با حضور رييس جمهور و وزير نفت انجام شد

افتتاح دو پروژه  ملی در صنعت پالایش نفت کشور

مشعل- استان هرمزگان روز دوشنبه 29 بهمن 97 شاهد افتتاح دو پروژه بزرگ ملي طرح بهبود کيفيت بنزين و نفت گاز پالايشگاه بندرعباس و فاز سوم پالايشگاه ستاره خليج فارس با حضور رييس جمهور، وزير نفت، استاندار، مسؤولان استاني و مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران همزمان با جشن 40 سالگي پيروزي انقلاب اسلامي بود.  طرح بهبود کيفيت بنزين و نفت گاز پالايشگاه بندرعباس، به طور مستقيم براي 650 نفر اشتغال ايجاد کرده و صيانت از محيط زيست يکي از اهداف کليدي آن است. اين طرح از جمله طرح هاي زيست محيطي همسو با برنامه هاي بهبود کيفيت محصولات توليدي و صيانت از محيط زيست وزارت نفت به شمار مي آيد که اجراي آن افزون بر بهبود کيفيت فراورده نفت گاز و کاهش آلاينده هاي زيست محيطي، سبب بهبود عملکرد اقتصادي، بهينه سازي مصرف سوخت و استفاده حداکثري و بهينه از ظرفيت ها و امکانات داخلي به منظور حرکت به سمت خودکفايي در توليد فراورده هاي نفتي مورد نياز کشور و همچنين ايجاد روحيه، افزايش اعتماد به نفس و خودباوري نسبت به توان و توليد داخلي و گام مهمي در مسير تحقق اقتصاد مقاومتي است. طرح بهبود کيفيت بنزين و نفت گاز پالايشگاه بندرعباس با هدف افزايش ظرفيت توليد بنزين و ارتقاي کيفيت و کميت فراورده هاي نفتي و حفظ و صيانت از محيط زيست اجرا شده و به موجب آن، کيفيت بنزين توليدي براساس استاندارد يورو 5 و نفت‎گاز توليدي نيز براساس استاندارد يورو 4 خواهد بود. احداث واحدهاي مهمي نظير تصفيه نفتاي سبک و سنگين، تبديل کاتاليستي، ايزومريزاسيون، تصفيه هيدروژني نفت گاز، تصفيه گاز با آمين، تصفيه آب هاي ترش، بازيافت و جامدسازي گوگرد، مخازن جديد و همچنين واحدهاي جديد آب، برق و بخار از جمله واحدهاي توليد برق، بخار، آب شيرين کن، واحد آب گردشي خنک کننده، ازت، هوا، سوخت و... در نظر گرفته شده است، ضمن آنکه فاز سوم پالايشگاه ستاره خليج فارس بي نظيرترين و بزرگ ترين طرح پالايشي کشور در طول 40 سال گذشته به شمار مي رود.  با افتتاح فاز سوم پالايشگاه ستاره خليج فارس، روزانه 45 ميليون ليتر بنزين يورو 5 در اين پالايشگاه توليد خواهد شد که اين ميزان 50 درصد بنزين مصرفي در کشور است. عمليات ساخت فاز چهارم اين پروژه عظيم ملي که نقشي راهبردي در توازن انرژي کشور و منطقه ايفا کرده و ايران را از واردکننده بنزين به صادرکننده بالقوه اين محصول راهبردي تبديل مي کند، آغاز شده است. توليد روزانه 12 ميليون ليتر نفت گاز و نفت سفيد و سه ميليون ليتر فراورده گاز مايع از ديگر دستاوردهاي راه اندازي فاز سوم پالايشگاه ستاره خليج فارس است که با راه اندازي آن، کشورمان را مي توان جزو صادرکنندگان بالقوه بنزين و يک قطب اثرگذار براي اين فراورده و ساير فراورده هاي پالايشي در منطقه محسوب کرد. عنوان بزرگ ترين پالايشگاه ميعانات گازي دنيا و نخستين در خاورميانه، استفاده بيش از 70 درصد از تجهيزات توليدي صنايع داخلي، نزديک به 100 درصد اجرا از سوي نيروهاي داخلي، 95 درصد راه اندازي هاي داخلي، جوان ترين نيروي انساني دخيل در اجرا، آثار زيست محيطي با توليد فراورده هاي باکيفيت، تقويت قدرت ديپلماسي و رکوردهاي بي نظير در راه اندازي از جمله ويژگي هاي بارز ستاره خليج فارس به شمار مي رود که اين طرح عظيم را به طرحي ملي تبديل کرده است.