از تحریم تا پیشرفت

ما پیروزیم

اسفند

مشعل - سال 97، سال متفاوتي براي صنعت نفت ايران بود؛ سالي که در آن آمريکا به طور يکجانبه از برجام خارج شد و شديدترين تحريم ها را عليه صنعت نفت ايران، به منظور صفر شدن صادرات نفت اعمال کرد؛ رويايي که هرگز به آن دست نيافت. بيژن زنگنه درباره وضع موجود کشور و صنعت نفت با اشاره به اينکه آمريکا، صنعت نفت ايران را در نوک پيکان حملات قرار داده، گفته است: آنها مي خواهند ما نفت نفروشيم و پول آن را هم جابه جا نکنيم، اما به لطف الهي آنها نتوانستند و در اين کار موفقيتي کسب نکردند. وي با يادآوري وزارت خود از سال 62 اين نکته را اعلام کرد که ما آن روزها را هم ديديم، اما هيچ وقت فشار دشمن همانند امروز نبود، تفاوت آن سال ها با امروز اين است که هر چند شهيد و زخمي و بمباران نداريم؛ اما شدت فشارهاي دشمن بيشتر است؛ البته آنها توفيقي کسب نکردند و نخواهند کرد. در اين ميان اگر چه تحريم هاي آمريکا، شرکت هاي خارجي را براي حضور در صنعت نفت با ترديد همراه کرد، با اين حال وزارت نفت معطل آنها نماند و کار خود را چه با حضور خارجي ها و چه بدون آنها ادامه داد.  در همين سال براي نخستين بار مطالعه يک بلوک اکتشافي به شرکتي ايراني واگذار شد. همچنين 9 قرارداد از مجموعه بسته‎هاي قراردادي طرح نگهداشت و افزايش توان توليد در ميدان هاي نفتي در دست بهره‎برداري کشور، بين شرکت‎هاي تابع شرکت ملي نفت ايران و پيمانکاران ايراني برنده مناقصات به امضا رسيد.  در عرصه بين الملل نيز ايران در اوپک پيروز ميدان بود؛ آنگونه که در نشست 175 اوپک که در ميان فشارها و لابي هاي سنگين سياسي ايران در کنار ونزوئلا و ليبي موفق شد از مشارکت در توافق اعضاي اوپک و غيراوپک بر سر کاهش توليد نفت به منظور کاستن از مازاد عرضه در بازار و کمک به بهبود قيمت نفت معاف شود. اين معافيت در حالي بود که اعضاي سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) توافق کردند توليد خود را براي يک دوره 6ماهه (از ابتداي سال جديد ميلادي) 800 هزار بشکه در روز کاهش دهند. شاهد ديگر موفقيت صنعت نفت ايران، افزايش ظرفيت توليد گاز ايران و همچنين نفت است که با رويکرد اهميت بخشي به توسعه ميادين مشترک نفتي و گازي کشور دنبال شده است. از جمله غرب کارون که طبق اعلام وزير نفت درمراسم کلنگ زني پتروشيمي انديمشک، مقدار توليد روزانه نفت در غرب کارون در سال 92، 70 هزار بشکه بود و به 300 هزار بشکه در روز رسيده و بزودي به 350 هزار بشکه در روز خواهد رسيد، همچنين برداشت نفت خام از ميدان آذر تا پايان سال 98 از 30 هزار بشکه به 60 هزار بشکه در روز خواهد رسيد. همچنين در روزهاي پاياني سال 97 و در آستانه ملي شدن صنعت نفت ايران، بزرگ ترين طرح گازي ايران با حضور رييس جمهور افتتاح شد. با افتتاح بخشي از فازهاي 13، 22 تا 24 پارس جنوبي، برگه هاي پاياني مرحله نخست دفتر توسعه بزرگ ترين ميدان گازي جهان- پارس جنوبي- ورق زده شد و افزايش توليد 2 ميليارد فوت مكعبي (56 ميليون مترمكعب) به ثمر نشست. اين اقدام حاصل تلاش شبانه روزي کارکناني است که در گزارش زير به مرور دستاورد فعاليت آنان در اين طرح و ساير اقدام ها در پارس جنوبي به شکل روزشمار ملي سال 97مي پردازيم:

26 اسفند افتتاح بخشي از فازهاي 13، 22 تا 24 پارس جنوبي با حضور رييس جمهور

5 اسفند توليد محصولات پروپان و بوتان در پالايشگاه فاز 13 پارس جنوبي آغاز شد. هم اکنون توليد فراورده هاي گازي اين طرح از مرحله اول (فاز 13A) کاملا محقق شده است.

بهمن

25 بهمن دومين سكوي فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي پس از بارگيري و انتقال به دريا درموقعيت خود در خليج فارس نصب شد. با بهره برداري از اين سکو، روزانه 14.2 ميليون متر مكعب معادل يک دوم يک فاز استاندارد گازي پارس جنوبي به توان توليد گاز کشور افزوده مي شود.

