روايتي از اعتصاب صنعت نفتي ها در آستانه انقلاب اسلامي و حمايت امام خميني(ره)

همت صنعت

در بهار آزادي باز هم اين صداي پاي بهمن است كه از کوچه پس کوچه هاي خاطره ها به گوش مي رسد. گويي شهيدان آمده اند تا بار ديگر با اين انقلاب بيعت كنند، بيعتي كه هشداري براي بيداري در برابر استكبار است. باز هم بهمن است، ماه خاطره ها، ماه پيمان با شهداي انقلاب و تجديد ميثاق با آرمان هاي امام را حل. بهار پيروزي يك بار ديگر از راه رسيده تا فراموش نکنيم که ملت ايران 22 بهمن 57 چه كار بزرگي انجام داده است، فراموش نكنيم كه مسير سختي را براي به بار نشستن اين انقلاب طي كرده ايم. ما با ايستادگي در برابر ظلم و ستم، انقلابي را جايگزين حكومتي استبدادي كرديم كه امروز بيش از هر زمان ديگري به اتحاد و همدلي براي سركوب نقشه هاي شوم دشمنان ايران اسلامي نياز دارد. از آن روزها سال ها مي گذرد؛ روزهايي كه يك ملت همدل و همصدا، در كنار هم موفق شدند پايه هاي ظلم و ستم طاغوتيان را به لرزه درآورند و به حكومت رژيم ستمشاهي پايان دهند. 22 بهمن 57 روزي بود كه ملتي بپا خاست و فعل خاستن را به حدي زيبا صرف كرد كه نشانه هاي آن تاكنون پابرجاست. 22 بهمن روز پيروزي انقلاب اسلامي ايران است، روزي كه نعمت بزرگ الهي آشكار شد و ملتي متحد از زير بار ظلم و ستم رهايي يافت، ملتي متعهد كه با گام نهادن در راه مبارزه با شرك، ظلم و بيدادگري ثابت كرد كه خون بر شمشير و حق بر باطل پيروز است. 22 بهمن يادآور رشادت ها، فداکاري ها و شهادت طلبي هاي ملتي است كه با ايثار خونشان پيروزي ارزشمندي از خود به جاي گذاشتند، پيروزي كه امروز در آستانه 40 سالگي آن قرار داريم. 22 بهمن روزي بود كه حكومت ستمشاهي پهلوي با اراده مردمي باايمان سرنگون و به زباله دان تاريخ سپرده شد. اين پيروزي ثابت كرد كه بانگ «الله اکبر» از رگبار «مسلسل» برنده تر است. 22 بهمن يادآور روزي است كه مردم ايران در مبارزه با دشمنان اسلام با سلاحي به نام ايمان پيروز شدند و توانستند پايه هاي ظلم و ستم را متلاشي كنند. ملت غيور ايران در حالي در روز 22 بهمن 57، انقلابي شكوهمند را رقم زدند كه دشمنان قسم خورده ايران در آن زمان اين اتفاق را غيرممكن مي دانستند، اما مردم ايران با تكيه بر ايمان خود توانستند غيرممكن را ممكن كنند و براي هميشه از زير سلطه رژيم ستمشاهي خارج شوند.

انقلاب ما انقلاب امام خميني(ره) است

نهضتي كه امام خميني (ره) پرچمدار و پايه گذار آن بود، در روز 22 بهمن 57 به بار نشست و غبار از چهره اسلام زدود و حقيقتي انكارناپذير را عيان كرد، حقيقتي كه باعث شد تا عدالت برقرار و ظلم سرنگون شود، شايد به همين دليل است كه جهانيان، انقلاب اسلامي ايران را با نام امام خميني(ره) مي شناسند. رهبر كبير انقلاب اسلامي ايران، پشتوانه اي ارزشمند براي اين انقلاب بود؛ بزرگمردي كه مردم با الهام از او راه استقلال و آزادي را پيمودند و انقلابي شكوهمند را رقم زدند، انقلابي كه تاكنون اجازه نداده هيچ يك از طرح ها و نقشه هاي دشمنان ايران به نتيجه برسد. به همين دليل است كه پس از گذشت سه دهه مقابله غرب با انقلاب، امروز نظريه پردازان و سياستمداران اروپايي وآمريكايي بر ضرورت پذيرش و تحمل واقعيت انقلاب و جايگاه جمهوري اسلامي در عرصه بين المللي تأكيد دارند.

22 بهمن و حيرت جهانيان

پيروزي ملت ايران بر رژيم ستمشاهي پهلوي در 22 بهمن 57، اتفاقي حيرت انگيز براي جهانيان بود. اين اتفاق بزرگ در حالي حيرت جهانيان را برانگيخت كه ملت غيور و از جان گذشته ايران به دنيا ثابت كرد كه با اتحاد و همدلي مي توان تحولي عظيم ايجاد كرد، تحولي سياسي ـ مردمي كه در سايه وحدت و ايستادگي در برابر استكبار و استعمار به وجود آمده است. انقلابي كه روزنه اميدي براي مسلمانان جهان شد و موجي از اضطراب را به دل جهانخواران انداخت. انقلابي كه امروز و در آستانه40 سالگي آن هنوز هم بر دل دشمنان لرزه مي اندازد. پس براي حفظ اين انقلاب شكوهمند كه حاصل خون هزاران شهيد جان بركف است بايد هوشيار بود، هوشياري كه مي تواند راه نفوذ و اختلاف افكني دشمنان ايران اسلامي را ببندد و نقشه هايشان را براي جدايي مردم از دولت جمهوري اسلامي ايران نقش بر آب كند.

