با هدف تامين مالي طرح نگهداشت و افزايش توليد نفت انجام مي شود

انتشار 30 هزار ميليارد ريال اوراق منفعت تا پايان امسال 

در مسير تامين مالي طرح نگهداشت و افزايش توان توليد نفت در ميدان هاي نفتي در حال بهره برداري، تا پايان امسال 30 هزار ميليارد ريال اوراق منفعت منتشر مي شود.

رضا دهقان، معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران گفت: 80 درصد تامين مالي هر يک از بسته هاي قراردادي اين طرح از طريق SPV (صبااروند) که قرارداد آن به صورت بيع متقابل با شرکت ملي نفت ايران امضا شده است، تامين مي شود و 20 درصد آن بايد از طرف پيمانکاران طرف قرارداد تامين شود.

وي افزود: به اين منظور، هفته آينده 10 هزار ميليارد ريال اوراق منفعت منتشر مي شود و اميدواريم تا پايان سال نيز 20 هزار ميليارد ريال ديگر از اين اوراق منتشر شود.

معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران تصريح کرد: SPV از طريق اوراق و ديگر روش ها براي تامين 80 درصد منابع مالي مورد نياز در اجراي اين طرح اقدام خواهد کرد.

دهقان ادامه داد: ايده اوليه اين طرح از سوي وزير نفت و با هدف ايجاد جبهه کاري براي پيمانکاران و سازندگان داخلي مطرح شد و از پارسال در دستور کار قرار گرفت و پيرو آن کارگروه هايي به اين منظور تشکيل و در تيرماه سال 97، مصوبه شوراي اقتصاد دريافت شد.

وي به 33 بسته کاري تعريف شده در اين طرح اشاره کرد و افزود: از اين ميان 26 بسته کاري در حوزه فعاليت شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب، چهار بسته کاري در حوزه شرکت نفت فلات قاره ايران و سه بسته کاري در حوزه کاري نفت مناطق مرکزي ايران است. عمده فعاليت ها رو سطحي است، به طوري که در اجراي اين بسته هاي کاري در مجموع 280 حلقه چاه حفاري و بيش از 1700 حلقه چاه تعمير مي شود.

معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران، سرمايه گذاري مصوب طرح را 6,2 ميليارد دلار اعلام کرد و گفت: 979 ميليون دلار نيز هزينه تامين مالي در تعهد دولت است. دهقان ميزان افزايش توليد روزانه حاصل از اجراي کامل 33 بسته کاري را حدود 280 هزار بشکه و توليد تجمعي برآورد شده را 410 ميليون بشکه عنوان کرد که در مجموع بيش از 20 ميليارد دلار درآمدزايي به همراه خواهد داشت. اين مقام مسئول، به استفاده حداکثري از توان داخل در اين طرح اشاره کرد و گفت: به منظور استفاده از توان سازندگان داخلي، دو فهرست تجهيزات داخلي تهيه و به قراردادها ضميمه شده است.

 

از سوي وزير نفت

ترميم تخصصي کارکنان   مدت موقت  نفت ابلاغ شد

ترميم تخصصي کارکنان قراردادي مدت موقت نفت که به طور مستقيم در عمليات توليد و بهره برداري چهار شرکت اصلي مشغول هستند، از سوي وزير نفت براي اجرا به معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت ابلاغ شد. متن ابلاغيه بيژن زنگنه به فرزين مينو، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني، براي اجراي مفاد بند (10) ابلاغيه شماره 188-2/20 مورخ 22/ 3/ 1397 و مصوبه شماره 136 مورخ 21/ 3/ 1397 شوراي اداري و استخدامي صنعت نفت به شرح زير است:

«در اجراي مفاد بند (10) ابلاغيه فوق الذکر با هدف بهبود وضع معيشت نيروهاي قرارداد مدت موقت فعال در گروه ­هاي شغلي اصلي – تخصصي که به صورت مستقيم در عمليات توليد و بهره برداري چهار شرکت اصلي مشغول به کار هستند، موارد زير ابلاغ مي شود:

1- از ابتداي ارديبهشت ماه سال 1397 درصدي از ميانگين حقوق و کليه فوق العاده هاي مصوب کارمندان رسمي متناظر (که طبق مقررات قانوني به ايشان تعلق مي گيرد) به عنوان شاخص، مبناي محاسبه و پرداخت حقوق و مزاياي کارمندان مدت موقت شاغل در گروه هاي شغلي اصلي - تخصصي عمليات توليد و بهره برداري منظور شود.

