در نخستين گردهمايي مديران انرژي صنعت نفت مطرح شد:

تخصيص و بازتوزيع يارانه‎ها در کشور هدفمند نيست

مديرعامل شرکت بهينه‎سازي مصرف سوخت بر ضرورت اصلاح روند تخصيص و بازتوزيع يارانه‎ها در کشور تاکيد کرد و گفت: مسير کنوني پرداخت يارانه انرژي، به توسعه نمي‎رسد. محسن دلاويز در نخستين گردهمايي مديران انرژي صنعت که همزمان با بيست وچهارمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي در محل سالن مرواريد نمايشگاه برگزار شد، با بيان اين مطلب افزود: پرداخت سالانه 900 هزار ميليارد تومان يارانه، در شرايطي که بودجه سالانه حدود 400 هزار ميليارد تومان است، هيچ توجيه اقتصادي ندارد و لازم است هر چه سريع تر، روند غيربهينه تخصيص يارانه اصلاح شود. وي در عين حال يادآور شد: بدون ترديد نمي‎توان يک شبه، مسير اصلاح الگوي مصرف انرژي را طي کرد و لازم است در اين فرآيند، حمايت از دهک هاي کم درآمد جامعه به طور جدي مورد توجه قرار گيرد. مديرعامل شرکت بهينه‎سازي مصرف سوخت با اشاره به بند هفت سياست هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب مبني بر کاهش 50 درصدي شدت مصرف انرژي تا پايان برنامه تصريح کرد: هم اکنون حدود 65 درصد انرژي کشور در بخش خانگي، تجاري و صنعت مصرف مي شود و نکته حائز اهميت اين است که با اصلاح الگوي مصرف، مي توان اين مقدار مصرف انرژي را در بخش هاي ياد شده تا بيش از 40 درصد کاهش داد. وي عنوان کرد: با اقدام هاي شرکت بهينه سازي مصرف سوخت، در سال هاي 95 و 96 معادل 39 ميليون بشکه نفت خام در مصرف انرژي صرفه جويي شده و بي شک، ظرفيت بيشتري هم در اين حوزه وجود دارد.مديرعامل شرکت بهينه سازي مصرف سوخت، اصلاح الگوي مصرف انرژي را يک الزام خواند و گفت: استقرار مديريت انرژي در صنايع مختلف نيز از جمله اقدام هايي است که به بهبود مصرف کمک مي کند. در اين راستا، تاکنون ميزان استقرار سازوکار مديريت انرژي در مجموعه وزارت نفت به اين شرح است: 68 درصد در شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي، 58 درصد در شرکت ملي گاز ايران، بيش از 40 درصد در شرکت ملي صنايع پتروشيمي. وي فرهنگ سازي را از الزام هاي بهينه سازي مصرف سوخت عنوان کرد و افزود: شرکت بهينه سازي مصرف سوخت با توجه به اين مهم، پارسال طرحي را با مشارکت دانش آموزان کليد زد که پايش هاي اين شرکت نشان مي دهد که طرح، نتايج خوبي هم داشته است. دلاويز پيشنهاد داد که مباحث مرتبط با اصلاح الگوي مصرف انرژي با حمايت وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش، در مدارس و دانشگاه هاي کشور نيز بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.

 

حاشيه هاي شرکت هاي پالايش نفت

ارتقاي توان دانش فني

بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي در حالي به کار خود پايان داد که هر کدام از چهار شرکت اصلي صنعت نفت، به همراه شرکت هاي تابعه حضوري فعال داشتند. شرکت هاي پالايشي  توانستند کار خود را در چند وجه به نمايش بگذارند و ارتقا دهند که يکي از آنها امضاي دو تفاهمنامه با پژوهشگاه صنعت نفت بود. در ادامه بخشي از اين رويدادها را  مي خوانيد:

