قدرداني مجلسي ها از توليد سوخت باکيفيت

جمعي از نمايندگان مجلس در نامه اي به وزير نفت از اقدام هاي اين وزارتخانه براي توليد بنزين و گازوييل با استانداردهاي روزآمد دنيا براي عمل به تعهدهاي استانداردهاي زيست محيطي قدرداني کردند.

در متن نامه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خطاب به بيژن زنگنه آمده است:

«تلاش جهادگونه و همه جانبه حضرتعالي، مديران و کارکنان شريف صنعت نفت در به سرانجام رساندن طرح هاي افزايش کمي و کيفي توليد فرآورده هاي نفتي با استاندارد يورو 4 و 5 در کشور در شرايطي که حلقه هاي تحريم هر روز سخت تر مي شود، نور اميد و نشاط را در ميان مردم و مسؤولان قوت بخشيده که اين موضوع قابل قدرداني است.» در اين نامه، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با توجه به بهره مندي شمال غرب کشور از نفت و گاز باکيفيت و استاندارد يورو 4 و 5 توليدي پالايشگاه تبريز از وزير نفت قدرداني و تشکر کردند.

اين نامه به امضاي نمايندگان استان هاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، اردبيل و کردستان رسيده است.

 

عضو فراکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي:

انتقادها از وزارت نفت جنبه سياه نمايي  گرفته است

عضو فراکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه انتقاد از دستگاه هاي اجرايي جايز است، اما تخريب نه، گفت: متاسفانه انتقادها از عملکرد وزارت نفت جنبه سياه نمايي گرفته است. قاسم ميرزايي نکو گفت: زنگنه فردي باتجربه در دولت تدبير و اميد است. متاسفانه برخي به جاي برشمردن خدمات ارزشمند وي در صنعت نفت، تنها به دنبال حاشيه سازي يا به نوعي سياه نمايي هستند.

وي افزود: در آستانه چهلمين سالگرد پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي و در شرايط کنوني که اقتصاد کشور با مشکلاتي روبه روست، تخريب يا سياه نمايي فعاليت هاي يکي از وزارتخانه هاي مهم که موتور محرک اقتصاد کشور است، پسنديده نيست.

عضو فراکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: اين عنوان که وزير نفت هيچ اهتمامي براي مقابله با تحريم ها ندارد، براي من قابل درک نيست. همه بايد با برطرف کردن مشکلات راه توسعه کشور را هموار کنيم، عبور از تحريم تنها کار يک وزير نيست.

ميرزايي نکو ادامه داد: افراد منتقد حداقل بايد شناخت دقيقي از تحولات و رخدادهاي صنعت نفت داشته باشند، آمريکا قصد داشت صادرات نفت ايران را به صفر برساند، اما هم اکنون با درايت و تلاش وزير نفت، اين خواسته آمريکا عملي نشده است. وي عنوان کرد: صنعت نفت امروز با شديدترين تحريم‎ها و فشارهاي آمريکا و متحدانش روبه روست، چرا برخي نيز در داخل سعي مي کنند به جاي کاهش فشارها به تخريب و سياه نمايي روي آورند.

 

نايب رئيس کميسيون انرژي مجلس:

صنعت نفت، نبض اقتصاد کشور است

نايب رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي صنعت نفت را نبض اقتصاد کشور دانست و گفت: بخش نفت در اقتصاد ايران سال هاي زيادي است که عمده درآمد ملي کشور را تامين مي کند و در واقع اين بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط و به نوعي نبض اقتصاد کشور است.

حسين اميري خامکاني با تاکيد بر اينکه صنعت نفت ايران پس از انقلاب اسلامي نقش مهمي در اقتصاد ايران ايفا کرده است، گفت: ايران به عنوان يک کشور رو به رشد داراي منابع غني و گسترده و مخازن بزرگ نفتي، معادن عظيم زيرزميني و ظرفيت بالقوه انرژي، به دليل همجواري با منابع انرژي درياي خزر و خليج فارس و نيز دسترسي به آبراه هاي بين المللي، براي مبادله انرژي جايگاه بسيار ويژه اي در جهان دارد. وي صنعت نفت را نبض توسعه ايران دانست و افزود: اين صنعت در اقتصاد ايران به دليل جايگاه خاص خود موقعيت ويژه اي دارد، باتوجه به چشم اندازي که صنعت نفت ايران دارد، تحريم ها مشکلي براي اين صنعت ايجاد نخواهد کرد و ما به خوبي از چنين برهه هايي عبور خواهيم کرد.

نايب رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: مزيت هاي کشور در بخش انرژي ظرفيت بسياري براي تبديل شدن به ابزار اعتمادسازي و همکاري سازنده با جهان دارد. انرژي خود مهم ترين مزيت نسبي اقتصادي کشور است که تاکنون به آن به مثابه يک درآمد نگريسته شده است، اين در حالي است که اين حوزه قادر است به موتور توسعه ملي تبديل شود.

