رئیس اچ اس ای شرکت ملی گاز ایران از
اقدام های انجام شده در مناطق سیلابی می گوید:

برقراری امنیت با مدیریت بحران

سميه راهپيما-از 27 اسفند که نگراني ها درباره وقوع سيل در برخي نقاط کشور قوت گرفت، بخش هاي مختلف صنعت گاز در پالايشگاه ها، ايستگاه هاي تقويت فشار، شبکه هاي توزيع و شرکت هاي هاي گاز استاني، حضوري منسجم و فعال داشتند و با توجه به برگزاري مانورهاي مختلف در شهرهاي معين و جدي گرفتن هشدارهاي سازمان هواشناسي، توانستند اين رخداد طبيعي را پشت سر بگذارند تا فراورش گاز با مشکل روبه رو نشود. از اين رو مي توان به نقش و اهميت مديريت بحران و پدافند غيرعامل در اين صنعت مهم و حساس در کشور پي برد که با تدابير از قبل اتخاذ شده از سوي مديريت اچ اس اي و پدافند غيرعامل و مديريت بحران توانست سربلند بيرون بيايد و  در اين زمينه حادثه اي جان هموطنانمان را تهديد نکند.  به دليل آگاهي از اقدام هاي انجام شده در مديريت بحران و پدافند غيرعامل، هفته نامه «مشعل» گفت و گويي با محمدرضا يوسفي پور، رئيس اچ اس اي شرکت ملي گاز ايران انجام داده که مشروح آن را در ادامه مي خوانيد:

شرکت ملي گاز ايران، پوشش گسترده اي از انرژي در سطح کشور دارد، از اين رو زماني که با رخدادهاي طبيعي مانند سيل، زلزله و... روبه رو مي شود، بخش عمده اي از تاسيسات آن را تحت الشعاع قرار مي دهد. به گفته محمدرضا يوسفي پور، رئيس اچ اس اي شرکت ملي گاز ايران «زمان مواجهه با رخدادهاي طبيعي بايد تمهيداتي از جمله امکان سنجي، طراحي، اجرا و نگهداري انديشيده شود.» به بيان ديگر در صنعت گاز، زماني مي توان در اوج باران با خيال آسوده به کار خود ادامه داد که در آفتاب سوزان، پيش بيني هاي لازم را داشته باشيم و تا حدود زيادي اين کار را انجام داده ايم.  کشورهاي بحران خيزي مانند ژاپن بعد از رخدادهايي مثل زلزله، سيل و ساير رخدادهاي طبيعي با انواع حوادث ثانويه در حوزه گازرساني مواجه مي شوند، اين در حالي است که در کشورمان، صنعت گاز تاب آوري زيادي دارد و در رخدادهايي مانند سيل تنها در جاهايي گاز را قطع کرده ايم که نگران سيستم هاي داخلي خانه ها و مصرف کنندگان و مشترکان بوديم؛ اما تاسيسات، توزيع و انتقال ما مقاومت و پايداري خوبي داشتند. از اين رو مي توان گفت که قطعي گاز در پلدختر، معمولان و ... به دليل نگراني از سيستم داخلي خانه مشترکان بوده که مسؤوليت اين سيستم داخلي به عهده سازمان نظام مهندسي است و بايد نخست تاييديه صادر مي کردتا گاز را وصل کنيم.» او مي گويد: «براي تاسيسات شهري بايد امکان سنجي، طراحي، اجرا و نگهداري صورت گيرد، در غير اين صورت دچار گرفتاري ها و معضلات بسيار پيچيده اي مي شويم که در لحظه نمي توان راه حلي براي آن پيش بيني کرد و به کار بست؛ چراکه امکان سلسله حوادث ثانويه وجود دارد و ممکن است اتفاقاتي روي دهد و با انبوهي از مشکلات رو به رو شويم.»

