نفت در خدمت مردم سیل زده

هور سیراب شد

مشعل- «اولويت ما حفظ جان مردم است. وزارت نفت هرگز براي توليد چند هزار بشكه نفت، به بهاي جان و خسارت مردم راضي نمي شود.» اين مخلص سخنان بيژن زنگنه، وزير نفت در سفر اخير به اهواز بود تا شايعات عليه وزارت نفت به عنوان مانع سراريز شدن آب به هورالعظيم رنگ ببازد.  نام خوزستان که با نفت و گاز کشور عجين شده و با توليد حداکثري نفت، به زادگاه و پايتخت نفت ايران شهره است، هفته هاي زيادي است که در جدال با سيل قرار دارد و در اين ميان، افزون بر شهرها و روستاها، تاسيسات نفت و گاز کشور هم متاثر از آن تجربه همزيستي با آب را سپري مي کنند.

بيژن زنگنه، وزير نفت از همان روزهاي آغازين بارندگي و سيل، در پيامي به همه شرکت هاي تابعه وزارت نفت براي کمک رساني به مناطق سيل زده تاکيد کرد و تمامي امکانات براي کمک به مناطق سيل زده بسيج و به موازات آن، با تشکيل کميته مديريت بحران در شرکت هاي مختلف نفتي، موضوع مقابله با سيلاب و تمهيدات مختلف در اين زمينه اتخاذ و عملياتي شد. در همين زمينه مرکز مديريت بحران شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب با حضور سرپرست معاونت امور توليد شرکت ملي نفت ايران آغاز به کار کرد. در ادامه اين مسير، کريم زبيدي به عنوان نماينده وزير نفت و شرکت ملي نفت ايران در خوزستان، با هدف ايجاد هماهنگي و بسيج بيشتر امکانات در ياري رساني به سيل زدگان در اين استان مستقر شد.

در اين ايام، فعاليت شرکت هاي نفتي در استان هاي درگير با سيل، بويژه خوزستان در دو جبهه همکاري با مردم و مناطق همجوار و صيانت از تاسيسات، چاه ها و خطوط لوله به عنوان گلوگاه هاي صنعت نفت دنبال شده است؛ وظيفه دشواري که هم اکنون به سبب شرايط ويژه جوي بر حساسيت آن افزوده شده است.

 وزير نفت که در هفته هاي اخير (23 و 24 فروردين 98) به اهواز سفر کرد، ابتدا در جلسه چند ساعته ستاد هماهنگي و پشتيباني مديريت بحران شرکت ملي نفت ايران حاضر و با دريافت گزارش کامل مديران شرکت هاي نفتي که حاکي از خدمات و امکانات متنوعي به مناطق سيل زده و در معرض سيل بود، خطاب به آنان گفت که با همين قدرت به کارتان ادامه دهيد و من هم از هيچ کمکي دريغ نخواهم کرد. او گفت که به اهواز آمدم تا از نزديک گزارش ها را از همکاران خود و همچنين استاندار دريافت و از آنان تشکر کنم و خداقوت بگويم.

سخنان وزير نفت در اين سفر در بازديدها، ديدارها و گفت وگو با خبرنگاران از چند نکته محوري برخوردار بود که بر محوريت توجه به مردم براي کاهش رنج آنان و همچنين توجه به مسائل زيست محيطي و تاکيد بر اينکه توليد را هر جا لازم شد، براي کارهاي زيست محيطي تعطيل کنيد، استوار بود. او گفت که در هيچ موضوع مربوط به سيل، ما تصميم گير نيستيم؛ مديريت واحد است و ما تنها مجري هستيم. اقدام هايي را که ستاد بحران از ما بخواهد، انجام مي دهيم.