شرکت پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران در سومين روز برگزاري بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي صنعت نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي، قرارداد «توليد و صنعتي سازي جاذب هاي نانوکربن مخازن گازي» را با پژوهشگاه صنعت نفت امضا کرد.  هدف از امضاي اين قرارداد، افزايش ضريب ايمني و کاهش هزينه مخازن خودروهاي گازسوز بود.  مدير پژوهش و فناوري شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي در آيين امضاي اين قرارداد گفت: اين قرارداد يک ساله مربوط به توسعه فناوري ANG براي استفاده در خودروهاي گازسوز سبک و سنگين است که 800 ميليون تومان ارزش دارد. محمد رضايي با اشاره به محدوديت هايي که فشار بالاي مخازن سي ان جي براي خودروها ايجاد کرده بود، گفت: براساس اين قرارداد، نانوجاذب هايي که توانايي جذب گاز طبيعي را دارند، توسعه خواهند يافت که با قرار گرفتن در مخازن سي ان جي، فشار مخزن تا 30 بار کاهش مي يابد که علاوه بر کاهش هزينه ها، استفاده از فناوري را به نحو قابل ملاحظه اي تسهيل خواهد کرد. وي با تاکيد بر لزوم به کارگيري ظرفيت هاي موجود در کشور از جمله دارا بودن مخازن گازي و زيرساخت هاي موجود مثل شبکه گازرساني در کشور افزود: با پيشرفت و به کارگيري اين فناوري، ظرفيت استفاده از گاز طبيعي که سوخت پاک تر و ارزان تري است، در سبد سوخت خودروها به نحو قابل ملاحظه اي افزايش خواهد يافت. مدير پژوهش و فناوري شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي با اشاره به بي نظير بودن زيرساخت هاي به کارگيري گاز طبيعي فشرده در خودروها تصريح کرد: به کارگيري گاز طبيعي فشرده در خودروها، يکي از راهکارهاي استفاده از منابع عظيم گازي کشور و به لحاظ اقتصادي و زيست محيطي به نفع کشور است.

ايران در مرز تجاري سازي فناوري ANG 

رئيس پژوهشگاه صنعت نفت ايران نيز در اين آيين گفت: نسل بعدي استفاده از گاز طبيعي در خودروها، ANG خواهد بود که در مقايسه با سي ان جي، از مزيت هاي بيشتري مانند جذب گاز طبيعي و کاهش فشار مخزن برخوردار است. وي افزود: آينده گاز کشور بر گاز طبيعي متمرکز است که خوشبختانه شرکت ملي پالايش و پخش، تشخيص خوبي در اين باره داده است. به گفته جعفر توفيقي، اساس اين فناوري، نانوجاذب ها هستند که پژوهشگاه در اين زمينه، دستاوردهاي خوبي داشته است و به نتايج مثبتي نيز رسيده ايم و اميدواريم با حمايت هاي شرکت ملي پالايش و پخش و با امضاي اين قرارداد، پس از انجام آزمون هاي ميداني و اثبات فناوري زودتر از موعد يک ساله قرارداد، به مرز تجاري سازي اين تکنولوژي در کشور برسيم. وي با تاکيد بر اينکه با توجه به لزوم افزايش سهم گاز طبيعي در سبد سوخت خودروها، اين پروژه براي کشور يک پروژه جدي به شمار مي آيد، افزود: اين فناوري در مرز دانش فني در دنيا قرار دارد و آمريکا نيز از پيشگامان اين فناوري در دنياست که البته هنوز به مرز صنعتي کردن آن دست نيافته و در مرحله تحقيق و توسعه است. توفيقي ابراز اميدواري کرد که ايران بتواند به عنوان نخستين کشور در دنيا به اين فناوري دست يابد و آن را تجاري سازي کند و در سطح ملي و بين المللي از دستاوردهاي آن بهره مند شود.

خودروهاي گازسوز در خانه سوخت گيري مي کنند

حميد قاسمي، مدير طرح سي ان جي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي نيز در حاشيه اين مراسم گفت: هدف نهايي ما در توسعه فناوري ANG و به کارگيري آن به جاي سي ان جي براي سوخت خودروها، افزايش ضريب ايمني، کاهش هزينه ها، تسهيل در سوخت گيري و عرضه آن مشابه با ATMهاي بانکي در مکان هاي در دسترس و حتي در پارکينگ خانه هاست. وي افزود: با پيشرفت و صنعتي سازي اين فناوري، خودروهاي گازسوز مي توانند کمپرسور را داخل خودروها جا داده و حتي به شير اصلي گاز متصل شوند. با دورخيز ايران براي دستيابي به فناوري ANG که هم اکنون توجه بسياري از شرکت هاي معتبر خودروسازي دنيا را به خود معطوف کرده است، تحولي در صنعت خودروهاي گازسوز ايجاد خواهد شد. بر پايه اين فناوري، فشار ذخيره سازي مخازن گاز طبيعي خودروها از 200 بار به 35 بار (حدود يک ششم) کاهش و افزون بر افزايش ضريب ايمني، فضاي مورد نياز براي قرارگيري مخازن گاز طبيعي در خودروها به نحو قابل ملاحظه اي کاهش مي يابد.

