است و کارها درست انجام مي شود، مثل اجزاي يک «ساعت» که کار خود را درست انجام مي دهند تا عقربه ها حرکت کنند و زمان را نشان دهند. چرخه سوخت نيز چنين است، بي هيچ توفقي روزانه مقادير زيادي مواد سوختي تامين و توزيع مي شود و کسي متوجه آن نيست به همين دليل هم به عنوان مشکل به آن فکر نکرده اند، چون همه چيز روتين است، اما اگر اين چرخه حتي براي يک ساعت متوقف شود؛ آن وقت است که در جامعه به عنوان يک مشکل نمود خواهد داشت و احساس خواهد شد. موسوي خواه ادامه مي دهد: ايمان دارم که مسوولان ارشد نظام، حساسيت کار شرکت ملي پخش را مي دانند و خيلي ها مي دانند که اين مجموعه خوب کار مي کند، اما درخواستي دارم و آن اينکه اگر برخي قدردان اين زحمات و تلاش ها نيستند، تخريب هم نکنند.

به سازمانم اعتقاد و اعتماد کامل دارم

موسوي خواه در پاسخ به اين سوال که چقدر به سازمان خود اعتقاد و اعتماد دارد، مي گويد: از آبان سال 96 به جرگه همکاران خود در ستاد شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران پيوسته ام و با همکاري آنها، کار را پيش برده ام. بيشتر اوقات من در محيط کار مي گذرد (قبل از8 صبح تا بعد از 9 شب) زمان هايي را هم که دراداره نيستم، فکرم آنجاست. روزهاي تعطيل هم معمولا با کار مي گذرد. منظورم پاسخگويي به کارتابل هايي است که با خود به خانه مي آورم.  نمي دانم با اين حجم کار، چقدر مقبول سازمان خود هستم، اما سازماني که من افتخار اداره آن را دارم، سازماني بسيار سالم، زحمتکش، پايبند و معتقد به ارائه خدمات خوب است. به چنين سازماني اعتقاد و اعتماد کامل دارم. در 16ماه گذشته تلاش کرده ام در جهت اعتلاي سازمان و کارکنان گام بردارم و اميدوارم توانسته باشم اين نگاه را به مجموعه منتقل کنم. موسوي خواه درباره تشويق يا تنبيه نيروي انساني در سازمان مي گويد: سازمان مجموعه اي از انسان هاست و انسان يک موجود زنده است که وظيفه محوري محض آن را به يک ماشين بدون احساس تبديل مي کند. اگر مجموعه يا نيرويي کار خود را خوب انجام دهد، حتما بايد به او احترام گذاشت و با تشويق معنوي يا مادي از او قدرداني کرد، اما اگر فردي کار خطايي انجام داد، بيشتر از جنبه ارشادي وارد مي شوم و در اين راه قائل به طي مراحلي هستم. يعني در وهله نخست به خود فرد تذکر شفاهي مي دهم. اين تذکر، مرحله بعد در حضور مدير مربوطه خواهد بود در نهايت اگر نتيجه اي حاصل نشود با او برخورد سازماني خواهد شد، اما در کل سعي مي کنم از تنبيه کردن بپرهيزم. از او درباره اينکه چه چيزهايي بيشتر خوشحال يا ناراحتش مي کند، مي پرسم و پاسخ مي دهد: وقتي تلاش صادقانه افراديک مجموعه براي ارتقاي خود و سازمان به ثمر مي نشيند، برايم خوشحال کننده است، اما يک نکته را نبايد ناديده گرفت و آن نفس «تلاش» براي به رسيدن به نتيجه است. تلاش انسان ها براي ارتقاي بهره وري، حتي اگر منتج به نتيجه هم نشود، قابل احترام و خوشحال کننده است. دروغ، ريا و رياکاري و اينکه کاري مصادره به مطلوب شود هم برايم بسيار آزاردهنده است و ناراحتم مي کند.

شيريني ها و تلخي ها...

موسوي خواه با اشاره به اينکه خاطرات نيز بخش ديگري از کتاب زندگي انسان هاست، مي گويد: در حوزه کاري ام خاطرات بسيار زيادي دارم. برخي از آنها شيرين هستند، مثل زماني که بتواني کاري براي ديگران انجام دهي و دل آنها را شاد کني. گلريزان براي سه معلول نخاعي و خانه دار شدن  ها در چهار سال پيش يا رفع مشکل يک همکار در هفته گذشته، از آن دست خاطراتي است که شيريني و حلاوت آنها هميشه در ذهن مي ماند.  جنس برخي خاطرات هم تلخ است و آزاردهنده مثل توقف در جا به جايي مواد سوختي ازسوي رانندگان نفتکش که در مقطع کوتاهي مشکل ساز شد و اين همان چيزي بود که به واسطه غفلت برخي، دل دشمنان انقلاب و نظام راشاد مي کرد. اينکه ببينم از درون به نظام ضربه زده شود، برايم بسيار تلخ است. از دست دادن دوستاني که عمري را با هم بوده ايم و در کنارشان ياد گرفته ايم نيز از جنس همان خاطرات تلخ است.

