تحقق شعار سال 97 در منطقه 2 انتقال گاز

تامین داخلی اولویت همه واحدها

مشعل    اصفهان، سومين شهر پهناور و سومين شهر پرجمعيت ايران پس از تهران و مشهد به شمار مي آيد و حضور در مرکز کشور و تامين سوخت مورد نياز واحدهاي پالايشگاهي، نيروگاهي و صنايع بزرگي همچون ذوب آهن، فولاد مبارکه، صنايع هواپيماسازي ايران، پلياکريل، پالايشگاه اصفهان و... با حساسيت ويژه اي پيگيري مي شود. در اين مسير، گاز به عنوان سوختي پاک و ارزان با اقبال قابل توجهي از سوي واحدهاي صنعتي مواجه شده و اين موضوع مستلزم تامين پايدار و ايمن گاز در همه فصول است؛ از اين رو فعاليت منطقه 2 عمليات انتقال گاز از حساسيت بالايي برخوردار است. اين منطقه براساس گزارش ها تاکنون توانسته است به صورت ويژه به انتقال و تامين گاز مورد نياز تمام بخش ها در سطح استان هاي تحت پوشش اقدام کند. افزون بر اصفهان، اين منطقه، استان هاي چهارمحال و بختياري، يزد و بخش هايي از استان هاي مرکزي، کهگيلويه وبوير احمد و لرستان را نيز تحت پوشش دارد. در ادامه، گفت و گو با سيد مجتبي گلستانه، مدير منطقه 2 عمليات انتقال گاز و معاونان وي را درباره فعاليت هاي اين منطقه در سال 97  مي خوانيم.

  اين منطقه چه استان هايي را زير پوشش دارد؟

منطقه 2 عمليات انتقال گاز 6 استان شامل اصفهان، چهارمحال و بختياري، يزد، بخش هايي از استان مرکزي، کهگيلويه وبوير احمد و لرستان را زير پوشش دارد.

ايستگاه هاي تقويت فشار گاز شامل 18 ايستگاه مي شود و دو ايستگاه نيز در حال ساخت است، همچنين اين منطقه داراي 8 مرکز بهره برداري اصلي است.

 درمدت 10 ماه سال 97 چند ميليارد متر مکعب گاز ازسوي منطقه منتقل و دراين مدت چند کيلومتر از خطوط لوله منطقه پيگراني و نشتيابي شده است؟

در بازه زماني يادشده، بيش از 112 ميليارد مترمکعب گاز از سوي اين منطقه منتقل و براساس برنامه، نشتيابي هفت هزار و 568 کيلومتر از خطوط اصلي و فرعي منطقه انجام شده است.

 سال گذشته در مجموع چه ميزان عمليات تعميرات اساسي ايستگاه ها و خطوط لوله منطقه انجام شده است؟

در مجموع 58 مورد تعميرات برنامه ريزي شده در سال 97 طي بازه زماني 15 فروردين تا 31 شهريور انجام و به بهره بردار تحويل شده است.

 در حوزه داخلي سازي اقلام مورد نياز با بهره گيري از توان شرکت هاي داخلي چه دستاوردهايي حاصل شده است؟

با توجه به نامگذاري سال 97 به «حمايت از کالاي ايراني»، در اين سال شاهد شکوفايي فعاليت هاي خودکفايي با بهره‎گيري از شرکت ها و کالاهاي ايراني بوديم. بر اين اساس از ساخت انواع روغن مصرفي، انواع فيلترهاي مصرفي گاز روغن، معادل سازي و نصب ترموکوبل ها و کارت هاي ابزار دقيق ساخت داخل با کيفيت و صرفه اقتصادي بالا بهره برده ايم.

در ساخت انواع قطعات توربين نيز، شاهد دستاوردهاي باارزشي بوده ايم. در اين مسير با شرکت هاي توانمند در زمينه بازسازي قطعات همکاري خوبي داشته ايم و در مجموع با بيش از 20 شرکت ايراني که تا حدودي توانمندي ساخت و تعمير قطعات و دستگاه ها را داشتند، وارد مذاکره شديم و توانستيم توانمندي هاي آنها را در اين زمينه بيشتر و کامل تر کنيم. در زمينه خطوط لوله نيز، اقدام هاي با ارزشي انجام شده است.

