رئيس بيمارستان توحيد جم خارگ از ارائه خدمات درماني به بوميان منطقه سخن مي گويد

خداحافظی با یک شایعه

سميه راهپيما   بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ علاوه بر ارائه خدمات به کارکنان صنعت نفت اين منطقه، به بوميان نيز خدمات درماني ارائه مي کند، به گونه اي که سهم 54 درصدي واحد سرپايي و بيش از 85 درصدي بخش بستري را به خود اختصاص داده و طرح تحول نظام سلامت به طور کامل در اين منطقه اجرا شده است.  همسو با ارائه خدمات درماني در مرکز سلامت و طب کار بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ، پايش سنجش سلامت کارکنان صنعت نفت مورد بررسي قرار گرفته و مشخص شده، بر خلاف تصور عامه مردم، کارکنان اين منطقه به بيماري هاي صعب العلاج و آلودگي هاي خوني مبتلا نيستند و سازمان انتقال خون به طور مستمر در مناطق عسلويه و کنگان حضور دارد و خون هاي اهدايي را جمع آوري مي کند.   از اين رو به دليل گستردگي ارائه خدمات بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ، بخصوص بيمارستان توحيد جم، خبرنگار هفته نامه «مشعل» به اين منطقه سفر کرده و گفت و گويي با فرهاد باقري، رئيس بيمارستان توحيد جم انجام داده که مشروح آن را در ادامه مي خوانيد:

چند درصد از بيماراني که به بيمارستان توحيد جم مراجعه مي کنند، از بوميان منطقه هستند ؟

بيمارستان توحيد جم، 15 ارديبهشت سال 93 تحت پوشش طرح تحول نظام سلامت، قبل از بيمارستان هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، اين طرح را در سطح کشور کليد زد که از همان روز خدمات زايمان طبيعي به صورت رايگان ارائه شد. تعداد مراجعه کنندگان در واحد سرپايي که شامل معاينه هاي تخصصي و عمومي مي شود، در بخش شرکتي و غير شرکتي نزديک به هم بوده و 46 درصد شرکتي و 54 درصد غير شرکتي را شامل مي شود؛ اما در واحد بستري اين قضيه متفاوت است و غير شرکتي ها ظرفيت 85 تا 90 درصدي و شرکتي ها نيز ظرفيت باقي مانده را شامل مي شوند.

بر اساس آماري که سال 97 در واحد سرپايي داشتيم، تعداد مراجعه کنندگان در کل واحدهاي پاراکلينيکي و کلينيکي بيمارستان توحيد جم بيش از 230 هزار نفر بود و در بخش هاي بستري، نزديک به هفت هزار بيمار خدمات دريافت کردند.

هزينه درمان بيماران غير شرکتي چگونه محاسبه مي شود؟

با توجه به اينکه بيمارستان تحت پوشش طرح تحول نظام سلامت قرار دارد، به همين دليل واحد حسابداري از اين طرح تبعيت مي کند. بر اساس اين طرح، در واحد بستري بيماران در رده هاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) قرار مي گيرند که در زير گروه (الف)، بيماران غيرشرکتي داراي دفترچه درماني تنها 10 درصد و بيماراني که واجد بيمه روستايي هستند، تنها 5 درصد هزينه بستري را پرداخت مي کنند.  واحد پلي کلينيک بيمارستان توحيد جم از اين قانون مستثنا نيست و پرداختي ها بر اساس طرح تحول نظام سلامت انجام مي شود.

بايد گفت که طرح تحول نظام سلامت، داراي هفت بسته است که عبارت است از: دستورعمل برنامه کاهش ميزان پرداختي بيماران بستري در بيمارستان‎ هاي تحت پوشش، دستورعمل برنامه حمايت از ماندگاري پزشکان در مناطق محروم، دستورعمل ارتقاي کيفيت خدمات ويزيت، دستورعمل برنامه ارتقاي کيفيت هتلينگ، دستورعمل برنامه حفاظت مالي از بيماران صعب العلاج، خاص و نيازمند و دستورعمل برنامه ترويج زايمان طبيعي.

يکي از دل نگراني هايي که کارکنان صنعت نفت و خانواده هاي آنها دارند، اين است که در اين منطقه دچار بيماري سرطان و ... شوند. آيا چنين مساله اي صحت دارد؟

در بررسي هاي انجام شده از سوي بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ در طب صنعتي، هيچ آماري از افزايش و بروز بيماري هاي بدخيم و آلودگي هاي خوني در منطقه ديده نشده است.

مورد مشابه ديگري شايعه شده بود مبني بر آلوده بودن خون ساکنان عسلويه و کنگان و اينکه سازمان انتقال خون، اکيپ هاي خود را به اين مناطق نمي فرستد که اين موضوع از سوي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر و بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر قوياً تکذيب شد. لازم به توضيح است که اکيپ هاي سازمان انتقال خون به طور روتين در اين مناطق حضور يافته وخون هاي اهدايي را جمع آوري مي کنند.

براي توسعه بيمارستان توحيد جم چه برنامه هايي در دستور کار داريد؟

طرح توسعه بيمارستان توحيد جم از اواخر سال 96 کليد خورد و سال 97 با توجه به نيازهاي10 سال آينده شهر جم و کارکنان صنعت نفت در دستورکار قرار گرفت و مقرر شد که اين توسعه به دو قسمت افزايش تعداد بخش هاي تخصصي و افزايش ظرفيت بخش هاي موجود تقسيم شود.

سال 97 با همکاري پالايشگاه فجر جم و هيات امناي شهرک هاي نفت در جم، اعتبار لازم براي توسعه فضاي فيزيکي بيمارستان بالغ بر 222 ميليارد ريال تاييد شد تا پروژه توسعه بيمارستان توحيد جم کليد بخورد که انشاءالله در سال جاري عملياتي خواهد شد.

اکنون صدور نقشه، مطالعات زمين شناسي و خاک شناسي انجام و مشکلات موجود در نقشه هاي ساختماني ارائه شده نيز بر طرف شده و در ادامه با مناقصه و معرفي پيمانکار اين کار عملياتي خواهد شد که با سرعت قابل قبولي، شاهد پيشرفت مراحل انجام آن هستيم.

چه بخش هايي شامل طرح توسعه مي شوند؟

بخش هاي جديدي مثل آي سي يو نوزادان با ظرفيت شش تخت و شش تخت Post Icu (مراقبت هاي بعد از آي سي يو) و بخش آي سي يو بزرگسالان با ظرفيت سه تخت عادي و يک تخت ايزوله.

همچنين اتاق عمل بيش از دو برابر وضعيت کنوني افزايش ظرفيت خواهد داشت و از دو اتاق عمل به پنج اتاق عمل افزايش مي يابد و در آينده مي توان پنج عمل جراحي همزمان داشت. در بخش سي سي يو نيز افزايش تخت با شرايط جديد ساختاري خواهيم داشت، شرايط فيزيکي بخش هاي تالاسمي نيز تغيير خواهد کرد؛ اما افزايش تخت را در اين بخش نداريم.  ضمن آنکه بخش تشخيص بيماري هاي زنان(Gynecology Ward ) نيز با ظرفيت 16 تخت در دستور کار قرار گرفته و تا پايان امسال احداث و راه اندازي مي شود. بخش مراقبت هاي روتين نوزادان (Nursery) بلافاصله بعد از تولد را نيز ايجاد خواهيم کرد. واحدهاي پشتيباني مانند سلف سرويس و لاندري بيمارستان نيز در يک فضاي جديد طراحي و ساخته خواهد شد.