شرکت ملی پخش در آیینه 97

سعيد محمد بگي   شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران به عنوان يکي ازمجموعه هاي خدمت رسان صنعت نفت درحوزه تامين وتوزيع فرآورده هاي نفتي، سال 97 را درحالي به پايان مي برد که فعاليت هاي قابل قبول و درخشاني را همچون گذشته انجام داده ودرکارنامه خود ثبت کرده است.کار و فعاليت براي اين شرکت خدمات رسان تعطيل بردارنيست و در 365 روز سال تلاش مداوم دارد تا چرخه تامين و توزيع سوخت، لحظه اي ازحرکت باز نايستد.شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران امسال رانيز با همين رويکرد به پايان مي رساند؛پاياني که آغازي است براي شروعي ديگر و ادامه کار و تلاش درجهت رضايت مندي مردم ايران.نگاهي به فعاليت شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران نشان مي دهد، اين شرکت توفيق آن را داشته است که روزانه 220 ميليون ليتر انواع فرآورده نفتي از جمله بنزين، نفت سفيد و گازوييل را از مبادي توليد تحويل بگيرد و به بخش هاي مختلف مصرف ارسال کند.نکته مهم اين فرآيند، انجام منظم، منسجم و بدون وقفه فعاليتي است که با تلاش وهماهنگي ميان بخش هاي ستادي وعملياتي تحقق يافته است.اين نوشتار، اشاره اي دارد به برخي فعاليت هاي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران درسال 97 که با هدف خدمت رساني مطلوب تربه مردم انجام و در کارنامه کاري آن ثبت شده است.

پيدو، سوخت رسان سيار

ورود خودروهاي سيارسوخت رسان با نام«پيدو»يکي ازچند 10 فعاليت شاخص شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران است. اگرچه رونمايي از اپليکيشين درخواست سوخت پيدو به 14اسفند ماه سال گذشته برمي گردد، اما از آن جهت که تعميم وگسترش اين خدمت به سال جاري مربوط است، مي توان از آن به عنوان يکي از دستاوردهاي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در سال 97 ياد کرد.اين طرح که با کمک شرکت خصوصي پتروآيريک عملياتي شده، تجربه اي نو درحوزه سوخت رساني است واز آنجا که مي تواند جمع زيادي از ذي نفعان را پوشش دهد، طرح موفقي به شمارمي آيد.وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن وتجارت، سازمان ملي استاندارد، مالکان جايگاه هاي عرضه سوخت و به ويژه مردم از جمله ذي نفعان پروژه سوخت رسان سيارهستند.«پيدو» پمپ بنزيني سيار است که همه تجهيزات آن اعم از مخزن و ديسپنسر و ...آن در يک خودرو خلاصه مي شود و عملياتي شدن آن به عنوان يک طرح مي تواند به کاهش ترافيک وتردد خودروها به منظور سوخت گيري کمک کند و سطح رفاه را افزايش دهد.اپليکيشن پيدو(Pido) نخستين سيستم سوخت رساني آنلاين درايران است که به طورآزمايشي درمنطقه 2 تهران راه اندازي شد و هم اکنون بيش از 50 دستگاه از اين خودروها در کلانشهر تهران به مردم خدمت رساني مي کنند.هم اکنون چهارکشوردنيا (آمريکا، فرانسه، انگليس وهندوستان) از اين امکان براي سوخت رساني استفاده مي کنند وايران پنجمين کشور وارد شده به اين بخش براي سوخت رساني آنلاين است.

آمادگي هاي هميشگي

يکي از مهم ترين فعاليت هاي شرکت ملي پخش تامين سوخت در موسمي همچون تعطيلات نوروزي و آمادگي هاي قبل از آن است.کارکنان اين شرکت در37 منطقه زيرمجموعه خود و درجاي جاي ايران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، با ذخيره سازي هاي به موقع براي گذر ازاين ايام که روزهاي پاياني اسفندماه را نيزشامل مي شود، آماده مي شوند.درسال97 نيزاين آمادگي رقم خورد و مسافران نوروزي، بي هيچ دغدغه و نگراني از نظر تامين سوخت درمبدأ، ميان راه ومقصد به تعطيلات رفتند و بازگشتند.درنوروز امسال سوخت مورد نيازمردم درهمه استان ها به ويژه خراسان، تهران، رضوي، اصفهان، فارس، گيلان ومازندران، به نحوي تامين شد که هيچ مسافري نه درمبدأ و نه درمقصد، پيش ازآغاز تعطيلات وحين آن، با مشکلي رو به رو نشود و دراين کار خوش درخشيد.بازديد جايگاه ها با هدف رفع نواقص احتمالي، ايجاد نوبت هاي کشيک شبانه روزي، اعزام بازرسان به جايگاه وارزيابي کمي و کيفي عرضه سوخت به مردم، زيباسازي جايگاه با نمادهاي نوروزي و ... مواردي بود که در جهت آمادگي هاي نوروزي انجام شد؛ فعاليت هايي که امسال نيز انجام مي شود تا مردم نوروز امسال نيز بدون دغدغه براي سفر به نقاط مورد نظر خود اقدام کنند.چنين آمادگي هايي البته باچند ماه فاصله از تعطيلات نوروزي، درتابستان نيزايجاد شد وشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در ادامه فعاليت هاي بلاانقطاع خود، با برنامه ريزي دراين زمينه سوخت مورد نياز براي مسافرت هاي تابستاني رابه گونه اي مطلوب برنامه ريزي تامين کرد.

