شرکت بهينه سازي مصرف سوخت   

جايگزيني تاکسي هاي فرسوده باتاکسي هاي برقي

شرکت بهينه سازي، سازمان تاکسيراني تهران و شرکت خودروسازان جنوب با هدف جايگزيني تاکسي هاي فرسوده با تاکسي هاي برقي، تفاهم نامه همکاري امضا کردند. اين تفاهم نامه با هدف اجراي طرح جايگزيني 140 هزار تاکسي فرسوده با تاکسي هاي گازسوز/ هيبريدي/برقي به منظور ورود تاکسي هاي برقي به ناوگان حمل ونقل عمومي پايتخت به صورت آزمايشي، ميان محسن دلاويز، مديرعامل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت، عليرضاقنادان، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهر تهران و سيامک حجت، مديرعامل شرکت خودروسازان جنوب امضا شد. تاکسي هاي برقي داراي مزيت کاهش مصرف سوخت، کاهش آلايندگي زيست محيطي و توسعه کمي و کيفي ناوگان پاک برقي در تاکسيراني شهر تهران است.

پس ازاجراي آزمايشي، اين طرح درمقياس بزرگ تر ازنظر تعداد و گستره جغرافيايي در سطح استان تهران و کشور در چارچوب اجراي بخشي از تعهدهاي «طرح جايگزيني 140هزارتاکسي فرسوده با تاکسي هاي گازسوز/ هيبريدي/ برقي» مصوب شوراي اقتصاد، اجرايي خواهد شد.

بهره برداري بهينه از استارت آپ ها 

مديرعامل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت بر بهره برداري بهينه از توانمندي و ظرفيت شرکت هاي استارت آپ و دانش بنيان به منظور دستيابي به دانش فني و بومي سازي فناوري هاي انرژي کارآمد تاکيد کرد.

محسن دلاويز درنخستين نشست شوراي پژوهش اين شرکت با تاکيد بر اهميت اهداف و فعاليت هاي اين شورا گفت: مهم ترين رسالت شوراي پژوهش، تدوين راهبردهاي پژوهشي و فناورانه و جهت دهي اثربخش به فعاليت هاي شرکت در حوزه پژوهش و فناوري است.

وي ادامه داد: بايد به آينده پژوهي در حوزه فعاليت شرکت و همگامي با تازه ترين دستاوردهاي فناورانه توجه کرد.

مديرعامل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت همچنين برهمکاري با دانشگاه ها به منظورپاسخ گويي به نيازهاي پژوهشي شرکت بهينه سازي مصرف سوخت تاکيد کرد.

دراين نشست مديرعامل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت احکام اعضاي شوراي پژوهش شرکت بهينه سازي مصرف سوخت را نيزاعطا کرد.

 

شرکت نفت مناطق مرکزي ايران

پيگيري روند توسعه فاز دوم ميدان گازي تنگ بيجار

مديربرنامه ريزي شرکت نفت مناطق مرکزي ايران از ادامه روند توسعه فاز دوم ميدان گازي تنگ بيجار خبر داد.

شهريار آقايي با بيان اين که پروژه توسعه فاز دوم منطقه عملياتي تنگ بيجار براساس برنامه ريزي ها با حفاري پنج حلقه چاه جديد دنبال مي شود، افزود: عمليات حفاري يک چاه پايان يافته، دو حلقه چاه در حال حفاري و دو چاه ديگر نيز در حال آماده سازي براي حفاري است.

وي براستفاده از دانش و فناوري داخلي و تامين قطعات و تجهيزات مورد نياز از شرکت هاي داخلي در انجام پروژه توسعه فاز دوم ميدان گازي تنگ بيجار تاکيد کرد.

ميدان گازي تنگ بيجار يکي از ميدان هاي گازي حوزه فعاليت شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب از شرکت هاي تابع شرکت نفت مناطق مرکزي ايران است که در 70 کيلومتري جنوب غربي شهر ايلام و 10 کيلومتري نوار مرزي ايران و عراق قرار گرفته است.