14 بهمن: فاز 13 پارس جنوبي، عنوان يكي از بزرگترين پروژه هاي ملي كشور به پيشرفت 93.4 درصدي در مجموع بخش هاي دريايي و خشكي رسيد. شتاب بخشي به توسعه فاز 13 پارس جنوبي طي 20 ماه گذشته، به طور محسوسي افزايش يافت. از ابتداي سال 96 تاكنون فاز 13 با پيشرفت 11.4 درصدي در كل طرح، پيشرفت 13 درصدي در بخش ساخت و راه اندازي سكوها، پيشرفت 31 درصدي در بخش احداث خطوط لوله اصلي و فرعي و پيشرفت 11.5 درصدي در بخش حفاري ركورددار بوده است.

13 بهمن:    احداث خطوط لوله دريايي طرح توسعه فاز 13 با تکميل عمليات لوله گذاري دومين خط فرعي اين طرح به پايان رسيد. به اين ترتيب، طول خطوط لوله دريايي انتقال گاز ترش در پارس جنوبي به بيش از 3 هزار کيلومتر افزايش يافت.

11 بهمن: سکوي اقماري 24A، دومين سکوي فاز اول فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي از يارد شرکت صنعتي دريايي ايران از طريق شناور FLB124 حمل و راهي موقعيت ميدان پارس جنوبي شد.

9 بهمن: با شروع عمليات جوشکاري 554 شاخه لوله 18 اينچي انتقال گاز ترش و 570 شاخه لوله 4 اينچي انتقال گلايکول به طول تقريبي 6 کيلومتر به منظور اتصال عرشه اقماري 13B به سکوي اصلي 13A، عمليات لوله گذاري دومين خط لوله اقماري طرح توسعه فاز 13 در بستر خليج فارس آغاز شد.

ارسال اتان توليدي پالايشگاه طرح توسعه فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي به مجتمع هاي پتروشيمي آغاز شد.

8 بهمن:  پس از تحقق توليد از اولين سكوي دريايي و تكميل تدريجي زنجيره ارزش در فاز 13 پارس جنوبي، توليد و ذخيره سازي ميعانات گازي در پالايشگاه اين طرح آغاز شد.

7 بهمن:  عمليات لوله گذاري دريايي فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي به طول 220 كيلومتر تكميل شد.

5 بهمن:  توليد و ارسال پيوسته اتان پالايشگاه فاز 13 پارس جنوبي با توجه به بهره برداري از خط لوله انتقال اتان پالايشگاه هاي پارس (2) آغاز شده و يکي ديگر از محصولات ارزشمند اين طرح با هدف بهره مندي در چرخه صنايع پايين دستي، به مجتمع هاي پتروشيمي منقطه پارس جنوبي منتقل مي شود.

 

دی

29 دی:  توليد و ارسال پيوسته اتان پالايشگاه فاز 13 پارس جنوبي با توجه به بهره برداري از خط لوله انتقال اتان پالايشگاه هاي پارس (2) آغاز شده و يکي ديگر از محصولات ارزشمند اين طرح با هدف بهره مندي در چرخه صنايع پايين دستي، به مجتمع هاي پتروشيمي منقطه پارس جنوبي منتقل مي شود.

28 دی:  براي نخستين بار و با ثبت رکوردي بي سابقه در تاريخ صنعت فراساحل کشور، پس از 10 روز کاري از شروع هوک آپ و راه اندازي نخستين سکوي فاز 13 پارس جنوبي، گاز برداشت شده از موقعيت مخزني اين عرشه به پالايشگاه خشکي تزريق شد.

25 دی: همه واحد هاي زيست محيطي پالايشگاه فاز 13 با توجه به اهميت رعايت الزام هاي زيست محيطي در مدار بهره برداري قرار گرفتند.

19 دی: نخستين سكوي طرح توسعه فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي با ظرفيت برداشت روزانه 500 ميليون فوت مكعب گاز پس از 19 روز كاري در دريا راه اندازي و به بهره برداري رسيد.

16 دی: دومين سکوي فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي بارگيري و آماده انتقال به موقعيت خود در خليج فارس شد.

با ثبت يك ركورد بي سابقه در صنعت فراساحل، دو سكوي فاز13 پارس جنوبي به طور همزمان كمتر از 4 روز كاري در دريا پس از شروع عمليات هوک آپ و راه اندازي، آماده توليد شدند.

15 دی: عمليات لوله گذاري دريايي خط اتصال سكوي فاز 23 طرح توسعه فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي به پالايشگاه خشكي و خط لوله 4 اينچ انتقال گلايكول پالايشگاهي به سكوي اين طرح تكميل شد.

