با حضور معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد:

سومین گردهمایی سراسری مشاوران امور زنان وزارت نفت

مشعل  سومين گردهمايي سراسري مشاوران امور زنان و خانواده وزارت نفت با حضور معصومه ابتکار، معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده و فاطمه تندگويان، مشاور وزير نفت در امور زنان وخانواده در ساختمان غدير شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران برگزار شد.

معصومه ابتکار، معاون رئيس جمهوري در امور زنان در اين گردهمايي که روز يکشنبه (هشتم ارديبهشت) برگزار شد، گفت: برنامه ريزي براي عدالت جنسيتي، مبحث بسيار سنگيني است و نيازمند کار نظري و جدي است. از اين رو شاهد هستيم، برنامه هايي که با همکاري بانوان صنعت نفت اجرا شده، حکايت از تحولات بسيار خوب و اميد بخش دارد و اميدوايم اين روند به قوت ادامه داشته باشد و بتوانيم از اين الگو براي دستگاه هاي ديگر نيز استفاده کنيم.

وي ادامه داد: همچنين بهتر است دفتر امور زنان و خانواده، تمام تجربه ها و مسيرهاي طي شده و ساز و کاري را که براي تحقق عدالت جنسيتي تعريف کرده اند، مستند و در اختيار عموم، بخصوص دستگاه هاي اجرايي ديگر قرار دهند.

معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده تاکيد کرد: مسؤوليت اجتماعي براي وزارت نفت بسيار مهم است و زنان وزارت نفت مي توانند در اين زمينه پيشرو و آينده ساز باشند.

وي در پايان به محيط زيست اشاره کرد و گفت: محيط زيست، بخش جدايي ناپذير صنعت نفت است؛ زيرا اين صنعت در کنار بهره برداري، بايد از محيط زيست محافظت کند. زنان به دليل نگاهي که به طبيعت دارند و هوش عاطفي آنها نسبت به نسل هاي آينده و محيط زيست مي توانند يک نيروي پيشبرنده باشند.  در ادامه اين گردهمايي، از مشاوران زنان چهار شرکت اصلي و پژوهشگاه صنعت نفت تقدير شد و هفت کارگروه در زمينه هاي آموزش، سلامت، فرهنگي/ارتباطات، پژوهش، انرژي و محيط زيست، تحول اداري و مقررات و ورزش برگزار شد.

تحقق عدالت جنسيتي و شايسته سالاري در صنعت نفت

فاطمه تندگويان، مشاور وزير نفت در امور زنان و خانواده  نيز در اين گردهمايي گفت: صنعت نفت، مردانه است و حضور زنان در اين صنعت باعث شد تا طرحي ديگر در سياست هاي صنعت نفت جاري شود و اين به پاس خدماتي است که مشاوران صنعت نفت ارائه کرده اند. اگر اين همراهي نبود، ما به نتيجه نمي رسيديم.

وي ادامه داد: دفتر امور زنان وزارت نفت از سال 92 شکل گرفت و از آغاز به کار اين دفتر، چشم انداز 10 ساله توسعه مشارکت زنان را در صنعت نفت ترسيم کرديم که يکي از اين چشم اندازها، سند راهبردي توسعه مشارکت است که در سال 93-92 تدوين شد. کليد اين برنامه تحقق عدالت جنسيتي و شايسته سالاري در صنعت نفت است که بر تعادل کار و زندگي زنان تاکيد دارد. در اين زمينه، اهداف برنامه عمل زنان در چهار محور اصلي طراحي و تدوين شد.

تندگويان ادامه داد: اين چهار محور عبارتند از:توسعه مشارکت اقتصادي و اجتماعي زنان در صنعت نفت، تحکيم خانواده در صنعت نفت، ارتقاي سطح سلامت زنان و خانواده در صنعت نفت و توسعه مسؤوليت اجتماعي براي زنان و خانواده در جوامع محلي.

وي با اشاره به اينکه در دفتر امور زنان و خانواده وزارت نفت تلاش کرديم چالش هاي پيش روي زنان صنعت نفت شناسايي شوند، گفت: موانع فرهنگي و نگرشي و نگاه کليشه اي، توزيع قدرت و امکانات و بهره مندي فرصت ها با نگاه جنسيتي، وجود موانع ارتقاي شغلي زنان و ناديده گرفتن توانايي آنان، بزرگترين چالش هايي بودکه با آن مواجه بوديم.

