راه اندازی نخستین مركز مشاوره درمانی عسلویه

مشعل -   مدير منابع انساني سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس از راه اندازي نخستين مركز مشاوره روانشناسي درماني براي كاركنان و جامعه محلي در اين منطقه تا پايان امسال خبر داد.

تيمور جديد اسلامي در گفت وگو با «مشعل» اظهار کرد: نخستين مركز مشاوره روانشناسي درماني با توجه به وجود مشكلات فردي، خانوادگي و شغلي كاركنان به ويژه در مناطق اقماري و عملياتي نظير پارس جنوبي و لزوم رسيدگي به آسيب هاي فردي، خانوادگي و شغلي و ارتقاي بهداشت رواني و سطح مهارت هاي زندگي سالم در ميان كاركنان سازمان منطقه ويژه و خانواده هاي آنان كه به شکل مستقيم بر پويايي شغلي و سازماني نيز اثر گذار است، راه اندازي مي شود.

او درباره روند ايجاد اين مرکز توضيح داد: به منظور اجراي سياست هاي کلان مديريت ارشد و توسعه خدمات مشاوره اي براي کارکنان و خانواده هاي آنان، مرکز خدمات مشاوره اي صنعت نفت، پروژه اي را به منظور شناسايي ، ارزيابي و رتبه بندي مراکز خدمات مشاوره اي در کلانشهر تهران و شهرهاي مشهد، اصفهان، شيراز، بوشهر و اهواز به انجام رسانده که در نتيجه آن، تعدادي از مراکز برتر در زمينه ارائه خدمات روانشناسي و مشاوره شناسايي شدند تا دريافت خدمات مشاوره اي از سوي شرکت ها و سازمان هاي فرعي شرکت ملي نفت ايران ميسر باشد.

جديداسلامي خاطرنشان کرد: در همين زمينه، ايجاد رويه اي يکسان با استانداردهاي تعداد مشاوره ها، تعرفه ها، فرانشيز، متن توافقنامه، مکاتبات مربوطه و نحوه ارزيابي و پايش عملکرد و به طور کلي فرايند اخذ چنين خدماتي از اهميت بسزايي برخوردار است که سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با اخذ موافقت هاي لازم و از طريق انعقاد توافقنامه با مراكز مشاوره تراز اول در سطح كشور، آن را به مرحله اجرا خواهد رساند.

او اهداف اصلي راه اندازي مركز مشاوره روانشناسي درماني را توسعه دسترسي كاركنان و خانواده آنها به خدمات مشاوره اي، ارتقاي كيفي خدمات مشاوره اي و ريشه يابي مشكلات كاركنان در حوزه خانواده و سلامت روان اعلام کرد و از ايجاد مکانيزم هاي كنترلي و نظارتي براي ارتقاي بيش از پيش خدمات مشاوره اي و همچنين ريشه يابي مشكلات روانشناختي و خانوادگي كاركنان خبر داد.

گزارش عملکرد از سال 95 تاکنون

جديد اسلامي در ادامه گفت و گو با تشريح ضرورت انجام مشاوره براي کارکنان، توضيح داد: مشاوره در جايگاه دانش بشري، تعاملي است عاطفي و عقلاني بين مراجع و مشاور كه در جريان آن به شخص مراجعه کننده كمك مي شود تا پس از شناخت شرايط خويش و كسب مهارت ها و گسترش توانايي هاي شغلي، در انطباق و سازگاري با محيط اجتماعي، تصميمات معقول و مقبولي بگيرد و در زندگي فردي و اجتماعي، شيوه اي را برگزيند كه با رغبت ها و استعدادهايش هماهنگ باشد. اهتمام مشاور بر آن است كه با بيدار کردن فطرت مراجعه کننده، شوق زندگي را در وجود او برانگيزاند و آتش معرفت را در قلبش برافروزد و با كنار زدن ياس و نااميدي، احساس تعهد، مسؤوليت، نشاط و اميدواري را در وجود او شعله ور سازد. به گفته او، وجود مشکلات فردي، خانوادگي و شغلي در کارکنان و اثر متقابل مشکلات مي تواند کيفيت زندگي آنها را کاهش دهد. از سوي ديگر، ارتقاي سطح مهارت هاي زندگي و حل مشکلات و تعارضات کارکنان در حوزه هاي مختلف مي تواند تأثير بسزايي بر بهبود شاخص هاي زندگي سالم داشته باشد.بنابراين خدمات مشاوره اي به شکل موثر، نقش زيادي در ارتقاي شاخص هاي رواني و رفتاري کارکنان دارد و زمينه هاي لازم را براي توسعه يافتگي و پيشرفت سازمان فراهم مي کند.