10 دی: همزمان با راه اندازي رديف چهارم شيرين سازي و تزريق گاز شيرين به شبكه سراسري، پالايشگاه فاز 13 پارس جنوبي به آمادگي شيرين سازي گاز معادل ظرفيت اسمي دو ميليارد فوت مکعب در روز از چهار واحد فراورشي خود رسيد.

3 دی: با هدف جلوگيري از سوزاندن گازهاي اسيدي در مشعل هاي پالايشگاه، نخستين واحد بازيافت گوگرد فاز 13 در مدار بهره برداري قرار گرفت.

 2 دی: با تلاش کارکنان بخش هاي مختلف عملياتي، آخرين رديف شيرين سازي پالايشگاه فاز 13 پارس جنوبي راه اندازي شد.

 آذر

26 آذر: دومين سکوي فاز 13 پارس جنوبي نصب شد.

18 آذر:  سومين رديف شيرين سازي پالايشگاه فازهاي 24-22 پارس جنوبي پس از پايان مراحل پيش راه اندازي و راه اندازي، در مدار بهره برداري قرار گرفت.

14 آذر : نخستين عرشه دريايي فاز 13 پارس جنوبي با وزني حدود دو هزار و 200 تن در موقعيت مخزني سكوي 13B نصب شد.

 

آبان:

12 آبان : تعميرات اساسي سکوهاي ميدان گازي پارس جنوبي به منظور افزايش ضريب اطمينان توليد گاز در فصل زمستان پايان يافت.

7 آبان: پالايشگاه فاز 13 پارس چنوبي به خط نهم شبکه سراسري انتقال گاز متصل شد.

5 آبان: همزمان با اتمام عمليات راه اندازي سكوي اقماري 14C در خليج فارس، برداشت گاز ترش از موقعيت مخزني دومين سكوي گازي فاز 14 پارس جنوبي آغاز شد.

 ممر:

12 مهر: براي نخستين بار در صنعت نفت و با ظرفيت بالا در كشور، تصفيه آمين آلوده فاز 13پارس جنوبي به روش تقطير در خلأ با موفقيت انجام شد.

24 مهر: عمليات حساس تعويض تيپ فلر هاي فشار بالا و فشار پايين دو سکوي توليدي فازهاي 9 و10 پارس جنوبي با موفقيت پايان يافت.

18 مهر: دو سد سيلاب گير در بالادست طرح فازهاي 13 و 22 تا 24 پالايشگاه هاي پارس جنوبي تکميل شد.

16 مهر: مجري طرح توسعه فازهاي 24-22 پارس جنوبي ضمن اعلام پيشرفت 91 درصدي مجموع بخش هاي فراساحلي و پالايشگاهي فاز 24-22 پارس جنوبي از برداشت يک ميليارد فوت مكعبي گاز ترش از موقعيت مخزني اين طرح در پارس جنوبي براي تأمين سوخت زمستاني كشور خبر داد.

4 مهر: عمليات بارگيري عرشه اصلي 13B و اقماري 13D طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبي از يارد صنعتي صدرا در بوشهر آغاز شد.

شهریور

12 شهریور: عمليات لوله گذاري دريايي خط دوم فاز 13 پارس جنوبي پايان يافت.

14 شهریور: دومين سکوي فاز 14 پارس جنوبي پس از انجام مراحل ساخت، بارگيري و انتقال با موفقيت نصب شد.

10 شهریور:  طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبي به پيشرفت 82 درصدي رسيد.

 دومين سکوي دريايي فاز 14 پارس جنوبي راهي آب هاي خليج فارس شد.

مرداد:

21 مهر: پيشرفت ساخت نيروگاه سيكل تركيبي عسلويه به 76 درصد رسيد.

20 مرداد:  فاز اول عمليات ايمن سازي چاه ها و آواربرداري تجهيزات و تأسيسات سرچاهي فرسوده در ميدان گازي پارس شمالي با موفقيت انجام شد.

تیر

25 تیر: توليد اتان فازهاي 20 و21 پارس جنوبي با تکميل عمليات راه اندازي آخرين توربواکسپندر پالايشگاه اين فازها به ظرفيت اسمي خود رسيد.

خرداد:

23 خرداد: خط لوله اتصال پالايشگاه فازهاي 4 و 5 به فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي با انتقال روزانه 3ميليون متر مکعب گاز ترش به بهره برداري رسيد.

6 خرداد: دومين سكوي فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي آماده نصب مي شود.

5 خرداد: نخستين سکوي فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي نصب شد.

4 خرداد:  دومين رديف شيرين سازي گاز پالايشگاه فاز 13 پارس جنوبي، پس از انجام آزمون هاي پيش راه اندازي و راه اندازي به بهره برداري رسيد.

فروردین

15 فروردین: با بهره برداري از سكوي 14A، برداشت گاز ترش از نخستين سكوي طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبي آغاز شد.

اردیبهشت

5 اردیبهشت:  سه پايه مشعل سكوي 24A توسعه فازهاي22-23-24 پارس جنوبي نصب شد.