خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه غرب

پايان 15 کيلومتر تعويض پوشش خط لوله

پروژه تعويض پوشش 15کيلومتر ازخط لوله انتقال نفت خام نفت شهر – کرمانشاه پايان يافت. رئيس مهندسي خوردگي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه غرب گفت:  طرح تعويض پوشش 15 کيلومتر از خط لوله 8 اينچ نفت شهر- کرمانشاه به منظور افزايش ايمن سازي خط و پايداري عمليات انتقال مواد نفتي انجام شده است. رحمان رضايي گفت:  اين مهم با توجه به قدمت بالاي عمر پوشش لوله اين خط در دو فاز ( کيلومترهاي 90 تا 100 و 218 تا 223 )اجرا شد. وي با اشاره به پيگ راني هوشمند اسفندماه در مسير ياد شده، يادآورشد:  فازنخست اين پروژه با اعلام نتايج اوليه پيگ راني هوشمند و تعيين ميزان رشد خوردگي، با اولويت ترميم نقاط با خوردگي بالا آغاز شدوعلاوه برتعويض پوشش 15کيلومتر ازمسير236 کيلومتري اين خط لوله، نقاط خوردگي حاد نيز ترميم و تعمير شد. وي با بيان اين که فاز نخست پروژه به طول 10 کيلومتر در مدت زمان 9 ماه انجام شده است، تصريح کرد:  در زمان اجراي اين طرح، نقاط خوردگي باهمکاري واحدهاي نگهداري وتعميرات خط، ترابري، بازرسي فني، عمليات و اچ اس اي ترميم و تعمير شد. رضايي نقاط خوردگي ترميم شده در فاز اول اجراي تعويض پوشش را 8 نقطه اعلام و اظهارکرد: اين نقاط باعمق 20تا 28درصد براساس اولويت ترميم شده است. وي عبورلوله ازمسيرهاي کوهستاني و سخت گذر، همچنين زمين هاي زراعي و کشاورزي را از مشکلات اجراي پروژه تعويض پوشش لوله نفت شهر – کرمانشاه برشمرد. به گفته وي، ترميم و تعويض همه نقاط خوردگي اعلام شده در اين محدوده از مسير بدون بروز حادثه وبا کيفيتي بالا انجام شده است. رئيس مهندسي خوردگي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه غرب درباره اجراي فاز دوم تعويض پوشش خط لوله نفت شهر – کرمانشاه نيز گفت:  اين بخش از پروژه به طول پنج کيلومتر(کيلومتر 223 تا 218 ) که درابتداي شش ماه دوم امسال سال آغاز شد، باوجود ويژگي هاي جغرافيايي منطقه ونزديک بودن آن به شهر با رعايت حساسيت هاي ايمني انجام شد. وي گفت: اين بخش ازطرح تعويض پوشش خط لوله نفت شهر– کرمانشاه نيز در مدت سه ماه انجام و چهارنقطه خوردگي از27 تا 80 درصد تعمير شد.

 

