رييس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي:

تحريم، توسعه صنعت نفت را متوقف نمي کند

رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه متخصصان صنعت نفت توان مقابله با تحريم ها را دارند، گفت: تحريم، توسعه صنعت نفت را متوقف نمي کند.

محمدرضا رضايي کوچي، رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت: هرچند تحريم اقتصادي آثار خود را دارد، اما بايد اذعان کرد که از زمان وضع تحريم ها تاکنون، هيچگاه توسعه و پيشرفت صنعت نفت متوقف نشده است.

وي با اشاره به اينکه آمريکا قصد داشت صادرات نفت ايران را متوقف کند و به صفر برساند، اما به اهداف خود نرسيد، افزود: ممکن است در بخش سرمايه گذاري موانعي ايجاد شده باشد، اما پيشرفت هاي بزرگي در بخش هاي مختلف پتروشيمي و همچنين پروژه هاي گازرساني داشته ايم.

رضايي کوچي با تاکيد بر اينکه نيروهاي متخصص صنعت نفت ايران در منطقه و حتي دنيا حرف هاي زيادي براي گفتن دارند، تصريح کرد: توانمندي متخصصان نفت ايران بر هيچکس پوشيده نيست، ما تحريم ها را در ادوار مختلف تجربه کرده ايم، اين دوره نگاه آمريکايي ها به تحريم نگاه تازه اي است و ما نيز سناريوهاي مختلفي براي اين نوع نگاه خواهيم داشت.

رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي عنوان کرد: در ميان تحريم هاي اعمال شده، نوک حملات به سوي صنعت نفت نشانه گرفته شده است، زيرا آمريکا به خوبي مي داند نفت مهم ترين منبع تامين درآمدهاي ارزي کشور است، اما آمريکايي ها فکر نمي کردند که ايران موقعيتي دارد و نفت اين کشور نيز شرايطي دارد که نمي توانند آن را از فضاي بين الملل حذف کنند.

وي ادامه داد: آمريکا تلاش مي کند افزون بر فروش و صادرات نفت، سرمايه گذاري در پروژه هاي توسعه صنعت نفت را نيز محدود کند و مانع سرمايه گذاري و توسعه ميدان هاي نفت و گاز کشور شود، اما به هدف خود نخواهد رسيد، ايران به اندازه مورد نياز خود در ماه هاي گذشته نفت فروخته و اينکه گفته مي شد هيچ کس نمي تواند فروش نفت ايران را به صفر برساند، واقعيت دارد.

 

نايب رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي:

آينده روشني در انتظار صنعت نفت ايران است

نايب رييس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه صنعت نفت ايران داراي ظرفيت هاي بالقوه اي است، گفت: آينده روشني پيش روي صنعت نفت وجود دارد.

حسين اميري خامکاني، نايب رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، به بيان موفقيت هاي صنعت نفت، گاز و پتروشيمي در يک سال اخير اشاره کرد و گفت: صنعت نفت باوجود برخي مشکلات اقتصادي، پيشرفت هاي قابل قبولي داشته و امسال نيز که روزهاي پاياني آن طي مي شود، پروژه هاي متعددي در اين صنعت اجرايي شد و به بهره برداري رسيد.

وي افزود: هرچند بسياري از روستاها و شهرهاي کشور از نعمت گاز برخوردار هستند، اما پروژه هاي عظيم گازرساني هيچگاه متوقف نشده و همچنان ادامه دارد.

اميري خامکاني به موفقيت هاي صنعت پتروشيمي اشاره و تصريح کرد: صنعت پتروشيمي نقش موثري در بازار ارز ايفا کرده، به گونه اي که هم اکنون درصد زيادي از ارز کشور از اين صنعت تامين مي شود، بنابراين مشاهده مي کنيم که اين صنعت تا چه ميزان در توسعه صادرات غيرنفتي و رشد اقتصادي نقش دارد.