 

پخش فراورده هاي نفتي منطقه البرز 

آزمون نشر صوت در جايگاه هاي عرضه سي ان جي

متخصصان داخلي براي نخستين بار درکشور موفق به آزمون نشر صوتي (اکوستيک اميشن) روي مخازن يکي از جايگاه هاي عرضه سي ان جي منطقه البرز شدند. ابراهيم توسلي، مديرشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه البرز با بيان اين که از آزمون نشرصوتي (اکوستيک اميشن)مي توان براي تشخيص وموقعيت معيوب درمخازن گازطبيعي فشرده (سي ان جي) استفاده کرد، افزود: اين آزمون روشي پيشرفته در زمينه آزمون هاي غير مخرب است که درمحدوده گسترده اي از جمله بازرسي مخازن زيرفشار فلزي، سيستم هاي لوله کشي و راکتورها کاربرد دارد. وي تاکيد کرد: اين آزمون به طور پايلوت نخستين بار درجايگاه دو منظوره زنگنه، با حضور نمايندگاني از سازمان استاندارد، بازرسي فني شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران، کارشناسان واحد سي ان جي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه البرز و مجري طرح انجام و مقررشد صحت سنجي آزمون اکوستيک اميشن با مقايسه ديگر آزمون هاي مرجع بررسي شود. توسلي با اشاره به اين که هم اکنون آزمون هيدرو براي مخازن انجام مي شود، اظهار کرد: در اين روش بايد همه مخازن در جايگاه باز و به شرکت هاي آزمون گير منتقل و پس از تاييد، دوباره به جايگاه ارسال و نصب شود. مدير شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه البرز گفت: در روش «اکوستيک اميشن» آزمون درمحل انجام مي شود ونيازي به جابه جايي مخازن، صرف هزينه و زمان زياد نيست.

 

خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه جنوب شرق

اجراي پوشش کامپوزيت در مخزن انتقال فراورده

رئيس واحد مهندسي خوردگي فلزات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه جنوب شرق از به کارگيري سيستم روکش کامپوزيت   تقويت ورق کف مخزن براي نخستين بار در اين منطقه خبر داد. اصغر طالبي زاد با بيان اين که کف مخزن سقف شناور 403 مرکز انتقال نفت رفسنجان دچارخوردگي محيطي شده بود و تعويض ورق کف و تعمير مکانيکي آن افزون برهزينه زياد، موجب تنش هاي مکانيکي، تغيير خواص متالورژي ودر نتيجه ازدست دادن مشخصات اوليه مي شد، افزود: براي اين منظور سيستم روکش کامپوزيتي براي تقويت ورق کف اين مخزن استفاده شد ومخزن مذکور پس از اجرا و انجام تست کيفي و کمي لازم در مدار بهره برداري قرار گرفت. وي کاهش هزينه تمام شده، ايمني بالا، نبود نياز به جوشکاري، همچنين سهولت در نصب، کاهش وزن افزايش عمر استفاده و کاربري بالا را از ويژگي هاي استفاده از پوشش کاپوزيت در مخازن انتقال فرآورده برشمرد. طالبي زاد تاکيد کرد: سيستم روکش کامپوزيتي، روش تاييدشده حفاظت مخازن ذخيره سازي وديواره هاي فولادي انتقال فراورده هاي نفتي در برابرآسيب هاي ناشي ازخوردگي و عوامل محيطي به شمار مي رود که براي نخستين بار به منظور تقويت ورق هاي کف مخازن، در حوزه عملياتي شرکت خطوط لوله ومخابرات جنوب شرق استفاده شده است.

