شرکت نفت فلات قاره ايران   

سبک سازي قديمي ترين سکوي خليج فارس

رئيس سکوي بهرگانسر ازپايان عمليات سبک سازي سکوي بهره برداري بهرگانسر به عنوان قديمي ترين سکوي خليج فارس خبر داد. محمد رنجبرافزود: جداسازي تجهيزات سنگين روي سکوي قديم ازسازه و انتقال آن به مناطق خارک و بهرگان، ازجمله موارد سبک سازي اين سکو به شمار مي روند که با انجام کارگروهي منسجم انجام شده است. وي تصريح کرد: عمليات سبک سازي سکوي بهره برداري بهرگانسر در فرايندي مدون ومنطبق با استانداردهاي بالاي ايمني شرکت نفت فلات قاره ايران درکمترين زمان ممکن انجام شده است. رنجبر با بيان اين که عمليات سبک سازي سکوي بهره برداري بهرگانسر در سالروز آزادسازي خرمشهر پايان يافته است، تصريح کرد: اين عمليات با انجام4500نفر- ساعت کاربدون حادثه ، دردو نوبت کاري وبانظارت مستمر مسؤولان منطقه بهرگان انجام شده است. رئيس سکوي بهرگانسراظهارکرد: شناسايي و جداسازي نقاط مرزي ميان تجهيزات و خطوط لوله درحال بهره برداري ازتجهيزات و خطوط لوله قابل برچيدن سکوي بهره برداري قديم شامل اسپيدگذاري بيش از 20 سرلوله و فلنج هاي 2 تا 18اينچ، تخليه، شست وشو وپاکسازي همه ادوات و مسيرهاي توليد نفت اعم ازسه واحد تفکيک کننده، دو واحد برج شيرين سازي نفت خام، ايستگاه تلمبه خانه، سرشاخه هاي ورودي نفت به کارخانه، مسيرهاي خروجي نفت وگاز کارخانه، اسکرابرهاي گاز و واحد سوخت رساني توربين ها ازجمله موارد انجام شده در اين عمليات است. رنجبر، انجام محاسبات و تهيه برنامه اجرايي پروژه از جمله محاسبات وزني، تدوين برنامه جابه جايي بارهاي سنگين و قطعات و ادوات دور از دسترس با توجه به وضع قرارگيري تجهيزات در نقاط مختلف سکو، همچنين صدور پروانه کارهاي مجزاي سرد و گرم مطابق با دستورعمل شرکت نفت فلات قاره بر پايه اسناد ارزيابي ريسک و برنامه جابه جايي بارهاي حجيم و سنگين را بخش ديگري از فعاليت هاي انجام شده در عمليات سبک سازي سکوي بهرگانسر خواند.  وي تصريح کرد: جداسازي، بارگيري و انتقال تجهيزات به بارج ماکان 5 و شناورهاي پشتيبان و تدارکاتي منطقه بهرگان نيز از ديگر اقدام هاي انجام شده در اين عمليات سخت و پيچيده بوده است.

کابل اندازي اسکله صادرات نفت خام جزيره سيري

با انجام عمليات کابل اندازي اسکله صادرات نفت خام جزيره سيري، کابل هاي برق دلفين هاي شماره 8، 9 و 10 اين اسکله که بر اثر باد و طوفان هاي اخير دچارخرابي وقطع جريان برق شده بود، باموفقيت جايگزين شد. دراين عمليات که باهماهنگي مناطق عملياتي سيري و لاوان انجام شد، با استفاده ازشناورهاي غواصي «ال عمار» وخدماتي «ال نيبراس 1 » و قايق بندگير «سارينا»، ابتدا کابل سه فاز 35×3 پوشش دار از دلفين 8 به دلفين 9 به متراژ 300 متر و سپس به دلفين 10 به متراژ 150 متر با عبور از مسير کف دريا متصل شد.  درمرحله دوم عمليات نيزازدلفين 7 به8 به متراژ 150 متر کابل اندازي و مهار کابل ها ازسطح آب تا بستر دريا در پنج نقطه انجام شد. کابل اندازي دلفين 4 به 3 به طول 150 متر نيز در ارديبهشت ماه امسال از سوي همين گروه انجام شده بود.