  مشاور وزير نفت در امور زنان و خانواده گفت: بعد از شکل گيري امور زنان و خانواده در چهار شرکت اصلي، اين دفتر ايجاد شد و توانستيم 8 کارگروه در طول اين 5 سال برگزار کنيم.

به گفته تندگويان، ظرفيت هاي بالقوه زنان شاغل مستعد مديريت و توان افزايي شناسايي شدند و سهم مشارکت زنان در حوزه سياستگذاري، برنامه ريزي و تصميم سازي افزايش يافت و قوانين زيادي براي بهبود اشتغال زنان در صنعت نفت ابلاغ و اجرا شد.

وي در مورد هدف ارتقاي سطح سلامت زنان صنعت نفت گفت: با تدوين برنامه خود مراقبتي، حساسيت لازم براي پايش و معاينات دوره اي افزايش يافت، ضمن آنکه در برنامه ارتقاي سطح سلامت روان زنان و خانواده نيز به ورزش زنان پرداخته شد و در اين زمينه المپياد زنان، مسابقات و ورزش عمومي و همچنين ساز و کار استفاده از امکانات ورزشي صنعت نفت براي زنان شکل گرفت. بايد گفت که سلامت پکيج کاملي از پيشگيري و درمان است.

تندگويان ادامه داد: وزيرنفت، همواره بر نقش زنان در توسعه صنعت تاکيد دارد و معتقد است که رسيدگي به امور زنان 300 هزار نفر را منتفع خواهد کرد. از سال 96 تاکنون 14 نشست آموزشي با تکيه بر تئوري انتخاب با نگاه نو به مسائل برگزار و با هدف مسؤوليت اجتماعي ساخت 13 مجتمع آموزشي و ورزشي در مناطق محروم پيگيري شده است.

مشاور وزير نفت در امور زنان و خانواده افزود: در توسعه مشارکت اقتصادي و اجتماعي زنان در صنعت نفت، زنان مستعد مديريت شناسايي شدند و بانک اطلاعاتي آنها در همان ابتداي سال 93 تدوين شد و در گام اول 25 نفر از بانوان در صنعت نفت منتصب شدند؛ البته در ذيل اين هدف، ارزيابي استعداد سنجي زنان را نيز در سراسر صنعت نفت اجرا مي کنيم که در اين زمينه، 180 نفر معرفي شده اند.

وي با اشاره به ارتقاي سطح سلامت زنان گفت: طراحي و ارائه پيشنهاد اجراي برنامه هاي مراقبت پزشکي مناسب براي گروه هاي سني و پيگيري مستمر آن، طراحي و نظارت بر اجراي دوره هاي خود مراقبتي در شرکت ها و شهرک هاي مسکوني نفت، مشارکت در نياز سنجي و به روز رساني برنامه هاي توسعه کمي و کيفي مراکزا ارائه خدمات درماني و مراکز ارائه خدمات مشاوره و روانشناسي، مشارکت و همکاري در فرهنگ سازي و تدوين برنامه آموزشي با هدف افزايش فعاليت بدني و توسعه تنوع بخشي به ورزش زنان و خانواده کارکنان و ارتقاي مهارت مديريتي مسؤولان ورزش زنان، ارائه راهکار براي استفاده حداکثري از امکانات و فضاي ورزشي براي کارکنان زن و خانواده آنها ا زجمله برنامه هاي در نظر گرفته شده در سطح سلامت زنان است.

تند گويان ادامه داد: با توجه به آسيب هايي که در سطح خانواده و صنعت نفت به چشم مي خورد، تلاش کرده ايم تا بحث توسعه آگاهي ها را در حوزه خانواده براي بهبود کيفيت خانواده به دفتر امور زنان اختصاص دهيم. در اين زمينه برنامه هدفمندي در قالب شوراي عالي خانواده در صنعت نفت طراحي و تشکيل شد.

