در حوزه روزآمد کردن تجهيزات و نرم افزارهاي کاربردي منطقه چه فعاليت هايي انجام شده است؟

در حوزه به روز کردن تجهيزات از لحاظ نرم افزاري و کنترلي کارهاي قابل توجهي انجام شده است. اين فعاليت ها شامل تعويض سيستم هاي کنترلي SCS و ESD که با طراحي، ساختار و پيکربندي سخت افزاري استاندارد با ضريب اطمينان بالا و برنامه نويسي که به دست توانمند متخصصان ابزار دقيق انجام شد. همچنين انجام PMS و برنامه نويسي مطلوب براي اولين بار براي سنکرون کردن سيستم برق تاسيسات به حالت‎هاي دستي، نيمه اتوماتيک و اتوماتيک با مولدهاي اضطراري موجود در تاسيسات به دست متخصصان برق منطقه، همچنين انجام تعميرات اساسي بسيار عالي و درخور توجه که براي اولين بار در ايران از سوي متخصصان مکانيک منطقه که مبتني بر متدهاي نوين و استاندارد جهاني PMO  بوده است، روي توربين هاي زاريا با صرفه اقتصادي بسيار بالايي صورت گرفت؛ در حالي که بدون هيچگونه اسناد و مدارک تعميراتي و بدون تولزهاي مخصوص صورت گرفته است و همگي با دانش، تجربه و توانمندي ذهن خلاق همکاران بوده است.

 جزيياتي درمورد همکاري اين منطقه با شرکت هاي دانش بنيان ارائه دهيد.

در حوزه استفاده از شرکت هاي دانش‎بنيان، علم و فناوري اشاره به اين نکته قابل توجه است که در انجام همه فعاليت هاي تعميراتي در اين سال بيشتر از شرکت هاي توانمند دانش بنيان استفاده شده است. اين منطقه در ساخت قطعات يدکي توربين و کمپرسور گاز سوز، بازسازي قطعات داغ توربين، ساخت قطعات و تعمير شيرآلات در سايزهاي مختلف، ساخت انواع ترموکوبل ها، ترمورزيتاتس ها، کارت ها، سنسورهاي ابزار دقيق، همچنين در ساخت قطعات درايوها، شارژرها و ترانس هاي برقي همکاري بسيار قابل توجهي داشته است و توانسته ايم با بها دادن و اهميت دادن به شرکت هاي دانشبنيان جرات کافي به آنها القا کرده تا بتوانند در ساخت همه موارد يادشده موفقيت کسب کنند حتي در موارد تعميراتي از وجود نيروهاي متخصص آنها استفاده شده است و کارهاي تغييراتي با نظارت و تبادل اطلاعاتي که به آنها شده است، در اين امر نيز آنها را توانمند کرده ايم و ثمرات آن را در آينده نزديک بيش از پيش احساس خواهيم کرد.

 درپايان اگر نکته اي باقي مانده، بگوييد.

مناطق عملياتي قلب تپنده شرکت ملي گاز ايران هستند و نگهداري و بهره برداري و استمرار، پايداري، انتقال پاک، ايمن و بهره ور گاز طبيعي نيازمند برنامه هاي مدون و سيستم هاي بهروز مديريتي در بخش هاي عملياتي و پشتيباني است.

به روزآوري متدهاي دانشي، ارتباط با محافل علمي و دانشگاهي، همراه کردن مردم و جوامع با نيازهاي صنعت، توجيه مسائل حريم براي مردم، نهادينه کردن فرهنگ ايمني و حفظ محيط زيست، ارزش گذاري منابع انساني به عنوان بالاترين سازمان ارزش تعريف استراتژي و هدف گذاري برند شدن از برنامه هاي يک منطقه عملياتي است.

