وسبک وسنگين که در اختياردارد، تلاش مي کند ماموريت هاي محوله درحوزه هاي مختلف شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق از جمله جا به جايي کارکنان وخانواده هاي آنان را به نحو مطلوب انجام دهد.

وي ادامه مي دهد: اين واحد عملياتي، نقش سازمان راهداري را هم بازي مي کند و در زمان هايي که جاده مسدود مي شود، خودروهاي سنگين اين واحد براي بازگشايي آن فعال مي شوند و تعويض شيفت را نيز انجام مي دهند.

انصاري مي گويد: اين واحد(ترابري) درحوزه مسؤوليت هاي اجتماعي نيز فعاليت هاي متعددي به ويژه در روستاهايي که نزديک به اين حوزه عملياتي است، انجام مي دهد. فعاليت هايي مثل بازگشايي راه وجاده هاي ارتباطي مسدود شده با برف.

وي مي گويد: 92 درصد خودروهاي سبک و 55 درصد خودروهاي سنگين عمري 25 تا34 سال دارند که لازم است با توجه به شرايط جغرافيايي شرکت بهره برداري نفت و گازشرق وگستره عملياتي آن، آماده و فعال نگه داشته شوند.

انصاري در ادامه به گريدر زرد رنگي که رنگ و لعاب تازه اي به خود گرفته است، اشاره و تصريح مي کند: اين گريدر که از رده خارج شده، نمونه اي ازتلاش اين واحد درتعمير، احيا وعملياتي کردن خودروهاي از کار افتاده است.

محمدي، مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق، همراه با ديگر مديران، فرصت صحبت را به دوستان خود در ديگر بخش ها داده اند و آنها نيز تلاش کردند تا حق مطلب را درمعرفي توانمندي هاي متنوع ومتعدد نفت و گازشرق بيان کنند و درميان حرف هايشان گريزي هم به برخي کاستي ها و برخي تفاوت ها درحقوق و مزاياي خود بزنند.

هوا کاملا تاريک ونسبت به دو–سه ساعت گذشته سردتر شده است. زمان برگشت به سرخس است براي استراحت وتجديد قوا براي فردايي ديگر و فعاليتي ديگر.

هتل دوستي سرخس، هتلي باامکانات بسيارمعمولي که دراين بيابان دور افتاده يک قصرمجلل به نظرمي آيد، براي استراحت شبانه در نظرگرفته شده است.

روزي ديگر در سرخس

چند ساعت خواب همه را تازه وسرحال کرده است. محمدي وهمکارانش آمده اند. هواي امروز سرخس مثل روز گذشته آفتابي ومناسب ادامه کار است.

محمد تقي عليپور، رئيس اچ اس اي و پدافندغيرعامل، سيدعلي شيرين کار، رئيس اموراداري و فرنوش ذبيحي، مشاورمديرعامل درامورزنان نيز حرف هايي زدند، حرف هايي ازجنس کار و مسؤوليت و بيان برخي تفاوت ها و کاستي ها در قياس با همسايه خود، پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد.

تفاوت ها بالاست

ذبيحي، مشاورمديرعامل دراموربانوان شرکت بهره برداري  نفت وگازشرق است وازشهرک هاي مسکوني اين شرکت(نفت وشهيد تند گويان) همچنين تفاوت هاي زياد آنها با شهرک شهيد مهاجر پالايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد مي گويد. بازديد از يک مهد کودک ومدرسه ابتدايي 6کلاسه درشهرک شهيد تند گويان، مصداق حرف هاي اوست.

مهدکودک، دخترانه است ومدرسه ترکيبي از دختر و پسر درکلاس هايي که از استانداردهاي آموزشي وتربيتي فاصله دارند، اما بچه ها خيلي متوجه غير استاندارد بودن آن نيستند و به بازي هاي کودکانه خود مشغولند.

ذبيحي مي گويد: مرمت مهد کودک و تجهيز آن به وسايل کمک آموزشي، همچنين کمک به مدرسه اي که برخي دانش آموزان آن از روستاهاي مجاور هستند، گوشه اي از فعاليت هاي شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق است.

وي در ادامه به وجود برخي تفاوت در امکانات شهرک هاي شهيد باهنر و نفت مي پردازد و اظهارمي کند: اين دو شهرک فاقد بسياري از امکانات مثل مرکز خريد، کلينيک درماني، سينما، رستوران، کتابخانه و فضاهاي آموزشي استاندارد هستند؛برخلاف شهرک شهيد مهاجرپالايشگاه شهيد هاشمي نژاد که از امکانات رفاهي بسيار بالايي برخوردار است.