هشدار از طريق پيامک

رئيس اچ اس اي شرکت ملي گاز ايران عنوان مي کند: « قبل از وقوع سيل، اقدام هاي لازم صورت گرفت و در روز نخست عيد و روزهاي تعطيل به صورت مستمر با همکاران خود در حوزه اچ اس اي، مديران عامل شرکت ها، وزير و اعضاي هيأت مديره تمام نکات و پيش بيني هايي که در مورد جبهه نخستي که بيش از پنج استان را درگير کرده بود، از سه- چهار روز قبل از وقوع آن، پيامک ها ارسال و هشدارها داده شد و به پنج شرکت گاز استاني در چهارمحال و بختياري، کهگيلويه و بويراحمد، گيلان و خوزستان نيز هشدار داديم. از طريق سامانه هاي پيامکي و سامانه هايي که از طريق شبکه هاي اجتماعي داريم، هشدارها و دستورعمل ها را به همکاران خود مي دهيم. در روز دوم سيل نيز با حضور 14 مدير ارشد شرکت ملي گاز ايران، کميته بحران تشکيل داديم و در قالب سه صفحه علاوه بر دستورعمل ها و موارد مهمي که در سطح کشور داشتند، به صورت دستور جلسه به معاون وزير ارائه و همان روز از طريق سامانه ها براي تمامي شرکت هاي تابع گاز ارسال شد.» يوسفي پور ادامه مي دهد: «شرکت ملي گاز ايران به دليل اينکه با سيالي به نام گاز طبيعي سروکار دارد، از نظر اشتعال و انفجارپذيري در رتبه بالايي از ريسک قرار دارد. در اين صنعت 50 ساله، به گونه اي تربيت شده ايم که جدي، فوري و بدون هيچ مبارزه اي، فقط با يک رويکرد فني و کاملا تخصصي در مورد مسائل خود تصميم  بگيريم. بنابراين بايد چابک، دقيق و کاملا جدي با همکاران خود در سطح کشور برخورد کنيم. از اين رو دو رويکرد داريم که يکي براي پالايشگاه هاي قديمي مانند بيدبلند است که 50 سال قدمت دارد و ايمن سازي و مستحکم سازي آن مهم است. ديگري براي پالايشگاه هاي تازه ساز است که در آن بهتر مي توان امکان سنجي انجام داد. از سال ها قبل در پالايشگاه هاي تحت بهره برداري، ايستگاه هاي تقويت فشار، تاسيسات گازي و... مشاور گرفته ايم تا در چگونگي ايمن سازي، مستحکم سازي و پدافند غيرعامل ما را کمک کند. اين نکته مهم را که سيال با ما شوخي ندارد و نمي توانيم در مقابل همکاران و تاسيساتمان کوچکترين سهل انگاري داشته باشيم، سرلوحه کار خود قرار داده ايم.»

پيش بيني وضعيت آب و هوايي با کمک ديسپچينگ

يوسفي پور در پاسخ به اين سوال که چه اقدام هايي قبل از وقوع سيل از سوي شرکت ملي گاز با محور مديريت بحران صورت گرفته است، مي گويد: «پنج دستورعمل در شرکت ملي گاز و شرکت هاي تابعه داريم که هر نسخه، نسخه قبل را کامل مي کند و شامل رخدادهاي طبيعي مانند سيل، زلزله، افت فشار و... مي شود. با وجود اينکه چند دستورعمل از قبل داشتيم، تجارب خودمان را در احياي شبکه گاز پس از زلزله سرپل ذهاب بررسي کرديم و به صورت دستورعمل درآورديم، از اين رو مي توان گفت که دستورعمل پنجم ما بعد از زلزله سرپل ذهاب نوشته شده است. به عنوان نمونه، تجربه هايي را که در زلزله سرپل ذهاب به لحاظ ماهيت و مشخصات تکنيکي زلزله داشته ايم، به صورت دستورعمل در آورديم، حتي دستورعمل هفت بندي براي مشترکان داشته ايم. به اين معنا که مشترکان ما زمان وقوع سيل و زلزله وقتي لوله ها، شلنگ ها، بست ها و دودکش هاي آنها دچار مشکل مي شود، چه اقدام هايي بايد انجام دهند تا حوادث ناشي از نشت گاز دامنگيرشان نشود.» به گفته او در ابتداي سال با همکاري ديسپچينگ، وضعيت آب و هوايي يک سال را پيش بيني مي کنيم تا در فصل هايي مانند پاييز و زمستان براي کاهش افت فشار گاز برنامه داشته باشيم و در آن ميزان گازي که بايد به مناطق عملياتي و پالايشگاه ها برود را بررسي مي کنيم. ضمن آنکه براي گازهاي استاني نيز بحث استحکام سازي تاسيسات و خطوطي که از رودخانه هاي فصلي عبور مي کنند، در مناطق عملياتي ايستگاه تقويت فشاري که داريم و تميز کردن کانال هاي اطراف و در پالايشگاه ها نيز اتاق مرکزي و کنترل  را بررسي مي کنيم. بسياري از پالايشگاه هاي خود را از سال ها قبل براي وقوع سيل ايمن سازي کرده ايم. اگر اين رويکرد را نداشتيم و اقدام هاي پدافند غيرعامل انجام نمي شد، آسيب پذيري ما در رخداد امسال افزايش مي يافت.»