خبر آماده افتتاح بودن فازهاي 13 و 22، 23 و 24 پارس جنوبي در روزهايي منتشر مي شود که تحريم باز هم اقتصاد ايران، به ويژه صنعت نفت را نشانه رفته است. اهميت توسعه و به ثمر رسيدن اين پروژه ها را بايد به حساب توانمندي مهندسان و همه دست درکاران داخلي نوشت.

افتتاح اين طرح ها با ارزش 10 ميليارد دلار، هديه صنعت نفت ايران به مردم کشور است که درآمدهاي حاصل از فروش محصولات پارس جنوبي، به بهره وري اقتصاد كشور كمك شايان توجهي خواهد كرد و مي تواند بيش از پيش، زمينه ساز پيشرفت اقتصادي و اجتماعي کشور باشد؛ آنگونه که دست درکاران نفت کشور وعده داده بودند.

اگر به منطقه پارس جنوبي که گسترده ترين ميدان گازي جهان را در دل خود دارد، رسيديد، بدانيد که اينجا بزرگ ترين رخداد تاريخ صنعت نفت ايران در يک قرن گذشته رقم خورده است. اين حاصل جمع تلاش هزاران نيروي انساني شاغل در بخش هاي مختلف فني، مهندسي، عملياتي، اجرايي و... است که در غياب شرکت هاي بزرگ اروپايي و آمريکايي و با اتکا به توان متخصصان داخلي، توانسته رکورد هاي جديدي در پارس جنوبي به ثبت برساند.

حالا ايران روزانه 610 ميليون مترمکعب گاز و 600 هزار بشکه ميعانات گازي از پارس جنوبي برداشت مي کند و افتخار بزرگ، برايمان اين است که در برداشت روزانه گاز از قطر پيشي گرفته ايم که در ادامه به تفصيل، با اهميت و روند ساخت فازهاي آماده افتتاح آشنا مي شويم:

فاز 13 پارس جنوبي

طرح توسعه فاز 13با هدف توليد روزانه 56 ميليون مترمکعب گاز غني، 75 هزار بشکه ميعانات گازي، 400 تن گوگرد و سالانه يک ميليون و 100 هزارتن گاز مايع و يک ميليون تن گاز اتان به بهره برداري خواهد رسيد. با بهره برداري کامل از چهار سکوي دريايي طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبي و فرآوري گاز اين سکوها در پالايشگاه اين طرح، روزانه حدود 75 هزار بشکه ميعانات گازي توليد خواهد شد.

پيام معتمد، مجري طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبي، با اعلام توليد پايدار گاز مايع در پالايشگاه اين طرح گفته است: با بهره برداري از واحدهاي توليد گاز مايع، زنجيره محصولات پالايشگاه فاز 13 پارس جنوبي تکميل شده است.

از سويي با توجه به راه اندازي واحدهاي 115، 114 و 113در 30 بهمن امسال، توليد محصولات با ارزش پروپان و بوتان (ال پي جي) به صورت مستمر در پالايشگاه طرح توسعه فاز 13 آغاز شده است.

در حال حاضر همزمان چهار رديف شيرين سازي گاز، واحدهاي توليد اتان، ميعانات گازي و گوگرد دانه بندي شده در مدار توليد قرار دارند و با بهره برداري از واحدهاي ياد شده و همچنين توليد گاز مايع، زنجيره محصولات پالايشگاه فاز 13 پارس جنوبي تکميل شده است.

افزون بر اين موارد، هم اکنون توليد فراورده هاي گازي اين طرح از مرحله اول (فاز 13 A) کاملا محقق شده و با راه اندازي دو سکوي باقيمانده و ارسال گاز ترش به پالايشگاه خشکي که هم اکنون تمامي واحدهاي فرايندي آن عملياتي شده، مرحله دوم ( فاز 13 B) فاز 13 پارس جنوبي عملياتي شده و ميزان توليد محصولات اين طرح، به ظرفيت اسمي تعيين شده خواهد رسيد.

ثبت رکوردهاي تازه در فاز 13

شتاب بخشي به توسعه فاز 13 پارس جنوبي در 20 ماه گذشته، به طور محسوسي افزايش يافته است، به طوري که از ابتداي سال 96 تاکنون، فاز 13 با پيشرفت 11.4 درصدي در کل طرح، پيشرفت 13 درصدي در بخش ساخت و راه اندازي سکوها، پيشرفت 31 درصدي در بخش احداث خطوط لوله اصلي و فرعي و پيشرفت 11.5 درصدي در بخش حفاري رکورددار بوده است. پيشرفت 91.80 درصدي عمليات ساخت، نصب و راه اندازي سکوهاي چهارگانه اين فاز، بارگيري، نصب و راه اندازي همزمان 2سکوي دريايي اين طرح در کنار تکميل عمليات احداث خطوط لوله دريايي، نشانه ارتقاي سطح دانش متخصصان صنايع نفت وگاز درکشور است، ضمن اينکه صنعت فراساحل با الهام از درس آموخته هاي گذشته و ورود به بخش هاي طراحي، مهندسي، ساخت، اجرا و راه اندازي سکوهاي دريايي، بدون حضور کارشناسان خارجي به عصري نوين از بالندگي و رشد وارد شده است.

هم اکنون با راه اندازي کامل بخش خشكي و دو سكوي دريايي در فاز 13 ميدان گازي پارس جنوبي، زنجيره محصولات در پالايشگاه اين فاز تکميل و توليد محصولات با ارزش پروپان وبوتان (ال پي جي) به طور مستمر آغاز شده است.

