزود: هدف اصلي شرکت مهندسي و توسعه نفت در اين مسير، کمترين وابستگي به کشورهاي خارجي در زمينه نيازهاي اساسي و راهبردي توسعه است.

عباسي لرکي اظهارکرد: پياده سازي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي مستلزم تغييرنگرش اساسي درساختارهاي اقتصادي واجرايي کشوراست که به ياري خداوند وبا به کارگيري توان فني پيمانکاران داخلي به خوبي اجرا خواهد شد.

 

 

شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

ارسال 600بسته مواد غذايي به مناطق سيل زده

فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان ازارسال 600بسته موادغذايي به مناطق سيل زده خوزستان خبر داد.

عباس ممبيني افزود: در آستانه عيدسعيد فطرمحموله کمک هاي اهدايي کارکنان شرکت نفت و گاز کارون براي توزيع در بين سيل زدگان خوزستاني، تحويل هلال احمر خوزستان شده است.

وي با بيان اين که اين مرسوله دومين مرحله ازکمک هاي کارکنان مناطق نفت خيزجنوب به سيل زدگان خوزستاني است، افزود: برنج، خرما، رب گوجه، تن ماهي، کنسرو، قند، شکر و چاي، از مهم ترين اقلام ارسالي به مناطق سيل زده است.

ممبيني اظهارکرد: اين اقلام به ارزش يک ميليارد و 300 ميليون ريال از سوي کارکنان شرکت نفت وگاز کارون تهيه وبا بسته بندي به وسيله بسيجيان حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان، براي تحويل به سيل زدگان، در اختيار هلال احمر قرار گرفته است.

فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان گفت: طبق برنامه ريزي هاي انجام شده، بسته هاي غذايي درمناطق بخش مرکزي اهواز از جمله الهايي، باوي و کارون توزيع خواهد شد.

ممبيني تصريح کرد: سومين محوله کمک هاي اهدايي ازسوي کارکنان شرکت نفت وگازمسجدسليمان نيز، نيمه دوم خردادماه تهيه وبين سيل زدگان خوزستاني توزيع مي شود.