    شرکت گاز استان ايلام

بهره برداري و کلنگ زني چند طرح گازرساني در دهه فجر

  مديرعامل شرکت گاز استان ايلام از بهره برداري و کلنگ زني چند طرح گازرساني شهري و روستايي در دهه فجر امسال خبر داد. عباس شمس الهي با اشاره به اين که اين استان امسال دهه فجر پر باري دارد، افزود:  10 روستا و يک شهر زيرپوشش گاز قرار مي گيرند، ضمن آن که عمليات گازرساني به 10 روستاي ديگر نيز آغاز مي شود.  وي همچنين از تکميل طرح هاي گازرساني شهري و روستايي استان ايلام در سال آينده خبر داد. شمس الهي با اشاره به اهميت استان ايلام و مرزي بودن آن گفت:  اين استان ازسال 1386، ميزبان گازدرشهرها و روستاهاي خود بوده است و هم اکنون 23 شهر از 26 شهر آن زيرپوشش گاز طبيعي قرار دارند. وي همچنين به وجود 601 روستا دراستان ايلام وقابليت گازرساني به 480 مورد آن اشاره وتصريح کرد:  تاکنون 356روستا ازاين مجموعه زيرپوشش گاز قرارگرفته اند و تا پايان امسال نيز40 روستاي ديگر از اين نعمت بهره مند خواهند شد. مديرعامل شرکت گازاستان ايلام، ضريب نفوذ گازرساني شهري را 98 درصد و ضريب نفوذ گازرساني روستايي را 83 درصد عنوان و اظهار کرد:  اين شرکت با دارا بودن حدود چهارهزارکيلومتر شبکه انتقال، تغذيه و توزيع گاز، نشت يابي و مقاوم سازي شبکه را به پيمانکاران توانمند بومي واگذار کرده است. شمس الهي بااشاره به مسئوليت پالايشگاه گازايلام درتامين گاز استان هاي غربي تصريح کرد: اين موضوع سبب آرامش خاطربراي تامين گاز در زمستان است، ضمن آن که شبکه انتقال، تغذيه و توزيع گاز استان ايلام نيزيک شبکه نوپا و جديد است که نياز به بازسازي ندارد. وي تاکيد کرد: مردم استان ايلام براي گذراندن فصل سرماي امسال هيچ نگراني نخواهند داشت. شمس الهي بابيان اين که 9 ماه امسال حدود 330 ميليون مترمکعب گاز در استان ايلام مصرف شده است، تصريح کرد:  برآورد مي شود در فصل زمستان 250 ميليون متر مکعب گاز مصرف شود که اين مهم به دماي هوا بستگي دارد.

 

      خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران

راه اندازي سيستم حفاظت کاتدي با انرژي خورشيد

کارشناسان خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران موفق شدند نخستين ايستگاه CPS سيستم حفاظت از زنگ را با استفاده از انرژي خورشيدي راه اندازي کنند . امير نوروزي، کارشناس واحد خوردگي شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت، منطقه تهران هدف از اجراي اين پروژه را پوشش و تأمين پتانسيل محدوده اي از خطوط 18 و 24 اينچ اصفهان - ري و جلوگيري از سرقت هاي مکرر CPS عنوان کرد.

 وي با اشاره به استفاده از انرژي خورشيد در اين سيستم، جلوگيري از آلودگي محيط زيست، بي نيازي به خطوط انتقال وتوزيع برق، سهولت در نصب، نگهداري و بهره برداري، همچنين حذف مصرف انرژي هاي فسيلي را مهم ترين مزاياي اين طرح برشمرد. نوروزي با بيان اين که اين سيستم، صرفه جويي قابل توجهي در مقايسه با نصب تجهيزات برقي دارد، تاکيد کرد: افزايش دسترسي وقابليت اطمينان، همچنين کاهش احتمال سرقت، از ديگر ويژگي هاي اين سيستم نسبت به سيستم هاي قبلي است.  وي گفت:  حفاظت ازخوردگي سازه هاي مدفون در خاک، ازمهم ترين مصاديق اقتصاد مقاومتي است.

 

     خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان

توزيع بسته هاي فرهنگي در ميان دانش آموزان

رئيس روابط عمومي شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه خوزسـتـان ازتـوزيـع بسته هاي فرهنگي درميان دانش آموزان روستاهاي کمتر توسعه يافته همجوار مسير خطوط انتقال اين حوزه عملياتي خبر داد.

حسن عبدالنبي بااشاره به اين که جامعه هدف اين طرح، دانش آموزان مدارس همجوارمسيرخطوط لوله انتقال نفت درمحورآبادان- اهواز هستند، افزود:  اين مهم در جهت تحقق مسئوليت اجتماعي تعريف شده در اين شرکت انجام شده است.

