تحقق 100 درصدي اهداف توليدي فلات قاره

    حميد بورد، مديرعامل شرکت نفت فلات قاره سال گذشته 100 درصد از برنامه هاي مصوب توليدي اين شرکت نسبت به سال 96 محقق شد، همچنين در بخش حفاري شاهد تحقق 92 درصدي و در بخش تزريق آب و گاز نيز شاهد تحقق 82 درصدي برنامه هاي مصوب بوديم. پارسال باوجود همه محدوديت ها و مشکلات، چهار سکوي دريايي و دو کارخانه را راه اندازي کرديم. چهار پروژه از 33 بسته کاري طرح هاي نگهداشت و توليد و افزايش توليد شرکت ملي نفت ايران به اين شرکت مربوط است و ارزش اين بسته ها حدود 800 ميليون دلار مي شد که يک پروژه در دست اجراست، دو پروژه در مرحله انعقاد قرارداد است و پروژه ميدان فروزان نيز به عنوان بسته آخر تا نيمه نخست امسال نهايي مي شود. حداقل 500 ميليون دلار از فعاليت هاي اين قراردادها اجرايي مي شود، 300 ميليون دلار باقيمانده نيز مربوط به پروژه ميدان فروزان است. پنج بسته کاري تعريف شده ما نيز در انتظار مجوزهاي لازم قرار دارد که اميدوارم بتوانيم اسناد مناقصه آن را در سال 98 منتشر کنيم. باوجود تمامي مشکلات و محدوديت ها، حدود يک ميليارد و 500 ميليون دلار سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف در دست اجرا داريم. تاکنون 20 محموله از نفت توليدي لايه نفتي پارس جنوبي بارگيري و صادر شده و توليد نفت از اين لايه طبق برنامه و با ميانگين مناسب انجام مي شود. براساس برنامه مصوب براي سال 98، علاوه بر اجراي تعهدات توليد، به صورت جدي به بحث ساخت داخل توجه خواهيم کرد. بهترين الگوي مديريت مخازن مشترک، مديريت يکپارچه بوده و اين امر به معناي وجود کار علمي، مطالعاتي و اجراي مشترک از طريق راه اندازي يک شرکت مشترک است. با توجه به همکاري مطلوب با کشور همسايه شريک در ميدان هنگام، هم اکنون تبادل اطلاعاتي خوبي با آنها در اين زمينه داريم. در برداشت نفت از ميدان هاي مشترک، در مجموع توليد تجمعي، نسبت به رقباي خود عقب نيستيم. با توجه به برون سپاري 60 درصد از فعاليت هاي اجرايي اين شرکت از بخش خصوصي دعوت مي کنيم تا در حوزه تعميراتي بخش دريايي ورود کنند و در اين بازار گسترده به ايفاي نقش بپردازند. عمده ناوگان شناور اين شرکت ايراني بوده و حداکثر 10 درصد آن در مالکيت بخش خارجي است. از بخش خصوصي ايراني دعوت مي کنم براي فعاليت در حوزه تعميرات دريايي ورود کرده و نقش فعالي در بازار اين بخش ايفا کنند.

 

   گزارش «مشعل» از بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي

با رونق توليد مقابل تحريم ايستاده ايم

مشعل- «رونق توليد» به عنوان شعار سال 98 محوريت بيست وچهارمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي قرار گرفت تا از رهگذر آن، سازندگان داخلي هم که دوره آزمون و خطا را پشت سر گذاشته اند، فصل شکوفايي و رونق خود را در اين دوره از نمايشگاه در معرض ديد عموم بگذارند. بايد گفت ايران با عبور موفق از دوره حمايت از کالاي ايراني، گام هاي جديدي برداشته که نتيجه آن ايستادن در ايستگاه رونق است. آن هم در ايامي که تحريم ها صنعت نفت را نشانه رفته است و اين مهم بيش از پيش اهميت مي يابد. آنگونه که بيژن زنگنه، وزير نفت در بازديد از دستاوردها و توليدات سازندگان داخل، اين مساله را مورد تاکيد قرار داد که «آنان راه را درست فهميده و اشکال راهبردي در روش هاي آنها نديده ام. ما در سال هاي پيش، بحث هاي فراواني با اين شرکت ها داشتيم، اما اکنون پس از 5 تا 6 سال، به نظرم مسير را درست مي روند که به طور حتم به موفقيت، بين المللي شدن، جهش و بزرگ شدن واقعي منجر مي شود و کارهايي هم که ما اکنون انجام مي دهيم، در همين جهت است.»