مشاورمديرعامل درامور زنان شرکت بهره برداري نفت وگازشرق همچنين ازحسينيه کوچکي مي گويد که تنها مرکز اجتماعات شهرک شهيد تند گويان است و از نبود يک مرکز تجمع گلايه دارد.

 ذبيحي مسائل روحي– رواني خانواده ها را به ويژه براي بانوان به جهت ايجاد شرايط مناسب درخانه مهم مي داند و ادامه مي دهد: فضاي مناسبي در اختيار نيست تا بتوان دراين حوزه خوب عمل کرد.

 وي حرف هاي خود را دريک جمله خلاصه مي کند و آن اين که تفاوت ها بالاست. عليپور، رئيس اچ اس اي شرکت بهره برداري نفت وگاز شرق  و شيرين کار، رئيس امور اداري شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق نيز از فعاليت هاي حوزه کاري خود گفتند و البته کمبودها را تکرار کردند.

محمدي، مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق، اگرچه معتقد است همکارانش دربخش هاي مختلف، همه توضيحات فني وغيرفني را داده اند، اما طبق وعده، مطالب تکميلي را در مسير بازگشت به کمپ کارکنان واگويه مي کند.

گستره عملياتي، گاز ترش و مرزي بودن

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گازشرق مي گويد: نفت و گاز شرق، به عنوان يکي ازشرکت هاي زيرمجموعه نفت مناطق مرکزي، هم اکنون ظرفيت توليد 62 ميليون مترمکعب گاز را دارد.

 او با اشاره به سولفيد هيدروژن بالاي گاز اين منطقه ادامه مي دهد: در9 ماه امسال 11.1ميليارد مترمکعب گاز و35 هزاربشکه مايعات گازي دراين منطقه توليد شده است.

محمدي همچنين تزريق گاز دربازه زماني ياد شده را 1600ميليون متر مکعب و امکان برداشت گاز از مخازن ذخيره سازي را14ميليون متر مکعب در روز اعلام مي کند.

وي در لابه لاي حرف هايش از راه اندازي يک مرکز جمع آوري جديد گازدرموقعيت شوريجه دي وچندحلقه چاه توليدي نيزدرموقعيت مزدوران به عنوان چاه هاي پشتيبان توليد خبر مي دهد.

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگازشرق به نکته مهم ديگري اشاره مي کندوآن ايجاد يک واحد نم زدايي درمجاورت مخزن گنبدلي با هدف استمرار در توليد است.

محمدي اضافه مي کند: اين واحد نم زدايي با توافق پالايشگاه شهيد هاشمي نژاد ايجاد خواهد شد. وي درخلال توضيحاتي که مي دهد، برچند نکته درباره منطقه خانگيران تاکيد مي کند که پراکندگي چاه ها، مرزي بودن، همچنين توليد و تزريق در طول سال که زمان تعميرات در اين منطقه را محدود مي سازد (درهشت ماه سال تزريق وتوليد ودرچهار ماه پايان سال، فقط توليد انجام مي شود) از آن جمله است. محمدي دوربودن از ميادين گازي و نفتي جنوب رايکي ديگر ويژگي هاي مهم منطقه خانگيران برمي شمارد و اضافه مي کند: اين موضوع، کار تدارکات و پشتيباني را بسيارسخت کرده است. طولاني بودن مسير براي انتقال يک تجهيز يا يک قطعه ازجنوب به اين منطقه، موضوع مهمي است و مي طلبد که از نظر تجهيزات پشتيبان، مستقل باشيم.

اقتصاد مقاومتي و يک درخواست مهم

وي همچنين درباره اقتصاد مقاومتي و تبلوراين مهم درشرکت بهره برداري نفت و گاز شرق به بازديد روز گذشته ازکارگاه مرکزي و واحد خدمات فني چاه ها اشاره و تصريح مي کند: فعاليت هايي که دراين واحدها و بخش هاي ديگر انجام مي شود، همگي نماد بارزتحقق اقتصاد مقاومتي و گسست زنجيرهاي وابستگي است. محمدي به وجود سامانه تعميرکنندگان و توليد کنندگان اشاره دارد و مي گويد: سامانه مزبور اين امکان را مي دهد تا در صورت نيازبه قطعه يا تجهيز، از آنها کمک گرفته شود.

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت وگاز شرق مي گويد: يکي از فعاليت هاي مهم درحوزه اقتصاد مقاومتي، برپايي نمايشگاه دائمي درشهرک هاي صنعتي است که درآن قطعات پرمصرف درمعرض توليدکنندگان و تعمير کنندگان قرارمي گيرد وکمک بزرگي براي پاسخ گويي به نيازهاي اين شرکت است؛ به طوري که هم اکنون 85درصد قطعات از داخل تامين مي شود.

