روايت «مشعل» از برگزاري چهارمين دوره ارزيابي تمرين هاي عملياتي- تخصصي آتش نشانان پالايش و پخش

رقابت بر سر صدم ثانیه

سميه راهپيما-نفس ها در سينه حبس شده و تنها يک، دو، سه، حرکت به گوش مي رسد و چهارمين دوره ارزيابي تمرين هاي عملياتي- تخصصي آتش نشانان شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران به مدت سه روز (27 تا 29 بهمن ماه) به ميزباني شرکت پالايش نفت بندرعباس آغاز مي شود و تيم ها در قالب هفت محور انجام کار تيمي هماهنگ و فرماندهي عمليات، ايجاد انگيزه براي بالا بردن توان جسمي، فني و عملياتي آتش نشانان براي مقابله با حريق و حوادث احتمالي، استفاده از سرعت، دقت و استقامت در انجام کارهاي مرتبط، ايجاد هماهنگي و هم افزايي بين آتش نشانان هنگام حضور در حوادث مشترک بين شرکت ها، اشتراک گذاري دانش، تجربه و مهارت آتش نشانان با يکديگر، آشنايي کارکنان شرکت هاي تابع شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي با هم و ايجاد مودت و دوستي آتش نشانان وآشنايي با فناوري هاي نوين در حوزه آتش نشاني، رقابت خود را آغاز کردند.  در اين دوره از تمرين هاي ارزيابي 150 آتش نشان و تيم هاي اجرايي و فني با 13 تيم (شرکت هاي پالايش نفت آبادان، امام خميني شازند اراک، اصفهان، بندرعباس، تبريز، تهران، شيراز، کرمانشاه، لاوان، شرکت نفت ستاره خليج فارس، شرکت خطوط لوله و مخابرات و تيم هاي (الف) و (ب) شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي در مجموعه ورزشي شهرک مرواريد شرکت پالايش نفت بندرعباس) حضور داشتند. بر اساس اهميت اين رويداد مهم، خبرنگار «مشعل» گزارشي از برگزاري چهارمين دوره ارزيابي تمرين هاي عملياتي- تخصصي آتش نشانان شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران تهيه کرده که در ادامه مي خوانيد:

هندي زاده، مربي تيم خطوط لوله و مخابرات، کورنومتر به دست، در کنار زمين رکورد تيم ها را ثبت مي کند. در چشمان او مي توان نااميدي را ديد، مي گويد: «خطوط لوله و مخابرات 12 منطقه دارد و اعضاي تيم را از مناطق مختلف کشور دورهم جمع کرده ايم و دو نفر از شمال کشور، دو نفر از لرستان و دو نفر نيز از کرمانشاه هستند، به همين دليل محدوديت هايي داشتيم، اما توانستيم دو هفته مانده به زمان برگزاري، تمرين هاي خود را در زمينه هاي قدرتي و سرعتي متمرکز کنيم.»

او با مکثي کوتاه ادامه مي دهد: «هر سال که در مسابقه شرکت مي کنيم، مي گويند پست سازماني آتش نشانان تغيير مي کند؛ اما متاسفانه تاکنون اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است.»

افزايش تعداد برگزاري ارزيابي ها

غلامرضا صافي، افسر آتش نشاني پالايش نفت تهران از جمله افرادي است که توانسته در کنار حرفه خود، اخلاق را سرلوحه کارش قرار دهد. او آتش نشاني را ورزش، تمرين و آمادگي جسماني معنا مي کند و مي گويد: «آتش نشانان در ارزيابي تمرين هاي عملياتي-  تخصصي به هدفي که دارند، خواهند رسيد؛ اما بهتر است تعداد برگزاري اين ارزيابي ها افزايش يابد؛ زيرا امنيت کار در حرفه آتش نشاني را به همراه دارد و رقابت و تمرين هاي مکرر، باعث افزايش قواي جسماني مي شود.»

ساعت مشخصي براي تمرين نداشتيم

با رمضان ويساني، سرپرست تيم پالايش نفت کرمانشاه صحبت مي کنم، در حالي که غرق در ارزيابي تيم هاي رقيب است، مي گويد: «ارزيابي تمرين ها باعث آشنايي آتش نشانان و به اشتراک گذاشتن اطلاعات آنها مي شود. ممکن است تيم ها از روش هايي استفاده کنند که ما آشنايي نداريم و از اين طريق مي توانيم آگاهي پيدا کنيم. براي آمادگي تيم خود، دوره هاي تخصصي گذاشته ايم؛ اما چون بايد همزمان با کارمان در ارزيابي تمرين ها هم شرکت مي کرديم، نمي توانستيم ساعت مشخصي براي تمرين در نظر بگيريم.» 