ارتقاي کيفيت محصولات توليدي

شرکت پالايش نفت کرمانشاه نيز با پژوهشگاه صنعت نفت «قرارداد تامين دانش فني طرح افزايش ظرفيت پالايشگاه نفت کرمانشاه» امضا کرد. هدف از اين قرارداد افزايش ظرفيت پالايشي اين پالايشگاه تا 40 هزار بشکه و نيز ارتقاي کيفيت محصولات توليدي آن به يورو 5 با پژوهشگاه صنعت نفت ايران بود.  سهراب برانديشان، رئيس هيات مديره پالايشگاه نفت کرمانشاه در اين آيين گفت: با اجرايي شدن اين طرح، ظرفيت پالايشگاه نفت کرمانشاه به روزانه 40 هزار بشکه مي رسد و کيفيت محصولات توليدي آن به يورو 5 ارتقا مي يابد. وي اظهار کرد: پالايشگاه نفت کرمانشاه، تنها پالايشگاهي است که توانسته به عنوان صنعت سبز ملي شناخته شود و اميدواريم بتوانيم با اجراي اين طرح با توان متخصصان داخلي، کيفيت محصولات توليدي را در اين پالايشگاه به نحو چشمگيري افزايش دهيم. همچنين جعفر توفيقي، رئيس پژوهشگاه صنعت نفت درباره اين قرارداد گفت: دانش فني اين قرارداد، پيش از اين تحت ليسانس کشورهاي خارجي قرار داشت؛ اما با دستيابي متخصصان داخلي به دانش فني مورد نياز، اين طرح به صورت کامل با توان فني متخصصان پژوهشگاه صنعت نفت به انجام خواهد رسيد. وي افزود: افتخار مي کنيم که در سال رونق توليد، پژوهشگاه صنعت نفت توانسته است با توليد دانش، گام مهمي در رفع وابستگي به کشورهاي خارجي بردارد.

 

 

خودكفايي كامل صنعت انتقال نفت ايران در تعميرات

مديركالا در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران با بيان اين که در تعميرات دستگاه ها وتجهيزات به خودكفايي كامل رسيده ايم، از تامين 80 درصدي قطعات مورد نياز اين بخش از صنعت نفت در داخل کشور خبر داد. ابوالقاسم زماني با اشاره به نام گذاري سال «رونق توليد» گفت: امسال هم در ادامه سال گذشته كه «حمايت از توليد داخل» نام داشت، شركت خطوط لوله و مخابرات نفت براستفاده از تجهيزات ساخت داخل تاکيد دارد.

وي با بيان اين كه هم اکنون تعميرات توربين ها و ديگر تجهيزات اين شركت از سوي كارشناسان داخلي انجام مي شود، افزود: دربخش ساخت داخل تا حد ممكن از قطعات ساخته شده درکشوراستفاده مي شود و در صورت استفاده از قطعات خارجي، تلاش مي شود اين قطعه يا قطعات، در داخل ساخته شود. زماني بر پيشتاز بودن شركت خطوط لوله ومخابرات نفت ايران درحمايت از سازندگان داخلي تاکيد کرد.

 

 

هوشمند سازي جايگاه هاي سي ان جي تا پايان امسال

معاون طرح هاي مهندسي مديريت طرح سي ان جي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران گفت: هوشمند سازي جايگاه هاي عرضه سي ان جي ، طرحي است که تا پايان سال آينده بايد اجرايي شود.

حسين باقري با مهم برشمردن طرح هوشمند سازي جايگاه هاي عرضه سي ان جي افزود: باهوشمندسازي جايگاه هاي سي ان جي ، خودرو هايي که فاقد معاينه فني باشند، مجوز ورود به جايگاه را نخواهند داشت.