وي با بيان اين که بسته هاي فرهنگي درسه مدرسه محروم در روستاهاي دابوهيه، شاخت الخان وشاخت الخان 2 توزيع شده است، محتويات بسته هاي اهدايي ياد شده را کتاب و لوازم تحرير اعلام کرد.  رئيس روابط عمومي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان تاکيد کرد:  افزون بر توزيع اين بسته ها، توضيحاتي نيزدرباره اهميت و حفظ حريم خطوط لوله انتقال نفت، جلوگيري ازحوادث غيرمترقبه و خطرهاي ناشي از بي توجهي به علائم ومارکرها به دانش آموزان ارائه شد.

 

      شرکت گاز استان اصفهان   

آغاز گازرساني به انارک و جندق در دهه فجر

مديرعامل شرکت گازاستان اصفهان ازبرنامه ريزي براي افتتاح گازرساني به دو شهر انارک و جندق در دهه فجر امسال خبر داد. مصطفي علوي گفت: با رسيدن گازبه اين دوشهر 2 هزار و 173 خانوار زيرپوشش گاز طبيعي قرار مي گيرند.

وي با اعلام افتتاح دو ساختمان پست امداد گاز با هزينه دو ميليارد و 700 ميليون تومان در دهه فجر امسال، از آغاز عمليات احداث يک ساختمان پست امداد با هزينه دو ميليارد تومان در اين دهه خبر داد. علوي اظهارکرد:  تعدادي طرح صنعتي شامل گازرساني به شهرک هاي صنعتي، راه اندازي ايستگاه هاي تقليل فشار، اجراي شبکه گذاري براي مرغداري ها و گلخانه ها باهزينه چهارميليارد و600 ميليون تومان نيز در دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد. علوي بابيان اين که اصفهان107شهر دارد که همه آنها قابليت گازرساني دارند، اظهار کرد:  اکنون 104 شهر از نعمت گاز برخوردار شده اند و گازرساني به سه شهر ديگر آن نيز در دست اقدام است. مديرعامل شرکت گازاستان اصفهان شمار روستاهاي اين استان را نيز يک هزار و 699 روستا اعلام کرد و افزود:  از اين تعداد يک هزار و 448 روستا قابليت گازرساني دارند واکنون يک هزار و 340 روستا مصرف کننده گاز هستند. علوي ضريب نفوذ گازشهري را 99.6 و ضريب نفوذ گاز روستايي را 95 درصد اعلام کرد.

 

     مجتمع گاز پارس جنوبي

امکان سنجي کاهش 70 درصدي فلرينگ درفازهاي 9 و 10

کاهش 70 درصدي فلرينگ فازهاي9 و10 از سوي متخصصان و کارکنان پالايشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبي بررسي مي شود.  ايرج خرمدل، مديرپالايشگاه پنجم پارس جنوبي بابيان اين که اين پالايشگاه از نظر بهينه سازي مصرف انرژي در شرايطي مطلوب قرار دارد، گفت:  امسال اقدام هاي مناسبي براي بهبود فرآيندهاي پالايشگاه صورت گرفته است.   خرمدل افزود:  اين طرح از سوي مشاور در حال مطالعه است که اميدواريم تکليف آن تا پايان سال مشخص شود.

مديرپالايشگاه پنجم پارس جنوبي همچنين بااشاره به بررسي پروژه کاهش پساب فازهاي 9 و 10 گفت: واحد مهندسي اين پالايشگاه روي پروژه آب برگشتي به دريا فعاليت مي کند ومهندسي ارزش آن در حال بررسي است. خرمدل گفت:  کاهش آب ورودي به دريا، تامين بخشي از آب مورد نياز پالايشگاه و حفظ محيط زيست، از ويژگي هاي اجراي پروژه کاهش پساب فازهاي 9 و 10 است. در صورت نهايي شدن اين پروژه، نگراني ها در باره کمبود آب در فازهاي 9 و 10 کمترمي شود ومصرف مواد شيميايي نيز به همين نسبت کاهش مي يابد. مدير پالايشگاه پنجم پارس جنوبي در ادامه به پروژه ديگري در جهت بهبود شرايط فازهاي 9 و 10 اشاره و تصريح کرد:  بنابر هماهنگي با مديريت مهندسي و ساختمان شرکت نفت و گاز پارس، پيشنهاد شده است که گاز اسيدي پالايشگاه پنجم به پالايشگاه هشتم منتقل وبا توجه به امکانات موجود اين پالايشگاه، So2 خروجي پالايشگاه پنجم، تقريبا صفر شود.

