رئيس روابط کار و مددکاري اجتماعي وزارت نفت تاکيد کرد:

  پیگیری مشکلات چند وجهی کارکنان

مشعل       واحد روابط کار و مددکاري اجتماعي ستاد وزارت نفت ؛ زيرمجموعه اي از صنعت بزرگ نفت است که تلاش کرده در کنار شرايط سخت و محدوديت ها نيازهاي کارکنان را با نگاهي متفاوت درک و جبران و زمينه توانمندي آنها را فراهم کند. همسو با اهتمام وزارت نفت به موضوع ارائه خدمات به کارکنان صنعت نفت و ارزيابي از آنچه در اين سالها در اين واحد گذشته است، با مرتضي نوروزي، رئيس روابط کار و مددکاري اجتماعي وزارت نفت گفت وگو کرديم و او بخشي از اقدام هاي اين واحد را تشريح کرد که در ادامه مي آيد:

* واحد روابط کار و مددکاري اجتماعي در صنعت نفت چه اهدافي را دنبال مي کند؟

واحد روابط کار و مددکاري اجتماعي در بهبود محيط و شرايط کار با هدف افزايش بهره وري و حفظ و ارتقاي سلامت جسمي و رواني کارکنان و خانواده هاي آنان نقشي محوري به عهده دارد. مددکاران اجتماعي حاميان کارکنان صنعت نفت هستند که بر اساس وظايف محوله و گاه فراتر از آن به خدمات رساني مستقيم و غير مستقيم به مراجعان مي پردازند. نيروي انساني، سرمايه ارزشمند صنعت نفت است و رسالت مددکاران اجتماعي، صيانت از اين سرمايه است.  واحد روابط کار و مددکاري اجتماعي به عنوان بازوي مديريت در جهت تنظيم روابط بين کارکنان با سطوح مديريت به منظور ارتقاي روحيه کاري کارکنان و متعاقبا بهبود و افزايش کيفيت و کميت کار ايفاي نقش مي کند و وظيفه پيگيري و محقق کردن بخش قابل توجهي از اهداف مرتبط با مديريت منابع انساني را در اين خصوص به عهده دارد. اين واحد براي دستيابي به اهداف تعريف شده، به حمايت هاي مادي و معنوي در راستاي رسيدگي به مسائل و مشکلات کارکنان و خانواده هاي بلافصل آنها مي پردازد تا با رفع نگراني ها و دغدغه مندي هاي فردي و سازماني، حداکثر توانمندي شغلي کارکنان همچنين رشد و بهره وري سازماني حاصل شود. مددكاران اجتماعي در اين واحد با التزام به ارزش هاي اخلاقي در اين حرفه تلاش مي كنند به منظور پيشرفت و توسعه ظرفيت هاي مراجعين، براي مواجهه با مسائل موجود در محيط اجتماعي خويش، با ايشان همدلي، همراهي و مساعدت کنند.

*مسؤوليت هاي مددکاران اجتماعي در صنعت نفت چيست؟

هدف اصلي مددکاري اجتماعي صنعتي، شناسايي و پيشگيري از بحران هاي فردي و خانوادگي و انجام مداخلات حرفه اي در جهت مرتفع کردن و يا تقليل اثرات منفي آن است. اشراف به ظرفيت هاي سازماني و شناخت ارزش ها و فرهنگ سازماني به منظور بررسي مشکلات کارکنان با اولويت پيشگيري از بروز آنها، مداخله موثر در چالش هاي شغلي و سازماني کارکنان، ارجاع کارکنان به ساير موسسات اجتماعي براي دريافت خدمات گسترده تر، ارائه مشاوره فردي، گروهي، خانوادگي و بهره گيري از ابزار هاي حرفه اي همچون بازديد از منزل با هدف شناسايي مسئله و توانمند سازي فرد در افزايش تطابق با محيط کار، از جمله مسؤوليت هاي محوري مددکاران اجتماعي صنعت نفت است.

*مخاطبان شما در واحد روابط کار و مددکاري اجتماعي ستاد وزارت نفت چه کساني هستند؟

مخاطبان اصلي اين واحد کارکناني هستند که با انواع مشكلات شخصي و شغلي مواجه هستند؛ به نحوي كه اين مشکلات شرايط کاري آنان را تحت الشعاع قرار داده و به منظور برطرف کردن اين مشکلات به واحد روابط کار و مددکاري اجتماعي مراجعه مي کنند و يا از طريق مسؤولان ذيربط ارجاع داده مي شوند. اين دسته از کارکنان به دليل مسائلي با زمينه فردي يا سازماني و تعارضات ناشي از تعاملات ناکارآمد با همكاران يا مسؤولان، دچار عدم سازگاري با محيط شده و نيازمند توجه حرفه اي و دريافت خدمات تخصصي هستند. با توجه به چند وجهي بودن مشکلات و درهم تنيدگي مسائل فردي و سازماني با ابعاد گسترده تر خانوادگي و محيطي، مددكاران اجتماعي مناسبترين افراد براي بررسي و رسيدگي به اين موارد هستند. در عين حال بهره گيري از خدمات ساير متخصصان در صنعت يا منابع خدماتي خارج از صنعت همچون روان شناسان، پزشكان و وکلا نيز، نقش موثري در فرآيند خدمت رساني به مراجعان خواهد داشت.