آرزوي سربلندي ايران

 مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مي گويد: مهمترين و بزرگترين آرزويم سربلندي ايران است و اين سربلندي زماني است که دولتمردان کاري کنند کشور روزبه روز مقتدرتر و سرافرازتر شود.   خانواده، سفر، کتاب و کتابخواني و ورزش وجوه ديگر گفت و گو با مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران است.

قدرداني از صبوري هاي همسر

او درباره خانواده و ارتباط با همسر و فرزندانش مي گويد: خانواده چهار نفري هستيم که روابط عاطفي قوي در آن وجود دارد و همين موضوع به درک آنها از کار و مسووليت من کمک کرده است.

موسوي خواه ادامه مي دهد: در دوره خدمتي خود 15 بار جا به جايي داشته ام و همراه با خانواده در نقاط مختلف زندگي کرده ام. اين موضوع، سختي بسياري را به ويژه براي خانواده ايجاد کرده بود؛ اما با درايت و صبوري همسرم آن سال ها گذشته و فرزندانم امروز به جايگاه علمي و اجتماعي خوبي رسيده اند. وي خود را قدردان صبوري ها و همراهي هاي همسرش در زندگي مي داند و مي گويد: همسرم مدير و مدبري در کانون خانواده است و درشکل گيري روابط قوي عاطفي و استحکام آن، نقش مهمي ايفا کرده مي کند، به طوري که در همه سال هاي زندگي مشترک، با تلاش او محيطي آرام براي من و فرزندانمان ايجاد شده است. وجود چنين همسري را لطف خدا مي دانم و از او به پاس تمام همراهي ها و صبوري هايش در همه مراحل زندگي  قدرداني مي کنم. موسوي خواه مي گويد: همان طورکه پيش تراشاره کردم، به دليل ماهيت کاري، مشغله و مسووليت ناشي از آن، کمتر با خانواده به سفر مي رويم، اما تلاش مي کنم از فرصتي هم که براي اين موضوع ايجاد مي شود، نهايت استفاده را ببريم و درکنار هم اوقاتي خوش را بگذرانيم. فکر مي کنم آخرين باري که به اتفاق خانواده به سفر رفتم، تعطيلات نوروز امسال بود که به قول امروزي ها Mp3 انجام شد.

به کتابخواني و ورزش علاقه دارم

وي در بخشي ديگر به علاقه اش نسبت کتاب و کتابخواني اشاره مي کند و ادامه مي دهد: کتاب خواندن را دوست دارم و خيلي هم کتاب خوانده ام، اما در حال حاضر فرصت کمتري براي مطالعه پيدا مي کنم. اخيرا کتابي با عنوان زندگينامه علي النعيمي، وزير نفت سابق عربستان را شروع کرده ام که يک دوست خوب، معرف آن بوده است.  مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مي گويد: ورزش حرفه اي ام در گذشته، شوتوکان (يکي از رشته هاي کاراته) بوده است و با توجه به اينکه هم اکنون نيز ورزش بدنسازي انجام مي دهم، از نظر جسماني وضع بدي ندارم.

آرزوي 98

تقريبا همه سوال ها پرسيده شد و موسوي خواه نيز با حوصله به آنها پاسخ داد. به عنوان آخرين سوال درباره مهمترين آرزويش در سال98 مي پرسم و پاسخ مي دهد: مشکلات معيشتي آزارم مي دهد؛ اگرچه پاره اي از آنها مربوط به آن سوي مرزهاست، اما دولتمردان ما هم بايد با ژرف انديشي و در نظرگرفتن تمهيدات، تلاش کنند شرايط بهتري براي مردم ايجاد شود. بزرگترين آرزوي من در سال 98 اين است که مشکلات معيشتي حل شود و مردم شاد باشند و شادي کنند. به همه مردم ايران قول مي دهيم از نظر سوخت رساني هيچ مشکلي نداشته باشند، به ويژه در روزهاي پيش رو که توام با شروع سال جديد و تعطيلات نوروز است. در همين جا از وزير نفت هم از اينکه هميشه  شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران را مورد حمايت قرار داده است، تشکر مي کنم. ايشان به خوبي از خدمات اين  مجموعه آگاه است و مي داند که شرکت ملي پخش هميشه آماده حضور در همه عرصه هاست و براي حضور پررنگ تر تلاش مي کنند.