او آمارهاي ديگري هم درحوزه اقتصاد مقاومتي و بومي سازي بسياري از اقلام ازجمله لوازم يدکي شيرهاي ايمني درون چاهي، اداوات چاه پيمايي و لوازم يدکي آن، همچنين گريس هاي روان کننده تاج چاه مي دهد که از جديت حرکت دراين مسير حکايت دارد.

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق به برخي فعاليت هاي انجام شده درسال جاري نيزاشاره دارد؛ فعاليت هايي مثل مرمت و تسطيح 400 کيلومتر ازجاده هاي خطوط هوايي وخطوط لوله، ثبت45 هزار نفر ساعت تعميرات اساسي چاه ها، مراکز جمع آوري و مرکز اندازه گيري، بهسازي مدارس شهرک مسکوني شهيد تندگويان و تجهيز آنها به امکانات آموزشي واجراي پروژه هاي افزايش ايمني راه ها مثل آسفالت جاده خانگيران.

محمدي درخواست مهمي هم از شرکت ملي نفت ايران داشت و آن تصويب بودجه براي يک دستگاه تراک چاه پيمايي است.

او مي گويد: تراک موجود درشرکت بهره برداري نفت و گاز شرق، فرسوده و قديمي است و وجود يک دستگاه تراک جديد براي عمليات چاه پيمايي ضرورتي مهم به شمار مي آيد.

 مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گازشرق مطالب متنوعي گفت و برخي راهم مثل کمبود امکانات درشهرک هاي مسکوني راهم تکرار کرد تا مبادا درگزارش هاي تحريري يا تصويري، مغفول بماند.

کارکنان شرکت بهره برداري نفت و گازشرق، يک دل و همدل شده اند تا توليد گاز دراين نقطه دور افتاده در شرق، لحظه اي متوقف نشود. آنها حرف هاي دلشان را هم زدند و گفتند: سرخس را شمال نبينيد، سرخس، سرخس است، نقطه اي دور افتاده در شمال شرق کشور.

 

ضـرورت آشنـايي بـا   نحـوه جـبران آثـار نـوسان ارز

سمينار «تبيين دستورعمل هاي نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل صنعت نفت» در سالن شهيد بهشتي ساختمان مرکزي وزارت نفت برگزار شد.

به گزارش «مشعل»، اميد شاکري، مديرکل نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرح هاي وزارت نفت در آغاز سمينار يک‎روزه «تبيين دستورعمل‎هاي نحوه جبران آثار ناشي از نوسان ارز در صنعت نفت» که روز يکشنبه (30 دي)، برگزار شد، به ارائه توضيحاتي درباره اثرپذيري پروژه‎ها از نوسان نرخ ارز پرداخت و گفت: پس از افزايش قابل توجه نرخ ارز، بسياري از طرح‎ها و پروژه‎ها با مشکل مواجه شدند. تصور کنيد پيمانکار ناگزير باشد در قراردادي که ريالي امضا شده، بهاي تامين کالاهاي مورد نياز خود را به دلار بپردازد. حتي بسياري از پيمانکاران خواهان ضبط ضمانت نامه‎هاي شان شدند؛ زيرا زيان ضبط ضمانت نامه به اندازه ضرر ناشي از اجراي طرح با هزينه‎هاي چندبرابري نبود. به اين ترتيب حجم زيادي از درخواست‎هاي رسيدگي از سوي کارفرماها به معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري ارسال شد.

او با بيان اينکه وزارت نفت يا هر وزارتخانه ديگري اين اختيار را ندارد که به کارفرما مجوز بدهد مطابق با افزايش نرخ ارز، پول بيشتري به پيمانکار بپردازد، ادامه داد: صدور چنين مجوزي در حوزه اختيارات سازمان برنامه و بودجه است، از اين رو در مکاتبه با اين سازمان، خواهان تداوم سازوکاري براي رفع اين چالش شديم و حتي به اين منظور، پيش‎نويسي را تهيه کرديم و در اختيار سازمان قرار داديم. شاکري افزود: بتدريج دستگاه‎هاي ديگر نيز درخواست‎هاي خود را که از مواجهه با معضل افزايش نرخ ارز حکايت داشت، به سازمان برنامه و بودجه انتقال دادند و سرانجام اين سازمان، بخشنامه نحوه جبران آثار ناشي از نوسان هاي نرخ ارز را در مهر امسال ابلاغ کرد.

