98؛ سال مهم صنعت پتروشيمي ايران

وزير نفت در زمينه صنعت پتروشيمي با بيان اينکه سال 98 سال بسيار مهمي براي صنعت پتروشيمي خواهد بود، خبر داد: سال آينده، براي نخستين بار ظرفيت سالانه توليد اتان به 10 ميليون تن خواهد رسيد که براساس آن مي توانيم اتان زيادي را به پتروشيمي ها بدهيم و در مرحله پس از آن، در سال 99، ميزان توليد اتان از ميزان ظرفيت پتروشيمي ها بيشتر مي شود، بنابراين پتروشيمي ها بايد به سرعت واحدهاي الفين خود را راه بيندازند تا از اتان به نحو مطلوب استفاده کنند.

وي اظهار اميدواري کرد که واحدهاي فاز اول الفين پتروشيمي بوشهر، الفين ايلام، متانول سبلان، کود شيميايي لردگان، پتروشيمي مياندوآب، ESBR صدف عسلويه، متانول کاوه و بيدبلند 2 در سال 98 به مرحله راه اندازي و آغاز بهره برداري برسند. ظرفيت اين واحدها 12 ميليون تن و مبلغ سرمايه گذاري در جريان آنها نزديک 7 ميليارد دلار است که بيش از 80 درصد پيشرفت داشته اند و براي آينده کشور مهم هستند.

صنعت نفت ايران نوک پيکان حمله آمريکا

وزير نفت در ادامه يادآور شد:  صنعت نفت با وجود همه مشکلات با قدرت، اقتدار، اميد و تلاش خستگي ناپذير براي توسعه صنعت نفت و رفاه مردم کار مي کند، نوک اصلي پيکان جنگ بسيار سنگيني  که آمريکا عليه ملت ايران به طور غيرقانوني و يک جانبه و به تحريک برخي کوردلاني مثل منافقان و با حمايت اسرائيل و اشرار منطقه آغاز کرده، صنعت نفت ايران است.

وي با بيان اينکه تمرکز حمله آمريکا بر صنعت نفت ايران است، ادامه داد: هدف نخست آمريکا آن است که درآمد صادراتي ايران را به صفر برساند و درصورتي که موفق به تحقق اين هدف نشوند، تلاش مي کنند مانع نقل و انتقال پول صادرات ايران شوند. عمده صادرات ايران نيز شامل نفت، فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي است که آمريکا تلاش مي کند جلوي صادرات آنها را بگيرد و در صورت انجام صادرات، نگذارند پول صادرات به مصرف تامين نيازهاي  ملت ايران برسد تا گراني و کمبود ايجاد شود و براي مردم ناراحتي و نگراني ايجاد شود، اما همه تلاشمان را به کار مي گيريم تا نگذاريم آنها موفق شوند. همان طور که رئيس جمهوري آمريکا در ماه نوامبر هم موفق نشد و با وجود قولي که به مردم خودش مبني بر به صفر رساندن صادرات نفت ايران داده بود، اعلام کرد اين امر شدني نيست و در نتيجه به هشت کشور براي خريد نفت ايران معافيت داد و به ياري خداوند در آينده نيز نخواهند توانست چنين کاري را انجام دهند.  زنگنه با قدرداني از تلاش و فداکاري هاي کارکنان صنعت نفت در طول سال هاي پيروزي انقلاب اسلامي تاکيد کرد: ما اکنون تلاش بي وقفه و شبانه روزي داريم، اما مشکلي که در جنگ وجود دارد اين است که ما نمي توانيم همه چيز را به مردم بگوييم. مردم غريبه نيستند، اما آنچه پخش مي شود تنها به گوش مردم نمي رسد، بلکه اسرائيل و اشرار منطقه و آمريکا نيز مي شنوند، بنابراين من نبايد اطلاعات خودم را به آنها بدهم و نبايد بگويم که چگونه تحريم را دور مي زنم. من نبايد در اين موارد زياد صحبت کنم و بارها نيز گفته ام حرفي نمي زنم که آمريکا از آن استفاده کند. وزير نفت يادآوري کرد: اگر مواردي را بيان نمي کنيم به معناي آن نيست که کاري انجام نمي دهيم، ما شبانه روز کار مي کنيم، اما نمي توانيم درباره کارهايمان حرفي بزنيم، زيرا به ضرر مردم است. يک فرمانده عمليات هرگز نمي تواند نقشه هاي عملياتي خود را توضيح دهد، زيرا عمليات لو مي رود و به کشتار سربازان و مجاهدان خودي منجر مي شود. در حوزه صنعت نفت هم هر اطلاعاتي که من بدهم، دشمن از آن اطلاعات استفاده مي کند و مردم هم در نهايت راضي نيستند که من اطلاعات ملت را بگويم.