 

  شرکت گاز استان اصفهان

سهم 10 درصدي از مصرف گاز کشور

مديرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به سهم 10 درصدي استان اصفهان از فروش گاز درکشور گفت: سالانه 21 ميليارد مترمکعب گاز طبيعي دراين استان توزيع و مصرف مي شود. سيدمصطفي علوي با بيان اين که هم اکنون 8.3درصدانشعابات گازکشور معادل يک ميليون و يکصد هزارانشعاب دراستان اصفهان نصب شده است، اظهار کرد: بيش از8.8 درصد مشترکان کشور، معادل يک ميليون و800 هزار مشترک در اين استان از گاز طبيعي بهره مند هستند.

 وي همچنين با اشاره به اجراي8.1 درصدي شبکه گازکشور(26 هزار کيلومتر) دراستان اصفهان تصريح کرد: هم اکنون از يک هزار و 445 روستاي مشمول گازرساني، 1339روستا واز107شهراستان، 104 شهر گازرساني شده است. علوي با اشاره به اين که 99.6 درصد از خانوارهاي شهري و 95درصد خانوارهاي روستايي استان اصفهان ازگاز بهره مند هستند، افزود: 35 درصد گاز اين استان در بخش صنعت، 35 درصد در بخش نيروگاهي، 20 درصد در بخش خانگي، همچنين 6درصد در حوزه پالايشگاه، دو درصددربخش تجاري ودو درصد نيز در بخش حمل ونقل مصرف مي شود.

 

شرکت گاز استان کردستان

تامين 95 درصد سوخت نيروگاه سنندج با گاز

مديرعامل شرکت گاز استان کردستان گفت: در طول سال، بيش از 95 درصد ازسوخت نيروگاه توليد برق سيکل ترکيبي سنندج با گازطبيعي تامين مي شود. احمد فعله گري با بيان اين که تامين سوخت نيروگاه سيکل ترکيبي توليد برق شهرستان سنندج با گازطبيعي است، اعلام کرد: پارسال مصرف گاز طبيعي استان کردستان دربخش هاي خانگي، تجاري، صنعتي و نيروگاهي حدود سه ميليارد مترمکعب بوده است. وي با اشاره به مصرف روزانه سه تا چهارميليون مترمکعبي گازاين نيروگاه تاکيد کرد: مصرف نيروگاه سنندج پارسال، حدود 894 ميليون مترمکعب بوده است که 30 درصد از کل گاز مصرفي استان را شامل مي شود. مديرعامل شرکت گازاستان کردستان با تاکيد بر تداوم تامين گازطبيعي بخش نيروگاهي درتمام سال، گفت: 95 درصد ازکل سوخت مورد نياز نيروگاه توليد برق سيکل ترکيبي سنندج با گاز طبيعي تامين مي شود. به گفته فعله گري، اين نيروگاه تنها درمقاطع کوتاه و مدتي محدودي با مصرف کننده درصد بسيار کمي ازسوخت مايع است.

 

شرکت ملي حفاري ايران

راه اندازي سامانه بالابر دستگاه حفاري دريايي

سامانه بومي سازي شده بالابري دستگاه حفاري دريايي شهيد مدرس در آب هاي ساحلي خارک راه اندازي شد و در مدار عمليات قرار گرفت. سيدعبدالله موسوي، مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران، درآيين بهره برداري ازاين دستاورد گفت: راه اندازي سامانه بومي سازي شده بالابري دستگاه حفاري دريايي به منظور خودکفايي، خوداتکايي، برنامه هاي اقتصاد مقاومتي و تکيه بر توانمندي داخلي است که نشان مي دهد هيچ محدوديتي نمي تواند روند توسعه صنعت نفت در ايران را متوقف کند. وي با بيان اين که بنابرمحاسبات، بازسازي دستگاه حفاري شهيد مدرس از سوي شرکت ها و پيمانکاران خارجي دوميليون يورو هزينه داشت، افزود: با استفاده از توان داخلي سازمان و 15 ميليارد ريال هزينه، از خروج اين مقدار ارز از کشور جلوگيري شد. موسوي بااشاره به آمادگي اين دکل براي فعاليت دريکي از ميدان هاي نفتي درگستره عملياتي شرکت نفت فلات قاره ايران گفت: دستگاه حفاري شهيد رجايي نيزکه هم اکنون در موقعيت پارس جنوبي استقرار دارد، براي بازسازي وتعميرات اساسي (اورهال) به يکي از ياردهاي تعميراتي انتقال داده مي شود. بر اساس اين گزارش، دستگاه حفاري دريايي شهيد مدرس يک سال به دليل نبود کارايي اين سيستم زمين گير شده بود که در مدت سه ماه طراحي، ساخت و تامين قطعات و تجهيزات لازم محقق و در مدت دو ماه کارهاي اجرايي و نصب آن انجام و پس از آزمايش هاي ميداني راه اندازي شد.