افتتاح نخستين جايگاه هوشمند سوخت

هوشمندسازي جايگاه هاي عرضه سوخت، گام ديگري است که در عرصه سوخت رساني برداشته و عملياتي شده است. 29 فروردين ماه امسال، جايگاه اختصاصي 236 ميدان آزادي تهران به عنوان نخستين جايگاه هوشمند عرضه سوخت، در آييني باحضور سيد محمدرضاموسوي خواه، مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران به بهره برداري رسيد.اين جايگاه که به همت شرکت پتروآيريک راه اندازي شده است، طرح جمع آوري و بازيافت بخارات بنزين (کهاب) را به طورکامل در سه بخش جمع آوري بخارهاي بنزين هنگام تخليه سوخت توسط نفتکش، سوخت گيري خودرو وبازيافت بخارهاي بنزين ازطريق سامانه تبريدي اجرا مي کند.دراين جايگاه امکان پرداخت الکترونيک ازطريق کارت واستفاده از اپليکيشن روي تلفن همراه فراهم است.بانکداري الکترونيکي24 ساعته، ديسپچينگ، نصب سطح سنج در مخازن، کنترل آنلاين، همچنين باشگاه مشتريان و ايجاد کافه اينترنتي، از ويژگي هاي اين جايگاه هوشمند است.

رونمايي از نسل جديد کارتخوان ها

19تيرماه امسال، شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در ادامه بهبود بخشي به خدمات رساني به مردم، شاهد تحويلي ديگر بود.دراين روز ازنسل جديد کارتخوان هاي عرضه سوخت باهدف استفاده از کارت سوخت خودروها به منظور تسهيل در پرداخت هزينه از سوي مشتريان و کاهش هزينه هاي دولت، در جايگاه عرضه سوخت آزادي رو نمايي کرد.اين کارتخوان هاي جديد قابليت پرداخت آني هزينه سوخت از طريق کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب بدون دخالت نيروي انساني را دارند، و از طريق تلفن هاي همراه نيز مي توان در لحظه، اقدام به پرداخت برخط (آنلاين) هزينه سوخت کرد.با بهره برداري از نسل جديد کارت خوان هاي عرضه سوخت، همه نازل ها درسراسر کشور به سامانه دريافت سوخت وپرداخت وجه به صورت هم زمان مجهز مي شوند و شهروندان مي توانند با استفاده از کارت هاي بانکي يا از طريق موبايل، پرداخت هاي خود را انجام دهند.در نسل جديد کارتخوان ها از فناوري روزآمد استفاده شده است تا با ارائه خدمات مطلوب تر، عمليات سوخت گيري تسهيل شود و استفاده از کارت سوخت شخصي اهميت بيشتري پيدا کند.براساس برنامه هاي تعريف شده، تا پايان سال 98 همه جايگاه هاي عرضه سوخت سراسر کشوربه به نسل جديد کارتخوان ها مجهز خواهند شد.