 

     شرکت ملي صنايع پتروشيمي

برگزاري کارگاه مسؤوليت اجتماعي

کارگاه تخصصي آموزشي تدوين گزارش عملکرد پايدار (GRI) در حوزه مسئوليت اجتماعي سازمان ها درشرکت ملي صنايع پتروشيمي برگزار شد. اين کارگاه تخصصي آموزشي به همت دبيرخانه مسئوليت اجتماعي شرکت ملي صنايع پتروشيمي با حضور جمعي از مشاوران و کارشناسان مسئوليت اجتماعي صنعت نفت در دي ماه امسال برگزار و نقش مسؤوليت اجتماعي سازمان ها وچالش هاي موجود درآن تبيين وارائه شد. محمد کرماني، مشاور اجتماعي مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي درباره نقش مسئوليت اجتماعي سازمان ها گفت: مسئوليت اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي درسطوح مختلفي طبقه بندي مي شود که در نگاه غير تخصصي، درسطح کارهاي خيرخواهانه قرار گرفته است، در حالي که در سطوحي بالاترازاعمال خيريه وموارد قانوني، يعني سطح اخلاق حرفه اي قرار دارد.

وي با اشاره به اين که ابعاد مسئوليت اجتماعي در صنعت نفت و پتروشيمي در سه مقوله دسته بندي مي شود، افزود:  محيط زيست و ارزيابي عملکرد صنعت بر آب، هوا و خاک، جوامع محلي و کارکنان و تامين رضايت شغلي به عهده هلدينگ هاي پتروشيمي و بخش خصوصي قرار گرفته است. مشاور اجتماعي مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي گفت:  در حوزه مسئوليت اجتماعي صنعت پتروشيمي، تلاش هاي زيادي صورت گرفته که به خلق ارزش مشترک بين سوددهي شرکت و ايجاد ارزش افزوده براي کارکنان منجر شده است. کرماني ادامه داد: دبيرخانه مسئوليت اجتماعي شرکت ملي صنايع پتروشيمي پيشنهاد داده است که در گزارش مجامع صنعت پتروشيمي در تيرماه سال آينده، شرکت ها به صورت داوطلبانه يک گزارش مسؤوليت اجتماعي نيز ارائه کنند که در صورت تاييد اين پيشنهاد به شرکت ها ابلاغ خواهد شد.

 

معاينات دوره اي بازنشستگان

مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت  ازمصوبه هاي جديد براي انجام معاينات دوره‎اي کارکنان بازنشسته اين صنعت خبر داد. حبيب‎الله سميع با اشاره به انجام معاينات دوره‎اي براي همکاران قراردادي مدت موقت و پيمانکار دراکثر مناطق صنعتي گفت: با توجه به درخواست صندوق بازنشستگي صنعت نفت،مي توانم نويد مصوبات جديد را به انجام معاينات دوره‎اي براي کارکنان بازنشسته صنعت نفت هم بدهم. وي گفت: رويکرد اين سازمان،پيشگيرانه و سلامت محور است تا در مان گرا، زيرا نگاه جدي به سلامت و اجراي برنامه هاي مرتبط با آن، نقشي مهم در جلوگيري از بروز بيماري ها و کاهش هزينه ها دارد. وي افزود: حضورسازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در مناطق عملياتي، اولويت است تا ازکارکناني که براي رشد و تعالي اقتصاد کشور تلاش مي‎کنند، پشتيباني کند. سميع با تاکيد برسلامت روحي وجسمي کارکنان ونقش موثرآن در بهره‎وري گفت: اهميت طب صنعتي درحفظ سلامت کارکنان صنعت نفت که در خط مقدم جبهه اقتصادي کشور فعاليت دارند، نقش قابل توجهي دارد و انجام معاينات دوره‎اي در اين محور موثر است. وي ادامه داد: با همکاري مديران مناطق جنوبي با مراکز بهداشت و درمان صنعت نفت، مشارکت کارکنان عملياتي درمعاينات دوره‎اي قابل توجه است و بايد در مراکز ستادي هم بر اين موضوع تاکيد شود. سميع تصريح کرد: با توجه به بخشنامه مقام عالي وزارت براي کاهش هزينه و امکان تسهيلات مناسب و با کيفيت در بيمارستان بزرگ صنعت نفت اهواز، انتظار مي‎رود که با همکاري مديران ميزان اعزام‎هاي پزشکي غيرضروري کاهش يابد، اما اين به معناي محدوديت دريافت خدمات نيست.