نايب رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در ادامه به موضوع گازرساني به شهرها و روستاهاي کشور در چند سال گذشته اشاره و تصريح کرد: گازرساني روستايي از سوي وزارت نفت يکي از افتخارهاي بزرگ اين وزارتخانه است که نقش مهمي در توسعه اقتصادي نيز ايفا کرده است. اميري خامکاني با اشاره به اينکه ايران در گازرساني به شهرها و روستاها تقريبا در دنيا صاحب مقام است و بيشتر مردم از گاز به عنوان سوخت سالم استفاده مي کنند، عنوان کرد: سياست کلي نظام، پوشش حداکثري گاز است، مگر روستاها و مناطق سخت گذري که گازرساني با کپسول به صرفه تر است.

 

اقدام هاي مثبت وزارت نفت در حوزه مسؤوليت هاي  اجتماعي

نماينده دير، کنگان، جم و عسلويه در مجلس شوراي اسلامي به اقدام هاي مثبت وزارت نفت در بخش مسؤوليت هاي  اجتماعي اشاره کرد و گفت: افراد و گروه هايي که امروز انتقادهايي را به وزارت نفت وارد مي دانند، چطور اين گونه زحمات را مشاهده نمي کنند؟

سکينه الماسي، نماينده دير، کنگان، جم و عسلويه در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه وزارت نفت در بخش مسؤوليت هاي  اجتماعي موفقيت هاي خوبي داشته است، گفت: آثار و نتايج اقدام هاي مثبت وزارت نفت در بخش مسؤوليت هاي  اجتماعي در بلندمدت آشکار مي شود، اما بدون ترديد کمک به فراهم کردن امکانات در روستاها، تامين آب آشاميدني، احداث مدرسه، مراکز درماني، راه و زيرساخت هاي ارتباطي از گسترش بحران مهاجرت از روستاها به شهرها و حاشيه نشيني جلوگيري مي کند.

وي با تاکيد بر اينکه نبايد زحمات وزارت نفت در بخش هاي مختلف به ويژه مسؤوليت هاي  اجتماعي ناديده گرفته شود، افزود: افراد و گروه هايي که امروز انتقادهايي را به وزارت نفت وارد مي دانند چطور اين گونه زحمات را مشاهده نمي کنند؟ بنده نماينده جنوب کشور هستم و مشاهده کردم که چگونه وزارت نفت با تلاش خود براي جوانان غرب کارون کلاس هاي کنکور تدارک ديد که بدون ترديد به توانمندسازي مردم آن مناطق کمک خواهد کرد.

اين عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: آموزش کارجويان شهرستان هاي جنوبي استان بوشهر با هزينه وزارت نفت، بهره برداري از بيمارستان شهداي دشت آزادگان در سوسنگرد و ساخت چند مدرسه در غيزانيه و ... تنها بخشي از اقدام هاي مثبت وزارت نفت است.

الماسي تاکيد کرد: در بحث رسيدگي به مناطق پيراموني تاسيسات، راه سازي، کمک به دانشگاه ها و مراکز پژوهشي، مشارکت در برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي و نقش آفريني در زمينه اجراي برنامه هاي درازمدت زيست محيطي و بيابان زدايي، شرکت هاي نفتي در جنوب کشور همواره پيشگام بوده اند.

نماينده دير، کنگان، جم و عسلويه در مجلس شوراي اسلامي افزود: رويکرد وزارت نفت توليدمحوري است؛ در سال هاي اخير وزارت نفت در کنار اهداف توسعه، توليد و صادرات به مقوله مسئوليت اجتماعي نيز توجه جدي داشته و موفقيت هاي بزرگي به دست آورده است. اين عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: آموزش، نقش بزرگي در تربيت نيروي انساني ايفا مي کند و اين نگاه و برنامه خوشبختانه همواره در اولويت کاري صنعت نفت بوده است که از مسؤولان ذي ربط نيز تشکر مي کنيم.

 

تکذيب اظهارات نماينده آبادان در مجلس

نماينده مردم آبادان در مجلس شوراي اسلامي مطالب منتشر شده از قول خود درباره وزير نفت را تکذيب کرد. غلامرضا شرفي، عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با رد نقل قول منتشر شده درباره بيژن زنگنه، وزير نفت مبني بر تفاوت لحن و گفتار وزير  نفت در کميسيون و صحن مجلس گفت: مطالب منتشر شده از قول وي صحت ندارد و وزير نفت در کميسيون انرژي مجلس عموما با دقت به پرسش هاي نمايندگان پاسخ مي دهد. وي با بيان اينکه هم اکنون 10 پالايشگاه نفت و ميعانات گازي در کشور فعال است و توليد بنزين و گازوييل از لحاظ کمي و کيفي شرايط مطلوبي دارد، افزود: خودکفايي در تامين بنزين مورد نياز کشور و بي نيازي از واردات در شرايط تحريم نقطه قوتي است که بايد به آن توجه داشت. نماينده مردم آبادان در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: بهتر است رسانه ها در انتشار مسائل امانتدار باشند و مطالب را به درستي بازتاب دهند.