وزير نفت در اين سفر، افزون بر يادآوري نکات مهم به شرکت هاي نفتي، با استاندار خوزستان هم ديدار داشت و در نشستي صميمانه و طولاني، حرف ها و مطالبات نمايندگان خوزستان در مجلس شوراي اسلامي را شنيد. آنچه در اين بازديدها قابل توجه بود، رضايتمندي مسؤولان دولتي از خدمات و کمک هاي شرکت هاي نفتي بود که به گفته يکي از آنان، نفت در اين ايام به شکل گمنام فعاليت داشته است. زنگنه همچنين از گذرگاه اهواز 5 موسوم به کريدور نفتي اهواز و مرکز انتقال نفت شهيد چمران متعلق به شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان بازديد کرد و در جريان تازه ترين اقدام ها براي مقابله با ورود سيلاب به تاسيسات نفتي و پايداري فعاليت ها قرار گرفت.

خشکاندن هور جنايت بشري است

مي توان گفت آنچه در سفر زنگنه به اهواز براي مردم اين شهر مشخص شد، آن بود که نسبت هايي که درباره هورالعظيم به وزارت نفت داده شده، فاقد سند و کذب است. وزير، خشکاندن هور را جنايت بشري خواند و در اين باره توضيح داد: خبر ممانعت وزارت نفت و دولت از انتقال آب به تالاب هورالعظيم براي آسيب نرسيدن به تاسيسات نفتي و توليد يک دروغ بزرگ است. خوزستان، قلب تپنده صنعت نفت است و آن را جان خود مي دانيم. در نخستين روزهايي که در اين دوره به وزارت نفت آمدم، جلسه اي بود که مي گفتند مي خواهيم هور را خشک کنيم که پاسخ دادم اين جنايت بشري است. من از ابتدا مخالف دستکاري در اکوسيستم هورالعظيم بودم و اعلام کردم هيچ منابعي براي اين کار اختصاص نخواهم داد و هور بايد به شرايط اوليه بازگردد. چگونه در خليج فارس کار مي کنيم و جکت با ارتفاع 100 متري مي زنيم؟ در هور هم لازم باشد (حالا لازم نيست) چهار پايه و سکو مي زنيم. من هور را خشک نمي کنم، کاري کنم که مردم يک عمر لعنتم کنند؟ اکنون نيز به هيچ عنوان جلوي زندگي طبيعي و جريان چرخه آزاد طبيعت را نمي گيريم. برنامه ما هم نبوده و نيست و نفت چنين اراده اي نداشته و نخواهد داشت. ما بايد با طبيعت زندگي کنيم و با آن سازگار باشيم.

وزير نفت گفت: يکسري دشمن داريم، همان هايي که مي گويند سپاه تروريست است، اکنون برخي به زبان فارسي مي نويسند. فکر نکنيد هر که به زبان فارسي حرف بزند، ايراني است؛ خير، اينها ضد بشر هستند، اينها همان اسراييلي ها هستند، همان هايي که مخالف ما هستند. متاسفانه برخي دوستان ما هم متوجه نمي شوند و اينها را بازنشر مي کنند و ابزار دست دشمنان ايران و دشمن يکپارچگي مي شوند. مي گويند به دليل اينکه عرب هستند، رسيدگي نمي شود. چنين چيزي به هيچ وجه در مخيله هيچ يک از مسؤولان نظام نيست. ما هرگز براي توليد چند هزار بشکه نفت بيشتر، راضي به خسارت به مردم نيستيم، نه وزارت نفت راضي است، نه دولت و نه آقاي رئيس جمهور. اين يک دروغ بزرگ است که با يک تحقيق هم قابل اثبات است. اطراف تجهيزات نفتي ما را آب فرا گرفته است. فيلم هاي آن موجود است و هر شخصي مي تواند بازديد کند؛ مديريت استان خوزستان، وزارت نفت، دولت و آقاي رئيس جمهور هم چنين نظري ندارند. همه داشته هاي ما در خدمت مردم است و هيچ انسان با شرافتي نمي آيد براي آنکه چند هزار بشکه نفت بيشتر توليد کند، به مردم ضرر بزند.

وزير نفت تصريح کرد: البته در بخش نفت، ما حساسيت زيادي داريم که آسيب زيست محيطي هم به مردم وارد نشود. اين مردم پس از سيل هم مي خواهند در دشت آزادگان و ديگر مناطق هورالعظيم زندگي کنند. اگر اتفاقي براي يکي از خطوط لوله بيفتد، زندگي، دامداري و کسب و کار مردم براي سال ها مختل مي شود. از اين رو ما براي جلوگيري از آسيب زيست محيطي به مردم، توليد نفت را کاهش داده ايم و بعضي از خطوط لوله را تخليه کرده ايم.