وي تصريح کرد: اگرخودرو فاقد معاينه فني به هرنحوي واردجايگاه شود، بنابر برنامه تعريف شده درسيستم، سوخت گيري براي آن خودرو انجام نخواهد شد. وي گفت: باهمکاري بخش هايي مانندسازمان ملي استاندارد، تقريبا بستر هاي لازم براي معاينه فني خودروهاي گازسوز وامکان سوخت گيري آنها درجايگاه هاي عرضه سي ان جي فراهم شده است. باقري با بيان اين که خودروهاي سي ان جي سوز پس ازانجام معاينه فني درصورت نداشتن ايراد فني، کارت سلامت دريافت خواهند کرد، کارت سلامت اين امکان را مي دهد تاخودرو درجايگاه بتواند سوخت گيري کند. معاون طرح هاي مهندسي مديريت طرح سي ان جي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران درباره سي ان جي و ويژگي هاي آن با اشاره به اينکه يکي ازمزيت هاي اصلي کشورايران، وجود منابع و ذخايرگازي، همچنين شبکه گسترده توزيع آن است، افزود: دسترسي به اين حامل انرژي درتمام نقاط کشور ازطريق خط لوله امکان پذير است که مزيتي مهم به شمار مي آيد. باقري اظهارکرد: با توجه به رشد روز افزون مصرف بنزين درکشور، سي ان جي مي تواند گزينه مناسبي براي کندکردن روند مصرف آن باشد و ازآنجا که سوخت پاکي است، مي تواند نقش موثري نيزدرسالم سازي و بهبود محيط زيست ايفا کند. وي همچنين براستفاده حداکثري از سي ان جي درخودروها تاکيد و تصريح کرد: با پيگيري هاي متعددي که دردوسال گذشته از سوي مديريت طرح احداث جايگاه هاي سي ان جي شده است، انتظار مي رود با تعامل ديگر بخش هاي مرتبط با اين صنعت، گام هاي بيشتري درجهت توسعه صنعت سي ان جي برداشته شود. معاون طرح هاي مهندسي مديريت طرح سي ان جي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران تبديل خودروهاي ديزلي باري به گازسوز را يکي ديگر از طرح هاي در دست پيگيري اين مديريت عنوان کرد. وي گفت: گازسوزکردن خودروهاي ديزلي باري موجب خواهدشد مصرف گازوييل درناوگان حمل ونقل و به تبع آن آلاينده هاي زيست محيطي کاهش قابل توجهي يابد. باقري تصريح کرد: گازسوزکردن خودروها (سبک بنزين سوزوسنگين ديزلي) افزون برکاهش آلاينده هاي زيست محيطي، صرفه اقتصادي قابل ملاحظه اي را براي کشور رقم خواهد زد و از محل اين صرفه جويي مي توان به سرمايه گذاري هاي کلان دربخش هاي مختلف اقدام کرد.

 

 

سي ان جي، راهکار  مناسب تنوع بخشي    به سبد سوخت

مدير برنامه ريزي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران گفت: استفاده ازگازطبيعي فشرده(سي ان جي ) از جمله راهکارهاي تنوع بخشي به سبد سوخت انرژي کشور است.

شهرام رضايي گفت: توليد نشدن خودروهاي پايه گازسوز استاندارد، توليدنشدن خودروهاي با پيمايش بالا، همچنين قابل مقايسه نبودن قيمت سي ان جي و رقابتي نبودن آن با ديگر سوخت ها، عمده چالش هاي صنعت سي ان جي در کشور محسوب مي شوند، افزود: وي عمده چالش هاي صنعت سي ان جي درکشور را توليد نشدن خودروهايي با پيمايش بالا، توليد نشدن خودروهاي پايه گازسوز استاندارد، نبود قيمت قابل مقايسه و رقابتي در مقايسه با ديگر سوخت ها برشمرد.

مدير برنامه ريزي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران با بيان اين که هم اکنون جايگاه هاي عرضه سي ان جي درهمه نقاط کشور توسعه يافته اند، اظهار کرد: دراين جايگاه ها50درصد ظرفيت مازاد براي پذيرش مشتري وجود دارد.