نايب رئيس کميسيون انرژي مجلس به افتتاح طرح هاي بزرگ پتروشيمي همانند مرجان، دماوند و پرديس در سال جاري اشاره کرد و افزود: راه اندازي چنين واحدهايي در زماني که ما با تحريم هاي اقتصادي روبه رو هستيم، کار بسيار بزرگي بود.

وي آينده صنعت نفت را روشن ارزيابي کرد و گفت: امسال باوجود مشکلات اقتصادي، صنعت نفت، گاز و پتروشيمي جهش و توسعه قابل قبولي داشت، اميدواريم سال آينده نيز اين صنعت بتواند مسير پيشرفت خود را حتي با سرعتي بيشتر از امسال ادامه دهد.

 

:در نشست هيات وزيران اتخاذ شد

تصميم هاي دولت براي ساماندهي خودروهاي دوگانه سوز

دولت به منظور ساماندهي و تامين ايمني تردد خودروهاي دوگانه سوز و جلوگيري از بروز حوادث ناگوار از قبيل انفجار مخازن اين خودروها به دليل غيرکارخانه اي بودن آنها و منقضي شدن کارکردشان، تصميم هايي گرفت.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، هيات وزيران در جلسه عصر روز يکشنبه (12 اسفندماه) به رياست اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري، تصميم هايي براي ساماندهي و تامين ايمني تردد خودروهاي دوگانه سوز اتخاذ کرد.به موجب اين تصميم، وزارت نفت موظف شد با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به هوشمندسازي جايگاه هاي عرضه سوخت گاز طبيعي و ايجاد بستر لازم براي اتصال سامانه هوشمند جايگاه هاي سوخت به سامانه يکپارچه معاينه فني ايران (سيمفا) و سامانه اطلاعات خودروهاي گازسوز وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوي اقدام کند که از تاريخ 1398/10/1 امکان سوخت گيري در جايگاه هاي سوخت گاز طبيعي صرفا براي خودروهاي دوگانه سوز که در کارت شناسايي آنها عبارت «دوگانه سوز» يا «دوگانه سوز تبديلي» درج شده و داراي گواهي معاينه فني معتبر هستند، وجود داشته باشد.دولت همچنين پليس راهنمايي و رانندگي ناجا را موظف کرد نسبت به اصلاح و تعويض مدارک شناسايي آن دسته از خودروهايي که به صورت کارگاهي تا قبل از ابلاغ اين مصوبه دوگانه سوز شده و «گواهي سلامت سامانه سوخت رساني گاز خودرو» را مطابق دستورعمل مربوط اخذ کرده اند، اقدام و در کارت آنها عبارت «دوگانه سوز تبديلي» را درج کند.سازمان ملي استاندارد ايران نيز موظف شد حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه بر اساس مستندات دريافتي از وزارت صنعت، معدن و تجارت (استانداردهاي بين المللي معتبر)، استانداردهاي مورد نياز براي تبديل سامانه سوخت رساني خودروهاي مايع سوز درحال تردد به گازسوز را تدوين کند.

 

 

ضرورت حمايت از وزير نفت در شرايط تحريم ها

عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه وزارت نفت در چند سال گذشته باوجود سايه تحريم ها بر صنعت نفت، موفقيت هاي بزرگي داشته است، گفت: بدون ترديد زنگنه برگ برنده در دوران تحريم هاست.

 عبدالحميد خدري افزود: به برخي محدوديت هاي وزارت نفت اشراف کامل دارم، اما اين وزارتخانه باوجود همه محدوديت ها کارهاي بزرگي براي توسعه صنعت نفت انجام داده است.

وي با بيان اينکه وزير نفت در مقطع حساس براي رويارويي با تحريم ها و فشارها به حمايت نياز دارد، گفت: آقاي زنگنه شخصي انتقادپذير است، اما منتقدان آگاه باشند که تخريب وزير نفت در دوران تحريم، شايسته و به نفع مصالح کشور نيست.

