استفاده حداکثري از توان داخل

در ادامه، معاون عمليات خطوط لوله منطقه 7 مي گويد: «تدوين برنامه هاي تعميراتي شامل برنامه هاي، پيش بيني نشده، اضطراري براي نگهداشت و پايداري شبکه انتقال گاز، از جمله فعاليت هاي تعريف شده اي است که خوشبختانه به صورت 100 درصدي محقق شده است.»

پرويز زرين تاکيد مي کند: «در بخش تامين قطعات و تعميرات مورد نياز در خطوط لوله سعي بر استفاده حداکثري از توان و توليد داخل بوده است و در بخش هاي حفاظت کاتدي شيرآلات و اقلام مورد نياز تعميرات خطوط لوله از قبيل الکترود، دستگاه هاي برش و... از اين ظرفيت بهره گرفته ايم.»

معاون عمليات خطوط لوله منطقه 7 با اشاره به فعاليت ها در حوزه حفظ و نگهداري حريم خطوط لوله ميگويد: «بازديد مستمر و کنترل مراکز بهره برداري و واحدهاي عملياتي از حريم خطوط لوله و تاسيسات، تهيه گزارشات مصور و ثبت در سامانه GIS، پاسخ به استعلامات حريم از طريق نرم افزار GEGIS و بازديد تيم اخطاريه به متجاوزين حريم و همکاري در جاري سازي اقدامات فرهنگي و تشريح الزامات و موارد حريم از طريق مدارس و روستاهاي واقع در حوالي خط لوله، از جمله برنامه‎ها در حوزه حفظ حريم خطوط لوله به شمار مي آيد.»

پياده سازي مديريت استراتژي

در ادامه، معاون مهندسي وخدمات فني منطقه 7 مي گويد: «برنامه هاي تعميرات اساسي منطقه به دو دسته کلي برنامه هاي نگهداري و تعميرات خطوط لوله و برنامه هاي نگهداري و تعميرات تاسيسات تقويت فشار تقسيم مي شود.»

بابک موگويي اعلام مي کند: «حضور در ارزيابي تعالي سازماني (مدل صنعت گاز کشور) براي کسب سه ستاره، موفقيت در کسب گواهينامه هاي استانداردهاي مديريتي ويرايش 2015، موفقيت در پيادهسازي مديريت فرايندها (ابلاغي شرکت انتقال گاز) با پيشرفت بيش از 40 درصد، موفقيت و پياده سازي در مديريت استراتژي منطقه (استخراج نقاط ضعف، قوت، تهديدها و فرصت ها و BSC هاي همه واحدها و برنامه ريزي براي اقدامات و فعاليت هاي آتي منطقه با توجه به نتايج حاصله)، اقدام براي پيادهسازي نظام آراستگي در 5 واحد مجزاي منطقه (با پيشرفت بيش از 70 درصد)، شروع به پياده سازي مديريت دانش (به صورت بومي شده منطقه و با پيشرفت حدود 25 درصد) و... از جمله فعاليت هاي اين معاونت به شمار مي آيد.»

معاون مهندسي وخدمات فني منطقه 7 با اشاره به فعاليت ها در حوزه حمايت از کالاي ايراني و تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي تاکيد مي کند: «خودكفايي در زمينه ساخت 165 قلم كالا با منشا خارجي با اقدامات ساخت داخل و بومي سازي كالاهاي مورد نياز از سوي شركت هاي دانش بنيان، تامين 467 قلم كالا از كالاهاي مازاد شركت هاي تابع ملي گاز و مناطق عمليات انتقال گاز درسال 96 و 6 ماهه نخست سال 97 كه ارزش روز آنها چندين برابر ارزش دفتري آنهاست، استفاده از کامپوزيت در تعميرات خطوط لوله به صورت ONLINE بدون تخليه خط و... را مي توان از جمله فعاليت هاي اين معاونت در حوزه تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي برشمرد.»

به گفته موگويي، يكي از مهمترين ابعاد فعاليت هاي امور پژوهش، ارتباط با شركت هاي دانش بنيان و دانشگاه هاي كشور است و بايد در زمينه هاي مختلف قطب هاي علمي شناسايي و ارتباط برقرار شود. واحد پژوهش منطقه 7 تاكنون با واحد پژوهش دانشگاه هاي بوعلي سينا، صنعتي همدان، علوم پزشكي همدان، آزاد اسلامي واحد ملاير، آزاد اسلامي واحد همدان، آزاد اسلامي واحد اراك، رازي کرمانشاه ارتباط داشته است.

او يادآور مي شود: «مشخصات همه تجهيزات تاسيسات تقويت فشار و خطوط لوله در سطح منطقه، به کمک استاندارد ISO14224 و ساختار 9 سطحي پيشنهاد شده در اين استاندارد شناسايي و طبقه بندي شده است.»

اتکا به دانش فني نسل جوان

در ادامه، معاون عمليات ايستگاه هاي منطقه 7 مي گويد: «تعميرات اساسي در سال 97 بسيار گسترده بوده است و مهمترين فعاليت‎ها شامل اورهال يك دستگاه کمپرسور گاز تاسيسات اراک، جابه جايي يک دستگاه توربين MAN و راه اندازي آن در حوزه هاي برق و مکانيک و ابزاردقيق، تعويض، نصب و راه اندازي يك دستگاه توربين و همچنين نصب باسداکت در تاسيسات فامنين، جايگزين کردن حسگرهاي IR با کاتاليستي در سيستم F&G در تاسيسات فامنين و بيجار و... مي شود.»