*وظايف کليدي تعيين شده براي روابط کار و مددکاري اجتماعي ستاد وزارت نفت چه هستند؟

ساماندهي، نظارت و انجام فعاليت ها در سه بخش روابط کار، مددکاري اجتماعي و امور ايثارگران در راستاي اجراي سياست ها و برنامه هاي ابلاغي، اصلي ترين وظيفه مددکاران اجتماعي شاغل در صنعت نفت  است. خدمات روابط کار و مددکاري اجتماعي ستاد که منتج از وظايف تدوين شده است در چهار سطح شامل حمايت هاي اجتماعي، اقتصادي، مراقبتي، آموزشي و فرهنگي ارائه مي شود. در سطح حمايت هاي اقتصادي، بررسي و رسيدگي به مشکلات اقتصادي- معيشتي در قالب وام هاي تعيين شده و پرداخت کمک هزينه توانبخشي و معاش به کارکنان و خانواده تحت تکفل معلول، در دستور کار قرار دارد. سطح حمايت هاي اجتماعي، مواردي همچون رسيدگي به مسائل شغلي کارکنان، رسيدگي به تخلفات و گله مندي هاي کارکنان، بررسي درخواست هاي مرخصي بدون حقوق و بازنشستگي پيش از موعد و انجام امور مرتبط با ايثارگران ستاد وزارت نفت را در بر مي گيرد. در سطح حمايت هاي مراقبتي نيز، انجام فرآيند طرح تامين آتيه و پيگيري فرآيند پيشگيري از بروز و تشديد آسيب هاي شغلي از طريق تسهيل گري در خصوص تقليل ساعات کار، جابه جايي و خاتمه خدمت از کار افتادگي، در زمره وظايف تعيين شده است. برگزاري جلسات عمومي و کارگاهي ارتقاء بهداشت روان و سلامت اجتماعي همچنين ارائه خدمات مشاوره حضوري و غير حضوري نيز از جمله اقدام هاي اين واحد در سطوح حمايت هاي آموزشي و فرهنگي است. در همين ارتباط، واحد روابط کار و مددکاري اجتماعي ستاد وزارت نفت از آذر ماه سال 96 اقدام به راه اندازي کانال تلگرامي در فضاي مجازي کرده که حاوي مطالب مرتبط با حوزه کودک و نوجوان، خانواده، خودشناسي و ارتباطات موثر همچنين ارائه خدمات مشاوره تلگرامي است که با توجه به عدم محدوديت براي عضويت در اين کانال، در حال حاضر علاوه بر جمعي از کارکنان ستاد وزارت نفت و شرکت هاي زير مجموعه، افراد خارج از صنعت نيز به عضويت اين کانال در آمده اند و به اين ترتيب بخشي از مسؤوليت هاي اجتماعي شرکت در بعد اجتماعي و بعد داوطلبانه به شکلي فراتر از الزامات و وظايف محوله سازماني از سوي اين واحد انجام مي شود.

 

30بازديد هزار نفری    کاروان های  راهيان نور   نفت از   مناطق جنگی خوزستان

حسين آزادي   خوزستان در نيمه دوم اسفند و بهار هر سال، ميزبان زائران سرزمين نور است که از اقصا نقاط کشور براي تجديد بيعت با شهداي گرانقدر سرزمين مان، سختي سفر را به جان مي خرند. شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب به عنوان بزرگ ترين شرکت زير مجموعه وزارت نفت در خوزستان مسؤوليت اسکان و پذيرايي از کاروان هاي راهيان نور اين وزارتخانه را به عهده دارد. معاون هماهنگ کننده  ستاد اجرايي کاروان هاي راهيان نور وزارت نفت درباره تعداد کارکنان وزارت نفت که در بهار 98 به خوزستان سفر کرده اند، گفت: در نوروز امسال 30 هزار نفر از کاروان هاي راهيان نور اين وزارتخانه از مناطق عملياتي دفاع مقدس در استان خوزستان بازديد کردند.

مرتضي باغباني اظهار کرد: اين کاروان ها از 19 اسفند سال گذشته تا 13 فروردين امسال از يادمان هاي طلاييه، شلمچه، اروندکنار، معراج شهدا، چذابه، فکه، فتح المبين و دوکوهه بازديد کردند.

وي در ادامه با تشريح اعزام کاروان هاي راهيان نور وزارت نفت به يادمان هاي دفاع مقدس استان خوزستان، گفت: برنامه ريزي هاي لازم در اين زمينه از دي سال گذشته با مديريت محمد علي فلاح، فرمانده مرکز بسيج وزارت نفت و ساير دست درکاران انجام و به همين منظور کميته هاي مختلفي از جمله فرهنگي، فاوا، بازرسي و پشتيباني داير شد.  باغباني با بيان اينکه کاروان هاي راهيان نور وزارت نفت در دوره هاي چهار روزه به استان خوزستان عزيمت کرده اند،  گفت: نخستين کاروان در 19 اسفند و به همت شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب در مجتمع آموزش فنون اهواز مستقر و ساير زائران نيز علاوه بر اين مجتمع، در ملي راه اهواز وآذر پيکان آبادان ساکن شدند.

