دومين نشست بررسي طرح هاي اولويت دار صنعت پتروشيمي برگزار شد

مذاکره برای حمایت صندوق توسعه ملی

مشعل: 98 سال افتتاح هاي بزرگ و مهم پتروشيمي و اميدبخش براي صنعت نفت ايران خواهد بود؛ به گونه اي که برنامه ريزي هاي به عمل آمده براي بخش هاي مختلف اين صنعت نشان مي دهد که شرايط اقتصادي و تحريمي نتوانسته خللي در ادامه روند توسعه اي آن داشته باشد و خبرهاي خوب در راه، گواهي بر تلاش هاي  مديران صنعت پتروشيمي است. قول و قرار براي افتتاح چند مجتمع پتروشيمي بزرگ و پرنقش و شروع چند حرکت سازنده از جمله جمع آوري گازهاي همراه نفت اقدام هاي مهم سال جاري است. وزير نفت در افتتاح رسمي نمايشگاه صنعت نفت امسال از بهره برداري 18 طرح پتروشيمي در دو سال آينده خبر داده و اين اميدواري وجود دارد که به واسطه تعاملي که بين بخش خصوصي و هلدينگ هاي صنعت پتروشيمي به وجود آمده، طرح هاي در دست اجرا و تازه آغاز شده پتروشيمي به خوبي ادامه يابد.

بهزاد محمدي، معاون وزير نفت در امور پتروشيمي در مدتي که مسؤوليت شرکت ملي صنايع پتروشيمي را برعهده گرفته، دو جلسه جداگانه با حضور مديران خود براي بررسي پيشرفت و آخرين اقدام هاي انجام شده در طرح هاي اولويت دار صنعت پتروشيمي برگزار کرده است. دومين نشست مشترک مديران عامل هلدينگ ها و شرکت هاي پتروشيمي روز شنبه (28 ارديبهشت ماه) برگزار شد و در آن ضمن تشريح موانع و چالش هاي فراروي طرح هاي اولويت دار و عوامل بازدارنده در مسير توسعه صنعت پتروشيمي، مشاوره و راهکارهاي لازم براي تسهيل اجراي اين طرح ها ارائه شد. محمدي، مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي در اين نشست، ضمن تاکيد بر لزوم شتاب در اجراي طرح هاي اولويت دار صنعت پتروشيمي گفت: شرکت ملي صنايع پتروشيمي در مسير شناسايي و رفع موانع و چالش هاي موجود پروژه ها  حداکثر همکاري و پيگيري را انجام خواهد داد. رئيس هيئت مديره شرکت ملي صنايع پتروشيمي تصريح کرد: بي ترديد با هم افزايي، انطباق و همدلي شرکت ها و هلدينگ هاي پتروشيمي، مي توان روند تحقق «جهش دوم» صنعت «پيشرو پتروشيمي» را با راه اندازي طرح هاي نيمه تمام و افزايش ظرفيت اين صنعت عملي کرد. در ادامه اين جلسه، مديران عامل شرکت هاي پتروشيمي ايلام، لردگان، گچساران هنگام، پالايش گاز بيدبلند، پالايش گاز يادآوران و نيز پروژه طرح جمع آوري گازهاي مشعل به عنوان طرح هاي توسعه اي هلدينگ خليج فارس که مراحل نهايي را مي گذرانند، با ارائه گزارش هايي روند ساخت و عملياتي طرح هاي در دست اجراي شرکت هاي متبوع خود را تشريح کردند.

در بخش ديگري از اين نشست، مديران طرح کيمياي پارس خاورميانه و صنايع پتروشيمي سبلان از طرح هاي در دست اجراي شرکت هلدينگ پتروفرهنگ و طرح هاي پتروشيمي مياندوآب، پارس فنل و دي پليمرآرين از طرح هاي زيرمجموعه شرکت هلدينگ باختر و نيز طرح هاي پليمرپادجم و صنايع پتروشيمي مسجدسليمان  از طرح هاي عملياتي صندوق بازنشستگي کشوري هر کدام به طور جداگانه، توضيحات مبسوطي از وضعيت پيشرفت پروژه ها و مسائل و مشکلات طرح هاي ذکر شده ارائه کردند.

در اين نشست همچنين با ارائه گزارشي از سوي مديرعامل شرکت پتروشيمي دماوند به عنوان قلب تپنده پتروشيمي هاي مستقر در فاز دوم منطقه عسلويه، مقرر شد مشکلات و مسائل دوجانبه شرکت هاي مرتبط با اين پتروشيمي هرچه سريع تر برطرف شود.

ميثم اميري، مدير طرح هاي هلدينگ خليج فارس هم درباره برگزاري دومين جلسه پيگيري طرح هاي اولويت دار صنعت پتروشيمي در NPC گفت: اين جلسه ها براي ايجاد توافق نظر و يافتن راه حل براي مسائل و ايجاد همدلي ثمربخش است و در اين جلسه نيز، طرح هاي اولويت دار شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس بررسي شدند. وي با اشاره به تاکيد و پيگيري مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي درباره شتاب در ساخت طرح هاي توسعه اي گفت: تجربه معاون وزير نفت و مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي با توجه به سابقه فعاليت در پروژه هاي مختلف، حس همگرايي را در مذاکرات انتقال مي دهد و نظرات ارائه شده در جلسه نيز حمايت کننده و تسهيل گر بودند. از طرفي با اقدامي که  شرکت ملي صنايع پتروشيمي در مذاکره با صندوق توسعه ملي انجام داده است، اين روند حمايتي به رشد پروژه ها کمک خواهد کرد. مدير طرح هاي شرکت هلدينگ خليج فارس درباره طرح هاي اين مجموعه گفت: بر اساس برنامه ريزي ها، مگاپروژه بيدبلند در سال جاري بهره برداري خواهد شد، همچنين طرح هاي الفين ايلام و اوره آمونياک لردگان به توليد مي رسند. افزون بر اين موارد طرح هاي اتيلن گچساران، پالايش گاز يادآوران و آمونياک هنگام نيز سال آينده به بهره برداري خواهند رسيد.

