شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري 

چاه 8 پازنان توليدي شد

رييس مهندسي توليد شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري از توليدي شدن چاه شماره هشت ميدان نفتي پازنان خبر داد. حيدر الياسي نيا گفت: ميدان پازنان از زمان حفاري در سال 42 به دليل صفر بودن فشار سرچاهي به عنوان چاه مشاهده اي گاز- نفت و آب و به منظور تعيين سطوح تماس سيالات در بخش جنوبي ميدان با انجام آزمايش هاي مميزي فشار در حالت ساکن مورد استفاده قرار گرفته بود و امکان توليد از چاه وجود نداشت. وي افزود: با بررسي هاي دقيق و استفاده از شبيه سازهاي مخزني و نرم افزارهاي چاه محور از سوي کارشناسان اداره مهندسي توليد آغاجاري و با همکاري کارشناسان اداره مهندسي عمليات مخازن ستاد در سال 94 مشخص شد امکان توليد نفت از اين چاه وجود دارد، از اين رو اقدام هاي اصلاحي از قبيل مشبک کاري و اسيدکاري در دستور کار قرار گرفت. رييس مهندسي توليد شرکت نفت و گاز آغاجاري درباره تعويق در راه اندازي چاه توضيح داد: متعاقب اقدام هاي اصلاحي مخزني و پس از اطمينان از وجود نفت با کيفيت و فشار مناسب، تصميم نهايي مبني بر تغيير وضعيت چاه از مشاهده اي به توليدي نفت اتخاذ شد، اما از آنجا که چاه فاقد خط لوله توليد (خط لوله جرياني) بوده و تاج چاه نيز قديمي و مناسب توليد نفت نبوده است، امکان راه اندازي چاه وجود نداشت، بنابراين در اسرع وقت اصلاحيه هاي لازم از سوي اداره مهندسي توليد آغاجاري ارائه شد. الياسي نيا گفت: در اين اصلاحيه ها که با همکاري ادارات نگهداري و تعميرات خطوط لوله، بهره برداري، بازرسي فني و خوردگي فلزات اين شرکت و اداره خدمات فني چاه ها به اجرا درآمد نسبت به استانداردسازي تاج چاه و احداث 200 متر خط لوله جرياني و اتصال موقت به خطوط لوله جرياني چاه شماره 123 پازنان-1 اقدام هاي لازم انجام شد و چاه مذکور با دبي هزار بشکه در روز نفت سبک در مدار توليد قرار گرفت. وي ادامه داد: متعاقب انجام آزمايش هاي مهندسي بهره برداري و در صورت تامين هزينه هاي لازم، مستقل سازي خط لوله جرياني تا واحد بهره برداري برنامه ريزي خواهد شد. رييس مهندسي توليد شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري گفت: سود و صرفه حاصل از اجراي اين اصلاحيه ها که با حداقل هزينه به دست توانمند کارشناسان اين شرکت انجام شد، بالغ بر هزار ميليارد ريال در سال برآورد مي شود که گام ارزشمندي در مسير افزايش توليد است.

جاده دسترسي پارسي در آستانه بهره برداري

جاده دسترسي به واحد عملياتي پارسي و روستاهاي همجوار آن در شهرستان بهمئي استان خوزستان در آستانه بهره برداري قرارگرفته است. احداث اين جاده 10کيلومتري سال گذشته با مشارکت بخش خصوصي و با تکيه بر امکانات داخلي آغاز شده است و با 98 درصد پيشرفت تا قبل از پايان سال بهره برداري از آن آغاز مي شود.

با بهره برداري از اين طرح که در قالب مسئوليت هاي اجتماعي نفت اجرا شده است، علاوه بر ايجاد سهولت در عبور و مرور کارکنان واحدهاي طرح اقماري پارسي کلاستر و پارسي دره ني و طول مسير سايت تا محل اقامت، حوادث جاده اي نيز کاهش مي يابد.

