انقلاب در گازرسانی

مشعل     توسعه صنعت گاز پايان ندارد و گازرساني به بخش هاي مختلف همچنان جدي در دستور کار شرکت ملي گاز ايران قرار دارد تا اين سوخت ارزشمند، زمينه ساز رفاه و توسعه کشور باشد.

در اين مسير، همزمان با چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، استان خراسان رضوي ميزبان برگزاري آيين افتتاح پروژه هاي توسعه اي صنعت گاز بود.  استاندار خراسان رضوي، صبح روز شنبه (13 بهمن ماه) در آيين بهره برداري از خط لوله انتقال گاز تربت حيدريه – کاشمر، گاز را زيرساخت روستاها دانست و گفت: صنعت گاز به اشتغال زايي روستايي کمک خواهد کرد.

عليرضا رزم حسيني با اشاره به اينکه اقتصاد مقاومتي يک طرح مردمي است، افزود: هنگامي که گاز به عنوان زيرساخت وارد روستاها مي شود، به واسطه آن بيکاري هم کاهش مي يابد.

 وي با اشاره به اينکه تنها راه نجات اقتصاد، ساختن کشور با کمک شرکت هاي غيردولتي است، اظهار کرد: استان خراسان رضوي به 12 منطقه اقتصادي تقسيم و براي هر منطقه يک مسئول توسعه اقتصادي تعيين شده است.  استاندار خراسان رضوي توسعه زيرساخت ها از جمله توزيع برق و گاز را در زمره وظايف دولت ها دانست و تصريح کرد: اقتصاد خانوار روستايي بايد از سوي شرکت هاي توانمند و توسعه گرا انجام شود تا دانش اقتصادي را به مردم آموزش دهند.

استاندار خراسان رضوي ابراز اميدواري کرد که در اين استان مطابق الگوي مورد تاييد مقام معظم رهبري و رئيس جمهوري بتوانيم روستاها را توانمند و آباد کنيم.

گازرساني به 3 هزار روستا

در ادامه، مديرعامل شرکت ملي گاز ايران پيش بيني کرد تا پايان امسال 3 هزار روستا به شبکه گاز متصل شوند؛ اين يک رقم انقلابي در گازرساني به شمار مي آيد که تاکنون بي سابقه بوده است.

حسن منتظرتربتي گفت: 40 سالگي، سن تکريم است، يعني ديگر نمي توان اشتباه خود را به پاي بي تجربگي گذاشت، بنابراين اکنون بايد با تدبير و انديشه حرکت کنيم.

وي افزود: پيش از آنکه گاز به دست هر خانوار برسد، در هر سال 2 هزار ليتر نفت سفيد از سوي هر خانواده مصرف مي شود که قيمت جهاني آن حدود 10 تا 12 ميليون تومان است، اما پس از رسيدن گاز به دست خانوار، مصرف گاز به ميزان 2 هزار 500 مترمکعب در سال مي رسد که قيمت جهاني آن 5 ميليون تومان است، يعني هر خانوار در هزينه هاي سالانه خود 5 ميليون تومان صرفه جويي خواهد داشت.

مديرعامل شرکت ملي گاز ايران ادامه داد: استفاده از بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 زمينه ساز آن شد تا با رسيدن گاز به صنايع و خانواده ها از گازوئيل و نفت سفيد صرفه جويي شده، استفاده کنيم و از محل فروش آنها روستاها و صنايع بعدي را گازرساني کنيم که اين کار همان درايت 40سالگي پيروزي انقلاب اسلامي است.

معاون وزير نفت در امور گاز درباره گازرساني به شهر «نسر» عنوان کرد: «نسر» در لغت به جايي اطلاق مي شود که واقعاً سرد است. من خوشحالم که امروز منطقه اي را گازرساني کرديم که به گرماي گاز نياز داشت. شرکت ملي گاز ايران افتخار دارد که در 40 سالگي پيروزي انقلاب اسلامي مراحل نهايي گازرساني شهري و روستايي را طي مي کند.  وي گفت: پيش بيني مي کنيم تا پايان امسال 3هزار روستا به شبکه گاز متصل شوند که اين رقم انقلاب گازرساني است و تاکنون بي سابقه بوده است.  مديرعامل شرکت ملي گاز ايران با بيان اينکه اميدواريم با تدابير خوب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بتوانيم خدمات مطلوبي را به مردم ارائه دهيم، گفت: صنعت گاز انقلابي ترين صنعت است که مردمي ترين خدمات را ارائه مي کند.