2- گروه هاي شغلي اصلي- تخصصي عمليات توليد و بهره­ برداري توسط شوراي اداري صنعت نفت تعيين و ابلاغ شود.

3- افرادي مشمول اين ابلاغيه هستند که قراردادهاي منعقده با ايشان از سال 1395 به بعد در گروه ­هاي شغلي اصلي – تخصصي بوده و از همان سال تاکنون در اين مشاغل کار کرده ­اند. مديران ذي ربط در مقابل تأييد درستي اين اطلاعات مستقيماً مسئوليت خواهند داشت (ملاک اطلاعات ثبت شده در سيستم جامع نيروي انساني وزارت نفت است).

4- براي اصلاح عدم تناسب­ هاي موجود در پرداخت به کارکنان مدت موقت با مشاغل مشابه، شرايط کنترلي براي تعيين حقوق جديد تعريف و اعمال شود.

5- در تعيين درصد مذکور در بند (1)، محدوديت هاي بودجه­ اي و مالي شرکت­ هاي اصلي مدنظر قرار گيرد.

شوراي اداري صنعت نفت موظف است موارد فوق را حداکثر تا يک هفته پس از اين ابلاغيه به منظور تأييد وزير ارائه کند و شرکت­ هاي اصلي، پرداخت هاي مرتبط را حداکثر تا 18 بهمن ماه به انجام برسانند.»

 

تزريق گاز سکوي 13B پارس جنوبي به پالايشگاه خشکي

تزريق گاز مخزن فاز 13 پارس جنوبي به پالايشگاه خشکي اين فاز، پس از گذشت 10روز کاري ازآغاز هوک آپ(ارتباط قسمت هاي مختلف سکو به يکديگر در دريا) و راه اندازي نخستين سکوي فاز 13 پارس جنوبي آغاز شد. پيام معتمد، مجري طرح توسعه فاز13 پارس جنوبي گفت:  با انجام آخرين عمليات باقيمانده در راه اندازي خط لوله دريايي اين سکو و گذشت 10 روزکاري ازآغاز هوک آپ و راه اندازي سکوي13B، گاز ترش برداشت شده از موقعيت مخزني اين سکو به سمت خشکي ارسال و با طي مسير 90 کيلومتري خط، پس از دو ساعت در پالايشگاه خشکي اين فاز دريافت شد. به گفته وي، گاز ترش استحصال شده ازسکوي13B به چهارمين رديف شيرين سازي پالايشگاه فاز 13 تزريق و با توجه به تمهيدات لحاظ شده در اين رديف پس از فرآوري به شبکه سراسري گاز ارسال شده است. وي با يادآوري ثبت رکورد اخير عمليات راه اندازي همزمان دو سکوي فاز 13 در کمتر ازچهار روز کاري افزود:  بدون شک ثبت رکوردهاي تازه دريايي در طرح توسعه فاز 13، نقطه قوتي در کارنامه درخشان پارس جنوبي خواهد بود.

مجري طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبي با اشاره به افزايش حجم فعاليت هاي اين طرح براي رسيدن هر چه سريعتر به اهداف توسعه آن، گفت: مطابق برنامه ريزي انجام شده تا پايان بهمن ماه امسال، نيمي از اهداف توسعه اين طرح با برداشت روزانه معادل 28 ميليون مترمکعب گاز غني از مخزن مشترک پارس جنوبي محقق خواهد شد.

معتمد همچنين از بهره برداري واحد دانه بندي گوگرد پالايشگاه فاز 13 پارس جنوبي براي تحقق اهداف زيست محيطي و ايجاد امکان صادرات گوگرد توليد شده در اين طرح خبر داد و گفت:  پس از گذشت کمتر از يک ماه از توليد گوگردمذاب، با بهره برداري از اين واحد، رکورد ديگري در فعاليت هاي توسعه اي فاز 13 پارس جنوبي ثبت شده است.

وي به نقش موثر اين واحد در حفاظت از محيط زيست اشاره و تصريح کرد:  توليد نخستين پکيج گوگرد دانه بندي شده پس از يک ساعت از زمان راه اندازي، بر اساس استاندارد sudic محقق شد.

مجري طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبي توليد محصولات منطبق با استانداردهاي معتبربين المللي را منجر به تداوم صادرات به بازارهاي جهاني عنوان کرد و افزود:  در نخستين رديف بازيافت گوگرد پالايشگاه فاز 13 رکورد کمترين فلرينگ گاز اسيدي از ورود گاز ترش به پالايشگاه تا زمان توليد گوگرد مذاب را شاهد بوديم.