اتاق تاريک براي دشمنان ايران

زنگنه ادامه داد: اينکه برخي مي گويند شما اتاق تاريک داريد ؛ بايد بگويم بله؛ ما براي دشمنان ايران اتاق تاريک داريم و از اين موضوع ناراحت هستند که من تلاش مي کنم سطح حفاظت اطلاعاتم بالا باشد، اما همه چيز براي نظام، شفاف و روشن است و ما به گونه اي عمل مي کنيم که در نهايت شفافيت و روشني براي نظام باشد و روزي که سختي ها رفع شود، به مردم نيز خواهيم گفت که چه کارهايي انجام داده ايم، اما اکنون مانند همان سربازان گمنامي هستيم که کسي نمي داند چه کاري انجام مي دهيم. خيلي ها به ما حرف هايي مي زنند و به شکل عمدي کارهايي مي کنند تا ما را تحريک کنند حرف بزنيم، اما  هيچ حرفي نمي زنيم. وي گفت: هدف من و همکارانم سعادت مردم است که به مردم خيري برسد و از بار مشکلاتي که مردم با آنها دست وپنجه نرم مي کنند، به عنوان فرزندان و خدمتگزاران آنان بکاهيم. ما به دنبال افتخار نيستيم، بلکه افتخارها را مردم خلق مي کنند.  وزير نفت اظهار کرد: هر آنچه تصويب و اجرا مي کنيم، با توجه به شرايطي است که در آن قرار داريم و تاکنون نيز به خوبي پيش رفته ايم، به همين سبب آمريکا از ما بسيار دلخور است و تمرکز زيادي بر ما دارد، اما به هر حال، جنگ سختي دارد.

مرد مقاومت و ايستادگي هستيم

وي درباره تفاوت جنگ کنوني با جنگ تحميلي ايران و عراق گفت: من در همه دوران جنگ تحميلي در جهاد بودم. بخشي از جنگ را وزير جهاد و بخشي از جنگ را نيز عضو شوراي مرکزي جهاد بودم. من جنگ نکردم، اما جنگ را درک کردم و مي خواهم بگويم فشاري که اکنون بر صنعت نفت وارد مي شود، سخت تر از دوران جنگ تحميلي است، جنگ کنوني کشته و زخمي روزانه ندارد و ممکن است فشار آن کمتر احساس شود، اما سختي هايي دارد و ما نيز با قدرت برخورد مي کنيم.  زنگنه با تاکيد بر اينکه ما مرد ايستادگي و مقاومت هستيم، گفت: ما ايستاده ايم تا مقاومت کنيم و نگذاريم دشمن دستاوردهاي ملت ما را هدر دهد. ما به مقاومتمان افتخار مي کنيم و اميدواريم که هم مردم اين مقاومت را از ما بپذيرند و هم خداوند از ما بپذيرد تا روسفيد باشيم.

وزير نفت ادامه داد: من با قاطعيت مي گويم ما با همه استعدادمان، همه راه هاي  فکر شده، گفته شده و امکان پذير را دنبال کرده ايم، اما نمي توانيم اين موارد را افشا کنيم. هر روز چند صد نفر در دفتر کنترل سرمايه هاي خارجي يکي از سازمان هاي وزارت خزانه داري آمريکا  مسائل را لحظه لحظه دنبال مي کنند و هر لحظه به افراد تلفن مي زنند و اعلام مي کنند که کارهاي وزارت نفت و شرکت ملي نفت انجام نشود. اين خبرها نيز به ما مي رسد و در مقابل ما نيز بايد به گونه اي عمل کنيم که جلوي کارهاي آنها را بگيريم. زنگنه افزود: خداوند به ملت ايران هوش و استعداد عطا کرده و به مجموعه نظام نيز توانايي و بلوغ داده است تا در کنار هم و در سايه مقام معظم رهبري بتوانيم بار اين شرايط خطير را به خوبي به مقصد برسانيم .ادامه نشست با پرسش و پاسخ خبرنگاران و وزير نفت همراه بود که گزيده آن در پي مي آيد:

برنامه هاي وزارت نفت براي ساماندهي مصرف بنزين کشور: براي اين موضوع دو راه بيشتر نيست؛ افزايش قيمت يا سهميه بندي يا ترکيبي از آن است. از من پرسيدند تا چه اندازه مي شود قيمت بنزين را بالا برد، گفتم تا جايي که مردم تحمل کنند که عده اي به ويژه در فضاي مجازي از اين گفته من بد برداشت کردند، در حالي که منظور من اين بود که تا جايي که مردم قبول دارند، بايد قيمت را بالا ببريم و همه هدف ما تامين منافع و رضايت مردم است. مجلس براي 10 سناريو در هفته پيش راي گيري کرد، اما هيچ کدام در کميسيون تلفيق مجلس راي نياورد، اخيرا هم طرح ديگري در کميسيون انرژي مجلس راي گيري شد که با بيش از 90 درصد مخالف رد شد؛ هدف دولت از اصلاح قيمت بنزين، درآمدزايي نيست، بلکه کاهش قاچاق و کنترل مصرف است؛ با تمهيدات اتخاذ شده امسال از مهرماه بنزين وارد نکرده ايم و سال آينده هم بنزين وارد نخواهيم کرد. در دور نخست تحريم ها يکي از نقاط هدفي که آمريکا بر پايه آن ملت ايران را تحريم کرد، تحريم بنزين بود و ما اين تهديد جلوگيري از واردات بنزين به ايران را برداشتيم و خوشبختانه هيچ مشکلي در تامين بنزين کشور نداريم، خوشبختانه ذخاير بنزين وضع بسيار مطلوبي و توليد خوبي داريم؛ اما باز هم تاکيد مي کنم مشکل بنزين بايد در کارخانه هاي خودروسازي پيگيري شود و سرانه مصرف آن در خودروهاي ما بالاست و بايد در سامانه حمل و نقل آن را جست و جو کرد.  به نظر من مجلس شوراي اسلامي تصميمي براي افزايش قيمت بنزين در بودجه سال 98 نخواهد داشت. ممکن است تصميم بگيرد اين موضوع را به زمين دولت بيندازد يا نه اصلا دولت هم افزايش قيمت بنزين را در سال 98 ممنوع کند.

 سازوکار افزايش صادرات نفت ايران به کشورهاي اروپايي: من نمي توانم عددي اعلام کنم، اما با اطمينان مي گويم که اروپايي ها تا امروز خريدي نداشته اند، ربطي هم به SPV ندارد، دو کشور اروپايي يونان و ايتاليا مجوز دارند.

 

  محقق نشدن وعده ها براي کاهش نيافتن صادرات نفت ايران: خوشبختانه آمار صادرات نفت ما در دوره برجام خوب بوده است و ظرف چهار ماه توليد نفت ما يک ميليون بشکه اضافه شد؛ اما برخي جريان ها با کارشکني عليه برجام نگذاشتند که ما به صادرات نفت ادامه دهيم. صادرات ما در ارديبهشت 97، روزانه 2 ميليون و 800 هزار بشکه بود، اما با روي کارآمدن ترامپ، صادرات نفت ما تحت فشار قرار گرفت که ربطي به برجام نداشت و اتفاقا نشانه اين بود که برجام موفق بود و پس از کناره گيري آمريکا از برجام، فشارهاي زيادي عليه صادرات نفت ما صورت گرفت و ما هم با اين فشارها مقابله کرديم و سر تسليم فرود نمي آوريم. اگر برجام نبود، هرگز پالايشگاه ستاره خليج فارس راه اندازي نمي شد و ما امروز کمبود بنزين داشتيم.