اين عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي عنوان کرد: وزير نفت در سال هاي اخير بارها براي پاسخگويي به پرسش هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در کميسيون هاي تخصصي و صحن علني حاضر شده است و در بيشتر موارد نيز، نمايندگان سوال کننده از پاسخ هاي وي قانع شده اند.

وي گفت: زنگنه بيشترين تجربه را در صنعت نفت دارد و گزينه مناسبي براي سکان داري وزارت نفت است و بيانيه اي که به تازگي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حمايت از وي منتشر کردند، بيانگر ايجاد تحول در صنعت نفت ايران باوجود تحريم هاست.

 

 

معاون انرژي سازمان پدافند غيرعامل کشور:

توسعه، آباداني و رفاه کشور در گرو پايداري توليد گاز است

معاون انرژي سازمان پدافند غيرعامل کشور گاز را محور توسعه دانست و بر لزوم توليد پايدار گاز در کشور تاکيد کرد.

سردار محمدعلي مطيعي، معاون انرژي سازمان پدافند غيرعامل کشور در هشتمين دوره تخصصي ارزيابي آتش نشاني شرکت ملي گاز ايران که با حضور محمدرضا يوسفي پور، رئيس اچ اس اي شرکت ملي گاز ايران و جمعي از آتش نشانان پالايشگاه هاي گاز کشور به ميزباني پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد در شهر مشهد برگزار شد، با بيان اينکه گاز محور توسعه است، اظهار کرد: براي احداث کارخانه يا واحد صنعتي، گاز يکي از الزامات اساسي محسوب مي شود، بنابراين در صورتي که توليد پايدار گاز را در کشور نداشته باشيم، نه تنها در احداث صنايع با مشکل مواجه مي شويم، بلکه در کارهاي ابتدايي مانند پخت غذا در منازل نيز مشکل خواهيم داشت.

وي با بيان اينکه گازرساني به شهرها و روستاها، رفاه و آسايش را براي مردم به ارمغان آورده است، تصريح کرد: گاز ارزش بسيار بالايي دارد و توليد آن بايد پايدار باشد که اين توليد پايدار به کار جهادگونه آتش نشانان نيز بستگي دارد.

به گفته مطيعي، يکي از اقدام هاي مهم در پدافند غيرعامل، تجزيه و تحليل حوادث و تهديدهاست تا از اين راه، بتوان مجموعه را براي مقابله با هرگونه حوادث احتمالي آماده کرد.

 

دادوستد 4 هزار تن فرآورده هيدروکربوري در بازار فيزيکي

بازار فيزيکي بورس انرژي، روز شنبه (11 اسفندماه) شاهد عرضه کالاهاي آيزوريسايکل، آيزوفيد، نفتاي سنگين تصفيه نشده، حلال 404، بلندينگ نفتا حلال 410 و حلال 404 پالايش نفت شيراز، حلال 402 پالايش نفت تبريز، بوتان، پروپان، هگزان و برش سنگين پتروشيمي بندر امام در رينگ داخلي و گاز مايع پالايش گاز شازند و نفت گاز و سوخت هوايي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در رينگ بين الملل بود.

در معاملات امروز بيش از 4،148 تن انواع فرآورده هاي هيدروکربوري به ارزش بيش از 208 ميليارد و 638 ميليون ريال در بازار فيزيکي بورس انرژي ايران مورد معامله قرار گرفتند.

روز يکشنبه (12 اسفندماه)، نيز کالاهاي آيزوريسايکل و نفتاي سنگين پالايش نفت تهران، آيزوفيد، آيزوريسايکل، ريفورميت و حلال 404 پالايش نفت تبريز، نفتاي سنگين پالايش نفت اصفهان، حلال 502 و 503 پتروشيمي بيستون و قطران ذوب آهن اصفهان در رينگ داخلي و حلال 402 پالايش نفت کرمانشاه در رينگ بين الملل بازار فيزيکي عرضه خواهند شد.