 

همه جای ایران آماده است

با نزديک شدن به روزهاي پاياني سال 97 غالب مردم نيز براي استفاده از تعطيلات نوروزي بار سفر مي بندند و از آنجا که بيشتر سفرهاي نوروزي با خودرو انجام مي شود، تامين و توزيع مطلوب سوخت، به موضوعي مهمتر از ديگر ايام سال بدل مي شود. در چنين ايامي، نقاط شمالي مثل گيلان و مازندران، استان هايي مانند خراسان رضوي در شرق کشور که بارگاه مقدس حضرت ثامن الحجج(ع) است، همچنين استان فارس در جنوب ايران با جاذبه هاي ادب فارسي همچون سعدي و حافظ، ميزبان شمار زيادي از مسافران نوروزي هستند. در اين نوشتار، مديران برخي مناطق شرکت ملي پخش از آمادگي هاي حوزه عملياتي خود در روزهاي پاياني سال و تداوم آن تا پايان نوروز 98 گفته اند که خلاصه اي از آن را مي خوانيد.

تشديد نظارت در ايام نوروز

مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تهران با تاکيد بر پيش بيني تمهيدات لازم براي تامين و عرضه مطلوب سوخت،از تشديد نظارت هاي کنترلي مجاري عرضه سوخت در نوروز خبرداد. کرامت ويس کرمي افزود: همه نواحي سيزده گانه شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تهران درستادوبخش هاي عملياتي اين شرکت آماده اند تا همانند سال هاي گذشته، خدمت رساني به مردم در بهترين شرايط انجام شود. وي تصريح کرد: بازديد ازانبارهاي نفت و ذخيره سازي مطلوب سوخت در آنها، اعزام بازرسان فني و عملياتي به جايگاه هاي عرضه سوخت با هدف کنترل فهرست کيفي وکمي(اطمينان ازسلامت تجهيزات، نمازخانه، زيباسازي، کنترل تجهيزات، نظافت ظاهري جايگاه ها، نظافت سرويس هاي بهداشتي...) ازجمله موارد آماده سازي براي استقبال از نوروزاست. ويس کرمي تاکيد کرد: تيم هاي کشيک نيز در ايام نوروز فعال خواهند بود و کارگروهي متشکل از شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه تهران و سازمان ذي ربط مانند اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي، بازديدهاي مشترکي در اين ايام خواهند داشت. به گفته وي، در استان تهران 325 جايگاه عرضه سوخت مايع (بنزين و گازوييل) و 180 جايگاه عرضه سي ان جي فعال است.

 

آمادگي براي استقبال از مسافران حرم امام رضا(ع)

مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خراسان رضوي گفت: با توجه به اينکه مشهد مقدس يکي از شلوغ ترين شهرهاي زيارتي و گردشگري ايران است، بدون شک، در نوروز 98 همچون سال هاي گذشته، مسافران زيادي به اين شهر سفر خواهند کرد. علي اصغر اصغري با بيان اينکه مشهدالرضا هميشه مملو ازعاشقان امام هشتم(ع) است، تصريح کرد: نوروز و تعطيلات، اوج شلوغي اين شهر بزرگ به حساب مي آيد و اين مهم مسووليت شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خراسان رضوي را براي تامين و عرضه مطلوب سوخت چند برابر مي کند.  وي گفت: شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه خراسان رضوي از مدت ها قبل با ذخيره سازي هاي مناسب و بازديدهاي مستمر و دوره اي جايگاه هاي عرضه سوخت (از نظر ايمني، سلامت تجهيزات، نمازخانه، زيباسازي، سرويس هاي بهداشتي و...) خود را براي استقبال از مسافراني که به ديار امام رضا(ع) سفر مي کنند، آماده کرده است. به گفته اصغري، از آنجا که همه ساله جمع کثيري از هموطنان، لحظه تحويل سال در شهر مقدس مشهد حضور مي يابند، 127 جايگاه عرضه بنزين، گازوئيل و 134جايگاه عرضه سي ان جي اين حوزه عملياتي آماده خدمت رساني هستند.

 