اين عمليات با توجه به لزوم وجود جريان برق دربخش بالايي دلفين هاي اسکله براي راه اندازي وينچ هاي طناب گير ومهارتانکرهاي سوخت رسان، با هماهنگي منطقه لاوان براي اعزام تيم غواصي و واحدهاي عمليات دريايي، برق، همچنين تعميرات و بازسازي دريايي منطقه سيري در کوتاه ترين زمان ممکن انجام شده است. اقدام هاي بعدي شامل اتصال کابل ها درتابلوهاي مربوطه و برقراري جريان برق، بلافاصله پس از فراهم شدن مقدمات آن از سوي کارشناسان واحد برق انجام مي شود.

 

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 

ايجاد 15 هزار شغل در صنايع پايين دستي پتروشيمي

مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با اشاره به کريدور تاسيساتي اين منطقه گفت: با سرمايه گذاري دراين بخش، علاوه برتکميل زنجيره توليد محصولات پايين دستي پتروشيمي، 15هزارشغل ايجاد مي شود.

سيد پيروز موسوي در نشست با نخبگان اين سازمان با بيان اين که تکميل کريدور تاسيساتي صنايع پايين دستي از ماموريت هاي مهم سازمان است، گفت: درصورت تکميل اين کريدور، بسياري ازصنايع درمنطقه مستقر خواهند شد و موجب مي شود که علاوه بر توسعه اشتغال، درآمد کشور نيز از اين بخش افزايش يابد.

وي با اشاره به زيرساخت هاي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس براي جذب سرمايه گفت: دسترسي آسان به خوراک و نزديکي به طيف متنوعي از محصولات پتروشيمي مي تواند نقش مهمي در توسعه صنايع تکميلي و پايين دستي ايفا کند.

موسوي تصريح کرد: درصورت تحقق اين امر زنجيره اي کامل از محصولات در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس توليد خواهد شد.

مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جلوگيري از خام فروشي وافزايش صادرات کالاهاي غيرنفتي را ازديگر اهداف تکميل کريدور منطقه برشمرد و تاکيد کرد: کشورما ظرفيت بالايي براي تامين نيازهاي خود دارد، ازاين روبه منظورجلوگيري ازخام فروشي محصولات، بايد به صورت جدي درصدد توسعه صنايع تکميلي باشيم.

 

شرکت بهره برداري نفت وگاز آغاجاري

راه اندازي سامانه انتقال راديويي ديجيتال  

مجموعه آموزشي سامانه انتقال راديويي مايکروويو ديجيتال SDH به منظور ارتقاي سطح دانش فني کارکنان فناوري و ارتباطات در شرکت بهره برداري نفت وگاز آغاجاري راه اندازي شد.

يحيي اتابک، رئيس اداره فناوري و ارتباطات شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري گفت: با توجه به راه اندازي دو لينک راديومايکروويو ديجيتال SDH بين ايستگاه هاي راهبردي اميديه به پاسارگاد و سربند براي بهبود وضع ارتباطات تلفني تاسيسات نفت وگاز، ايجاد زيرساخت شبکه تترا وخطوط انتقال ديجيتال 2 مگابيت برثانيه (E1)، مجموعه آموزشي اين سيستم درشرکت آغاجاري راه اندازي شد.

اتابک ادامه داد: اين مجموعه آموزشي از دو سايت تشکيل شده که معادل يک لينک راديو نقطه به نقطه است.

رئيس اداره فناوري و ارتباطات شرکت بهره برداري نفت وگاز آغاجاري گفت: از ديگر موارد استفاده اين سيستم آموزشي امکان شبيه سازي ترکيب بندي کارت هاي مورد استفاده و پيکربندي نرم افزاري آنها در يک سايت است. وي تصريح کرد: اين مجموعه آموزشي شرايطي را فراهم کرده است تا نيروهاي جوان ضمن آشنايي باتجهيزات آنالوگ، همزمان سامانه هاي راديويي ديجيتال را نيز فراگيرند وباصيانت ازدارايي هاي سازمان، افزون بر کاهش هزينه ها، بهترين وضع نگهداري ممکن ازتجهيزات واستفاده بهينه از آنها را در حال و آينده رقم بزنند.