همزمان با عملياتي شدن هرچهار رديف شيرين سازي پالايشگاه طرح توسعه فاز 13، همه واحدهاي زيست محيطي اين پالايشگاه نيز درچرخه بهره برداري قرار گرفته اند.

 

شمار جايگاه هاي سي ان جي به مرز 2500 باب رسيد

مدير طرح سي ان جي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي از راه اندازي 40 جايگاه عرضه سي ان جي در ايام گراميداشت چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي و افزايش شمار جايگاه هاي عرضه سي ان جي کشور به 2 هزار و 489 باب خبر داد.

حميد قاسمي ده چشمه اعلام کرد: هم اکنون 128 جايگاه در کشور در حال ساخت است که از اين شمار 11 جايگاه به استان تهران اختصاص دارد. با راه اندازي 40 جايگاه از اين شمار به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، شمار جايگاه ها در کشور به 2 هزار و 489 باب خواهد رسيد.

وي افزود: در صورت راه اندازي 128 جايگاه در حال ساخت در کشور، شمار جايگاه هاي توزيع کننده گاز طبيعي از مرز 2 هزار و 500 جايگاه عبور مي کند.

مدير طرح سي ان جي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي تاکيد کرد: با راه اندازي 40 جايگاه يادشده، 60 هزار مترمکعب در روز به ظرفيت سوخت رساني صنعت سي ان جي افزوده خواهد شد.

قاسمي ده چشمه با اشاره به اينکه تا سال 96 جايگاه ها بيشتر با هزينه دولتي و با پروژه هايي که در دست سه شرکت بهينه سازي، گازخودرو و سپس مديريت طرح سي ان جي شرکت ملي پخش قرار داشت، راه اندازي مي شد، گفت: در سال 97 تمرکز و تصميم دولت و ديدگاه مهندس زنگنه، وزير نفت بر استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي براي توسعه اين صنعت قرار گرفت و خوشبختانه اقبال اين بخش نيز خوب بود، به نحوي که در سال 97 با سرمايه گذاري 100 درصدي بخش خصوصي، 86 جايگاه عرضه سي ان جي در کشور راه اندازي شده است.

 

انتصاب 5 عضو حقيقي شوراي مرکزي «سلام»

وزير نفت در احکامي جداگانه پنج عضو حقيقي شوراي مرکزي سلامت، ايمني و محيط زيست (سلام) را منصوب کرد. در حکم بيژن زنگنه، وزير نفت به ناصر بابايي، معاون مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش، احمد محمدي، مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، هادي هاشم زاده فرهنگ، مديرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي، داود رشتچيان، استاد دانشگاه صنعتي شريف و فريده گلبابائي، استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران آمده است:  «به استناد بند «الف» شيوه نامه شوراي مرکزي سلامت، ايمني و محيط زيست «سلام» ( موضوع ابلاغيه 484148-28,1 مورخ 15 دي ماه 1393) و با توجه به تخصص و تجارب جنابعالي براي مدت سه سال به عضويت در اين شورا منصوب مي شويد. انتظار مي رود با مشارکت فعال و موثر و به کارگيري همه ظرفيت هاي موجود، نقش موثري در پيشبرد اهداف و وظايف اين شورا و ارتقاي سلامت، ايمني و محيط زيست در صنعت نفت ايفا نماييد. از خداوند قادر متعال براي جنابعالي توفيق مسئلت دارم». 

 

تحقق اقتصاد مقاومتي با بهره گيري از سامانه نوين انبارداري

شرکت انتقال گاز ايران با بهره گيري از سامانه نوين انبارداري و همسو با سياست هاي اقتصاد مقاومتي، از ابتداي سال 96 تا پايان آذرماه امسال، بيش از 3 هزار کالاي مورد نياز خود را از شبکه داخلي انبارهاي صنعت نفت و گاز تامين کرده است.

سعيد توکلي گفت: در مدت ياد شده، 3 هزار و 732 قلم کالاي مورد نياز خود را از شبکه داخلي انبارهاي صنعت نفت و گاز تأمين کرده ايم، در حالي که خريد اين اقلام خارج از شبکه انبار صنعت نفت (شرکت هاي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي) سبب تحميل هزينه سه برابري به شرکت انتقال گاز ايران مي شد.

به گفته توکلي، تحقق اين فرآيند سبب کاهش قابل توجه هزينه هاي تامين کالا به ارزش سيستمي 180 ميليارد تومان شده، در حالي که ارزش اين اقلام در بازار نسبت به قيمت سيستمي، چند برابر بيشتر است.