 

   شرکت ملي نفت ايران

صنعت نفت نيازمند رويش جديد است

مدير اکتشاف شرکت ملي نفت ايران بر ضرورت باز شدن درهاي صنعت نفت به روي فکرهاي تازه تاکيد کرد و گفت: صنعت نفت نيازمند خون تازه و محتاج زايش و رويش نو در سياست گذاري است. سيدصالح هندي در ششمين کنگره و نمايشگاه صنعت حفاري و سومين کنگره و نمايشگاه اکتشاف و توليد با بيان اينکه صنعت نفت در 40 سال گذشته وظايف خود را به درستي انجام داده است، تصريح کرد: به همين خاطر دشمنان در همه ادوار پس از پيروزي انقلاب، صنعت نفت را براي ضربه زدن انتخاب کرده اند.

 وي با تاکيد بر عملکردها و دستاوردهاي درخشان صنعت نفت تصريح کرد: اين به آن معنا نيست که نمي توانستيم بهتر از اين عمل کنيم. مدير اکتشاف شرکت ملي نفت ايران با اشاره به اينکه جايگاه صنعت نفت ايران به عنوان بزرگ ترين دارنده ذخاير نفت و گاز درجهان مناسب نيست، افزود: صنعت نفت کشور نيازمند زايش و رويش در فرايند تصميم گيري و سياست گذاري است. هندي بر ضرورت تحول بنيادي در صنعت نفت تاکيد کرد: شرکت ملي نفت ايران بايد تلاش کند به يک واحد کسب وکار تبديل شود و بايد تفاوت شرکت ملي نفت با اداره اسناد مشخص باشد. وي با بيان اينکه در شناسايي منابع نامتعارف يعني شيل هاي نفتي، شيل هاي گازي و هيدرات هاي گازي وضع بسيار خوبي داريم، يادآور شد: اين مهم هم اکنون اولويت کاري شرکت ملي نفت ايران نيست و بخش خصوصي  بايد در اين حوزه ورود کند.

 

    شرکت ملي حفاري ايران

ابلاغ منشور اجرايي شرکت ملي حفاري

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران از ابلاغ منشور اجرايي اين شرکت با هدف حفظ و بهبود جايگاه سازمان خبر داد. سيدعبدالله موسوي گفت: اين منشور در قالب 15 کارگروه تخصصي شکل گرفته که با همکاري نخبگان، کارشناسان، روسا و مديران توانمند تدوين و براي اجرا ابلاغ شده است.

وي با اشاره به اينکه ترکيب اعضا و حوزه فعاليت اين 15 کارگروه با مشارکت 132 نفر از مديران، معاونان، روسا، سرپرستان و نمايندگان بخش هاي مرتبط بوده است، تصريح کرد: با توجه به مدت زمان تعيين شده براي هر کارگروه، لازم است گزارش اقدام ها براي پايش ماهانه به مديريت برنامه ريزي تلفيقي اعلام شود و اين مديريت در بازه هاي زماني سه ماهه، اثربخشي اجراي آن را بررسي و گزارش کند.

موسوي گفت: کارگروه هاي تعيين شده در اين زمينه شامل مطالعات و تحقيقات بازار و تعيين نرخ رقابتي، ارتقا،  بازسازي و تعميرات اساسي، بهبود بازدهي و کارايي عملياتي، سازماندهي اموال و دارايي ها و بهينه سازي زنجيره تامين کالا و مواد است. وي با بيان اينکه مديران و روساي اداره هاي ستادي بايد در چارچوب اين منشور و مصوبه هاي اعلام شده از سوي کارگروه ها در مجموعه تحت سرپرستي اقدام کنند، تصريح کرد: از اين پس ارزيابي عملکردها براساس ميزان دستيابي به اين اهداف سنجش مي شود.

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران با اشاره به دو اصل اساسي دراين منشورمبني بر افزايش درآمدهاي عملياتي و بهينه سازي هزينه ها افزود: دراين زمينه با تدوين 17 سرفصل، راهکارهاي تخصصي و کارشناسي مشخص و بر پيگيري آنها تاکيد شد.