 عرضه بنزين در بورس انرژي مبني بر بي ميلي شرکت ملي نفت ايران براي فروش نفت: هر کسي ادعايي براي فروش نفت دارد، مي تواند مراجعه کند، زيرا شرايط عرضه ما از طريق شرکت بورس انرژي ايران اعلام و عرضه انجام شده، اما موفقيت آميز نبوده است و هر کس ادعايي مي کند که با تغييراتي در اطلاعيه عرضه مي تواند نفت بفروشد، مي تواند مراجعه کند و ما استقبال مي کنيم. اينکه مي گويند وزارت نفت مي تواند هفته اي يک ميليون بشکه نفت در بورس انرژي عرضه کند، اما عمدا نمي فروشد تا مقاومت ملت را درهم ريزد، اين موارد کذب است و من خودم در صف اول مقاومت هستم، زيرا اينجا مسئله ملت ايران و 40 سال خون شهداست که من نمي توانم از آنها بگذرم و حداکثر کاري که مي توانم انجام دهم، اين بود که بگوييم بياييد ريالي بخريد که مساوي با خروج سرمايه است، اما باز هم نتيجه اي حاصل نشد. شرايط وزارت نفت براي عرضه نفت در بورس انرژي پرداخت پول و خراب نکردن بازار امور بين الملل شرکت ملي نفت ايران است. ما بايد تفاوت هاي فروش نفت خام با نخودلوبيا و سيب زميني و... را بدانيم. عرضه نفت خام در بورس انرژي قاطعانه و مستمر ادامه خواهيم داد و گزارش عرضه يک ميليون بشکه نفت خام در بورس به سران سه قوه ارائه شده است.

 حجم ذخاير کشف شده در جزيره مينو: ما فقط در حدي که اعلام شد، اطلاعات داريم. در عمق 3 هزار و 800 متري به نفت سبک با API 34 رسيديم، بقيه اطلاعات پس از انجام آزمايش هاي لازم به دست مي آيد. شايد نياز به چاه بعدي هم باشد تا ميدان را ارزيابي توصيفي کامل کنيم. ما در حدي که نفت بالا آمد و مشعل آن روشن شد، اعلام خبر کرديم، اما هنوز ابعاد ميدان مشخص نيست. ما سال ها در آبادان و منطقه دارخوين به دنبال کشف نفت بوديم، زيرا همه اطلاعات موجود از وجود نفت در اين منطقه حکايت داشت. نخستين بار بود که توانستيم در اين منطقه نفت کشف کنيم و اميدوارم در اين اطرف باز هم بتوانيم ميدان هاي جديد نفتي ديگري کشف کنيم.

 آيا اميدي براي انجام دوباره اين مذاکرات داريد يا نه: آمريکا نمي تواند در برابر مقاومت ما، مقاومت کند. آيا مي توان به صادرات نفت ايران به اروپا و ديگر کشورها و همچنين انجام مبادلات پولي با راه اندازي سازوکار مالي جديد با اروپا (INSTEX) اميدوار بود: من اطلاعي درباره اين موضوع ندارم و بانک مرکزي مي تواند اطلاعات لازم را ارائه کند، اما اروپايي ها درباره برداشت نفت هيچ اقدام مثبتي نداشته اند.

مقدار فروش نفت از طريق اينسکس و اميد افزايش فروش نفت به اتحاديه اروپا: تا جايي که اطلاع دارم اين سازوکار ارتباطي با فروش نفت نخواهد داشت و بيشتر به جابه جايي پول آن مربوط است که بيشتر بانک مرکزي در اين زمينه فعال است. اميدوارم گشايشي حاصل شود، اما چه مقدارش را بايد از بانک مرکزي پرسيد.

 اختلاس پارسال مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران: آنچه به من گفته اند اين است که از فرد اختلاس گر از طرف مقام هاي قضايي بيشتر از مبلغ مورد نظر ضبط شده است. به تازگي نامه اي به معاون اول قوه قضائيه به منظور پرداخت بخش نقد آن به شرکت ملي نفت ايران و اجازه فروش اموال غيرمنقول ارسال کرده ام و قرار بر اين است که دستور انجام اين کار صادر شود، اما سرانجام، پرداخت اين پول به ما مشروط به صدور حکم دادگاه است.