جديداسلامي در همين زمينه به تشريح اقدام هاي انجام شده براي کارکنان پرداخت و گفت: مديريت منابع انساني سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به منظور برخورداري از نيروي انساني سالم و توانمند از ابعاد روانشناختي و خانواده و با هدف ارتقاي سطح بهداشت روان كاركنان و خانواده آنها و همچنين ارائه خدمات مشاوره اي، با دعوت از استادان فن در زمينه هاي مشاوره خانواده، مشاوره كودكان، نوجوانان و جوانان ، مشاوره قبل و بعد از ازدواج ، مشاوره تحصيلي و... از سال 1395 نسبت به برگزاري دوره ها و كارگاه هاي آموزشي براي تمامي كاركنان سازمان در محل كار اقدام کرده است.  برگزاري دوره ها و كارگاه هاي آموزشي در حوزه روانشناسي و ارائه خدمات مشاوره اي براي كاركنان سازمان از ديگر موارد مورد اشاره از سوي جديداسلامي است که در اين زمينه توضيح داد: از سال 95 تاکنون با دعوت از استادان فن در زمينه هاي مختلف مشاوره، شرايط براي استفاده كاركنان از اين خدمات به مدت يك سال در محل سازمان منطقه ويژه فراهم شده كه در طول هفت دوره، هزار نفر از كاركنان توانستند از اين خدمات بهره مند شوند. او با برشمردن اهداف اين دوره ها، به توسعه دسترسي كاركنان روزكار و خانواده آنها و همچنين كاركنان شاغل اقماري به خدمات مشاوره، ريشه يابي مشكلات كاركنان در حوزه كار، خانواده و سلامت روان، فرهنگ سازي استفاده از خدمات مشاوره، بهبود روابط خانوادگي، افزايش رضايت کارکنان، بهبود عملکرد کارکنان، افزايش بـــهـره وري سـازماني و کـــاهـــش آسيب هاي اجتماعي اشاره کرد.

 

 زنان فلات قاره سفیران سلامت نفت

مشعل -«سفيران سلامت» عنواني است که حالا کارکنان زن شرکت نفت فلات قاره در اختيار دارند، براي آنکه مبلغان سلامت در محل کار، منزل و جامعه خود باشند. شرکت نفت فلات قاره با هدف خود مراقبتي و سلامت کارکنان خود، اقدام به برگزاري کارگاه ها و دوره هاي آموزشي با عنوان تربيت سفيران سلامت کرده است. اين دوره ها براساس تفاهمنامه واحد خدمات درماني اين شرکت با دانشگاه شهيد بهشتي به شکل رايگان برگزار مي شود که طي آن، پس از گذراندن اين دوره ها، مدرک آموزشي سفيران سلامت را از اين دانشگاه دريافت مي کنند.

مرحله نخست اين دوره، به زنان شرکت نفت فلات قاره اختصاص دارد که سومين دوره آن با موضوع مديريت حوادث در بلايا و سوانح  برگزار شد. اين کارگاه ها براساس دستورعمل «ايراپن» وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي،  80 ساعت آموزش عملي و تئوري است که افراد شرکت کننده حتما بايد داوطلب بوده و هيچ اجباري براي شرکت در اين کارگاه هاي آموزشي وجود ندارد. اميرحسين لولاور، رييس خدمات درماني شرکت نفت فلات قاره با ارائه جزييات بيشتر اين دوره هاي آموزشي به «مشعل» مي گويد: دوره تربيت سفيران سلامت، اقدامي است که از سوي وزارت بهداشت براي سازمان هاي مختلف، با هدف ارتقاي سلامت سازماني، سياستگذاري شده است.  او مي گويد: هدف ما از برگزاري دوره هاي تربيت سفيران سلامت اين است که به کارکنان آموزش داده شود تا بتوانند روش برخورد مناسب در شرايط مختلف را پيدا کنند و با اين روش ها سلامت خود و خانواده شان را بهبود بخشند.

به گفته رييس خدمات درماني شرکت نفت فلات قاره، اين دوره ها در گام نخست با مشارکت امور زنان شرکت نفت فلات قاره و دانشگاه شهيد بهشتي در حال برگزاري است و تداوم خواهد داشت.