ارزيابي زنگنه از توليدکنندگان تجهيزات صنعت نفت اين است که «نسبت به سال پيش، پروژه هاي خوبي را اجرا کردند و احساس رضايت و رشد هم در اين ارتباط داشتند. من هم آينده روشني براي توليدکنندگان و سازندگان به لحاظ گستردگي کار ديدم.»

به هر رو آنچه حرف ديروز و امروز توليدکنندگان و سازندگان داخلي بوده، مطالبه دريافت پروژه ها و سفارش هاي بيشتر است. وزير نفت هم در اين زمينه يادآور شد که «مهم ترين کاري که براي بقاي مجموعه توليدکنندگان و سازندگان داخلي بايد در نظر گرفته شود، اين است که براي آنها پروژه تعريف کنيم و تداوم سرمايه گذاري داشته باشيم؛ البته ظرفيتي که هم اکنون در اين بخش وجود دارد، بيش از تقاضاي بازار است. براين اساس بايد به طور کامل با کشورهاي منطقه همکاري داشته باشيم تا بتوانيم تقاضاي بازار منطقه را تامين کنيم.»

نکته مهم و کليدي در مسير حمايت از توليد داخل در وزارت نفت آن است که به گفته زنگنه، قرارمان اين است که به هر کالا و تجهيزي که در داخل ايران توليد مي شود، ديگر اجازه خريد خارجي ندهيم. او مي گويد که به شرکت هاي تابعه خود اعلام مي کنيم که اجازه خريد کالاهاي خارجي را که در داخل به ميزان کافي و با کيفيت خوب توليد مي شوند، ندارند.

مسعود کرباسيان، مديرعامل شرکت ملي نفت ايران هم در اين زمينه يادآور شد: نمايشگاه صنعت نفت، عرصه نمايش توانمندي هاي داخلي است و آنچه امروز در نمايشگاه مشاهده مي شود، نشان مي دهد که وزارت نفت در حمايت از ساخت داخل، عملکرد خوبي داشته است. او اين مساله را مورد تاکيد قرار داد که طرح نگهداشت و افزايش توليد ميدان هاي نفتي هم با همين هدف در دستور کار قرار دارد و با توجه به اينکه منابع ريالي بسته هاي کاري اين طرح تامين شده است، اميدواريم اجراي اين قراردادها نيز به استفاده بيشتر از توانمندي هاي داخلي منتهي شود.

به گفته وي، طرح بومي سازي 10 گروه کالايي نيز که با همکاري سازندگان داخلي دنبال مي شود، پيشرفت قابل توجهي دارد و امروز شاهد بخشي از دستاوردهاي اين طرح در نمايشگاه بين المللي صنعت نفت هستيم.

فضاي اعتماد به ساخت داخل

سعيد محمدزاده، معاون امور مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت در بازديد از نمايشگاه اين مساله را يادآور شد که فضاي اعتماد و توجه به ساخت داخل به خوبي در فضاي بيست وچهارمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي مشهود بود.

او گفت که «در حوزه تامين و ساخت تجهيزات، نقاط قوت، قابل اتکا و افتخار زيادي به وجود آمده و باعث افتخار ماست که در بسياري از صنايع گام هاي بزرگي برداشته شده است. با توجه به مجموعه قوانين و اقدام هاي پيش بيني شده در اين حوزه، تسهيل گري مناسب براي شرکت هاي توليدي، دانش بنيان و استارتاپ ها ايجاد شود و براي غناي توليد داخل، پايدارسازي اقتصاد و صنعت، گام برداريم.»