تبديل گاز به ارزش افزوده

در ادامه، نماينده مردم کاشمر در مجلس شوراي اسلامي با قدرداني از وزير نفت و مديريت صحيح وي در پروژه هاي گازرساني گفت: گاز ثروت کشور است که بايد به ارزش افزوده تبديل شود.

بهروز بنيادي اظهار کرد: پارسال 7 هزار و 500 ميليارد تومان بودجه در اختيار شرکت ملي گاز ايران قرار گرفت، اما مديران عامل گاز، آقايان عراقي و تربتي اين رقم را با مديريت خود به 30 هزار ميليارد تومان رساندند که اين اقدام به معناي بهره وري است.

وي با تاکيد بر اينکه ثروت کشور بايد به ارزش افزوده تبديل شود، افزود: پول صادرات و فروش گاز بايد در اختيار شرکت ملي گاز ايران قرار بگيرد.  نماينده کاشمر در مجلس شوراي اسلامي همچنين گفت: از آقاي زنگنه که با مديريت صحيح خود اين موفقيت را به ارمغان آورده است، تشکر و قدرداني مي کنم.

اتصال 113 روستاي خراسان رضوي به شبکه گاز

در ادامه، مديرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوي از اتصال 113 روستاي استان خراسان رضوي به شبکه سراسري گاز کشور خبر داد.

حميد فاني گفت: امروز افزون بر افتتاح و کلنگ زني دو خط انتقال گاز، 113 روستاي خراسان رضوي با پوشش دهي 19 هزار خانوار به همراه شهر سميع آباد از نعمت گاز برخوردار شدند.  وي افزود: امروز عمليات اجرايي گازرساني به 92 روستا، گازرساني به 934 واحد صنعتي و توليدي و 12 ايستگاه تقليل فشار نيز کلنگ زني شد.  مديرعامل شرکت گاز خراسان رضوي با اشاره به اينکه در دهه فجر چهلمين سال پيروزي انقلاب اسلامي، دو ايستگاه تقليل فشار و 171 واحد صنعتي نيز گازرساني شدند، تاکيد کرد: در سال 95 هر دو روز يک روستا گازرساني مي شد، اما در سال 96 اين آمار به هر 12 ساعت به يک روستا تغيير کرد و در هر 12 ساعت عمليات کلنگ زني گازرساني به يک روستاي ديگر آغاز شد.  فاني با اشاره به اينکه آخرين شهر باقي مانده استان خراسان رضوي شهر بار است که اوايل سال 98 گازدار مي شود، گفت: پرونده گازرساني شهري و روستايي خراسان رضوي سال آينده به اتمام خواهد رسيد و ضريب نفوذ گازرساني روستايي به 97.5 درصد خواهد رسيد.  وي تصريح کرد: استان خراسان رضوي اکنون 2 ميليون و 241 هزار و 495 مشترک گاز دارد و با استفاده از 31 هزار و 633 کيلومتر شبکه گاز 99.9 درصد جمعيت شهري و 85 درصد جمعيت روستايي را از نعمت گاز بهره مند کرده است.

افتتاح؛ 6 ماه زودتر از برنامه

در ادامه، مجري طرح ساير خطوط لوله اصلي و فرعي شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران درباره افتتاح پروژه خط انتقال گاز تربت حيدريه - کاشمر گفت: طول اين خط 77 کيلومتر و قطر آن 16 اينچ است که بر اساس برنامه زمانبندي قرارداد، بايد در مدت 15 ماه به مرحله افتتاح مي رسيد، اما تامين به موقع کالاهاي مورد نياز سبب شد تا شش ماه زودتر از موعد مقرر آن را افتتاح کنيم.

مهدي فلاح تفتي افزود: شهر کاشمر در زمستان هاي سرد سال هاي اخير از آنجا که تنها با يک خط لوله 12 اينچ قديمي تغذيه مي شد با افت فشار گاز روبه رو بود، اما با افتتاح خط انتقال گاز تربت حيدريه - کاشمر از امسال ديگر مشکل قطع گاز در کاشمر و روستاهاي آن نخواهيم داشت.  مجري طرح ساير خطوط لوله اصلي و فرعي شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران با بيان اينکه صنايع وابسته نيز از اين گاز بهره مند شده اند، اظهار کرد: اين خط در ابتداي آذرماه تزريق گاز شد و افتتاح آن براي زمستان امسال در منطقه کاشمر بسيار حياتي بود تا مردم ديگر نگران فصل سرما و مشکلات آن نباشند.

