در نشست خبري سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مطرح شد:

بازنشستگان شامل معاینات دوره ای می شوند

مشعل-مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از ارائه خدمات معاينات دوره اي به بازنشستگان خبر داد.

حبيب اله سميع، در يک نشست خبري که 5 اسفند برگزار شد، گفت: بر اساس مصوبه هيات رييسه صندوق بازنشستگي، قرار بر اين است که معاينات دوره‎اي بازنشستگان را پيگيري کنيم. اين اقدام از شرکت ملي مناطق نفت‎خيز جنوب آغاز شده و طب صنعتي بهداشت و درمان اهواز آن را عملياتي کرده و هم‎اکنون بازنشستگان براي انجام معاينات دوره‎اي پذيرش مي‎شوند.

مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با تاکيد بر افزايش پوشش معاينات دوره‎اي براي همه کارکنان شاغل وزارت نفت افزود: معاينات دوره‎اي براي همه کارکنان شاغل وزارت نفت در بخش عملياتي و غيرعملياتي در دستور کار است و اين مهم امسال با جديت بيشتري پيگيري شد و همه تلاش سازمان بهداشت و درمان بر اين مبنا بود که ميزان پوشش کارکنان 10 تا 20 درصد افزايش داده شود و گزارش نهايي امسال آماده خواهد شد.

سميع ادامه داد: در اين ميان شرکت نفت فلات قاره ايران، تنها شرکتي است که هيچ خدمات درماني از سوي سازمان بهداشت و درمان دريافت نکرده است و به طور مجزا به کارکنان شاغل خود خدمات درماني ارائه مي دهد.

طراحي شناسنامه ورزشي

وي درباره طراحي شناسنامه ورزشي و ابلاغ الگوي صحيح تغذيه به شرکت هاي تحت پوشش گفت: اين شناسنامه با همکاري امور ورزش وزارت نفت طراحي و نسخه ورزشي هم در کنار نسخه هاي دارويي براي فرد مراجعه کننده به پزشک تجويز مي شود.

سميع در ادامه با بيان اينکه سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، به عنوان يکي از الگوهاي کشوري براي کنترل بيماري هاي غيرواگير در وزارت بهداشت است، افزود: علاوه بر اين، با حضور در هيات مديره بسياري از شرکت هاي تابع وزارت نفت، الگوي صحيح تغذيه و رستوران دوستدار سلامت را ابلاغ کرده و خواستار اجرايي شدن آن شديم.

سلامت؛ محور اصلي فعاليت ها

او در ادامه به تشريح فعاليت هاي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت پرداخت و اين سازمان را سلامت محور بيان کرد و گفت:  نمي توان سلامت را خريد، اما مي توان براي درمان هزينه کرد.

سميع افزود: مقايسه سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با يک سازمان بيمه گر صحيح نيست؛ بلکه رسالت اصلي ما سلامت محور و توأم با نگاه پيشگيرانه است.

مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت گفت: 10 درصد جمعيت کشور به طور ميانگين ديابتي هستند و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اين افتخار را دارد که همه بيماران ديابتي صنعت نفت را شناسايي کرده و بيش از 50 درصد آنان را به استاندارد درمان رسانده است.

سميع در ادامه بر ضرورت نقش نظارتي دولت تاکيد کرد و افزود: بدنه دولت بايد کوچک شود و بيشتر نقش نظارتي و حاکميتي داشته باشد و اين مسأله در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در حال پيگيري است.

به گفته او، سازمان بهداشت و درمان دليلي براي توسعه ندارد و راهبرد اصلي سازمان در شهرهاي بزرگ، رفتن به سمت خريد خدمت است؛ اما درباره مناطق عملياتي شرايط تفاوت دارد.

چالش‎هاي پيش رو

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نيز همانند ديگر ارگان ها با چالش هايي روبه روست. در اين زمينه مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت گفت: وزارت نفت در چند سال گذشته استخدام جديد چنداني نداشته و برخي طرح‎هاي پيشنهادي هم سبب شده بسياري از همکاران زودتر از موعد مقرر درخواست بازنشستگي دهند و اين به آن معناست که هر کدام از اين کارمندان با 13 درصد سرانه خدمات درماني، کاهش بودجه سازمان بهداشت و درمان را به همراه داشته‎اند.

 طبق آمارهاي موجود حدود 14 هزار نفر از کارکنان وزارت نفت در پنج سال اخير بازنشسته شده‎اند.

سميع افزود: با توجه به بالا رفتن سن جمعيت زير پوشش شاغلان وزارت نفت، نياز آنان به دريافت خدمات بهداشت و درمان افزايش مي‎يابد و اين موضوع سبب افزايش هزينه‎هاي سازمان مي شود.

بدهي معوق نداريم

در پايان اين نشست خبري، هر کدام از خبرنگاران پرسش هاي خود را مطرح کردند و مدير عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به آنها پاسخ داد.

يکي از سوال ها در زمينه بدهي معوق بود که سميع  گفت: خوشبختانه سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با حدود 1300 مرکز طرف قرارداد، تاکنون بدهي معوق نداشته است. اين موضوع سبب خواهد شد کارکنان صنعت نفت در مراکز درماني، خدمات خوبي دريافت کنند.

يکي ديگر از پرسش ها در زمينه ساخت بيمارستان 32 تختخوابي مسجد سليمان بود. او گفت: همه کارکنان شاغل و بازنشسته صنعت نفت در منطقه مسجدسليمان به همراه خانواده‎هاي شان 3 هزار و 700 نفر هستند.

 بنابراين طبق ديدگاه‎هاي کارشناسي، اين منطقه با اين جمعيت طبي، به احداث بيمارستان نياز ندارد. توصيه سازمان بهداشت و درمان اين است که يک پلي کلينيک مدرن با امکانات کافي راه‎اندازي شود تا خدمات درماني کارکنان را تامين کند.

وي به تکاليف سازمان بهداشت و درمان در برنامه ششم توسعه اشاره و خاطرنشان کرد: در برنامه ششم توسعه به صراحت عنوان شده است که سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت وظيفه دارد در مناطق عملياتي با تجهيز و توسعه مناسب، خدمات درماني درخور توجهي را به مردم بومي منطقه ارائه کند، بنابراين سازمان بهداشت و درمان هر تکليفي را بي شک اجرا خواهد کرد و براساس اسناد بالادستي، تابع دستورهاي مديران ارشد و بالادستي خواهد بود.

مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با اشاره به ساخت و تجهيز يک دستگاه اتوبوس آمبولانس از سوي اين سازمان گفت: اين اتوبوس آمبولانس براي منطقه عسلويه تجهيز شده و ظرفيت 6 مصدوم و يک يونيت سوختگي را دارد، ضمن اينکه تا قبل از پايان امسال براي استفاده در عسلويه تحويل خواهد شد. اين سازمان در منطقه عسلويه و اهواز به 3 اتوبوس آمبولانس ديگر نياز دارد که تهيه آن در دستور کار قرار است.