معاون هماهنگ کننده  ستاد اجرايي کاروان هاي راهيان نور وزارت نفت همچنين با بيان اينکه 150 نفر به طور ثابت خدمات رساني به اين کاروان ها را به عهده داشتند، يادآورشد: يک کودک 6 ماهه به عنوان کم سن و سال ترين و پدر يکي از شهداي دفاع مقدس با 80 سال سن، به عنوان مسن ترين زائران راهيان نور امسال وزارت نفت محسوب مي شوند.

باغباني در ادامه اين گفت وگو به جانفشاني رزمندگان در 8 سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در دوران قبل از انقلاب، طي عهدنامه هاي مختلف، بخش هاي متعددي از کشور به تاراج رفت؛ اما در طول جنگ تحميلي رزمندگان و شهداي جنگ تحميلي، با ايثار و رشادت هايي که از خود نشان دادند، اجازه ندادند حتي يک وجب از خاک ايران اسلامي به يغما برود.

وي در خصوص مهمترين اهداف برگزاري اردوهاي راهيان نور وزارت نفت اظهار کرد: تجديد بيعت با آرمان هاي امام راحل و شهدا، آشنايي با فرهنگ ايثار و شهادت و نقش بي بديل فرماندهان و رزمندگان در جنگ تحميلي در شرايط سخت و نابرابر در مقابل دشمن تا بن دندان مسلح، از مهمترين اهداف برگزاري اردوهاي راهيان نور محسوب مي شود که اين امر تحول عمده اي در بين زائران اين کاروان ها داشته است. باغباني از تلاش ها و مساعدت هاي احمد محمدي، مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب؛ سرهنگ عباس ممبيني، فرمانده؛ عباس اياران، جانشين حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان (وزارت نفت- جنوب) و ساير دست درکاراني که در سال جاري نهايت همکاري و مساعدت را با کاروان هاي راهيان نور وزارت نفت داشتند، تشکر و قدرداني کرد.

 بازديد90 هزار نفر از يادمان هور

 فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان نيز در اين زمينه گفت: از آغاز ورود کاروان هاي راهيان نور به مناطق عملياتي دفاع مقدس 90 هزار نفر از يادمان شهداي هور بازديد کردند. سرهنگ عباس ممبيني افزود: از اسفند سال گذشته تا 13 فروردين امسال 90 هزار نفر از کاروان هاي راهيان نور سراسر کشور از يادمان شهداي هور (محل شهادت سردار علي هاشمي و يارانش) بازديد کردند.  وي با بيان اينکه خدمات رساني به زائران در يادمان هور از سوي 50 نفر از بسيجيان اين حوزه در حال اجراست، يادآورشد: ايجاد ايستگاه صلواتي و توزيع روزانه 5 هزار بسته پذيرايي، استقرار سه دستگاه آمبولانس، نصب پرچم جمهوري اسلامي ايران، ارسال تانکر آبرساني و ماشين و ادوات سنگين از مهمترين اقدام هاي انجام شده در زمينه خدمات رساني به کاروان هاي راهيان نور در يادمان هور محسوب مي شود.

يادمان هور(محل شهادت سردار علي هاشمي و يارانش) در 100 کيلومتري کلانشهر اهواز قراردارد و کار ساخت و تجهيز اين يادمان از سوي شرکت ملي مناطق نفت خيزجنوب انجام شده است.

برپايي ايستگاه صلواتي در يادمان هور

فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان در ادامه گفت: در نوروز امسال، اين حوزه براي استقبال از كاروان هاي راهيان نور سراسر كشور، ايستگاه صلواتي در يادمان شهداي هور داير كرد.

 سرهنگ ممبيني اظهار کرد: در اين ايستگاه صلواتي كه تا 12 فروردين ماه به كاروان هاي راهــيــان نــور خدمت رساني کرد، روزانه 5 هزار بسته پذيرايي ميان زائران توزيع شد.

 وي گفت: اعزام خانواده ها و كاركنان مناطق نفت خيز جنوب و تشريح رشادت هاي شهداي هور از سوي راويان دفاع مقدس، از ديگر برنامه هاي اين حوزه در يادمان هور است.

برگزاري اربعين خاكسپاري شهيدگمنام

ممبيني افزود: يکي از برنامه هاي اين حوزه براي كاروان هاي راهيان نور وزارت نفت، برگزاري مراسم اربعين خاكسپاري شهيد گمنام در مجتمع آموزش فنون شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب همراه با قرائت زيارت عاشورا بود که با استقبال کارکنان همراه شد.

وي خاطرنشان کرد: پيكر شهيد گمنام دوران دفاع مقدس روز سه شنبه 23 بهمن با حضور پرشور كاركنان مناطق نفت خيزجنوب در مجتمع آموزش فنون اهواز تشييع و به خاك سپرده شد.