 

پالايشگاه اصفهان

ساخت واحد تصفيه نفت کوره به ارزش 600 ميليون يورو

قرارداد ساخت واحد تصفيه نفت کوره پالايشگاه اصفهان به ارزش حدود 600 ميليون يورو، بين اين پالايشگاه و شرکت ايراني نارگان امضا شد. عليرضا صادق آبادي، معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش، در آيين امضاي اين قرارداد گفت: تصفيه وکاهش نفت کوره و تبديل آن به فراورده هاي باارزش تر، يکي از اولويت هاي برنامه ريزي شده شرکت ملي پالايش وپخش فراورده هاي نفتي است که اميدواريم قرارداد پالايشگاه اصفهان فتح بابي براي اجراي اين پروژه در ديگر پالايشگاه هاي کشور شود.

وي با اشاره به اين که پروژه کاهش نفت کوره در پالايشگاه آبادان در فازهاي دوم وچهارم آن دردست اجراست، افزود: اميدواريم پالايشگاه هاي تهران، تبريز و بندرعباس که حجم قابل توجهي نفت کوره توليد مي کنند، بتوانند چنين پروژه اي را دنبال کنند. مرتضي ابراهيمي، مديرعامل شرکت پالايش نفت اصفهان  افزود: براي واحد تصفيه نفت کوره، پيش تر قراردادي بايک شرکت خارجي امضا شده بود که به دليل تحريم ها، اين شرکت خارجي کنار رفت وبابرگزاري مناقصه ، شرکت ايراني «نارگان» برنده و جايگزين شد. وي ارزش پروژه را حدود 600 ميليون يورو عنوان واظهار کرد: تلاش ما اين است که اين طرح به وسيله شرکت ايراني، امکانات ايراني وبا استفاده از منابع داخلي به ثمر برسد. فريدون کيهاني، مديرعامل شرکت نارگان به عنوان مجري اين پروژه نيز باابراز خرسندي از توجه به توانايي هايي شرکت هاي داخلي، مدت اجراي اين قرارداد را 36 ماه اعلام کرد.

 

      شرکت گاز استان فارس

واگذاري اشتراک رايگان گاز در استان هاي فارس و مرکزي

6443 اشتراک رايگان به طور رايگان در استان هاي فارس ومرکزي به مددجويان کميته امداد خميني (ره)، بهزيستي، خانواده شهدا، جانبازان، ايثارگران و اماکن مذهبي واگذار شده است. غلامعباس حسيني، مديرعامل شرکت گاز استان فارس گفت: به منظور اجراي ماده 80 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، 5769 اشتراک گاز به مجموعه مددجويان کميته امداد، سازمان بهزيستي، مساجد و اماکن مذهبي و ايثارگران در سال 97 واگذار شده است. وي افزود: ازاين تعداد، حدود 3765 اشتراک مربوط به خانواده هاي تحت پوشش کميته امداد، 1265 مشترک تحت پوشش سازمان بهزيستي، 229 اشتراک مربوط به اماکن مذهبي شامل مساجد و حسينيه ها، اماکن اقليت هاي مذهبي و حوزه علميه و بقيه مربوط به خانواده هاي ايثارگران است.

محمدرضا سميعي، مديرعامل شرکت گاز استان مرکزي نيز از واگذاري تعداد 674 انشعاب گاز رايگان به جانبازان، مددجويان کميته امداد امام خميني (ره) و بهزيستي درسطح اين استان در سال گذشته خبر داد و گفت: اين واگذاري همسو درجهت تحقق مسؤوليت اجتماعي انجام شده است.

 

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

فعاليت 35 مرکز مشاوره بهداشت و درمان

مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از فعاليت 35 مرکز مشاوره بهداشت و درمان در سطح کشور خبر داد و گفت: تکليف وزارت نفت در برنامه ششم توسعه ارائه خدمات بهداشتي و درماني در مناطق ميزبان پروژه هاي توسعه اي صنعت نفت است. حبيب الله سميع، در نشست شوراي سياست گذاري چهارمين همايش مسؤوليت اجتماعي صنعت نفت با بيان اين که از جمله نيازهاي اساسي مردم بومي هر منطقه، ارائه خدمات بهداشتي و درماني است، گفت: هم اکنون 35 مرکز مشاوره از سوي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در سطح کشور فعال است که محور اصلي فعاليت اين مراکز مشاوره، تحکيم بنيان خانواده براي حل مشکلات و چالش هاي موجود در مناطق همجوار نفتي است. وي بر ضرورت انجام مسؤوليت اجتماعي ازسوي وزارت نفت در برنامه ششم توسعه تاکيد و اظهارکرد: طبق اين برنامه وزارت نفت موظف است در مناطقي که فعاليت هاي توسعه اي انجام مي دهد نسبت به ارائه خدمات بهداشتي و درماني به مردم بومي منطقه اهتمام ويژه داشته باشد.

