تشريح اقدام هاي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در مواجهه با سيل در گفت و گو با مديرعامل

تلاش کردیم آسیبی به مردم نرسد

مشعل- سيل و آسيب هاي ناشي از آن، همچنان پسوند بسياري از استان هاي ايران از جمله خوزستان به عنوان پايتخت نفت و انرژي کشور است و در اين ميان، شرکت هاي مختلف نفتي از جمله شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، فعاليت خود را در دو جبهه همکاري با مردم و مناطق همجوار و صيانت از تاسيسات، چاه ها و خطوط لوله به عنوان گلوگاه هاي صنعت نفت دنبال کرده است. احمد محمدي، مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در گفت وگو با هفته نامه «مشعل» به تشريح اقدام هاي انجام شده از سوي اين شرکت پرداخته است که در ادامه مي آيد:

  از ابتداي بحران سيل چه اقدام هايي در شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب انجام شده است؟

شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب از ابتداي اعلام بحران سيل و از تاريخ 27 اسفند ماه، به همه واحدهاي تحت پوشش خود اعلام وضعيت آماده باش داد و اقدام هاي پيشگيرانه لازم در دو بخش کمک به مناطق در معرض سيل و پشتيباني توليد نفت صورت گرفت. ما از همان روزهاي نخست به دستور اکيد مقام عالي وزارت و مديرعامل شرکت ملي نفت ايران مکلف شديم کمک به مردم سيل زده در اولويت کاري مان باشد که خداي ناکرده جان کسي در خطر نباشد و آسيبي به مردم نرسد. در تمامي اين مراحل، شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب بر اساس دستور وزير نفت؛ مديرعامل شرکت ملي نفت ايران و هماهنگي با ستاد مديريت بحران استان خوزستان و استاندار وارد عمل شد. در اين زمينه تمام ارکان صنعت نفت فعاليت داشتند و زحمات زيادي را متحمل شدند، ضمن اينكه همکاري، تعامل و هماهنگي مطلوبي دربين همه عوامل درگير در مديريت بحران در استان خوزستان وجود داشت. با توجه به اينکه شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب به همراه شرکت ملي حفاري ايران، مُعين شهرهاي اهواز، باوي و کارون (پرجمعيت ترين بخش هاي استان) شده بود، نيروي انساني و ماشين آلات در سه شيفت کاري و با فرماندهي مشخص، هم در عمليات و هم در پشتيباني ساماندهي شدند. بالغ بر 337 دستگاه ماشين آلات فوق سنگين، سنگين و نيمه سنگين پشتيباني راهسازي به مناطق سيل زده در حاشيه رودخانه هاي کارون، دز، کرخه و ساير مناطق روستايي و شهري از سوي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب گسيل شد؛ البته در مجموع تمام شرکت هاي زير مجموعه وزارت نفت نزديک به 600 دستگاه انواع ماشين آلات را در اختيار ستاد بحران و دستگاه هاي اجرايي استان خوزستان گذاشتند تا با سيل مقابله شود. علاوه بر اين، مناطق نفت خيز جنوب در بسياري از روستاها و محدوده هاي شهري نسبت به احداث سيل بند اقدام کرد. همچنين در بخش تأمين و توزيع اقلام موردنياز سيل زدگان شهرها و روستاهاي مختلف مانند آذوقه، لوازم مورد نياز خانواده ها، خدمت رساني صورت مي گيرد، ضمن اينكه كارگروهي متشكل از كارشناسان بخش مددکاري، روانشناسي، ورزش و سرگرمي در دو حوزه بانوان و آقايان به صورت روزانه خدماتي از قبيل بازي درماني، كتابخواني، ورزش و مشاوره به سيل زدگان ارائه مي دهند.

 چه اقدام هاي پيشگيرانه اي براي حفظ تأسيسات در مواجهه با سيل انجام شد؟

در اين ايام، اقدام هاي کنترلي و نظارتي به صورت فيزيکي و الکترونيکي روي خطوط لوله، تأسيسات و چاه هاي همجوار با رودخانه و شهر به طور مرتب انجام مي شد. براي مقابله با ورود سيل به شهر اهواز و محافظت از بخش هاي اطراف آن، مسافتي در حدود 150 کيلومتر از ساحل شرقي و غربي رودخانه کارون و محدوده بالادست شهرستان باوي و همچنين شهرستان کارون، نسبت به احداث سيل بند اقدام كرديم. بخشي از تأسيسات ما هم در اين محدوده هستند كه اين اقدام در محافظت از اين تأسيسات کمک شاياني کرد. اگر به هر دليلي ميزان دبي خروجي رودخانه کارون از عدد پيک بالاتر رود، قطعاً بخشي از تأسيسات ما بيش از شرايط موجود با خسارت و آب گرفتگي رو به رو مي شوند. با هماهنگي که با شرکت ملي نفت ايران صورت گرفت جريان نفت را از برخي خطوط لوله که در معرض سيل بودند، قطع کرديم که خداي ناکرده بر اثر آب بردگي مشکل زيست محيطي به وجود نيايد. به دليل حفظ ايمني در مواجهه با سيل، تعدادي از چاه هاي توليدي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب بسته شد. بايد تأکيد کنم که تمامي اقدام هاي پيشگيرانه، براي جلوگيري از مخاطرات زيست محيطي مدنظر بود.