فلاح تفتي درباره سرعت اجراي طرح هاي اين شرکت تصريح کرد: سرعت در اجراي طرح ها تأثير منفي روي کيفيت پروژه ها نمي گذارد، ما نهايت دقت و کيفيت را در اجراي هر طرح کوچک و بزرگ صنعت گاز به کار مي گيريم.  وي افزود: تامين کالا در اجراي هر پروژه به يک دوره زماني نياز دارد. براي نمونه مطابق برنامه زمانبندي پيمانکار طرح تربت حيدريه - کاشمر، سفارش گذاري و آماده سازي کالاها و شيرآلات اين خط بين شش تا هشت ماه به طول مي انجامد، بنابراين ما روش جديدي را در پيش گرفتيم و آن را براي نخستين بار اجرايي کرديم. به اين ترتيب که شيرهاي اتوماتيک زميني (AOV) را با استفاده از توانمندي يکي از شرکت هاي ايراني به شيرهاي عمل کننده خودکار زميني (LBV) تبديل کرديم.  مجري طرح ساير خطوط لوله اصلي و فرعي شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران ادامه داد: اين 9 شير 16 اينچ، سال هاي زيادي در انبار بدون استفاده کنار گذاشته شده بودند، اما ما آنها را تغيير کاربري داديم و در پروژه استفاده کرديم تا زماني که پيمانکار شيرهاي اصلي سفارشي خود را تحويل بگيرد و به انبار شرکت ملي گاز برگرداند.

وي با بيان اينکه در اين خط از هيچ گونه تجهيزات خارجي استفاده نشده است، اظهار کرد: اگر مي خواستيم شيرها و قطعات را از خارج از کشور تهيه کنيم، براي ما مقرون به صرفه نبود، اما اکنون که با استفاده از کالاهاي ايراني و توانمندي شرکت هاي داخلي طرح را اجرا کرده ايم، حدود 60 درصد در هزينه هاي مان صرفه جويي شده است.

به گفته فلاح تفتي، خط تربت حيدريه - کاشمر با هزينه 57 ميليارد توماني آماده افتتاح شده است و شهر کاشمر، برخي مناطق صنعتي و چهار روستاي بين راهي را پوشش دهي مي کند.

کلنگ زني خط انتقال گاز ديزباد - تربت حيدريه

مجري طرح ساير خطوط لوله اصلي و فرعي شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران درباره خط لوله ديزباد - تربت حيدريه نيز گفت: قطر اين خط 30 اينچ و طول آن 64 کيلومتر است و هزينه يک هزار و 600 ميليارد ريال براي آن در نظر گرفته شده است.

فلاح تفتي افزود: مطابق قرارداد 15 ماه زمان براي اجراي اين طرح مورد نياز است.

به گفته وي، اين خط انتقال شامل يک ايستگاه ارسال کننده، هفت شير بين راهي و دو ايستگاه حفاظت کاتديک است و تقاطع با جاده و راه آهن از جمله موانع خط به شمار مي آيد.

مجري طرح ساير خطوط لوله اصلي و فرعي شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران تاکيد کرد: در اين پروژه نيز در نظر داريم مانند خط تربت حيدريه - کاشمر از امکانات داخلي و موجودي انبار شرکت ملي گاز ايران استفاده کنيم تا آن را زودتر از موعد مقرر به پايان برسانيم.

وي افزود: با تکميل اين طرح، گازرساني به 171 روستا، 60 صنعت و چهار شهر تقويت مي شود.

 آيين بهره برداري رسمي از خط لوله انتقال گاز تربت حيدريه - کاشمر، آغاز عمليات اجرايي خط لوله انتقال گاز ديزباد - تربت حيدريه، بهره برداري رسمي از گازرساني به شهر سميع آباد، 113 روستا، 171 واحد توليدي و صنعتي و دو ايستگاه تقليل فشار گاز و آغاز عمليات اجرايي گازرساني به 92 روستا، 934 واحد توليدي و صنعتي و 12 ايستگاه تقليل فشار گاز، صبح روز شنبه (13 بهمن ماه) با حضور حسن منتظرتربتي، مديرعامل شرکت ملي گاز ايران، عليرضا رزم حسيني استاندار خراسان رضوي، محمدرضا عصمتي، امام جمعه تربت حيدريه، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و جمعي از مسئولان استان خراسان رضوي برگزار شد.