حفر 17 حلقه چاه نفت و گاز در 2 ماه نخست امسال

معاون مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران در عمليات حفاري از حفر و تکميل 17حلقه چاه نفت و گاز در دو ماه نخست امسال در مناطق خشکي و دريايي کشور خبر داد. محمد آل خميس گفت: ازاين 17حلقه چاه، هشت حلقه توسعه اي - توصيفي و 9 حلقه ديگر نيز تعميري - تکميلي بوده است. وي افزود: ازمجموع چاه هاي حفرشده 12حلقه در گستره عملياتي شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب، يک حلقه درشرکت نفت مناطق مرکزي و چهارحلقه در قالب پروژه اي تکميل شده و در اختيار شرکت هاي متقاضي قرار گرفته است. معاون مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران در عمليات حفاري با اشاره به اين که درمدت پيش گفته 25 هزار و 348 متر حفاري ثبت شده است، اظهارکرد: هم اکنون 13 دستگاه حفاري در حال جابه جايي در موقعيت هاي عملياتي است. وي گفت: دستگاه 35 فتح ازجمله دکل هايي است که پس ازکاريابي به زودي دريکي ازحوزه هاي نفتي تحت مسؤوليت شرکت نفت مناطق مرکزي به کارگيري مي شود.

اختصاص 4 دستگاه تانکر آب رساني به غيزانيه اهواز

رئيس پدافند غيرعامل و مديريت بحران شرکت ملي حفاري از اختصاص چهار دستگاه تانکر آب رساني به بخش غيزانيه براي تامين آب آشاميدني ساکنان اين منطقه و روستاهاي اطراف خبر داد. رضا الاسوند گفت: پيرو اعلام فرمانداري اهواز مبني بر درخواست بخشداري غيزانيه با توجه به تکميل نشدن پروژه خط انتقال آب منطقه و نزديک شدن فصل تابستان، اين اقدام همسو با مسؤوليت هاي اجتماعي شرکت ملي حفاري ايران انجام مي شود. وي افزود: در اين زمينه چهار دستگاه تانکر آب رساني 16 هزار ليتري تا پايان شهريورماه تامين آب آشاميدني اين منطقه را با همکاري بخشداري به عهده خواهند داشت.

رئيس پدافند غيرعامل و مديريت بحران شرکت ملي حفاري اظهار کرد: در موقعيت عين دو اهواز نيز براساس درخواست معاون خدمات شهري شهرداري اهواز و اعلام مديريت بحران استانداري خوزستان يک دستگاه پمپ گازوئيلي براي تخليه آب و هدايت آن به کانال در اين موقعيت اختصاص داده شد.