او درباره انتخاب جامعه هدف زنان براي برگزاري اين دوره ها مي گويد: جامعه هدف ابتدا زنان هستند. وقتي اين دوره ها را مطرح کرديم، با استقبال مشاور مديرعامل در امور بانوان شرکت نفت فلات قاره همراه بود. حضور در کلاس ها و کارگاه ها به خود مراقبتي افراد و افزايش نقاط قوت در سواد سلامت  منجر شود که خوشبختانه زنان، علاقه مند و در اين امور پيشقدم بوده و همکاري و پيگيري خوبي با ما داشتند.

اعظم السادات فروغي، مشاور بانوان مديرعامل شرکت نفت فلات قاره نيز درباره انتخاب جامعه هدف زنان براي برگزاري اين دوره ها به «مشعل» مي گويد: براساس فراخوان اوليه  انجام شده، حدود 30 نفر از کارکنان زن اعلام آمادگي  کردند. که با استقبال بي نظير بانوان، اين تعداد افزايش يافته و حتي بانوان مناطق کيش و شيراز هم مشارکت فعال داشته اند. هم اکنون رايزني هاي اوليه با دانشگاه علوم پزشکي شيراز با محوريت دفتر شيراز  و واحد خدمات درماني در حال انجام است تا همسران و خانواده کارکنان ساکن در استان فارس هم بتوانند در اين امر مشارکت فعال داشته باشند که اولين کارگاه آموزشي پيشگيري از سرطان هاي شايع بانوان، ويژه همسران کارکنان اقماري ساکن استان فارس در حال برگزاري است. او ادامه مي دهد: در جلسه اول به موضوع بررسي سلامت جسمي و رواني، کم تحرکي، تغذيه و مسائل سبک زندگي پرداخته شد و جلسه دوم هم به آشنايي با بيماري هاي غيرواگير، با هدف افزايش سواد سلامت به واسطه خود مراقبتي که در نهايت به کاهش شيوع اين بيماري منجر مي شود، اختصاص داشت. جلسه سوم نيز با موضوع مديريت بحران در حوادث و بلايا برگزار شد.

فروغي مي گويد: در نظر داريم اين دوره ها را در بخش هاي مختلف و موضوعات ديگر هم برگزار کنيم تا زنان، سفيران مناسبي در محيط کار، خانواده و جامعه باشند.

مردان هم سفير سلامت مي شوند

افزون بر کارکنان زن شرکت نفت فلات قاره، قرار است اين دوره هاي آموزشي براي مردان نيز برگزار شود.  رييس خدمات درماني شرکت نفت فلات قاره با اعلام اين مطلب مي گويد: کارکنان ما بايد سفيران و مبلغان سلامت ما در محيط کار و خارج از آن باشند که علاوه بر ارتقاي سطح سلامت شرکت، در رشد و ارتقاي جامعه نيز موثر خواهد بود که با حرکت در اين مسير، ميزان بيماري ها نيز کاهش مي يابد.  وي ادامه مي دهد: اين در دنيا معروف است که به ازاي هر دلاري که صرف پيشگيري شود، دهها دلار در هزينه هاي درمان صرفه جويي خواهد شد. ما نيز بايد به اين سمت برويم و فرهنگ و سواد سلامت را در سازمان ارتقا دهيم که در اين مسير، دانشگاه شهيد بهشتي کمک بزرگي به ما کرده است، از سويي از معدود سازمان هايي هستيم که در اين راه گام برداشته ايم. لولاور توضيح مي دهد: اعتقاد ما اين است که هرچه تعداد افراد آموزش ديده که بتوانند اطلاعاتي را به همکاران خود، خانواده و جامعه انتقال دهند، بيشتر باشد، به همان اندازه در درازمدت، شاهد کاهش آمار بيماري و افزايش سطح سلامت، رضايتمندي و آسايش خواهيم بود.

ارائه خدمات پزشکي رايگان

از اقدام هاي مهم ديگر واحد خدمات درماني شرکت نفت فلات قاره، امضاي تفاهمنامه با معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي است که براساس آن، خدمات جامع سلامت از طريق چهار مرکز حوزه دانشگاه شهيد بهشتي در قالب بسته سلامت کارکنان دولت به صورت رايگان ارائه و مشمول تمام کارکنان رسمي، قراردادي و پيمانکاري مي شود.