 

   شرکت نفت مناطق مرکزي 

تمرکز عمده فعاليت‎ها در غرب کشور

مديرعامل شرکت نفت مناطق مرکزي ايران گفت: عمده فعاليت هاي اين شرکت در سال آينده بيشتر بر حوزه شرکت بهره‎برداري نفت و گاز غرب متمرکز خو اهد بود. رامين حاتمي در نشست پيش بيني بهره دهي چاه هاي شرکت نفت مناطق مرکزي در نيمه نخست سال آينده افزود: با توجه به اهميت توسعه ميدان‎هاي مشترک نفتي و تغذيه شبکه گازي غرب کشور، سرمايه‎گذاري و فعاليت‎هاي اجرايي اين شرکت نيز درسال آينده بيشتر برغرب کشور متمرکز خو اهد بود. وي همچنين با اشاره به توليد قابل توجه گاز در سه شرکت تابع نفت مناطق مرکزي (شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب، شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق و شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي) و پروژه هاي در دست اقدام شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب اظهار کرد: در منطقه عملياتي تنگ بيجار، لرزه نگاري سه بعدي به ارزش 5هزار ميليارد ريال و توسعه فاز دوم اين ميدان با حفاري پنج حلقه چاه، همچنين توسعه تاسيسات روزميني با حدود 110 ميليون دلار اعتبار در دست اجراست.  وي قراردادهاي  EPCدانان(شامل لرزه نگاري و لايه شکافي هيدروليکي دو حلقه چاه) و نفت شهر به ارزش تقريبي حدود 13 تا 14 هزار ميليارد ريال را از ديگر طرح هاي اين حوزه عملياتي برشمرد. حاتمي انتقال نمکزدايي سرکان ماله کوه به چشمه خوش و برق رساني آبان و پايدارغرب به ارزش 400 ميليارد ريال را از ديگر طرح هاي شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب اعلام و اظهار کرد: از مجموع 13 دکلي که در بخش نگهداشت توليد و قراردادهاي ئي پي سي سال آينده فعاليت خواهند کرد، 10دکل درشرکت بهره برداري نفت و گاز غرب مستقر مي شود که بيش از80 درصد فعاليت هاي حفاري اين شرکت راشامل مي شود.

 

     شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون

افتتاح 2 باب مدرسه در غيزانيه اهواز

دو باب مدرسه در روستاهاي غديرحبسه و ابوکبريه بخش غيزانيه اهواز به همت شرکت بهره‎برداري نفت و گاز کارون افتتاح شد. احمد محمدي، مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، در آيين افتتاح اين دو مدرسه با بيان اينکه محروميت زدايي و تقويت زيرساخت ها از اهداف مهم صنعت نفت است، توجه به امور زيربنايي ساکنان اطراف تاسيسات نفتي را ضروري خواند. وي اتحاد و همدلي را رمز موفقيت مردم و مسئولان خواند و افزود: خدمت  رساني به ساکنان روستاهاي اطراف تاسيسات نفتي و حمايت از قشر محروم جامعه، از وظايف و افتخارات ماست. مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب همچنين با ضروري خواندن تعامل دستگاه هاي اجرايي اظهار کرد: تامين نيازهايي مانند آب آشاميدني، ساخت مراکز درماني، مدرسه، مسجد و راه هاي ارتباطي نيازمند همکاري دستگاه هاي اجرايي است. محمدي افزود: بنا بر پيشنهاد وزير نفت و تصويب شوراي اقتصاد، قرار است با اجراي طرح توسعه 28 مخزن در مناطق نفت خيز جنوب، 4 درصد از مجموع اعتبارات اين طرح ها در قالب مسئوليت هاي اجتماعي هزينه شود. به گفته وي، با تحقق اين موضوع، تحول مهمي در آباداني روستاهاي اطراف تاسيسات نفتي ايجاد خواهد شد. مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب با تاکيد بر استفاده از نيروهاي بومي در اجراي طرح ها اظهار کرد: در صورت اجراي طرح در حوزه عملياتي اين شرکت، نيروهاي مورد نياز اعم از کارگر، نگهبان و نيروي متخصص بايد از ساکنان بومي منطقه تامين شود.

 

      شرکت نفت فلات قاره 

معرفي سامانه مديريت برنامه ريزي هوشمند در منطقه لاوان

سامانه مديريت برنامه ريزي هوشمند  منطقه عملياتي لاوان  به همت کارشناسان و مسئولان واحدهاي عملياتي اين منطقه عملياتي معرفي شد.  بهروز علي آبادي، رييس منطقه عملياتي لاوان با بيان اينکه اين سامانه در مدت زمان شش ماه تدوين شده است، افزود: به واسطه سامانه مديريت برنامه ريزي هوشمند، واحدهاي مختلف، در اجراي يک پروژه به هم مرتبط مي شوند.