اميري درباره طرح هاي آينده شرکت هلدينگ خليج فارس نيز گفت: دو طرح جديد در هلدينگ خليج فارس تصويب شده است؛ يکي طرح اتيلن اکسايد انديمشک است که چندي پيش عمليات اجرايي آن آغاز شد و ديگري طرح پلي الفين سنقر است که بعد از ماه رمضان عمليات کلنگ زني آن انجام خواهد شد.

بر اساس اين گزارش، شرکت ملي صنايع پتروشيمي همزمان در حال پيگيري موارد مهم ديگري در شکل کلان اين صنعت است و با توجه به اينکه تا سال 1400 حدود 22 ميليون تن در سال متانول توليد خواهد شد و بخش اعظم آن براي صادرات است، اين مجموعه تلاش مي کند تا مقداري از متانول توليدي را به زنجيره پتروشيمي تبديل کند. در عين حال با توجه به شکل گيري منطقه انرژي بر پارسيان در نزديکي پتروشيمي ها و با توجه به داشتن مزيت دسترسي به عسلويه و خوراک، زيرساخت هاي اين منطقه در حال شکل گيري است و فاز يک اسکله آن امسال آماده بهره برداري  است و به زودي زمين هاي آن نيز در اختيار صنعت پتروشيمي قرار مي گيرد. همه اين موارد جداي از طرح توسعه اي منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر است که NPC برنامه اي مفصل براي آن در نظر گرفته است. فارغ از اين موارد، شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي در چند سال اخير تلاش هاي گسترده اي در زمينه تجاري کردن  کاتاليست هاي پرکاربرد و راهبردي صنعت پتروشيمي داشته است که در چند ماه اخير خبرهاي خوبي از قراردادهاي مشترک اين مجموعه با صنعت پتروشيمي را شاهد بوده ايم. قرارداد تامين کاتاليست توليد متانول بين شرکت و پتروشيمي سبلان در حاشيه نمايشگاه بين المللي صنعت نفت، يکي از نمونه هاي اين موفقيت بود که گويا اين روند رو به رشد ادامه دارد و به زودي خبرهاي خوش بيشتري خواهيم شنيد؛ چراکه محمدي در آخرين نشست خبري خود اعلام کرد که بومي و تجاري کردن همه کاتاليست هاي راهبردي مورد نياز صنعت پتروشيمي در دستور کار اين مجموعه و شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي قرار دارد.

بر اساس گزارش هاي NPC در حال حاضر صنعت پتروشيمي 55 مجتمع توليدي فعال و دو هاب عملياتي در سطح کشور دارد و قديمي ترين آن از دهه 50 در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر با 20 مجتمع توليدي فعال است و هاب دوم منطقه ويژه اقتصادي پارس عسلويه با 16 مجتمع توليدي فعال است و 19 مجتمع توليدي ديگر در ساير مناطق کشور از جمله در مسير خط لوله اتيلن غرب فعاليت مي کنند. حجم همه محصولات توليدي صنعت پتروشيمي 55 ميليون تن است که از اين مقدار بخشي به صورت درون مجتمع مصرف مي شود و 31 ميليون محصول قابل فروش در حوزه پليمري شيميايي و غيرشيميايي است.

از آنجا که صنعت پتروشيمي مي تواند در شرايط تحريمي فعلي نقش پيشرو را داشته باشد، در اين مدت برنامه ريزي هايي را براي کاهش فشارهاي اقتصادي بر شرکت ها داشته است. محمدي در آخرين نشست خبري خود از تشکيل کارگروه مقابله با تحريم خبر داده و در عين حال تاکيد کرده بود که صنعت پتروشيمي تحريم پذير نيست. او تاکيد کرده بود: صادرات محصولات پتروشيمي ايران مانند حوزه نفت خام نيست که مبادي صادراتي و وسايل حمل و نقل مشخص و قابل شناسايي داشته باشد. اين صنعت حداقل 350 نوع محصول با صدها خريدار در دهها نقاط دنيا دارد، بنابراين صادرات صنعت پتروشيمي انعطاف پذيري بيشتري دارد. در حال حاضر به صورت زميني به اروپا و از طريق کشتي به سراسر جهان در تناژهاي مختلف صادرات داريم و تنوع محصولات اين صنعت تحريم پذير نيست.  بر اساس اين گزارش و گفته هاي مسئولان NPC طبق پيش بيني ها با بهره برداري از 18 طرح جديد پتروشيمي در دو سال آينده درآمد از 17.1 با افزايش 8 ميليارد دلاري به 25 ميليارد دلار مي رسد و صنعت پتروشيمي با 46 درصد افزايش ظرفيت و 46 درصد افزايش درآمد ناشي از فروش محصولات روبه رو خواهد بود.