افزون بر ظهور توانايي شرکت هاي داخلي، نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي هر ساله فرصتي است تا شرکت هاي زيرمجموعه وزارت نفت هم مروري گذرا بر آنچه پشت سر گذاشته و چشم انداز پيش رو، داشته باشند که در قالب نشست هاي خبري و گفت وگوهاي حاشيه نمايشگاه دنبال مي شود. آنچه بيش از همه در اين دوره از نمايشگاه از سوي اصحاب رسانه پيگيري شد، وضعيت توليد نفت، صادرات و... بود. مديران صنعت نفت متفق القول اين نکته را يادآوري کردند که تحريم، موضوع جديدي براي ما نيست و با تمام توان مقابل آن ايستاده ايم.

 

ساخت بيش  از 5 هزار قطعه در شرکت نفت و گاز مارون

حميد کاويان، مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون در سال 97 بيش از 5 هزار قطعه در اين شرکت بومي سازي شد. نفت و گاز مارون در صف نخست توليد قرار دارد و همواره براي پايداري توليد، حفاظت محيط زيست و نگهداري تاسيسات و ماشين آلات فرايندي و خطوط لوله خود با بخش عظيمي از سازندگان و تامين کنندگان داخلي مرتبط بوده که با تسهيم دانش فني و تجربه کارکنان شرکت و بخش خصوصي، تقريبا همه کالا و قطعات مورد نياز خود را بومي سازي کرده است.

در سال 97 بيش از 5 هزار قطعه از قطعات ماشين آلات و تاسيسات شرکت نفت و گاز مارون ساخته شد. با به کارگيري دستگاه هاي MOT و MOS از سوزاندن در مجموع حدود 180 هزار بشکه نفت جلوگيري شده است.

اين همت توأمان و همکاري به منظور رعايت الزام هاي زيست محيطي سبب شد پارسال 103.7 درصد برنامه توليد را محقق و 98 درصد پساب هاي نمک زدايي را به چاه هاي دفعي تزريق کنيم و بيش از 481 تجهيز و ماشين فرايندي را مورد تعميرات اساسي قرار دهيم.

 

مذاکرات  توسعه اي 8  ميدان نفتي

  رضا دهقان، معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران

  توسعه هشت ميدان چنگوله، دهلران، سهراب، پارسي، پرنج، کرنج، ياران و آبتيمور را در دست اقدام داريم و مذاکرات توسعه اي غالب اين ميدان ها با شرکت هاي ايراني در حال پيگيري است.

کند شدن فرايند توسعه در سايه تحريم اجتناب ناپذير است؛ اما همه تلاش مان بر اين است که سرعت توسعه ميدان هاي مشترک تحت تاثير قرار نگيرد و به شکل مطلوب دنبال شود. از چهار قرارداد توسعه اي که تاکنون در قالب قراردادهاي جديد نفتي امضا شده است، قرارداد توسعه ميدان هاي آبان و پايدار غرب نافذ شده و پيشرفت خوبي دارد. سفارش کالاهاي اين طرح نيز داده شده است.  قرارداد توسعه ميدان هاي سپهر و جفير بزودي وارد فاز اجرايي مي شود و قرارداد توسعه ميدان هاي دالپري، پايدار شرق و چشمه خوش نيز امضا شده و بزودي نافذ خواهد شد.

توتال، پس از خروج از قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبي سهام خود را به سي ان پي سي واگذار کرد و مذاکرات با اين شرکت چيني نيز براي رفع مشکلات موجود و اجراي قرارداد ادامه دارد. اگر مذاکرات به رفع مشکلات منتهي نشود، تمهيدات ديگري در برنامه قرار مي گيرد، ضمن اينکه پتروپارس به عنوان يکي از اعضاي کنسرسيوم، آمادگي دارد فاز نخست توسعه فاز 11 را اجرايي کند.

 در زمينه روند اجراي طرح نگهداشت و افزايش توان توليد نفت شرکت ملي نفت ايران، با توجه به امضاي 10 قرارداد اين طرح در سال 97، 10 بسته قراردادي ديگر در حال پيگيري است که از اين ميان، هشت بسته کاري در قالب مناقصه و دو بسته کاري در قالب مذاکره تعيين تکليف مي شود که اميدواريم اين طرح در تيرماه امسال امضا شود. سال گذشته در مجموع 3 ميليارد فوت مکعب به ظرفيت توليد روزانه پارس جنوبي اضافه شد و امسال نيز 60 ميليون مترمکعب به ظرفيت توليد روزانه اين ميدان مشترک افزوده خواهد شد.