اين مساله در ديدار وزير نفت با شريعتي، استاندار خوزستان هم پررنگ بود که اين مدير ارشد استاني گفت: من امروز( پنجشنبه 23 فروردين 98) به همراه وزير کشور بازديد هوايي از هورالعظيم داشتيم که شاهد بوديم دورتادور تاسيسات نفتي را آب گرفته است که وزير کشور گفت اينها را فيلم بگيريد و منتشر کنيد.

نفت در خدمت مردم

آنچه در اين سفر از سوي زنگنه به مديران نفتي مورد يادآوري قرار گرفت، ارائه خدمات با محوريت مردم بود و با بيان اينکه همه امکاناتمان در خدمت مناطق سيل زده خواهد بود، گفت: ما در رنج مردم در کنار آنها خواهيم بود. همان گونه که آنها در خوشي در کنارمان بودند. نظر آقاي رئيس جمهور و دولت نيز همين است. ما در کنار مردم هستيم. آنچه چاره ندارد مرگ است؛ دولت همه توان خود را براي جبران خسارت به مردم سيل زده به کار مي گيرد. هر کمکي لازم باشد، تحت مديريت ستاد بحران استان خوزستان براي کاهش درد و رنج مردم عزيز خوزستان که گرفتار سيل شدند، انجام خواهيم داد و همه امکانات وزارت نفت، تحت مديريت ستاد بحران استان خوزستان بسيج شده تا مردم از اين شرايط عبور کنند. ما خوزستان را جان خود مي دانيم و اين استان، قلب تپنده صنعت نفت است . در شرايطي که اين عضو تعيين کننده ايران عزيز به رنج افتاده، همه ايران و صنعت نفت در خدمت مردم خوزستان است و با همه توان و وجودمان در اين زمينه کار خواهيم کرد. آنگونه که استاندار خوزستان تاييد مي کند و همکاران من گزارش مي دهند، همه شرکت هاي نفتي اقدام هاي مناسبي را براي ارائه خدمات خود به مردم انجام دادند؛ زيرا خدمات صنعت نفت از جمله تداوم انتقال گاز و رسيدن سوخت مايع به مردم سيل زده و ارسال نفت خام به پالايشگاه ها، به منظور تامين رفاه مردم مهم است. خوزستان خانه ماست و هميشه بايد آباد باشد. اميدوارم به برکت اين روزهاي عزيز، مردم از اين وضع نجات يابند، خسارت جبران شدني است، اين جان است که جبران نمي شود. مردم بايد احساس کنند که به آنها توجه داريم. نبايد اينگونه باشد که آنها احساس فراموش شدن داشته باشند. ما پاي کار هستيم و تا آخر ايستاده ايم. همانطور که مقام معظم رهبري فرمودند، کارهاي زيادي براي کاهش آلام مردم سيل زده باقي مانده است.

زنگنه با بيان اينکه همه امکانات صنعت نفت در اختيار استان خوزستان است و از آن مضايقه اي نداريم، تاکيد کرد: هم اکنون 600 دستگاه سنگين شرکت هاي نفتي در اين استان در حال فعاليت است و امکانات لجستيک ديگري نداريم. براي تامين تجهيزات از هيچ کمک مالي دريغ نمي کنيم و بسرعت آن را تامين خواهيم کرد. وي با بيان اينکه من هميشه يک اصل دارم و اينکه با مردم مناطق عملياتي يک يا دو سال نمي خواهيم زندگي کنيم، بلکه به اندازه يک تاريخ مي خواهيم زندگي کنيم و جدا از آنها نيستيم، تاکيد کرد: اين خيانت است که سيل را به جاي ديگري هدايت کنيم که مردم خسارت ببينند. اعلام اين موضوع، يک شيطنت است که از سوي دشمنان طراحي شده است. توليد را هر جا لازم شد، براي کارهاي زيست محيطي تعطيل کنيد، نبايد بگذاريم به محيط زيست آسيب برسد.