بزرگترين منطقه عملياتي با توان 1529 مگاوات

كورش صابري، معاون عمليات ايستگاه هاي منطقه 2 ميگويد: «اين منطقه داراي 18 تاسيسات تقويت فشار گاز و در مجموع داراي 74 دستگاه توربوكمپرسور است. همچنين 4 تاسيسات با 16 توربوكمپرسور نيز در دست طراحي قرار دارد.»

صابري تاکيد مي کند: «منطقه 2، بزرگترين منطقه عملياتي كشور با توان 1529 مگاوات است.»به گفته وي، پارسال، 52 دستگاه توربوكمپرسور تحت تعميرات اساسي قرار گرفت كه اين حجم فعاليت در نوع خود كم نظير بود. واحد تعميرات اساسي به منظور چابك سازي سازمان، فرآيند پيمان سپاري تعميرات اساسي را در دستور كار قرار داده و حجم پيمان سپاري تعميرات هر ساله افزايش مي يابد. با اين كار، وظيفه همكاران واحد تعميرات اساسي در آيندهاي نه چندان دور عمدتا نقش نظارتي خواهد داشت. هر چند تعميرات اضطراري تجهيزات همچنان به عهده اين واحد خواهد بود.

معاون عمليات ايستگاه هاي منطقه 2 با اشاره به همکاري با شرکت هاي دانش بنيان مي گويد: «تاکنون شركت هاي خصوصي بسيار زيادي شناسايي شده اند كه تماما پس از بازديد از كارگاه هاي آن شركت ها و ارزيابي صورت گرفته از سوي كارشناسان اين معاونت، در قالب زنجيره تامين قطعات يدكي و تجهيزات با اين معاونت همكاري دارند.» وي در پايان تاکيد مي کند: «عمليات انتقال گاز فرآيندي است كه در سايه همدلي و كارگروهي تحقق مي يابد و به لطف همكاران جوان تحصيلكرده و با انگيزه اين معاونت، هدف انتقال ايمن، پاك و بهره ور به طور کامل محقق مي شود. از آنجايي كه همكارانم نتايج تلاششان را در تمامي پهنه كشور عزيزمان مشاهده مي كنند، كار در اين حوزه را افتخار دانسته و با همه وجود، بهره برداري بهينه و تعميرات به موقع را سرلوحه كارشان قرار داده اند.»

نمايش دشواري استخراج تا توزيع گاز

اسدالله  مهري، معاون عمليات خطوط لوله منطقه 2 با اشاره به بخشي از فعاليت هاي معاونت عمليات خطوط لوله انتقال گاز در سال گذشته مي گويد: «از ابتداي سال گذشته و براساس بررسي نتايج پيگ هوشمند در 3 قسمت مجزا و به طول حدود 80 کيلومتر از يکي از خطوط سراسري بررسي حدود 200 مورد عيب گزارش شده، انجام و نهايتا منتج به تعويض 10 شاخه لوله از اين خط شد و مواردي نيز در حد تعميرات سرجوش و غيره صورت گرفت.

به گفته وي، همچنين با بررسي نتايج پيگ هوشمند خطوط 16 اينچ منطقه تعداد 3 شاخه لوله تعويض و سه مورد اسليو تايپ  B نيز نصب شد همچنين در راستاي پايداري انتقال گاز و پايش خطوط لوله حدود 370 کيلومتر از خطوط سراسري و استاني منطقه تحت اعمال DCVG قرار گرفت.»