 

 

     پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان

سوخت رساني بي وقفه در برف و سرماي زمستان

عرضه سوخت بنزين و گازوييل مورد نياز بخش حمل و نقل استان همدان، مطلوب و بي وقفه ادامه دارد. احمد شيراني اصل، رئيس روابط عمومي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي منطقه همدان گفت: با توجه به بارش هاي زمستاني وسفيد پوش شدن استان همدان، بنزين و (گازوييل) مورد نيازبخش هاي مختلف مصرف به ويژه بخش حمل و نقل استاني و مناطق دور و نزديک کشور به صورت مستمر تامين و عرضه شده است.  وي افزود:  شرايط نامساعد جوي، مسؤوليت کارکنان شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان را در سوخت رساني به نقاط مختلف استان و محورهاي مواصلاتي آن سنگين تر کرده است.  شيراني تصريح کرد: سوخت رسانان بي ادعاي اين حوزه عملياتي براي عمل به مسؤوليت اجتماعي درسه نوبت کاري، با تحمل سرماي منهاي 11درجه، تلاش مي کنند، توزيع سوخت با روندي مطلوب انجام شود.  وي ارسال فرآورده هاي تدارکاتي به ديگر مناطق کشور را ازديگر اولويت ها و فعاليت هاي کارکنان شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه همدان عنوان و اظهار کرد:  تلاش اين مجموعه اين است که چرخي از چرخ هاي اقتصاد و صنعت و گردشگري اين خطه از ميهن اسلامي ازگردش بازنايستد و خانوارهاي فاقد گازطبيعي، بدون سوخت نمانند.

 

    پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چالوس

 گواهينامه سلامت براي دستگاه هاي توزيع سي ان جي

مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چالوس گفت:  همه دستگاه هاي توزيع کننده سي ان جي، گواهينامه سلامت دريافت کرده اند. تورج اماني افزود:  با توجه به استقبال از اين سوخت پاک و ضرورت سوخت رساني مطلوب، اين مجموعه براي عرضه خدمات کيفي بهتر در جايگاه ها، همواره بازرسي و ارزيابي اين مراکز را در دستور کار قرار داده است. وي با بيان اين که اين ارزيابي با شاخص هايي منطبق با استانداردهاي فني وعملياتي انجام شده است، تصريح کرد: بازرسي ها با هدف رفع نواقص احتمالي و تعامل بيش از پيش با جايگاه داران و به منظور ارائه مطلوب تر خدمات سوخت رساني به مشتريان انجام مي شود.  بهروز شيرچي، رئيس امورجايگاه هاي سي ان جي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چالوس نيز گفت:  بازرسي هاي ادواري درهمه نظام هاي مديريت کيفيت، کنترل تجهيزات اندازه گيري، آزمون وتست، سهم عمده اي به خود اختصاص مي دهند و تجهيزات سي ان جي نيزازاين قاعده مستثني نيست و بايد مطابق با استانداردها، بازرسي و تاييد شوند.   وي با بيان اين که هم اکنون41 جايگاه دومنظوره و 14جايگاه تک منظوره درمنطقه چالوس فعاليت دارند، تصريح کرد:  اين جايگاه ها با بهره گيري از230نازل، سوخت پاک را به صورت شبانه روزي و بدون وقفه عرضه مي کنند.