 چه زماني اين خطوط لوله اي که بسته شده اند، دوباره راه اندازي مي شوند؟

راه اندازي دوباره آن به پايين رفتن سطح آب بستگي دارد. هر زمان ستاد مديريت بحران و سازمان آب و برق استان خوزستان به ما اعلام کنند که سطح آب در وضع ايمن قرار دارد، قطعاً اين خطوط لوله را راه اندازي مي کنيم.

 آقاي زنگنه به خسارت هزار ميلياردي سيل به تأسيسات صنعت نفت اشاره داشتند. در اين زمينه تأسيسات شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب چه وضعيتي دارند؟

در سيل اخير خوزستان، بويژه در حاشيه رودخانه کارون، در تالاب منصوري، رودخانه کشکان، بالادست سد کرخه و رودخانه هاي فصلي در قلعه نار و حوزه استحفاظي شرکت نفت و گاز مسجد سليمان، چند خط لوله ما دچار آب بردگي شدند. با توجه به پيش بيني اين موارد، جريان نفت را قبل از حادثه، مسدود و خط لوله را تخليه کرده بوديم تا خسارت زيست محيطي به همراه نداشته باشد. بازسازي اين خطوط لوله و جاده هاي دسترسي به بسياري از چاه ها و پل هايي که براي دسترسي به چاه ها بوده، هزينه اي است که به ما بر اثر سيل تحميل شده است. براي احياي بخشي از چاه ها كه به علت آب گرفتگي بسته شده بودند، قطعاً هزينه اي متحمل خواهيم شد. بخشي از ماشين آلات که ملکي شرکت هستند، در مسير کمک رساني به مناطق سيل زده، يا واقعه سيل دچار خسارت ها و خرابي هاي عمده شده اند. مجموع اين هزينه ها اعداد و ارقام قابل توجهي است. با توجه به گسترش مناطق نفت خيز جنوب، ميزان خسارت سيل به شرکت ملي نفت خيز جنوب قابل توجه است. ميزان دقيق خسارت ها بعد از پايان بحران سيل محاسبه خواهد شد.

 در فضاي مجازي شايعاتي مبني بر آلودگي نفتي منتشر شد، در اين زمينه توضيح بفرماييد.

تاکنون هيچ گونه آلودگي ناشي از نشت نفت در مناطق سيلابي به وجود نيامده و تهديدي از جانب چاه ها و خطوط لوله نفت، متوجه رودخانه هاي استان خوزستان نيست. با پيش بيني هاي انجام شده، به منظور حداقل سازي آسيب هاي ناشي از سيلاب، اقدام هاي لازم براي بستن بعضي از چاه هاي نفت که احتمال آبگرفتگي داشتند، انجام شد. همچنين عمليات توپک راني و تميز کردن خطوط لوله پيش و پس از وقوع سيلاب نيز انجام شده و تاکنون هيچ حادثه زيست محيطي در سطح مناطق درگير با سيلاب رخ نداده است. همه چاه ها، خطوط لوله و تأسيسات نفت و گاز مطابق دستورعمل هاي ايمني و زيست محيطي، تحت پايش و نظارت مستمر قرار دارند.

 آيا در حال حاضر تهديد ديگري براي تأسيسات نفتي و آسيب ديدن آنها وجود دارد؟

اين مسأله به ميزان خروجي سدها، دبي رودخانه و سيلاب بستگي دارد که براساس پيش بيني هواشناسي احتمال وقوع مجدد سيل و بالا رفتن دبي رودخانه وجود دارد و ممکن است بخشي از تأسيسات ما تهديد شود که از آن جمله مي توان به برخي واحدهاي بهره برداري يا تأسيسات جمع آوري گاز که در حاشيه رودخانه کارون و حوالي منصوري و شادگان قرار دارند، اشاره کرد.

 

 در حال حاضر کمک رساني شرکت هاي نفتي خوزستان در چه مرحله اي قرار دارد؟

در نقاطي همچون غرب کارون و پايين دست اهواز در مناطق شادگان و... هنوز در فاز مقابله قرار داريم. بعد از رو به کاهش رفتن سطح آب، وارد فاز بازسازي خواهيم شد که مقدمه آن تخليه آب از سطوح و معابر، تخليه فاضلاب و سپس بازسازي خرابي ها اعم از اماکن، منازل مسکوني، معابر و روستاهاي تخليه شده به وسيله تجهيزات در اختيار شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب است.در تمامي مراحل، براساس تأکيد وزير نفت و مديرعامل شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب به همراه ساير شرکت هاي زيرمجموعه وزارت نفت، حضور خواهند داشت و در کنار مردم خواهند بود.

 اگر ناگفته اي هست، بفرماييد.

در هر بحران، کارکنان هميشه در حالت آماده باش و فعاليت قرار دارند. به تمام کارکنان صنعت نفت بويژه بيش از 700 نفر از نيروهاي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب که به شکل مستقيم و غيرمستقيم مشغول فعاليت بودند، خسته نباشيد و خدا قوت مي گويم. در اين مدت حتي يک نفر هم به مرخصي نرفت. اصلاً متوجه سال جديد نشديم و در سه شيفت کاري مشغول فعاليت بوديم. علاوه بر نيروهايي که در عمليات اجرايي مقابله با سيل حضور داشتند، صدا و سيماي استان خوزستان، اصحاب قلم و رسانه که انعکاس دهنده اقدام هاي انجام شده، بوده و هستند، نقش بسزايي در اين موضوع داشتند که به همه عزيزان اين حوزه نيز خداقوت و خسته نباشيد عرض مي کنم.