 تاخير در اجراي قراردادهاي توسعه اي و الگوي جديد قراردادهاي نفتي: به تازگي با شرکت هاي داخلي قرارداد امضا کرده ايم و ممکن است دوباره براي ميدان هايي که خيلي بزرگ نيستند و پيچيدگي هاي زيادي هم ندارد، قرارداد امضا شود. بيشتر بر قراردادهاي EPC که 6 ميليارد دلار است، تمرکز داريم و در صورتي که اينها به خوبي پيش برود، دوباره مي توان قراردادهاي جديد امضا کرد، انجام اين قراردادها، اشتغال زايي بالايي را در پي خواهد داشت، همچنين 240 ميليون دلار که به قيمت امروز بالاي 2 هزار ميليارد تومان مي شود از اين مبالغ بايد طرح هاي عام المنفعه در مناطق نفت خيز اجرا کنيم.

مستهلک شدن شمار زيادي از تجهيزات صنعت نفت و نوسازي آنها: طرح نوسازي تأسيسات صنعت نفت با اولويت مناطق نفت خيز جنوب از سال 96 به اجرا درآمد که براي مرحله نخست به منظور جمع آوري اطلاعات همه واحدهاي صنعت مشاور ايراني انتخاب و انجام شد. پس از آن مشاوري با هدف طراحي مفهومي نوسازي همه تاسيسات برگزيده شده تا پس از آن بحث نوسازي تجهيزات انجام شود. بيشتر تأسيسات صنعت نفت عمري بالاي 60 سال دارند، بعضي از تجهيزات 30 سال از مستهلک شدنشان مي گذرد و کارکنان صنعت نفت با فداکاري از اين تأسيسات بهره برداري مي کنند.

کاهش سرمايه هاي انساني وزارت نفت: کار بزرگي که در اين دوره از وزارت انجام شد، اضافه نشدن نيروي جديد بود. فشارها براي اضافه کردن نيرو طاقت فرسا بود و بنده سال ها در برابر اين موضوع مقاومت کرده ام.

تصميم هاي نشست آينده سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) با توجه به تحريم کشور ونزوئلا: ايران اقدام هاي انجام شده از سوي آمريکا را محکوم مي کند، زيرا عليه استقلال کشورهاست و دسترسي اين کشور را به پول هاي حاصل از صادرات نفتش محدود کرده است. اين موضوع قطعا به دليل کاهش عرضه بر بازار نفت تاثيرگذار است و به ضرر مصرف کنندگان خواهد بود.

 بررسي شرايط بازار نفت و اينکه آيا رقم پيش بيني شده قيمت نفت در بودجه محقق مي شود: مقدار فروش نفت يعني قيمت 54 دلار براي هر بشکه به اميد خدا محقق مي شود. وضع بازار نفت پيچيده است و بايد مراقب باشيم. عده اي هم تلاش مي کنند کارهاي تخريبي عليه ايران انجام دهند. در نشست اخير اوپک هم با آنها دعوايمان شد و گفتيم که ما با شما دشمن نيستيم، اما شما بي طرف نيستيد و با ما دشمني مي کنيد.

انتقادهاي خبرنگار «روزنامه کيهان» مبني بر عطش خدمت وي و به کارگيري بازنشستگان در رئوس صنعت نفت: عطش من براي خدمت قطعا از آقاي شريعتمداري، مدير مسؤول روزنامه کيهان بيشتر نيست، زيرا ايشان هم مدير دولتي است و اما از قواعد دولتي تبعيت نمي کند. وقتي ما جوان ها را معرفي مي کنيم، از ما انتقاد مي کنند که چرا جوان بي تجربه آورديد، وقتي که باتجربه ها را به کار مي گيريم، باز هم انتقاد مي شود و مشخص نيست تکليف ما در اين ميان چيست و بهتر است شما به فرمايشات مقام معظم رهبري در درس خارج فقه شان مراجعه کنيد.

  در آستانه 40 سالگي انقلاب آيا از مسيري که به نقطه کنوني رسيده است، راضي هستيد؟ خدا راضي باشد. خيلي بهتر از اين مي توانستيم باشيم. اگر با هم دوست بوديم، اگر با هم مي ساختيم، اگر ريشه هم را به اسم دوستي، اسلام و انقلاب نمي زديم. خيلي بهتر از اين مي توانستيم باشيم، اما براي آن چيزي هم که به دست آمده، راه بزرگ و سختي را طي کرديم و هزينه زيادي پرداختيم.