به گفته مسؤولان توسعه اين فاز، هم اکنون به طور همزمان چهار رديف شيرين سازي گاز، واحدهاي توليد اتان، ميعانات گازي و گوگرد دانه بندي شده در مدار توليد قرار دارند و با بهره برداري از واحدهاي يادشده و همچنين توليد گاز مايع، زنجيره محصولات پالايشگاه فاز 13 پارس جنوبي تکميل شده است.

با راه اندازي 2 سکوي باقيمانده و ارسال گاز ترش به پالايشگاه خشکي که هم اکنون همه واحدهاي فرايندي آن عملياتي شده، مرحله دوم (فاز 13 B) فاز 13 پارس جنوبي عملياتي شده و ميزان توليد محصولات اين طرح به ظرفيت اسمي تعيين شده خواهد رسيد. 

فازهاي 22-24 پارس جنوبي

طرح توسعه فازهاي 24-22 پارس جنوبي براي توليد روزانه 56 ميليون متر مکعب گاز ترش از ميدان مشترک و توليد روزانه 50 ميليون متر مکعب گاز متان، 2900 تن گاز مايع(ال پي جي)، 2750تن اتان، 75 هزار بشکه ميعانات گازي و 400 تن گوگرد طراحي شده است. اين پروژه از سوي کنسرسيومي متشکل از شرکت صنعتي دريايي ايران (صدرا) و شرکت پتروسينا آريا در حال اجراست.

دومين سكوي فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي پس از بارگيري و انتقال به دريا، اواخر بهمن ماه در موقعيت خود در خليج فارس نصب شد. با بهره برداري از سکوي فاز 24 A، روزانه 14.2 ميليون متر مكعب معادل يک دوم يک فاز استاندارد گازي پارس جنوبي به توان توليد گاز کشور افزوده مي شود. ماه گذشته نيز سكوي اصلي فاز 22 پارس جنوبي با همين ميزان ظرفيت، به توليد رسيده و گاز آن به پالايشگاه اين طرح گازي ارسال شده بود. نکته مهم آنکه همه مراحل مهندسي، ساخت، نصب و راه اندازي سکويفاز 24 A ، از سوي متخصصان ايراني انجام شده و بخش عمده اي از کالاها و تجهيزات مورد نياز اين سازه از منابع توليد کننده داخلي تامين شده است.

از سوي ديگر، همزمان با اتمام عمليات نصب سکوهاي اين فاز، عمليات لوله گذاري دريايي آن نيز به طول 220 کيلومتر تکميل شده است. خط لوله اول فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي با بهره برداري از سکوي فاز 22 عملياتي شده و به بهره برداري رسيده است. همچنين عمليات لوله گذاري دريايي خط اتصال سکوي فاز 23 اين طرح به پالايشگاه خشکي و خط لوله 4 اينچ انتقال گلايکول پالايشگاهي به سکوي اين طرح تکميل شده است.

با بهره برداري کامل از چهار سکوي بخش فراساحل فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي، از هر يک از اين سکوها روزانه 14.2 ميليون متر مکعب گاز ترش غني برداشت خواهد شد.

در بخش خشكي نيز هر چهار رديف شيرين سازي پالايشگاه فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي در مدار بهره برداري قرار دارند. پالايشگاه اين فازها هم اکنون بخشي از گاز ترش خود را از فازهاي سه گانه 6 تا 8 پارس جنوبي و بخشي ديگر را از دو سکوي 22 و فاز 24 Aدريافت مي کنند. با بهره برداري کامل از پالايشگاه هاي فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي، امکان شيرين سازي روزانه 1.5 ميليارد فوت مکعب گاز ترش فراهم مي شود.

طبق برنامه ريزي ها، با نصب و ورود سه سکوي جديد،ظرفيت توليد روزانه 28 ميليون مترمکعب گاز در هر يک از فازهاي پارس جنوبي و در مجموع به ظرفيت توليد روزانه 84 ميليون مکعب گاز مي رسيم.

عسلويه؛ بي‎نظيرترين سرمايه‎گذاري صنعتي انقلاب اسلامي

وزير نفت، عسلويه را بي‎نظيرترين سرمايه‎گذاري صنعتي انقلاب اسلامي خواند و اعلام کرد که افتتاح اين طرح ها با ارزش 10 ميليارد دلار، ما را نسبت به طرف مقابلمان جلو مي برد و بر اساس آن، مقدار برداشت روزانه ايران بسيار فراتر خواهد رفت. به گفته بيژن زنگنه، اين ميدان که فعاليت‎هاي توسعه‎اي آن طي حدود 20 سال اخير انجام شده، با توليد روزانه بيش از 600 ميليون متر مکعب گاز و توليد قابل توجه ميعانات گازي، نقشي بي بديل در درآمدزايي براي کشور دارد.

پيش بيني مي شود، با راه اندازي همه فازهاي پارس جنوبي، توليد گاز ايران به يک ميليارد و 200 ميليون مترمکعب در روز افزايش يابد که اين موضوع، مصرف کنندگان بزرگ گاز مانند اروپا و شبه قاره هند را به تکاپو انداخته تا بخشي از نياز خود را از طريق ايران تامين کنند. با بهره برداري کامل از فاز 14 در سال آينده، تنها بخش باقيمانده توسعه در پارس جنوبي به فاز 11 محدود خواهد شد.