رضايي در ادامه افزود: باتوجه به موضوع بهينه سازي مصرف و تنوع بخشي به سبد سوخت، برنامه ريزي هاي کلان دستگاه ها، لازمه حرکت در مسير صحيح توزيع سوخت و توسعه است.

وي ازهمکاري سازمان حفاظت محيط زيست، شرکت بهينه سازي مصرف سوخت و پژوهشگاه صنعت نفت در حوزه بهينه سازي مصرف سوخت و تنوع بخشي به آن خبر داد.

 

600 جایگاه زیرپوشش 57 شرکت زنجیره ای

مديربازرگاني شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران با اشاره به اشتياق جايگاه داران براي ورود به شرکت هاي زنحيره اي توزيع فراورده هاي نفتي افزود: هم اکنون600 جايگاه عرضه سوخت، زير پوشش 57شرکت زنجيره اي، خدمات رساني درحوزه سوخت را انجام مي دهند. عليرضا رجب پوربابيان اين که فلسفه وجودي شرکت هاي زنجيره توزيع فراورده هاي نفتي، کاهش تصدي گري دولت وتغيير مناسبات مالي در اين حوزه است، گفت: باتوجه به اين رويکرد، مسؤوليت ذخيره سازي، انتقال، توزيع و فروش به عهده شرکت هاي زنجيره اي صاحب نشان است و اين شرکت ها درکنار فعاليت هاي ياد شده مي توانند به مواردي جنبي مانند کنترل هاي کمي، کيفي وارائه خدمات جانبي بپردازند. وي تصريح کرد: هم اکنون زمينه هاي خوبي براي ايجادشرکت هاي زنجيره اي فراهم شده است وشاهد استقبال خوبي دراين بخش هستيم. رجب پورگفت: شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران نيزتلاش خواهد کرد که با تغيير درمناسبات مالي درجهت رشداين شرکت ها براي خدمات رساني بهتر به مردم گام بردارد.

مديربازرگاني شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران درباره استفاده ازظرفيت هاي داخلي درشرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران نيز با بيان اين که تجربه نشان داده که درشرايط سخت با محدوديت هاي زياد، بهترعمل شده است، اظهار کرد: شرايط کنوني موجب شده است که از توانمندي ها وظرفيت هاي موجود به نحوي مطلوب بهره گرفته شود و با اتکا به توان داخلي طرح ها و برنامه هاي خود را پيش ببريم.

وي تصريح کرد: امسال نيزباتوجه به نام گذاري «رونق توليد» ازسوي مقام معظم رهبري، تلاش خواهيم کردکه حرکت خود را در اين مسير شتاب دهيم.

مديربازرگاني شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران با اشاره به اين که رشد و بالندگي توليد کنندگان و صنعتگران داخلي نيازمند حمايت و پشتيباني است، يادآورشد: «رونق توليد» نيازمند پشتيباني ازسازنده وصنعتگر داخلي است و آنها بايد از سوي بخش هاي متولي حمايت جدي تري شوند.

وي با اشاره به اين که برخي توليدکنندگان باتوانايي بالا درساخت قطعات مورد نيازصنعت نفت به دليل ضعف سرمايه نمي توانند درچرخه توليد نقش آفريني کنند، اظهارکرد: آنها اگرازسوي بخش هاي متولي حمات شوند، به طورحتم درکاهش وقطع وابستگي به کشورهاي خارجي ايفاگر نقش مهمي خواهند بود.

رجب پور گفت: شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران به عنوان يک مصرف کننده آماده بهره گيري از توان صنعتگران و سازندگان داخلي در اين حوزه است.

مديربازرگاني شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران گفت: اين شرکت براي تامين کالاهاي مورد نيازخود، پيش از بررسي منابع و وندورهاي خارجي، به سراغ توليد کننده ايراني و محصولات ساخت داخل مي رود.

وي گفت: تامين بسياري از اقلام مورد نياز حوزه تامين فراورده هاي نفتي ازطريق مهندسي معکوس يا خلق فناوري بااتکا به سازندگان داخلي محقق شده است؛ به طوري که خريد هاي خارجي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران به طور قابل ملاحظه اي کاهش يافته است.