 از فعاليت هاي اين منطقه در حوزه کنترل «حريم» خطوط انتقال گاز برايمان بگوييد.

کنترل حريم خطوط لوله انتقال گاز با حساسيت خاصي از سوي اين منطقه پيگيري مي شود. به گونه اي که با راه اندازي گشت هاي روزانه و شبانه، فعاليت هاي گسترده اي در حوزه کنترل خطوط لوله انجام داده است.

براين اساس در قالب گشت روزانه، توانسته ايم نسبت به كنترل مطلوب بيش از پنج هزار کيلومتر از مسير خطوط لوله در اندازه هاي مختلف را کنترل و به  بازديد تقريبي 200 هزار کيلومتر در سال و رفع تقريبي سالانه 38 درصد از تجاوزات صورت گرفته به حرائم خطوط لوله انتقال گاز، اقدام کنيم.

در قالب گشت شبانه نيز در مقاطع حساس به حفظ و حراست از خطوط لوله و حرائم آن مي پردازيم.

مكاتبه و مذاکره حضوري با مسؤولان سازمان ها، نهادها، اداره ها و... و آگاه سازي ساکنان همجوار خطوط لوله و تاسيسات مربوطه (در محدوده استان هاي تحت پوشش)، براي معرفي شركت انتقال گاز ايران و اهميت آن و نيز آشنايي آنها با خطرهاي بالقوه خطوط لوله انتقال و حرائم مربوطه و تمايز شركت هاي گاز استاني از مناطق عملياتي انتقال گاز، از ديگر فعاليت ها در مسير حفظ و کنترل حريم خطوط لوله انتقال گاز است.

تهيه بروشور و توزيع آنها بين سازمان ها، اداره ها، مدارس و... همچنين تهيه فرم هاي اخطار دو منظوره به نحوي که در ظهر فرم مزبور براي معرفي خطوط لوله انتقال گاز و مسائل مرتبط با آن استفاده شده است.

تهيه تابلوهاي هشداردهنده و بازدارنده حريم با مضمون تردد ممنوع و عدم ساخت و ساز در حريم ايمني به منظور نصب در مسير خطوط لوله در محدوده روستاها و شهرهاي همجوار با خطوط لوله.

بازديد و بررسي موقعيت استعلام هاي وارده به منطقه، همچنين تهيه کروکي و پيش نويس نامه براي پاسخگويي به درخواست هاي متقاضيان در کمترين زمان ممکن، شناسايي اشکالات و نقاط ضعف امنيتي در مسير خطوط لوله و تاسيسات مربوطه و اعلام به معاونت عمليات خطوط لوله براي اتخاذ تمهيدات لازم، برپايي دوره هاي آموزشي، متناسب با ماهيت شغلي نيروهاي گشت حريم و نقشه برداري از ساختمان هاي متجاوز به حريم خطوط لوله از ديگر فعاليت ها در حوزه حفظ و کنترل حريم خطوط لوله انتقال گاز است.

 آيا در مسير گذشته گام برداشته ايد؟ براي تحقق شعار سال گذشته چه اقدام هايي انجام داده ايد؟

با توجه به شعار سال (حمايت از کالاي ايراني) منطقه، اهتمام و توجه ويژه اي به اين موضوع مهم دارد، منطقه طيف وسيعي از نيازهاي فني، مصرفي و عملياتي خود را به سمت تامين داخلي سوق داده و ترجيح، تامين داخلي اولويت همه واحدهاست. در تمام بخش ها تحرک تامين با ساخت داخل ايجاد شده و نمونه عيني آن معادل سازي همه روغن ها، گريس ها و رونکارها با نمونه داخل است. اقلام گوناگون فيلترهاي هوا، روغن، سپيرايتور، اسکرابر، سوخت و...

داخلي سازي و عملا تاييد ميداني هم شده است. اقلام اندازه گيري مهم مثل سنسورها، کارت هاي کنترلي به کمک شرکت هاي دانش بنيان براي اولين بار توليد و در نقاط HI-Temp  و لرزشي نصب شده و در روند مصرف کالا، کد داخلي اخذ کرده است.