توليد ميدان آذر امسال به بيش از 60 هزار بشکه در روز مي رسد. در حوزه غرب کارون، امسال بازسازي تاسيسات و افزايش ظرفيت توليد نفت را دنبال مي کنيم.

در حوزه اکتشاف، به جز امضاي تفاهمنامه مطالعات بلوک تودج با شرکت تنکو که پارسال انجام شد، پيش بيني مي شود امسال مطالعه چهار بلوک اکتشافي ديگر هم واگذار شود. مذاکرات درباره همکاري ايران و آذربايجان در حوزه خزر ادامه دارد و مديرعامل شرکت نفت خزر طي هفته هاي آينده سفري به آذربايجان خواهد داشت.

از مجموع بيش از 100 تفاهمنامه مطالعاتي امضا شده براي ميادين نفتي و گازي کشور پس از برجام، 90 درصد نتايج مطالعاتي اين تفاهمنامه ها به شرکت ملي نفت ايران تحويل داده شد که با احتساب هزينه 1.5 ميليون دلاري شرکت مطالعه کننده براي هر ميدان، حداقل 150 ميليون دلار ارزش افزوده نصيب اين شرکت شده است.

 

تورج دهقاني  مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه نفت

شرکت متن در طول عمر بيش از 20 سال فعاليت خود، ماموريت توسعه ميادين نفتي کشور بويژه غرب کارون را به عهده داشت و تمرکز اصلي آن در حوزه غرب کارون بوده است. حوزه غرب کارون به عنوان يک حوزه پرظرفيت و تازه کشف شده مطرح بوده که بالغ بر 70 ميليارد بشکه ذخيره نفتي را در خود جاي داده است. در حوزه ميدان هاي مشترک غرب کارون عقب ماندگي نداريم و براي نخستين بار شرکت متن از برق نيروگاه حوزه غرب کارون براي فعاليت هاي تجاري خود استفاده خواهد کرد و اين براي شرکت متن دستاوردي بزرگ محسوب خواهد شد. طرح هاي متعددي براي توسعه ميدان هاي غرب کارون و ديگر ميدان هاي نفتي و همچنين طرح هايي را که اخيرا در قالب IPC واگذار شده در دست اجرا داريم که اميدواريم بتوانيم اين طرح ها را با موفقيت به سرانجام برسانيم. طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک در شرق تنگه هرمز يک طرح عظيم، ملي و راهبردي است که شرکت متن آن را در دست اجرا دارد و يک طرح چند ميليارد دلاري است. خط لوله عظيم هزار کيلومتري را در دست احداث داريم که سال گذشته پيمان ها و مناقصات آن انجام و عمليات اجرايي آن شروع شده و اميدواريم پيشرفت قابل قبولي در اين طرح ملي حاصل شود و به اهداف طرح برسيم. قراردادهايي که براي توسعه ميدان هاي سپهر، جفير، پايدار غرب، آبان، دالپري و چشمه خوش منعقد شده، به شرکت مهندسي و توسعه نفت ابلاغ شده که در حال هماهنگ کردن تيم براي راهبري پروژه هستيم.  سيل اخير همه توجه ها را به ميدان هاي غرب کارون و تالاب هورالعظيم جلب کرد. هم اکنون بيش از 200 حلقه چاه ميدان هاي غرب کارون در تالاب هورالعظيم قرار دارد. با اين حال با کنترل هاي مستمري که داشتيم، حتي يک مورد آلودگي و نشتي نفت در تالاب هورالعظيم نداشتيم و قطعا نيز نخواهيم داشت. سياست حفظ و نگهداري تالاب هورالعظيم به عنوان سرمايه ملي در دستور کار وزارت نفت قرار داشته و اين سياست نيز کماکان مانند گذشته ادامه دارد.