به گفته وي، 8 کارگروه در حوزه زنان و خانواده فعاليت مي کنند که از سال نخست بدون دريافت هيچ گونه مزد و پاداشي و به صرف داشتن علاقه و انگيزه شخصي فعاليت مي کنند. کارگروه ها پژوهش، آموزش، فرهنگي و ارتباطات، اداري و اصلاح مقررات، سلامت، ورزش، خانواده، محيط زيست و مسؤوليت اجتماعي مي شوند و  از زنان و مردان فرهيخته اي تشکيل شده اند که در صنعت نفت حضور دارند.

مشاور وزير نفت در امور زنان و خانواده گفت: در تدوين مقررات و اصلاح آنها نيز دستاوردهايي داشته ايم، از جمله کاهش ساعت کاري مادران خاص، مرخصي بعد از زايمان تا 9 ماه، ماموريت هاي خارج و داخل کشور و... .

تندگويان ادامه داد: در حوزه پژوهش نيز دستاوردهاي چشمگيري داشتيم و از سال اول هر کدام از شرکت هاي صنعت نفت،   پژوهش هاي ما را پذيرفتند و نتايج آنها آماده ارائه است و مي تواند در تمام دستگاه هاي اجرايي قابل استفاده باشد. در محيط زيست نيز مديريت پسماند را در منطقه عسلويه، به عنوان مسؤوليت اجتماعي خواهيم داشت و به جوامع محلي و زنان نيز نظر خاص داشته ايم و توانسته ايم 13 پروژه را در مجتمع هاي تفريحي و ورزشي از آن زنان کنيم که برخي از اين پروژه ها تحويل داده شده است.

وي افزود: در توسعه آموزش دختران نيز در قراردادهاي مشترکي که در قالب مسؤوليت اجتماعي بسته شده، گام هاي خوبي برداشته شده و بتازگي به منظور حمايت و کمک به مناطق سيل زده کميته اي تشکيل و در طرح ها و برنامه هاي آن قرار شده تا زنان جدي تر ديده شوند.

بر اساس اين گزارش ، فعاليت مشترک مشاوران امور زنان و خانواده سال 98 در 12 محور است که عبارتند از: شناسايي و ارتقاي جايگاه زنان توانمند و شايسته در راستاي بخشنامه هاي دولت بويژه سهميه 30 درصدي زنان از سمت هاي مديريتي، اجراي مستمر دوره هاي آموزشي مصوب با رويکرد جنسيتي (9 دوره) و همچنين کارگاه ها و سمينارهاي خود مراقبتي و ارتقاي سطح سلامت زنان (ورزش، تغذيه و سلامت روان)، عضويت حداکثري در شوراهاي سياستگذاري و تصميم گيري (يا معرفي زنان متخصص شايسته به اين شوراها)، مشارکت در شبکه سازي زنان موفق و مديران زن، رسيدگي به امور مراجعان دفترهاي امور زنان با اولويت ايجاد امنيت رواني زنان شاغل، برقراري ارتباط نزديک با آحاد زنان شاغل به منظور دريافت آخرين نظرات و پيشنهادهاي آنان و اطلاع رساني اقدام هاي انجام شده، ارتباط مستمر و مداوم با مديران عامل و مديران منابع انساني براي بهبود وضعيت شغلي زنان و ارتقاي جايگاه آنها، ارسال گزارش هاي عملکرد و پيگيري ماده 101 برنامه ششم توسعه کشور، پيگيري بهبود وضعيت شغلي زنان بويژه پيگيري اجراي قوانين مرتبط با زنان داراي شرايط خاص از جمله زنان سرپرست خانوار و زنان شهدا، شناسايي و ارتباط با مشاوران امور اجتماعي در هر يک از شرکت ها در راستاي ايفاي مسؤوليت اجتماعي نفت در قالب زنان و خانواده ها (بويژه جوامع محلي) و تقويت و توسعه مشارکت زنان شاغل در تحقق مسؤوليت اجتماعي نفت، برگزاري جلسه هاي ادواري با مشاوران شرکت هاي تابعه و پيگيري مداوم امور محوله، تدوين برنامه عمل سال 98 و ابلاغ آن به مشاوران امور زنان شرکت هاي تابعه، همسويي و انسجام عمل مشاوران امور زنان چهار شرکت اصلي با يکديگر در هماهنگي کامل با دفاتر امور زنان و خانواده وزارت نفت.