 وي تصريح کرد: اميدواريم با ايجاد اين سامانه، نقاط کور و مسيرهاي بحراني پروژه ها، پيش از بروز هرگونه مشکل، شناسايي و برطرف شوند.

حسن طالب زاده، جانشين برنامه ريزي منطقه عملياتي لاوان نيز گفت: با فعاليت اين سامانه، فرايند واحدهاي برنامه ريزي به همراه واحد امور قراردادها به طور کامل و بخشي از واحد امور مالي نيز مکانيزه مي شود.

طالب زاده تصريح کرد: اين سامانه در دو محيط Windows و Web با قابليت گزارش گيري به طور ثابت و پويا با بهره گيري از فناوري (NETFrameWork)  و معماري طراحي MVP در بخش ويندوز و MVC  در بخش وب با زبان برنامه نويسي (C#)  تدوين شده است.

وي گفت: سامانه مزبور پس از ارائه مستندات مربوط به واحد طراحي، توسعه و نگهداشت سيستم هاي کاربردي، همچنين تاييد آن در منطقه عملياتي لاوان، از فروردين ماه سال آينده به صورت عملياتي بهره برداري خواهد شد.

طالب زاده اطلاع رساني، کنترل و مديريت شرح نيازها (شناسنامه ها) از لحظه دريافت تا مرحله دريافت اعتبار از مديريت برنامه ريزي ستاد، اطلاع رساني، کنترل و مديريت برگزاري مناقصه ها و استعلام هاي منطقه را از جمله کاربردهاي سامانه مديريت برنامه ريزي هوشمند درمنطقه عملياتي لاوان برشمرد.

وي تصريح کرد: اطلاع رساني، کنترل و مديريت پروژه هاي سرمايه اي که منطقه عملياتي لاوان مجري آنهاست، امور عملياتي که جنبه ON GOING  داشته و در سقف معاملات از سوي از طريق بودجه جاري، تامين اعتبار شده است نيز از ديگر کاربردهاي سامانه مزبور است.

 

   نفت و گاز پارس

بهره برداري کامل از بندر صادراتي تنبک تا پايان 98

بندر خدماتي- صادراتي تنبک تا پايان آينده به طور کامل به بهره برداري مي رسد. سرپرست طرح هاي پشتيباني نفت و گاز شرکت نفت و گاز پارس گفت: با بهره برداري کامل اين بندر، امکان صادرات فراورده هاي توليدي پالايشگاه هاي گازي پارس جنوبي فراهم خواهد شد. سيدمحي الدين جعفري با تشريح آخرين مراحل پيشرفت ساخت تنها بندر خدماتي شرکت ملي نفت ايران در سايت پارس 2 گفت: عمليات احداث دو موج شکن بندرخدماتي- صادراتي تنبک به طول پنج کيلومتر درمنطقه پارس 2 امسال پايان مي يابد. وي با اشاره به اينکه مراحل ساخت موج شکن شرقي اين بندر با انجام بيش از 1.8کيلومتر عمليات مغزه ريزي پايان يافته است، تصريح کرد: موج شکن غربي اين بندر نيز با ترکيبي از مصالح سنگي، کيسوني و بتوني حدود 3 کيلومتر طول دارد که عمليات احداث 2750 متر آن انجام شده است. جعفري با بيان اينکه بخش پاياني احداث اين موج شکن در عمق 32متري دريا ادامه دارد، اظهار کرد: با ساخت اين دو موج شکن، امکان پهلوگيري کشتي هاي صادراتي دربندرخدماتي- صادراتي تنبک فراهم مي شود.