او تاکيد مي کند: «براي تامين قطعات مورد نياز در اورهال هاي انجام شده روي توربوکمپرسورها و همچنين بسياري از تعميرات انجام شده چه به صورت اضطراري يا به صورت تعميرات دوره‎اي از خدمات شرکت هاي داخلي به طور گسترده استفاده مي شود.»

معاون عمليات ايستگاه هاي منطقه 7 يادآور مي شود: «حجم فعاليت هاي انجام شده به قدري گسترده است که امکان عنوان همه آنها در اين مصاحبه وجود ندارد، اما خاطرنشان مي کنم در راستاي پايداري تاسيسات منطقه و انتقال مستمر گاز در حوزه عمليات ايستگاه هاي تقويت فشارگاز با وجود کمبود نيروي انساني، تلاش ها و زحمات بسياري از سوي کارکنان مجموعه کشيده مي شود و با اتکا به دانش فني و اعتماد به نسل جوان و با انگيزه، اميدواريم هرروز شاهد موفقيت و اعتلاي روزافزون شرکت انتقال گاز در راستاي وظايف محوله اش باشيم.»

مهندسي مجدد وظايف سازماني

در ادامه، رئيس روابط عمومي منطقه 7 عمليات انتقال گاز درباره فعاليت هاي روابط عمومي در حوزه فرهنگ‎سازي «حريم» تاکيد مي کند: «در حوزه فرهنگ سازي حريم خطوط لوله، منطقه 7 عمليات انتقال گاز داراي برنامه جامع ميان مدت و کوتاه مدت است که هرساله بخشي از فعاليت هاي در نظر گرفته شده را طبق افق ترسيم شده، عملي مي کند.»

بهروز بيگدلي مجرد ادامه مي دهد: «ديوار نويسي مدارس روستاهاي مجاور حريم خطوط لوله با هماهنگي ادارات کل آموزش وپرورش استان هاي غربي کشور همراه با درج شعائر حفظ حريم خطوط لوله، اخذ مجوز نشر کتاب دانستني هاي انتقال گاز و چاپ، انتشار و توزيع آن در مدارس شهرها و روستاهاي مجاور حريم خطوط لوله، آگاهي سازي از قوانين حريم خطوط لوله با درج آگهي هاي زيرنويس و پخش آن از شبکه هاي استاني استان هاي غربي کشور همراه با درج شعائر حفظ حريم خطوط لوله، رايزني و برنامه ريزي با گروه هاي فرهنگي وهنري براي استفاده از ظرفيت هاي فرهنگي، هنري در زمينه فرهنگ سازي حفظ حريم خطوط لوله و حضور آنها در تعدادي از روستاهاي واقع شده در حريم خطوط لوله و... از جمله برنامه هاي روابط عمومي در حوزه فرهنگسازي حفظ و نگهداري حريم خطوط لوله به شمار مي آيد.»

رئيس روابط عمومي منطقه 7 عمليات انتقال گاز يادآور مي شود: «انجام نظرسنجي هاي علمي و بهره برداري از آن جزو فعاليت هاي شاخص روابط عمومي منطقه است؛ به نحوي که فعاليت هاي انجام شده در اين بخش آنچنان موثر و کارآمد بوده که در هفتمين جشنواره روابط عمومي هاي برتر وزارت نفت طبق اعلام نظر داوران حائز رتبه يک در بين تمامي روابط عمومي‎هاي وزارت نفت و روابط عمومي منطقه مفتخر به دريافت لوح تقدير از سوي وزير شد.»

به گفته بيگدلي مجرد، از مهمترين نظرسنجي هاي انجام شده مي توان به سنجش متغيرهايي همچون مشارکت پذيري، همکاري با منطقه و... قبل و بعد از فرهنگ سازي حريم خطوط لوله، پرداخت که نتايج به طرز بارزي گوياي بالا رفتن سطح مشارکت و همياري در بين ساکنين حريم خطوط لوله است.

او اعلام مي کند: «در حوزه اطلاع رساني، براي نخستين بار در منطقه، نشست خبري مدير منطقه با دعوت از 27 رسانه فعال در سطح استان همدان اعم از مديران مسؤول و سرپرستان نشريات محلي، استاني و کشوري، خبرگزاري ها، صدا و سيما و فعالان رسانه هاي مجازي برگزار شد. در حوزه برگزاري همايش نيز با فراخوان و جمع آوري آثار علمي – پژوهشي همکاران بسيجي منطقه، اولين همايش تجليل از محققان، مخترعان و مبتکران بسيجي منطقه برگزار شد».

بيگدلي مجرد در پايان تاکيد مي کند: «مهندسي مجدد وظايف سازماني در راستاي تسهيل در امور و پاسخگويي بهينه به ذينفعان، از جمله برنامه ها در مسير چابک سازي و پويايي روابط‎عمومي است.»