 

روز استقلال و آزادی یک ملت

در بهار آزادي باز هم اين صداي پاي بهمن است كه از کوچه پس کوچه هاي خاطره ها به گوش مي رسد. گويي شهيدان آمده اند تا بار ديگر با اين انقلاب بيعت كنند، بيعتي كه هشداري براي بيداري در برابر استكبار است. باز هم بهمن است، ماه خاطره ها، ماه پيمان با شهداي انقلاب و تجديد ميثاق با آرمان هاي امام را حل. بهار پيروزي يك بار ديگر از راه رسيده تا فراموش نکنيم که ملت ايران 22 بهمن 57 چه كار بزرگي انجام داده است، فراموش نكنيم كه مسير سختي را براي به بار نشستن اين انقلاب طي كرده ايم. ما با ايستادگي در برابر ظلم و ستم، انقلابي را جايگزين حكومتي استبدادي كرديم كه امروز بيش از هر زمان ديگري به اتحاد و همدلي براي سركوب نقشه هاي شوم دشمنان ايران اسلامي نياز دارد. از آن روزها سال ها مي گذرد؛ روزهايي كه يك ملت همدل و همصدا، در كنار هم موفق شدند پايه هاي ظلم و ستم طاغوتيان را به لرزه درآورند و به حكومت رژيم ستمشاهي پايان دهند. 22 بهمن 57 روزي بود كه ملتي بپا خاست و فعل خاستن را به حدي زيبا صرف كرد كه نشانه هاي آن تاكنون پابرجاست. 22 بهمن روز پيروزي انقلاب اسلامي ايران است، روزي كه نعمت بزرگ الهي آشكار شد و ملتي متحد از زير بار ظلم و ستم رهايي يافت، ملتي متعهد كه با گام نهادن در راه مبارزه با شرك، ظلم و بيدادگري ثابت كرد كه خون بر شمشير و حق بر باطل پيروز است. 22 بهمن يادآور رشادت ها، فداکاري ها و شهادت طلبي هاي ملتي است كه با ايثار خونشان پيروزي ارزشمندي از خود به جاي گذاشتند، پيروزي كه امروز در آستانه 40 سالگي آن قرار داريم. 22 بهمن روزي بود كه حكومت ستمشاهي پهلوي با اراده مردمي باايمان سرنگون و به زباله دان تاريخ سپرده شد. اين پيروزي ثابت كرد كه بانگ «الله اکبر» از رگبار «مسلسل» برنده تر است. 22 بهمن يادآور روزي است كه مردم ايران در مبارزه با دشمنان اسلام با سلاحي به نام ايمان پيروز شدند و توانستند پايه هاي ظلم و ستم را متلاشي كنند. ملت غيور ايران در حالي در روز 22 بهمن 57، انقلابي شكوهمند را رقم زدند كه دشمنان قسم خورده ايران در آن زمان اين اتفاق را غيرممكن مي دانستند، اما مردم ايران با تكيه بر ايمان خود توانستند غيرممكن را ممكن كنند و براي هميشه از زير سلطه رژيم ستمشاهي خارج شوند.

انقلاب ما انقلاب امام خميني(ره) است

نهضتي كه امام خميني (ره) پرچمدار و پايه گذار آن بود، در روز 22 بهمن 57 به بار نشست و غبار از چهره اسلام زدود و حقيقتي انكارناپذير را عيان كرد، حقيقتي كه باعث شد تا عدالت برقرار و ظلم سرنگون شود، شايد به همين دليل است كه جهانيان، انقلاب اسلامي ايران را با نام امام خميني(ره) مي شناسند. رهبر كبير انقلاب اسلامي ايران، پشتوانه اي ارزشمند براي اين انقلاب بود؛ بزرگمردي كه مردم با الهام از او راه استقلال و آزادي را پيمودند و انقلابي شكوهمند را رقم زدند، انقلابي كه تاكنون اجازه نداده هيچ يك از طرح ها و نقشه هاي دشمنان ايران به نتيجه برسد. به همين دليل است كه پس از گذشت سه دهه مقابله غرب با انقلاب، امروز نظريه پردازان و سياستمداران اروپايي وآمريكايي بر ضرورت پذيرش و تحمل واقعيت انقلاب و جايگاه جمهوري اسلامي در عرصه بين المللي تأكيد دارند.

22 بهمن و حيرت جهانيان

پيروزي ملت ايران بر رژيم ستمشاهي پهلوي در 22 بهمن 57، اتفاقي حيرت انگيز براي جهانيان بود. اين اتفاق بزرگ در حالي حيرت جهانيان را برانگيخت كه ملت غيور و از جان گذشته ايران به دنيا ثابت كرد كه با اتحاد و همدلي مي توان تحولي عظيم ايجاد كرد، تحولي سياسي ـ مردمي كه در سايه وحدت و ايستادگي در برابر استكبار و استعمار به وجود آمده است. انقلابي كه روزنه اميدي براي مسلمانان جهان شد و موجي از اضطراب را به دل جهانخواران انداخت. انقلابي كه امروز و در آستانه40 سالگي آن هنوز هم بر دل دشمنان لرزه مي اندازد. پس براي حفظ اين انقلاب شكوهمند كه حاصل خون هزاران شهيد جان بركف است بايد هوشيار بود، هوشياري كه مي تواند راه نفوذ و اختلاف افكني دشمنان ايران اسلامي را ببندد و نقشه هايشان را براي جدايي مردم از دولت جمهوري اسلامي ايران نقش بر آب كند.