بهره برداري از 2 پست اسکله صادرات ال پي جي

 سرپرست طرح هاي پشتيباني نفت و گاز شرکت نفت و گاز پارس همچنين  با اشاره به سه پست اسکله در نظر گرفته شده براي صادرات فرآورده هاي توليدي پالايشگاه هاي گازي پارس جنوبي در اين بندر گفت: احداث دو پست اسکله صادرات ال پي جي هر کدام با توانايي پهلودهي به کشتي هايي با ظرفيت بارگيري 50 هزارتن گاز مايع، يکي از اهداف اين طرح به شمار مي رود که هم اکنون ساخت يک پست اسکله ال پي جي کيسوني تکميل شده و عمليات بارگذاري براي صادرات ال پي جي در آن در حال انجام است. وي افزود: پيش بيني مي شود اين پست اسکله تا پايان نيمه اول سال آينده به طور کامل در مدار بهره برداري قرار گيرد.

 

  اداره کل روابط عمومي وزارت نفت

تبريک   به مهندسان صنعت نفت

اداره کل روابط عمومي وزارت نفت در پيامي روز مهندس را به گروه مهندسان و کادر فني زحمتکش صنعت نفت تبريک گفت. در اين پيام آمده است: «ايران عزيز فرزنداني را در دامان خود پرورانده که در طول تاريخ منشا آثار ارزشمند و خدمات علمي گرانبهايي به جامعه بشري بوده اند، از آن جمله خواجه نصيرالدين طوسي است که ميلاد پربرکت اين دانشمند بزرگ به عنوان شخصيتي پرتلاش، الگوي مهندسان امروزي معرفي و براي ارج نهادن به ابتکار و خلاقيت تلاشگران اين عرصه معين شده است. اين روز را به گروه مهندسان و کادر فني زحمتکش صنعت نفت تبريک گفته و اميدواريم انديشه ارتقاي علمي و فني با اتکا بر دانش کهن نوين در کنار اخلاق حرفه اي قرين لحظات زندگي پربارشان باشد.»

 

دريافت بيمه خسارت از مشترکان گاز

بنا بر مصوبه محلس شوراي اسلامي، از سال آينده ماهانه 200 تومان از مشترکان گاز شهري به منظور بيمه خسارت دريافت مي شود. مجلس شوراي اسلامي در بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند (ز) تبصره (6) اين لايحه موافقت کردند. نمايندگان در اين بند تصويب کردند: مطابق ماده (12) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، به هريک از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شرکت هاي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود ماهانه از هر واحد مسکوني مشترکان گاز مبلغ 2 هزار ريال، از هر واحد مسکوني مشترکان برق مبلغ يک هزار ريال و از هر يک از واحدهاي تجاري مشترکان گاز و برق مبلغ 10 هزار ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري کل کشور واريز مي شود. براساس اين مصوبه، براي مشترکان روستايي، مبالغ ياد شده معادل 50 درصد است. وجوه فوق، مشمول ماليات به نرخ صفر است. ماده 12 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به اين شرح است: به هر يک از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شرکت هاي تابع ذي ربط اجازه داده مي شود مبلغي را که طبق قوانين بودجه سنواتي در قبوض گاز و برق براي هر واحد مسکوني و تجاري تعيين مي شود، اخذ و صرفا جهت بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه هاي پزشکي ناشي از انفجار، آتش سوزي و مسموميت مشترکان شهري، روستايي و سکونتگاهي عشايري گاز و برق از طريق شرکت هاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام کنند.

 

   شرکت بهره برداري  نفت و گاز شرق

 افتتاح چاه گازي 74 منطقه عملياتي خانگيران

چاه شماره 74 شرکت بهره‎برداري نفت و گاز شرق با ظرفيت توليد روزانه يک ميليون و 300 هزار مترمکعب گاز ترش افتتاح شد. اين چاه در سفر عليرضا رزم حسيني، استاندار خراسان رضوي و احسان قاضي زاده هاشمي، نماينده مردم فريمان، سرخس و بخش هاي احمدآباد و سرخس در مجلس شوراي اسلامي به شهرستان سرخس و بازديد آنها از تاسيسات منطقه عملياتي خانگيران افتتاح شد. ميدان گازي خانگيران در180کيلومتري شمال شرق مشهد و25 کيلومتري شمال غربي شهر مرزي سرخس واقع شده است. اين ميدان يکي از وسيع ترين مناطق عملياتي صنعت نفت ايران است؛ به طوري که فاصله دو چاه به حدود 60 کيلومتر مي رسد.