همدلي با زلزله زدگان کرمانشاه

تقريبابه فاصله يک سال از وقوع زلزله آبان دراستان کرمانشاه درسال 96، ساعت 20 و 7 دقيقه چهارم آبان ماه امسال، زلزله ديگري به بزرگي 6.4 در مقياس ريشتر سرپل ذهاب و روستاهاي اطراف آن را لرزاند و موجب مصدوم شدن شماري ازهموطنان ساکن دراين خطه ازکشور و تخريب منازل آنان شد.  شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، بنابر رسالتي که درحوزه تامين سوخت به ويژه درچنين شرايط بحراني به عهده دارد، تلاش کرد تا با اعزام نفتکش هاي سوخت رسان در کوتاه ترين زمان ممکن به منطقه، التيام بخش آلام مردم اين بخش ازکشورمان باشد.اين شرکت باتشکيل ستادهاي معين، علاوه برارسال نفت سفيد رايگان به مناطق زلزله زده، بنزين مورد نياز وسايل نقليه تيم هاي امدادي رانيز تامين و به منطقه ارسال کرد تا کمک رساني با شتاب بيشتري انجام شود.ارسال بخاري به مناطق آسيب ديده از زلزله، تامين سوخت بالگردهاي بخش هاي امدادرسان (هلال احمر، ارتش و...) به منظورشتاب دادن به امرکمک رساني به مصدومان و انتقال محموله هاي خوراکي و دارويي به نقاط آسيب ديده از زلزله، يکي ديگر از موارد درخشان ثبت شده در کارنامه عملکردي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در سال 97 است.

ثبت نام الکترونيکي کارت سوخت المثني

مصوبه مجلس شوراي اسلامي ايران مبني برالزام دراستفاده ازکارت هوشمند سوخت براي سوخت گيري خودروها، شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران را به عنوان متولي تامين وتوزيع سوخت درکشور، مکلف ساخت تا بسترعملياتي شدن اين مصوبه را آماده سازد.ازآنجا که تعداد قابل توجهي ازخودروها بنا به دلايل مختلف (سرقت، مفقود شدن و مراجعه نکردن به اداره پست ...)چنين کارتي را در اختيار نداشتند، شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران با راهبري شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران وهمکاري بخش هاي مرتبط، طرح ثبت نام المثني ازطريق اپليکيشن دولت همراه را از پنجم آذرماه امسال در دستور کار قرار داد (اين طرح با يک هفته تمديد تا يکم دي ماه ادامه يافت).با آغاز اين طرح وادامه آن تازمان مقرر، مالکان خودروها وموتورسيکلت هاي فاقد کارت سوخت، با مراجعه به سايت دولت همراه يا نصب اپليکشين هاي معرفي شده درتلفن هاي همراه خود، همچنين استفاده از ظرفيت پليس +10 و...به ثبت نام الکترونيکي کارت سوخت اقدام کردند.در اين فراخوان عمومي، نزديک به سه ميليون نفر براي دريافت کارت سوخت المثني شرکت کردند.ثبت نام الکترونيکي دريافت کارت سوخت المثني، ازجمله طرح هاي موفق شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران درسال 97 است که هدف اصلي آن رامي توان درعبارت جلوگيري از قاچاق سوخت خلاصه کرد.

ابطال کارت هاي سوخت مهاجر

ابطال کارت هاي سوخت مهاجر باهدف مبارزه باقاچاق سوخت را مي توان به عنوان يکي ديگر از دستاوردهاي مهم شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در سال 97 عنوان کرد. درسال جاري بيش از200 هزار قطعه کارت سوخت مهاجر باطل شده است.ابطال کارت هاي سوخت مهاجر، فعاليتي مهم در جهت کوتاه کردن دست سوداگران سوخت و تسهيل در چرخه سوخت رساني است که شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي آن را با جديت پيگري مي کند.

اربعين همراه با زائران حسيني

همه ساله با نزديک شدن به موسم برگزاري آيين با شکوه اربعين حسيني، شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران نيز با برنامه ريزي دقيق براي سوخت رساني به اتوبوس هاي زائران تلاش مي کنند اين مراسم با شکوه ميليوني به نحو مطلوب برگزار شود.امسال نيز اين شرکت خدمات رسان، تامين سوخت دراين ايام را دردستور کارخود قرار داد وبا آمادگي هرچه تمام تر به استقبال موسم اربعين رفت تا اين آيين ملي– مذهبي با شکوه تر از سال قبل برگزار شود.برپايي موکب به منظور پذيرايي از زائران عاشق حرم اباعبدالله الحسين (ع)يکي ديگر از فعاليت هاي شرکت پخش فرآورده هاي نفتي در اربعين امسال بود.