 

 

پخش فراورده هاي نفتي منطقه سبزوار

احداث 8 جايگاه عرضه بنزين و سي ان جي

 معاون فني و عملياتي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه سبزوار از احداث هشت جايگاه عرضه بنزين و سي ان جي در اين حوزه عملياتي خبر داد. رضا نيک نظربا بيان اين که ساخت اين مجاري عرضه سوخت با همکاري بخش خصوصي انجام مي شود، دسترسي آسان شهروندان و زائران علي ابن موسي الرضا(ع)به فراورده هاي نفتي، همچنين کاهش ترددهاي درون شهري را ازاهداف مهم درساخت اين جايگاه ها عنوان کرد. وي درصد پيشرفت ساخت جايگاه هاي ياد شده را 20تا 95 درصد عنوان و اظهار کرد: با توجه به روند پيشرفت عمليات دراين جايگاه ها ، پيش بيني مي شود بهره برداري از پنج جايگاه امسال آغاز شود. نيک نظر درباره موقعيت جغرافيايي اين هشت جايگاه نيزگفت: سه جايگاه در مسيرسبزوار به بردسکن وچهار جايگاه نيز در شهرک هاي توحيد و صنعتي خاوران، کمربندي جنوب سبزوار ومسيرجاده روداب واقع شده اند. به گفته معاون فني و عملياتي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه سبزوار، يک جايگاه ديگر که دومنظوره است، درمسير خروجي سبزواربه خوشاب واقع شده است.

 

 

    شرکت بهره برداري نفت وگاز مارون

آغاز ايمن سازي خطوط لوله نفت وگاز

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگازمارون از آغاز ايمن سازي چهار خط لوله مهم اين شرکت به منظور افزايش ضريب ايمني و پيشگيري از ريسک نشت اين خطوط خبر داد. حميد کاويان گفت: براساس گزارش بازرسي فني وخوردگي فلزات مبني برلزوم ايمن سازي چهارخط ازخطوط لوله انتقال نفت وگازشرکت مارون، اين مهم دردستور کارقرارگرفت تا نگراني ازبابت ناايمن بودن خطوط و تاسيسات باقي نماند. وي افزود: ايمن سازي2350 مترازخط 8اينچ چاه هاي مخزن خامي مارون ، 3400 مترازخط 12 اينچ گازخروجي وخط 6 اينچ انتقال مايعات گازي درايستگاه تقويت فشار گازمجتمع صنعتي شماره 5مارون، همچنين خط 20 اينچ انتقال گاز واحدهاي شرق مارون به واحد گاز و گاز مايع 400 در دستور کار قرار گرفته است. کاويان با بيان اين که در فرايند اين عمليات 3555 مترمکعب خاکبرداري انجام شده است، مقاوم سازي و غلاف گذاري را از ديگراقدام هاي ايمن سازي خطوط لوله ياد شده برشمرد.

 

 

    پالايشگاه تبريز

نبود آلايندگي در واحد قيرسازي

مديرعامل شرکت پالايش نفت تبريز گفت: واحد قيرسازي پالايشگاه تبريز به هيچ عنوان آلايندگي ندارد و يکي از واحدهاي تکميلي اين پالايشگاه نيزهمسو باتکميل زنجيره تامين، توزيع و محصولات راه اندازي شده است. غلامرضا باقري ديزج گفت: اين واحد يکي از راهکارهاي جايگزين براي مقابله با طرح هاي تحريمي بوده و با توجه به اين که جايگزين توليد نفت کوره است، طرحي زيست محيطي نيز به شمار مي آيد. وي افزود: واحد قير سازي پالايشگاه نفت تبريز با رعايت کامل اصول و قوانين فعاليت مي کند وپس ازانجام کنترل ها و بازديدهاي کارشناسي لازم، مجوزهاي قانوني ازمراجع ذي صلاح استاني وکشوري دريافت کرده است. مديرعامل شرکت پالايش نفت تبريز با اشاره به اين که واحد قيرسازي پالايشگاه تبريزتوجيه زيست محيطي، امنيتي، فني واقتصادي دارد، تصريح کرد: پالايشگاه نفت تبريزبراي دوسال پياپي رتبه نخست زيست محيطي را درميان پالايشگاه هاي کشور به دست آورده که گواه براهتمام جدي آن در صيانت از محيط زيست و حرکت در مسير توسعه پايدار است.