 

تداوم کاهش صادرات نفت اوپک به آمريکا

نظرسنجي يک موسسه مشاوره انرژي نشان داد که روند کاهش صادرات نفت سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) به آمريکا ادامه خواهد يافت.به گزارش پايگاه خبري اويل ريويو، نظرسنجي مؤسسه گالف اينتليجنس نشان داد که روند پنج ساله کاهش صادرات نفت اعضاي اوپک به آمريکا ادامه خواهد يافت.انتظار مي رود صادرات نفت عربستان به آمريکا که در سال 2012 ميلادي به يک ميليون و 361 هزار بشکه در روز رسيد و در سال 2017 ميلادي به 949 هزار بشکه در روز کاهش يافت، در پايان سال 2019 ميلادي به حدود 500 هزار بشکه در روز برسد.در پي افزايش توليد نفت شيل در آمريکا، عطش اين کشور براي واردات نفت کاهش يافته است.شون اورز، از مديران مؤسسه گالف اينتليجنس گفت: هر فرصتي که براي صادرات نفت به آمريکا در سال هاي آينده باقي مانده باشد، به احتمال زياد از سوي کشورهاي نزديک تر به آمريکا، از جمله کانادا و مکزيک، ربوده خواهد شد و کشورهاي عرب خاورميانه به شکلي روزافزون وادار مي شوند براي گرفتن سهم از بازار آسيا رقابت کنند.از سوي ديگر، 70 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجي مؤسسه گالف اينتليجنس پيش بيني کردند که اوپک و متحدانش به توافق جهاني کاهش توليد نفت در نيمه نخست سال 2019 ميلادي پايبند بمانند.

52 درصد اين افراد پيش بيني کردند ميانگين قيمت شاخص نفت خام برنت در سال 2019 ميلادي 60 دلار براي هر بشکه باشد.

 

توقف رشد قيمت سبد نفتي اوپک

ميانگين هفتگي قيمت سبد نفتي سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) در هفته گذشته با بيش از يک دلار کاهش روبه رو شد.

به گزارش دبيرخانه اوپک، ميانگين قيمت سبد نفتي اوپک در هفته گذشته به 65 دلار رسيد، در حالي که اين رقم در هفته پيش از آن 66 دلار و 17 سنت بود. قيمت سبد نفتي اوپک روز جمعه (10 اسفند ماه) 65 دلار و 32 سنت بود.سبد نفتي اوپک شامل انواع نفت خام توليدي در 14 کشور عضو اين سازمان است.

 

ادامه همکاري اوپک و جي اي سي اف

دبيرکل اوپک و دبيرکل جي اي سي اف بر ادامه همکاري در زمينه هاي گوناگون تأکيد کردند.به گزارش پايگاه اينترنتي دبيرخانه سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک)، محمد سانوسي بارکيندو، دبيرکل اوپک و يوري سنتورين، دبيرکل مجمع کشورهاي صادرکننده گاز (جي اي سي اف)، هفته گذشته در حاشيه نهمين سمپوزيوم مشترک اوپک، آژانس بين المللي انرژي (IEA) و مجمع بين المللي انرژي (IEF) در رياض، پايتخت عربستان، درباره دورنماي انرژي ديدار و گفت وگو کردند. در اين ديدار، دو طرف با اشاره به زمينه هاي گوناگون منافع مشترک اين نهادها، بر تمايل خود بر ادامه همکاري نزديک با يکديگر، هم در سطوح بالا و هم در سطح فني و کارشناسي تأکيد کردند.دبيران کل اوپک و جي اي سي اف همچنين رضايتشان را از تبادل اطلاعات در مسائل مربوط به جمع آوري اطلاعات، الگوسازي نفت و گاز و پژوهش و همچنين اشتراک ديدگاه ها درباره دورنماي اقتصاد جهاني و انرژي، ابراز داشتند.بر اساس اين گزارش، اين دو سازمان همچنين تصميم گرفتند به همکاري خود از طريق نشست هاي منظم فني، کارگاه ها و پژوهش مشترک ادامه دهند.