 

شرکت مهندسي و توسعه نفت

گازرساني به 16 روستاي طرح هاي «متن»

با موافقت وزير نفت، 16 روستاي همجوار طرح هاي شرکت مهندسي و توسعه نفت گازرساني مي شود. شهرام فرضي، مشاوراجتماعي شرکت مهندسي و توسعه نفت (متن) با بيان اين که کاهش تعارضات اجتماعي ومديريت آن ازجمله ابعاد مختلف مسؤوليت اجتماعي شرکت متن است، افزود: توجه موثر به شناسايي نيازهاي واقعي واهتمام در برآورده سازي درخواست هاي اصلي ساکنان محلي، سبب همراهي آنها با اهداف توسعه اي شرکت متن خواهد شد. وي افزود: به جريان انداختن و تسريع در موضوع گازرساني روستاهاي منطقه عملياتي غرب کارون، ازجمله اقدام هايي است که پيش بيني مي شود سهم بسزايي در افزايش تعاملات بدنه اصلي مردم و شرکت متن به مثابه نماينده شرکت ملي نفت ايفا کند. مشاوراجتماعي مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه نفت ازجمله محدوديت هاي موجود درموضوع گازرساني به روستاهاي منطقه غرب کارون را پراکندگي روستاها از يکديگر برشمرد وتصريح کرد: اگر تاکنون اقدامي در اين باره انجام نشده است، به دليل جمعيت کم برخي روستاها و پراکندگي آنها از يکديگر بوده است. فرضي افزود: بنابر برنامه ريزي هاي انجام شده، ازميان 75روستا که در منطقه طرح هاي عملياتي غرب کارون وجود دارند، 16روستا در اولويت گازرساني قرار گرفته اند. به گفته وي، اجراي اين پروژه در دو فاز مجزا پيش بيني شده است.

استفاده از فناوري هاي نو در طرح توسعه ميدان مسجدسليمان

سرپرست طرح توسعه ميدان نفتي مسجد سليمان ازاستفاده از فناوري هاي نو در طرح توسعه ميدان مسجدسليمان با هدف کاهش هزينه ها خبرداد. سينا سپهري از توليد نفت اين تاسيسات پس از بازسازي و راه اندازي دوباره آن خبر داد و افزود: استفاده از فناوري هاي نو در طرح توسعه ميدان مسجدسليمان با هدف کاهش هزينه ها و بومي سازي تجهيزات مورد نياز در دستور کار قرار گرفته است. وي گفت: استفاده از لوله غيرفلزي (RTP) به عنوان خطوط لوله جرياني با هدف حذف ريسک آلودگي محيط زيست ناشي از نشتي خطوط و کاهش هزينه، استفاده از پوشش FBE درلوله هاي مغزي براي نخستين بار در ايران با هدف افزايش بازه زمان توليد از چاه ها و کاهش هزينه تعمير و تعمير شيرهاي ايمني SSSV از سوي شرکت هاي صاحب صلاحيت در داخل ايران با هدف کاهش زمان تامين اين اقلام و جلوگيري از خروج ارز را از جمله فناوري هاي مورد استفاده در طرح مسجد سليمان برشمرد.

ثبت رکورد کار بدون حادثه در طرح توسعه ميدان آذر

رکورد 47ميليون نفر- ساعت کارکرد بدون حادثه منجر به فوت در طرح توسعه ميدان نفتي آذر در 9 سال اخير ثبت شد. کوروش رضازاده، رئيس اچ اس اي شرکت مهندسي و توسعه نفت با بيان اين که استقرار، توسعه وفرهنگ سازي نظام مديريت اچ اس اي درتوسعه ميدان هاي نفتي ضروري و اجتناب ناپذيراست، افزود: دست درکاران طرح توسعه ميدان نفتي آذر با رعايت اين اصول توانستند به رکوردي کم سابقه در سطح صنعت نفت و گاز کشور دست يابند. وي اظهار کرد: درطرح توسعه ميدان نفتي آذر با تکيه بر تجزيه و تحليل و کنترل هرچه دقيق تر حوادث جزئي، همچنين رعايت دقيق الزام ها و استانداردهاي ايمني، 47 ميليون نفر - ساعت کارکرد بدون حادثه فوتي از سال 89 تاکنون ثبت شده است که ازتوجه کارکنان وپيمانکاران آن به الزام هاي اچ اس اي حکايت دارد. رضازاده به تاثير برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي کارآمد در 9 سال گذشته اشاره و تصريح کرد: رعايت اصول و الزام هاي ايمني، دقت و مسؤوليت پذيري کارکنان طرح، از مهم ترين عوامل در ثبت اين حد نصاب است و دستيابي به اين مهم جز از طريق استقرار کارآمد نظام مديريت اچ اس اي و تمرکز برمسائل اين نظام ميسر نيست.