بهره برداري از نخستين جايگاه هاي کوچک مقياس

پس ازاحداث جايگاه هاي عرضه تک تلمبه (تک سکو) به عنوان راهکاري براي مقابله با کمبود زمين درحوزه جايگاه سازي، ساخت جايگاه هاي عرضه سوخت فشرده (کمپکت) نيز به عنوان راه حلي ديگر در اين بخش مورد توجه قرار گرفته و نخستين مورد آن 20 آذرماه امسال در بازار تره بار پيروزي شرق تهران به بهره برداري رسيد.جايگاه هاي کوچک مقياس که به يک کانتينر شبيه است، با هزينه اي کم، در فضايي کوچک و در زماني بسيار کوتاه، قابليت ساخت و استقرار در مکان هاي مختلفي مانند شهرک هاي مسکوني و نقاط پرجمعيت شهر را دارند.اين جايگاه درفضاي 800 مترمربع بنا شده است و با دو مخزن 18هزار ليتري، سوخت رساني به خودروها را انجام مي دهد. جايگاه احداث شده در بازار تره بار پيروزي به گونه اي طراحي شده است که مي تواند دو نوع فرآورده (بنزين يورو 4 و سوپر) را عرضه کند. اصطلاح فشرده (کمپکت) به کار گرفته شده در اين نوع جايگاه به اين دليل اين است که تاسيسات تعبيه شده در آن مرکب از مخزن و تلمبه، در فضايي شبيه کانتينر قرار دارند و مي توان آن را در فضاي کمي داير کرد.احداث جايگاه عرضه سوخت تابع استانداردها و شاخص هاي فني است که شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي بايد آن را تاييد کند و مجوز ساخت و فعاليت دهد. جايگاه هاي کمپکت و تک سکو نيز از اين قاعده مستثنا نيستند. از سوي ديگر، توجه به محيط زيست، موضوع ديگري است که سازمان متولي خود را دارد.

توزيع سراسري بنزين و گازوئيل يورو 4

بهبود بخشي به محيط زيست با کاهش آلاينده هاي زيست محيطي، همواره يکي از اهداف مهم وزارت نفت بوده و براي دستيابي به آن گام هاي بلندي برداشته است.تلاش براي تحقق اين هدف مهم از سال هاي پيش با توزيع بنزين يورو 4 در کلان شهرهاي کشور و پس از آن با توزيع گازوئيل يورو 4 آغاز شد اما متوقف نماند و رفته رفته توزيع اين فرآورده ها با استاندارد يورو 4 پوششي سراسري به خود گرفت. در29 دي ماه امسال، همزمان با گراميداشت روز هواي پاک، توزيع گازوييل در کشور، دامنه فراگيري تري به خود گرفت.

دراين روز در412 جايگاه کلانشهرها و شهرکشور زيرپوشش توزيع اين فرآورده(گازوييل) با استاندارد يورو4 قرارگرفت و گام مهم ديگري براي بهبود بخشي به محيط زيست برداشته شد.هم اکنون بنزين يورو4درهمه کلانشهرها وگازوئيل يورو 4 نيزافزون بر کلانشهرها در112شهر توزيع مي شود.باتوجه به تلاش هاي انجام شده درجهت کيفي سازي سوخت(بنزين و گازوييل) مسؤولان ذي ربط نويد آن را داده اند که بنزين و گازوييل يورو 4 در جايگاه هاي سراسر کشور عرضه شود.

زمستان وتوزيع سوخت درمناطق سخت گذر

يکي از اولويت هاي مهم شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، تامين سوخت زمستاني و ارسال آن به مبادي مصرف به ويژه نقاط سخت گذر است.زمستان امسال نيز که روزهاي پاياني آن را مي گذرانيم، اين شرکت خوش درخشيد وبا وجود بارش هاي سنگين برف در غالب نقاط کشور اجازه نداد، کمبودي در اين زمينه ايجاد شود. تامين و توزيع به موقع سوخت در جاي جاي کشور، وظيفه ذاتي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران به شمار مي آيد و همواره تلاش کرده است اين مهم را به نحو مطلوب انجام دهد؛ وظيفه اي که زمستان امسال نيز به آن خوب عمل شد.

افتتاح همزمان 40 جايگاه سي ان جي و رونمايي نخستين خودروديزلي

17بهمن ماه امسال، همزمان با پاسداشت چهلمين سالگردانقلاب اسلامي، با بهره برداري ازجايگاه سي ان جي شهداي کهريزک، 39 جايگاه ديگر در 16 استان کشور، به طورهمزمان افتتاح شد.بابهره برداري از تعداد جايگاه ها، شمار مجاري عرضه سي ان جي در کشور به دو هزار و 489 باب رسيد. بهره برداري ازنخستين خودرو ديزلي باري تبديلي به دوگانه سوز، ديگر دستاوردي است که همزمان با بهره برداري از 40 باب جايگاه سي ان جي، از آن رونمايي شد.