معرفی ۱۴ بلوک اکتشافی به شرکت‎های ایرانی

اکتشاف و تولیــد

مشعل  بيست و يکمين جلسه مجمع شرکت هاي ايراني اکتشاف و توليد با هدف معرفي 14 بلوک اکتشافي (چهارشنبه، 25 ارديبهشت ماه) به ميزباني مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران، در سالن کنفرانس اين مديريت برگزار شد.

سيدصالح هندي، مدير اکتشاف شرکت ملي نفت ايران، هدف از برگزاري اين نشست را معرفي بلوک هاي اکتشافي و مدل مالي و قراردادي آنها اعلام کرد و گفت: از ورود بخش خصوصي به بحث هاي بالادستي صنعت نفت، بيش از 20 سال گذشته و اين حرکت با تشکيل شرکت هاي مطالعاتي آغاز شد و برخي شرکت ها براي انجام امور مطالعاتي مجوز گرفته و به اين حوزه ورود کردند.

وي افزود: قبل از آن هم شرکت هاي معدودي بودند که اين کار را انجام مي دادند. همان زمان هم کار بسيار بزرگي بود.

 مدير اکتشاف شرکت ملي نفت ايران با بيان اينکه اولين مطالعه ميدان هايي که به بخش خصوصي واگذار شد، با چالش هايي رو به رو بود، گفت: امروز اين شرکت ها به حدي از توان و تخصص رسيده اند که وزارت نفت تصميم گرفت تعدادي از اين شرکت ها را با عنوان E&P ايراني احراز صلاحيت کند.

هندي با اشاره به برنامه و سياستگذاري شرکت ملي نفت ايران مبني بر واگذاري بلوک هاي اکتشافي به بخش خصوصي گفت: پيش از اين، بلوک هاي اکتشافي به شرکت هاي خارجي واگذار شده بود؛ اما اين براي نخستين بار است که شرکت هاي ايراني به اين حوزه ورود مي کنند.

سعي کرديم اين مسير را از طريق تبديل مناقصه به مذاکره تسهيل کنيم؛ درصدد هستيم اين کار را انجام دهيم تا سريع تر به عقد قرارداد برسيم.

مدير اکتشاف شرکت ملي نفت ايران توضيح داد: پيش از اين براي واگذاري 14 بلوک اکتشافي به شرکت هاي خارجي، سه دوره مناقصه انجام شد. تاکنون نيز حدود 1.2 ميليارد دلار جذب سرمايه محقق شده و برخي بلوک ها به کشف ذخاير نفت و گاز تجاري منتج شده است.

هندي ريسک بالاي بلوک هاي اکتشافي و تنوع شرکت هاي E&P را مورد اشاره قرار داد و اين پيشنهاد را داشت که شرکت هاي اکتشاف و توليد ايراني در قالب کنسرسيوم عمليات اکتشاف اين بلوک ها را انجام دهند که به گفته او، اين امر افزون بر تجميع و تکميل توانمندي ها، مشارکت در ريسک را نيز به همراه دارد.

وي از تلاش براي واگذاري بلوک هاي اکتشافي با ريسک کمتر به شرکت هاي ايراني خبر داد و گفت: در اين خصوص براي يک بلوک، تفاهمنامه انجام مطالعات اکتشافي امضا شده و در حال انجام است.

طبق اعلام او، شرکت هاي اکتشاف و توليد ايراني مي توانند شريک خارجي داشته باشند؛ اما طرف قرارداد ما شرکت هاي ايراني هستند.

مدير اکتشاف شرکت ملي نفت ايران در پاسخ به سوالي درباره مقابله با ريسک هاي موجود گفت: مطلوب اين است که در وهله اول، کار در بلوک هايي آغاز شود که از ريسک کمتري برخوردارند. تعدادي از اين بلوک ها هستند که بر اساس سيگنال هاي دريافتي، ريسک بسيار کمي دارند.

رضا دهقان، معاون امور مهندسي و توسعه مديرعامل شرکت ملي نفت ايران نيز در اين جلسه با اشاره به واگذاري بلوک هاي اکتشافي به شرکت هاي داخلي براي نخستين بار گفت: اين ايده بسيار خوبي است، بويژه در شرايط خاص حاضر و به نوعي تبديل تهديد به فرصت قلمداد مي شود.