 

      خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان

63 هزار نفر - ساعت عمليات بدون حادثه ترميم خطوط لوله

 پس از وقوع سيلاب ويرانگر دراستان لرستان، بيش از63هزارنفر - ساعت عمليات بدون حادثه براي بازسازي و ترميم خطوط آسيب ديده ناشي از سيل در اين منطقه انجام شد. محمد نوريزدان، رئيس اچ اس اي و پدافند غيرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان گفت: با توجه به هشدارسازمان هواشناسي، ماشين آلات سنگين شامل بيل مکانيکي، کمرشکن و آيخوف پيش از وقوع سيلاب در مراکز انتقال نفت شهداي تنگ فني و شهيد سيفي (آسار)مستقر شدند و همزمان نيز، نشست هاي مديريت بحران با حضور گروه هاي واکنش دراين مراکز برگزار شد تا آمادگي کامل پيش از وقوع بحران وجود داشته باشد. وي افزود: پيش از حادثه، همه ولوهاي خطوط در اطراف رودخانه هاي سيمره، کشکان و پل بابا براي جلوگيري ازنشت احتمالي مواد به رودخانه ازسوي کارکنان بهره برداري مراکزعملياتي يا همکاران حراست بسته و خط 10 اينچ پل باباحسين به تاسيسات نيز کاملا تخليه شد.  رئيس رئيس اچ اس اي و پدافند غيرعامل شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه لرستان ادامه داد: با وقوع سيلاب اول درچهارم و پنجم فروردين ماه امسال، همه گروه هاي واکنش در سطح منطقه و مراکز انتقال نفت به حال آماده باش درآمدند و نشست مديريت بحران با حضور مدير منطقه، معاونان عملياتي، فني و مخابراتي و همچنين رؤساي واحدهاي فني و ستادي تشکيل شد. وي افزود: پس ازسيلاب دوم، به خطوط انتقال در بستر رودخانه هاي کشکان، ناصروند وسيمره، همچنين فيبرنوري خسارت وارد شد که با حضور150نفرو14ساعت کار شبانه روزي، عمليات بازسازي نقاط آسيب ديده آغاز شد. نوريزدان گفت: مديريت ريسک واجراي کامل اقدام هاي کنترلي براي جلوگيري از بروز خطرها شناسايي شده سبب شد عمليات ترميم بدون هرگونه حادثه ناتوان کننده به پايان برسد.

 

 

    شرکت نفت مناطق مرکزي ايران

برگزاري نخستين دوره کنترل فوران چاه با استاندارد     Iwcf

نخستين دوره کنترل فوران چاه (سطح 4)با استاندارد IWCF درمرکز آموزش محمود آباد برگزار شد. دراين دوره آموزشي 6 روزه (دوم تا هفتم اردييهشت) با استفاده از دستگاه پيشرفته شبيه ساز،کنترل فوران چاه با استاندارد ياد شده به کارکنان عملياتي شرکت نفت مناطق مرکزي ايران آموزش داده شد. اين دوره آموزشي زير نظر شرکت ملي نفت ايران،با رعايت استانداردهاي بين المللي تجهيزات و بهره گيري ازمدرسان با مدرک تحصيلي بين المللي باسطح کيفي بالا در فضاي آموزشي بهره مند از امکانات رفاهي، برگزار شده است.  بنابربرنامه ريزي،تا پايان امسال بيش از 30 دوره کنترل فوان چاه و Well Intervention و چاه پيمايي درسطوح مختلف در مرکز آموزش محمود آباد برگزار خواهد شد.