 

پيشتازي صنعت نفت در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي

رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه کاهش اتکا به درآمدهاي نفتي هدف اصلي اقتصاد مقاومتي است، گفت: صنعت نفت در سال هاي گذشته در زمينه حرکت به سمت اقتصاد مقاومتي و دانش بنيان پيشتاز بوده است.

فريدون حسنوند با بيان اينکه بايد با توان، ظرفيت داخلي و استفاده از فناوري هاي روزآمد در ميدان هاي مشترک نفتي از ظرفيت هاي شغلي در اين بخش استفاده کرد، گفت: هر ايراني بايد گامي در مسير توليد ثروت ملي بر دارد تا شايد گام کوچکي در تحقق اقتصاد مقاومتي باشد. وي با اشاره به اينکه اقتصاد مقاومتي به معناي استفاده از امکانات، مديريت و نيروهاي خوب و متخصص است، افزود: اقتصاد مقاومتي يعني ايستادگي محکم و استوار در برابر نوسان هاي سياسي و اقتصادي دنيا، برطرف کردن نيازهاي داخلي و افزايش صادرات است، همچنين رويکرد اقتصاد مقاومتي بر 6 عنصر درونزايي، برونگرايي، مردمي بودن، عدالت، دانش بنياني و جهادمحوري استوار است. رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با يادآوري اينکه اقتصاد مقاومتي اقتصاد رياضتي نيست، تصريح کرد: با تقويت توليد داخل و افزايش صادرات غيرنفتي امکان بهره مندي از اقتصادي بدون نفت خام فراهم مي شود. حسنوند گفت: افزايش بهره وري، اعمال سياست هاي پولي و ارزي مناسب، شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد و افزايش ارزش افزوده در فعاليت هاي اقتصادي از پيش نيازهاي تحقق اقتصاد مقاومتي است. وي با اشاره به اقدام هاي وزارت نفت براي شکل گيري صنعت نفتي دانش بنيان عنوان کرد: صنعت نفت در سال هاي گذشته با امضاي قراردادهايي در بخش هاي بالادست و پايين دست با دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي کشور در زمينه حرکت به سمت اقتصاد دانش بنيان پيشتاز بوده است و اميدوارم اين اقدام ها بتواند گامي موثر در حداکثرسازي تامين منافع ملي باشد.

 

پايبندي روسيه به توافق جهاني کاهش  عرضه نفت

وزير انرژي روسيه اعلام کرد که اين کشور به توافق کاهش عرضه نفت کشورهاي عضو و غيرعضو اوپک پايبند است.

به گزارش خبرگزاري رويترز از مسکو، الکساندر نواک، روز دوشنبه (15 بهمن ماه) اعلام کرد: اين کشور به طور کامل به تعهد خود براي کاهش تدريجي توليد نفت، پايبند است.

وي افزود: توليد نفت روسيه در ماه ژانويه امسال، 47 هزار بشکه در روز نسبت به ماه اکتبر سال 2018 ميلادي کاهش يافته است.

وزير انرژي روسيه در بيانيه اي گفت: روسيه به طور کامل تعهدهاي خود را همسو با برنامه هاي از پيش اعلام شده براي کاهش تدريجي توليد نفت تا ماه مه (سال 2019 ميلادي)، برآورده مي کند.

روسيه در توافق جهاني کاهش توليد نفت متعهد شده است توليد روزانه خود را در سه ماه نخست سال 2019 ميلادي، 230 هزار بشکه در روز (نسبت به ماه اکتبر سال 2018 ميلادي) کاهش دهد.

 

تحريم ونزوئلا و افزايش قيمت نفت

نگراني از کاهش عرضه نفت به دليل تحريم هاي آمريکا عليه ونزوئلا سبب شد قيمت نفت روز سه شنبه (16 بهمن) افزايش يابد.

 به گزارش خبرگزاري رويترز از سيدني، قيمت شاخص نفت خام دبليو تي آي آمريکا در ساعت 3 و 50 دقيقه روز سه شنبه (16 بهمن ماه) با 16 سنت افزايش به 54 دلار و 73 سنت براي هر بشکه رسيد. معاملات براي شاخص نفت خام برنت درياي شمال هنوز آغاز نشده است.

 کارشناسان اعلام کردند تحريم هاي آمريکا ضد و ونزوئلا، بازار نفت را بر احتمال محدود شدن عرضه، متمرکز کرده است.