قرارداد تصفيه هيدروژني ته ماند هاي نفتي امضا شد

بي نيازي از خريد دو کاتاليست راهبردي توليد بنزين

قرارداد بومي سازي و توليد صنعتي کاتاليست هاي هيدروکراکينگ و تصفيه هيدروژني ته ماندهاي نفتي ميان پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران شرکت اکسير نوين فرآيند آسيا براي توليد اين دو کاتاليست راهبردي در توليد بنزين امضا شد.

جعفر توفيقي ، رئيس پژوهشگاه صنعت نفت روز چهارشنبه (26 دي ماه) با اشاره به تفاهم نامه اي که در نمايشگاه نفت و گاز و پتروشيمي امسال در همين زمينه منعقد شده بود، گفت: قرارداد تجاري شدن اين تفاهم نامه امضا مي شود و مي تواند اثري راهبردي در توليد بنزين کشور داشته باشد. با دستيابي محققان پژوهشگاه صنعت نفت به توليد کاتاليست هاي هيدروکراکينگ و تصفيه هيدروژني ته ماند هاي نفت، اين دو کاتاليست از سوي يکي از شرکت هاي بخش خصوصي تجاري سازي مي شود.توفيقي، توليد و بومي سازي اين کاتاليست ها را از جمله مواد راهبردي براي صنايع گاز و پتروشيمي و پالايشگاه ها دانست و گفت: اين محصولات داراي فناوري هاي بالا هستند و با اين اقدام، همکاري خوب اقتصادي علمي و فناورانه ميان پژوهشگاه و صنعت برقرار مي شود.

توفيقي با اشاره به فعال بودن اين شرکت در حوزه توليد و تجاري سازي کاتاليست ها افزود: با توجه به زير ساخت هاي اين شرکت، دانش فني اين دو نوع کاتاليست به اين شرکت بخش خصوصي به منظور بومي سازي و تجاري سازي واگذار شده است. از آنجا که کاتاليست محصولي راهبردي است، اميدوارم با امضاي اين قرارداد، نيازهاي بخش صنعتي نفت تامين شود. با امضاي اين قرارداد، توليد کاتاليست RCD با ظرفيت 1500 تن در سال آغاز خواهد شد و در اختيار پالايشگاه اراک قرار خواهد گرفت.

رئيس پژوهشگاه صنعت نفت اعلام کرد: هم اکنون کاتاليست بازار وسيعي در کشور دارد که از ابعاد اقتصادي و دانشي بالايي برخوردار است و توانمندي هاي موجود در پژوهشگاه نفت در بخش هاي خصوصي مي تواند کاتاليست هايي را توليد کند که قابل رقابت با نمونه هاي خارجي است.

جلوگيري از خروج سالانه 50 ميليون يورو

در ادامه اين جلسه همچنين مهدي رشيدزاده، رئيس پژوهشکده توسعه فناوري کاتاليست پژوهشگاه صنعت نفت هم اعلام کرد که با بومي سازي اين دو کاتاليست ، سالانه 2500 تن، به ظرفيت خوراک پالايشگاهي کشور اضافه مي شود. وي ارائه خدمات فناورانه به صنعت نفت و رفع مشکلات گلوگاهي صنعت را از رسالت هاي اين پژوهشکده عنوان کرد و افزود: بر اين اساس سرمايه گذاري هاي وسيعي براي توليد دانش فني، ايجاد پايلوت و تربيت نيروي انساني شده است و ماحصل اين سرمايه گذاري، واگذاري دانش فني دو کاتاليست راهبردي به بخش خصوصي است. وي واگذاري 8 دانش فني ديگر به بخش خصوصي و توليد آنها در مقياس انبوه را از ديگر دستاوردهاي اين پژوهشکده برشمرد و ادامه داد: بسياري از کاتاليست هاي توليد شده، در راکتورها بارگذاري شده است. دو کاتاليست RCD و هيدروکراکينگ از کاتاليست هاي راهبردي و پرمصرف صنعت نفت و خوراک واحد RFCC پالايشگاه شازند اراک است. رشيدزاده افزود: با توجه به زيرساخت هايي که اين شرکت خصوصي براي بومي سازي اين کاتاليست ها ايجاد کرده است، در مجموع سالانه 2500 تن کاتاليست هاي RCD توليد مي شود و از محل فروش آن نيز 4 درصد حق بهره برداري به پژوهشگاه و شرکت پالايش و پخش داده مي شود. اين رقم متناسب با نرم جهاني و هزينه هاي دسترسي به فناوري و به روزرساني فناوري طي دوره ارائه خدمات تنظيم شده است. وي ارزش هر کيلو کاتاليست را 20 يورو و کل محصول توليدي را 50 ميليون يورو به صورت سالانه اعلام کرد و افزود: با داخلي سازي کاتاليست، سالانه از خروج 50 ميليون يورو ارز از کشور جلوگيري مي شود. برنامه داريم علاوه بر تامين داخل به کشورهاي منطقه و اروپا نيز صادرات داشته باشيم.

توليد 1500 تن کاتاليست تا بهمن 98

عليرضا رضايي، رئيس هيات مديره شرکت اکسير نوين فرآيند آسيا نيز اعلام کرد که در اولين مرحله قرار است خط توليد اين واحد را تا بهمن سال آينده در اختيار پالايشگاه شازند قرار دهند و 1500 تن از اين دو کاتاليست را به اين پالايشگاه تحويل دهند.

وي با اعلام اينکه هم اکنون 10 پالايشگاه کشور از کاتاليست هاي توليدي و بومي اين شرکت استفاده مي کنند، افزود: با توجه به توان توليد داخل اين کاتاليست ها، وزارت صنايع هم واردات کاتاليست را ممنوع اعلام کرده و بر اين اساس اقدام به تجاري سازي توليد کاتاليست هاي RCD کرده ايم. هم اکنون خط توليد اين دو نوع کاتاليست RCD با ظرفيت دو هزار و 500 تن در سال راه اندازي شده است. اهميت دستيابي به دانش فني توليد کاتاليست بنزين در داخل کشور و بومي کردن اين فناوري از آن رو اهميت دارد که تا همين چند سال قبل، عدم فروش بنزين به عنوان يکي از حربه هاي فشار در زمان تحريم و محدود کردن کشورمان به کار مي رفت. در شرايطي که پالايشگاه ها توان توليد کافي و با استاندارد مورد نظر را نداشتند، اين فشار بيشتر بود، اما در چند سال اخير و به خصوص با تغييرات گسترده در برنامه پالايشگاه ها و به خصو ص افتتاح پالايشگاه ستاره خليج فارس ، خيال کشور از جهت تامين بنزين راحت شده است و اين موضوع، ديگر يک اهرم فشار براي کشورمان نيست؛ با وجود اين تلاش ها براي بومي کردن همه ارکان در توليد بنزين ادامه داشت و حالا کاتاليست هاي مربوط به توليد بنزين در کشورمان 100 درصد ايراني توليد مي شوند. براي استفاده در پالايشگاه هاي کشور طراحي و توليد شده و کالايي بسيار حائز اهميت و راهبردي براي توليد بنزين يورو 4 و 5 است.