مهري با اشاره به همکاري اين معاونت با شرکت هاي توانمند داخلي تاکيد مي کند: «با توجه به محدوديت هاي اعمال شده بر کشور و فرصت به وجود آمده براي توليدکنندگان داخلي، اکثر قطعات و تجهيزات مورد نياز اين معاونت بومي سازي شده و اين مجموعه نيز تعامل خوبي با توليدکنندگان داخلي خصوصا شرکت هاي دانش بنيان داشته است.» به گفته معاون عمليات خطوط لوله انتقال گاز منطقه 2، در حوزه مسائل حريم ضمن برگزاري جلسات متعدد با فرمانداران، بخشداران و مديريت هاي بحران مربوطه، با نصب تابلوهاي هشدار حريم، شن ريزي مسيرهاي خطوط لوله و... نسبت به آگاهي بخشي به مسؤولان و مجاورين خطوط لوله اقدام شده است. وي در پايان اعلام مي کند: «يک توصيه براي هموطنان عزيزم درمورد استفاده بهينه از نعمت گاز طبيعي دارم و به نظرم در اين خصوص جاي کار زيادي داريم و اگر مسؤولان مربوطه دشواري و هزينه هاي مراحل استخراج، پالايش، انتقال و توزيع گاز را براي مردم عزيزمان به تصوير کشند، آنها نيز قطعا در زمينه مصرف، تجديدنظر خواهند کرد.

اعتماد به شرکت هاي دانش بنيان

مرتضي رضايي، معاون مهندسي و خدمات فني منطقه 2 عمليات انتقال گاز با اشاره به برنامه تعميرات اساسي اين منطقه مي گويد: «هم اکنون (بهمن ماه 97) بيش از 97 درصد برنامه تعميرات اساسي تعريف شده منطقه، محقق شده است.»

به گفته معاون مهندسي و خدمات فني منطقه 2 عمليات انتقال گاز، اين منطقه در مسير استفاده از فناوري ها و نرم افزارهاي نوين عملياتي گام برداشته و از ظرفيت هاي سامانه IPCMMS بهره گرفته است.

رضايي با اشاره به فعاليت‎هاي اين معاونت در حوزه تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي تاکيد مي کند: «در اين مورد، پيگيري ساخت قطعات و تجهيزات وارداتي را با شرکت هاي دانش بنيان و صنعتگران داخلي انجام مي دهيم و درخصوص ساخت تجهيزات ابزار دقيق، موفق به توليد داخل شده ايم و خريد اقلام از داخل انجام مي شود». معاون مهندسي و خدمات فني منطقه 2 عمليات انتقال گاز ادامه مي دهد: «تاکنون براي 602 قلم کالا شناسنامه فني تهيه شده است.» وي با اشاره به همکاري اين معاونت با شرکت هاي دانش بنيان ميگويد: «منطقه 2 عمليات انتقال گاز از روش هاي مختلفي به منظور برقراري تعاملات موثر با مراکز دانشگاهي و پژوهشي استفاده مي کند که از جمله اين موارد مي توان به واگذاري اجراي پروژه هاي پژوهشي به مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي و شرکت هاي دانش بنيان، عضويت اساتيد دانشگاه هاي معتبر در شوراي پژوهش منطقه، برگزاري بازديد از تاسيسات منطقه با حضور متخصصان دانشگاهي، برگزاري سمينارهاي علمي، ايجاد ارتباط موثر با شهرک علمي تحقيقاتي اصفهان و تخصيص اتاق به کارشناسان منطقه، حمايت از پايان نامه ها تحصيلات تکميلي براي رفع چالش هاي عمليات، تشکيل کارگروه هاي پژوهش و برگزاري جلسات بحث و بررسي چالش هاي منطقه با حضور متخصصان دانشگاهي و... اشاره کرد.» رضايي در پايان تصريح مي کند: «با اعتماد به نيروهاي داخلي و شرکت‎هاي دانش  بنيان انشاءالله مي توانيم درحد قابل ملاحظه اي برمحدوديت ها فائق آييم و در اين جبهه نيز سربلند خواهيم شد.»