14 بلوک اکتشافي کدامند؟

بلوک کوير در حوزه ايران مرکزي، بلوک مغان در حوزه مغان، بلوک هاي بامداد، ماهان و پارسا در حوزه خليج فارس، بلوک هاي سرخس، دوستي و راز در حوزه کپه داغ، بلوک هاي سيستان و تايباد در حوزه شرق ايران و بلوک هاي آبادان، تيماب، زهاب و تودج در حوزه زاگرس 14 بلوک اکتشافي را تشکيل مي دهند که علي اصغر جولاپور، معاون بلوک هاي اکتشافي و مشارکت هاي خارجي مديريت اکتشاف، آنها را کانديداي واگذاري به شرکت هاي ايراني معرفي کرد.

به گفته او، از اين 14 بلوک اکتشافي، 3 بلوک دريايي است که در خليج فارس واقع شده و 11 بلوک در بخش خشکي است که افزون بر تعهدات قراردادي، در صورت کسب نتيجه مثبت اوليه، پيمانکار مي تواند مبادرت به اجراي عمليات احتمالي و اختياري نيز کند.

جولاپور درباره روند واگذاري بلوک ها تا زمان عقد قرارداد توضيح داد: مديريت اکتشاف در گام نخست، مدارک مورد نياز را که مجموعه اي از بروشور معرفي بلوک ها، مدل قرارداد، شرايط عمومي واگذاري و... است، به شرکت هاي ايراني اکتشاف و توليد، ارسال مي کند.

 در گام بعد، شرکت هاي E&P بايد اسامي بلوک هاي مورد نظر خود را اعلام کنند. بعد از اين مرحله جلسات Data Room برگزار و بلوک هاي مورد نظر براي مطالعه بيشتر تعيين و بسته هاي اطلاعاتي بلوک ها به متقاضيان تحويل مي شود. پس از اينکه شرکت ها پيشنهادهاي فني و مالي خود را مطرح کردند، مذاکرات و عقد قرارداد انجام مي شود. با اخذ مصوبات نهايي مورد نياز، قرارداد نافذ و عمليات اکتشاف انجام مي شود.

او اعلام کرد که حداقل تعهد مالي لازم براي بلوک هاي مدنظر 8 ميليون يورو تا 70 ميليون يورو است.

فرايند قرارداد اکتشاف، توسعه و توليد چگونه خواهد بود؟

بيست و يکمين جلسه مجمع شرکت هاي ايراني اکتشاف و توليد در ادامه با ارائه توضيحاتي درباره فرايند واگذاري بلوک هاي اکتشافي از سوي تالين منصوريان، مدير سرمايه گذاري و کسب و کار شرکت ملي نفت ايران همراه بود که گفت: در صورتي که شرکت هاي ايراني با اجراي عمليات اکتشاف و توصيف متوجه شوند که ميدان تجاري نيست،

 براساس مصوبه و آنچه عرف دنياست، هيچ هزينه اي بازيرداخت نخواهد شد؛ اما در صورت تجاري بودن، طرف قرارداد بايد طرح توسعه خود را در مدت زمان تعيين شده، ارائه کند.

به گفته او، در مرحله بعد، مذاکرات قراردادي در قالب قرارداد بالادستي مورد توافق بين طرفين آغاز مي شود، در صورتي که طي زمان مشخص شده توافق حاصل شد، بازپرداخت هزينه هاي اکتشاف به همراه هزينه هاي توسعه از محل عوايد ميدان انجام مي شود و در صورت عدم توافق، هزينه ها و حق الزحمه اکتشاف از محل منابع داخلي شرکت ملي نفت ايران بازپرداخت مي شود.

در ادامه، بيست و يکمين جلسه مجمع شرکت هاي ايراني اکتشاف و توليد با هدف معرفي 14 بلوک اکتشافي، با پيشنهادهاي حاضران همراه بود که موضوعات و نقطه نظرهاي متنوع و همچنين مواردي از جمله افزايش نرخ بازگشت سرمايه، مشوق هايي براي بلوک هاي با ريسک بالا و کاهش نرخ تنزيل مطرح شد.