تمرين ناکافي

به همراه ديگر اعضاي تيم، لباس ورزشي آبي آسماني پوشيده و کنار زمين، پشت ميله هايي که زمين مسابقه و استراحت را از يکديگر جدا کرده، ايستاده است. با سعيد کنعاني، معاون اداري پالايش نفت تبريز وارد گفت و گو مي شوم.

 او مي گويد: «تمرين هاي تيم به دليل ترافيک کاري پالايشگاه تبريز در مقايسه با ديگر تيم ها کافي نبود، از اين رو در برنامه آينده خود قصد داريم مدت زمان تمرين ها را با جدا کردن آنها از کار افزايش دهيم.

با اين روند شاهد افزايش کيفيت کاري و قواي جسماني آتش نشانان خواهيم شد، ضمن آنکه کارشناس تغذيه در نظر گرفته ايم.»

زمان برگزاري تغيير کند

فرامرز کوه کمري، مربي تيم پالايش نفت تبريز نيز به ميان صحبت مي آيد و مي گويد: «ورزش، يک الگو براي آتش نشانان است و باعث افزايش قواي جسماني آنها مي شود. همچنين از نظر روحي و رواني بالاتر مي روند و در سازمان نيز بهتر مي توانند انجام وظيفه کنند. اين کار به نفع سازمان و آتش نشان است، از اين رو هر شرکتي که تمرين بيشتري داشته باشد، موفقيت بيشتري به دست خواهد آورد. آنهايي که نيروهاي جوان تر و تجهيزات بهتري دارند، در اين دوره از ارزيابي، رکوردهاي خوبي کسب کرده اند . ميانگين سني تيم ما 30 تا 45 سال است و براي حضور در اين دوره از ارزيابي، 10 جلسه تمرين کرديم و توانستيم در چهارمين دوره ارزيابي تمرين هاي عملياتي- تخصصي آتش نشانان شرکت کنيم. همين که از نظر جسمي اعضاي تيم آسيب نديده اند، برايمان ايده آل است.»

 به گفته او برخي شرکت کنندگان در مناطق سردسير هستند و زماني که مسابقات در فصل زمستان برگزار مي شود، نمي توانند به خوبي تمرين کنند. بنابراين بهتر است زمان ديگري بجز زمستان براي اين ارزيابي در نظر گرفته شود.

آتش نشاني عشق است

 در حال مصاحبه با مربيان، سرپرستان و بازيکنان بودم که يک نفر گفت مي خواهم با شما صحبت کنم. معلوم بود که مي خواهد از طريق رسانه، صداي خود و ديگر همکارانش را به گوش مسؤولان برساند. او محمد سلطاني، عضو تيم پالايش نفت تهران است، مي گويد: «سال اولي که اين دوره از مسابقات انجام شد، دو تيم خوب بودند؛ اما اکنون با گذشت زمان، شاهد رقابت بر سر صدم ثانيه هستيم.

 بهتر است آيتم هايي که براي ارزيابي در نظر گرفته شده، جزو تمرين هر روزمان باشد. اينگونه نباشد که چند نفر به عنوان اعضاي تيم از شيفت جدا شوند.»

سلطاني در ادامه به توصيف شغل خود مي پردازد و مي گويد: «آتش نشاني عشق است و از دوران بچگي، وقتي يک آتش نشان را مي ديدم، مي خواستم که جايش باشم و کارش را لذت بخش مي دانستم؛ اما متاسفانه به حرفه آتش نشاني بها داده نمي شود و ما پايين ترين حقوق را مي گيريم.»

 او با بيان اينکه عضو تيم هاي باشگاهي واليبال بوده، مي گويد: «زماني که عضو تيم واليبال بودم، استرس زيادي در حضور جمعيت چند هزار نفري نداشتم؛ اما اين ارزيابي ها به دليل رقابت در کسب صدم ثانيه، برايمان استرس زاست. زماني که تمرين مي کرديم، کمبود و ... داشتيم. اميدوارم مسؤولان به اين مسابقات بها بدهند و شرايطي فراهم شود که ديگر دغدغه مالي و فکري نداشته باشيم.»