الزام روابط عمومي به انجام تعهدات CSR

عارف احمدي، رئيس روابط عمومي منطقه 2 عمليات انتقال گاز با اشاره به بخشي از فعاليت هاي روابط عمومي در حوزه فرهنگ سازي «حفظ حريم» خطوط لوله انتقال گاز مي گويد: «تهيه دفترچه، تقويم و بروشور تحويل به سازمان ها و ادارات دولتي براي آشنايي با مسير خط لوله و شناخت وسعت و گستردگي منطقه و استان هاي تحت پوشش، مکاتبات رسمي با استانداري در ابتداي سال براي ابلاغ به فرمانداري ها و بخشداري ها براي کاربري خطوط لوله منطقه، تهيه تابلوها روي مسير خط به همراه شماره تماس، همکاري با رئيس حريم براي پاسخگويي به استعلام هاي حريم و امور حقوقي ، تهيه و تدوين کليپ براي حريم از جمله فعاليت هاي روابط عمومي در اين حوزه به شمار مي آيد.»

وي يادآور مي شود: «منطقه 2 با توجه به ماموريت و رسالت شرکت، داراي مشترياني شامل گازرساني ها در محدوده عمليات شان، مناطق عملياتي (منطقه 3 و 5) و در کل شرکت انتقال گاز ايران و مديريت ديسپچينگ شرکت ملي گاز ايران است. براين اساس، فرم هاي نظرسنجي از مشتري به گازرساني هاي مرتبط ارسال مي شود. پس از دريافت فرم تکميل شده، اطلاعات و نتايج به صورت ماهانه از سوي واحد تحليل سيستم ها به ستاد انتقال گاز گزارش مي شود.

رئيس روابط عمومي منطقه 2 عمليات انتقال گاز ادامه مي دهد: «در اين منطقه شاخص هاي ديگري براي تعيين ميزان رضايت مشتريان در عملکرد خطوط لوله تعريف شده است که زمان پايش و نام شاخص مشخص شده است. ديگر نظرسنجي از مشتريان (مراجعين به منطقه) از سوي کميته تکريم ارباب رجوع انجام مي شود که همه موارد نظرسنجي فوق آمار و اطلاعات آن موجود است.»

احمدي با اشاره به فعاليت هاي شاخص اين واحد در حوزه اطلاع رساني، فرهنگ سازي، برگزاري همايش ها و کنفرانس ها و... مي گويد: «همه رويدادهاي عملياتي، قوانين و مقررات واصله، ورزشي، پژوهشي و فرهنگي از طريق سامانه هاي داخلي و يکپارچه همچنين کانال اجتماعي منطقه در اسرع وقت اطلاع  رساني مي شود. در سال 97 بزرگداشت و گراميداشت رويدادهاي مذهبي به صورت پوستر، بنر، پيامک و سخنراني اطلاع رساني شده و براي ارتقاي عوامل انگيزشي در پرسنل ارسال پيامک تولد روز کارمند، ارسال پيام تبريک تولد فرزند و اطلاع رساني در سامانه، پوشش لحظه اي اخبار سازمان به صورت خبر و گزارش تصويري انجام شده است.»

رئيس روابط عمومي منطقه 2 عمليات انتقال گاز اعلام مي کند: «توسعه کانال هاي ارتباطي و اطلاع رساني به ذي نفعان، توسعه تعاملات با ذي نفعان متاثر از فعاليت هاي شرکت و بهبود تصوير سازمان در جامعه از جمله برنامه هاي اين واحد براي چابک سازي و پويايي روابط عمومي به شمار مي آيد.» وي در پايان تاکيد مي کند: «امروزه مسؤوليت اجتماعي شرکت ها يکي از مهمترين موضوعاتي است که سازمان ها با آن روبه رو هستند از اين رو واحد روابط عمومي اين الزام را براي خود به وجود آورده است که با هدف کسب منفعت ناشي از انجام مسؤوليت هاي اجتماعي، متعهد به انجام اين تعهدات شود. با توجه به اينکه CSR موضوع حساسيت برانگيز و رو به توجه و عامل اساسي بقاي هر سازماني محسوب مي شود، روابط عمومي سعي دارد با رويکرد اخلاقي تر و منسجم تر فعاليت موثر را گام به گام به هدف برساند.