غرب مازندران، در انتظار مسافران نوروزي

مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چالوس گفت: تمام آماده سازي ها در حوزه تامين سوخت براي استقبال از مسافران غرب مازندران انجام شده است. تورج اماني با تبريک پيشاپيش به مناسبت فرا رسيدن سال نو، با بيان اينکه منطقه چالوس، نقطه آغازين ورود به استان مازندران است، افزود: موقعيت جغرافيايي اين حوزه عملياتي ايجاب مي کند، آمادگي هايي در حوزه تامين مطلوب سوخت، براي مسافران ورودي به منطقه غرب مازندران به ويژه در روزهاي پاياني سال و ادامه آن در تعطيلات نوروزي ايجاد شود. وي تصريح کرد: با توجه به نشست هاي برگزار شده در جهت ارائه هرچه بهتر خدمات سوخت رساني به مسافران نوروزي، همه جايگاه هاي عرضه سوخت غرب مازندران شامل 97 جايگاه تک منظوره و دومنظوره، همچون سال هاي گذشته آماده اند تا به بهترين نحو ممکن، به مسافران نوروزي خدمت رساني کنند. اماني با بيان اينکه امسال نسبت به سال گذشته، ميزان ذخيره سازي سوخت به ميزان 26 ميليون ليتر افزايش يافته است، اظهار کرد: اين مهم موجب خواهد شد تا اطمينان در پايداري عرضه سوخت نيز افزايش يابد. به گفته مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چالوس، بازديد هاي دوره اي جايگاه هاي عرضه سوخت و ادامه اين بازديدها به گونه اي ويژه تر تا پايان تعطيلات نوروز براي خدمت رساني مطلوب به مسافران در دستور کار قرار دارد.

 

«گيلان سبز» آماده است

مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه گيلان گفت: اين حوزه عملياتي، تمام امکانات در حوزه سوخت رساني را براي يک استقبال تمام عيار از مسافران نوروزي آماده کرده است.

علي اصغر عباسي افزود: با توجه به طبيعت سبز استان گيلان،ا نتظار هميشگي اين است که در ايام نوروز، مسافران زيادي براي استفاده از جاذبه هاي طبيعي، به اين استان سفر کنند؛ از اين رو، شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران نيز، همه امکانات خود را بسيج کرده تا خدمات مطلوبي به مسافران ارائه کند.

وي با اشاره به آماده سازي جايگاه هاي عرضه سوخت در منطقه گيلان تصريح کرد: جايگاه هاي بين شهري و شهري اعم از عرضه فرآورده نفتي (بنزين، گازوئيل و سي ان جي) آماده هستند تا سوخت رساني به مردم در ايام نوروز به بهترين شکل انجام شود.

عباسي گفت: بازديدهاي دوره اي و مستمر با هدف عرضه کيفي و کمي  سوخت، از جمله مواردي است که به گونه اي ويژه به آن توجه شده است.

مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه گيلان با اشاره به اينکه رضايتمندي مردم از جمله اهداف اين شرکت است، يادآور شد: سامانه 09627 پل ارتباطي مردم با شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي است و مردم مي توانند از طريق اين سامانه، تخلفات احتمالي را براي رسيدگي به آن، گزارش دهند.

 

مسافران نوروز در سرزمين حافظ و سعدي

مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه فارس با اشاره به جاذبه هاي گردشگري استان فارس گفت: با وجود چنين ويژگي انتظار مي رود در نوروز 98 مسافران زيادي به سرزمين حافظ، سعدي و فردوسي سفر کنند. امير بني کريمي افزود: استان فارس به عنوان سرزميني کهن پيشينه از دوران هخامنشي با 122 هزارکيلومترمربع وسعت در جنوب ايران واقع شده و جاذبه هاي گردشگري متعددي را همچون تخت جمشيد، پاسارگاد، مسجد وکيل، آرامگاه حافظ، سعدي و... را در خود جاي داده است. وي افزود: شيراز به عنوان مرکز استان فارس، با وجود بارگاه ملکوتي حضرت احمدبن موسي شاهچراغ(ع) و ديگر امامزادگان واجب التعظيم، همواره کانون توجه شيفتگان اهل بيت عصمت و طهارت(ع) بوده و بارگاه خواجه شمس الدين محمدحافظ شيرازي و سعدي شيرين سخن، اين شهر را به مقصدي مهم براي دوستداران شعر و ادب ايران و جهان تبديل کرده است.

بني کريمي گفت: با وجود اين همه تنوع در جاذبه هاي گردشگري، انتظار مي رود در نوروز 98، مسافران زيادي به استان فارس سفر کنند، از اين رو، شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه فارس نيز در حوزه تامين سوخت آماده است تا خدمات رساني مطلوبي در جهت عرضه سوخت در اين ايام داشته باشد.

وي با تاکيد بر آمادگي جايگاه هاي عرضه سوخت حوزه عملياتي منطقه فارس تصريح کرد: بخش هاي ستادي و عملياتي، از مدت ها قبل آماده شده اند تا سوخت رساني به خودروها در جايگاه هاي عرضه سوخت بدون هيچ وقفه و مشکلي انجام شود.

مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران با اشاره به ذخيره سازي مناسب سوخت در انبارهاي نفت منطقه فارس اظهار کرد: با توجه به اين مهم و بازديدهاي دوره اي و مستمر از جايگاه هاي عرضه سوخت، تلاش شده است خدمت رساني به مسافران در حوزه تامين و توزيع سوخت به شکلي مناسب انجام شود.