مديرکل نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرح هاي وزارت نفت با اشاره به ابلاغ دو بخشنامه تکميلي در اين زمينه از سوي معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت در آبان امسال اظهار کرد: اين بخشنامه‎ها بي شک نمي‎توانند حلال همه مشکلات به وجود آمده ناشي از نوسان نرخ ارز باشند؛ اما تا حدود زيادي به کاهش تنگناها در اين حوزه کمک کرده‎اند. او گفت: با توجه به پرسش هاي متعدد و درخواست‎هاي فراواني که درباره نحوه اجراي اين بخشنامه‎ها از سوي شرکت‎هاي تابعه وزارت نفت مطرح شد، برگزاري سميناري با هدف آشنايي دست‎درکاران با نحوه اجراي اين بخشنامه‎ها و ايجاد وحدت‎ رويه در اجراي آنها در دستور کار قرار گرفت.

شاکري در حاشيه اين سمينار در گفت وگو با «مشعل»  با بيان اينکه استقبال چشمگير از برگزاري اين سمينار سبب شده است برگزاري آن براي دفعات بعدي نيز در برنامه قرار بگيرد، گفت: ابتدا تعداد کمتري براي حضور در اين سمينار مد نظر داشتيم؛ اما با اطلاع رساني به شرکت ها بيش از 400 نفر اعلام آمادگي کردند و به همين دليل اين سيمنار را 3 بار برگزار مي کنيم که در آن شرکت هاي اصلي و فرعي که عمدتا نقش کارفرمايي دارند، حضور مي يابند.  او ادامه داد: مطالب در هر سه سمينار يکسان است؛ اما به دليل تعداد زياد شرکت کنندگان، اين برنامه چند بار تکرار مي شود، يعني دوره تکميلي و پيشرفته ندارد و تنها مخاطبان را دسته بندي کرده ايم. به طور مثال همکاراني از شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران و شرکت هاي وابسته در سمينار دوم که 14 بهمن امسال برگزار مي شود، شرکت خواهند کرد و سميناري نيز به محوريت شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب  در استان خوزستان برگزار خواهد شد.  مديرکل نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرح هاي وزارت نفت گفت: ميزان استقبال نشان داد که موضوع«تبيين دستورعمل‎هاي نحوه جبران آثار ناشي از نوسان ارز در صنعت نفت»  بسيار مهم است و باعث ايجاد وحدت رويه مي شود؛ زيرا استفاده از اين بخشنامه ها براي شرکت ها بار مالي ايجاد مي کند و اگر فهم نادرستي از بخشنامه وجود داشته باشد، ممکن است ضرر و زياني متوجه کارفرما شده يا حقي از پيمانکار اجحاف شود. بنابراين مهم است تمام کساني که در مقام استفاده از بخشنامه ها هستند، تسلط و اشراف کافي بر همه ابعاد بخشنامه ها داشته باشند.

استقبال بي نظير شرکت کنندگان

همچنين در حاشيه اين سمينار، علي آني، سرپرست ضوابط و مقررات برآورد هاي مهندسي وزارت نفت گفت: «دستورعمل هاي نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل صنعت نفت» ابعاد زيادي دارد و بخش هاي مختلفي را پوشش مي دهد، از اين رو ممکن است ابهام هايي به وجود آيد، بنابراين در اين سمينار سعي کرديم تا کليات دستور عمل را براي همکاران مان تشريح کنيم و بتوانيم نکاتي را که در جلسه هاي مختلف عنوان مي شد، در سمينار طرح و رفع ابهام کنيم.

به گفته او، بزرگترين بخش ها، محاسباتي است که در دستورعمل نهفته است و بندهايي کنار آن به صورت زنجيره قرار مي گيرد. در بخش (الف) به پرداخت هاي ارزي و در بخش (ب) نيز به روش هاي تعديل محاسبات اشاره شده است و به عنوان اصلي ترين مباني اين دستورعمل ها به شمار مي روند.

سرپرست ضوابط و مقررات برآورد هاي مهندسي وزارت نفت  با بيان اينکه اين دستورعمل ها   از آبان امسال در  وزارت نفت ابلاغ شد، افزود: زمان ابلاغ ملاک نيست و دستورعمل جديد سازمان برنامه و بودجه بازه زماني خودش را از اول دي 96 تا پايان سال 97 مورد محاسبه قرار داده که دستور عمل وزارت نفت نيز به همين شکل موضوع را رعايت مي کند.

او خاطرنشان کرد: برگزاري اين سمينار تجربه اول ماست و به نظرم بسيار کمک کننده خواهد بود و استقبال بي نظير شرکت کنندگان را به فال نيک مي گيريم.

بر اساس اين گزارش، سمينار «دستورعمل‎هاي نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان‎هاي ريالي فاقد تعديل صنعت نفت» به همت اداره کل نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرح‎هاي معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت و با همکاري اداره آموزش، پژوهش و تحول اداري معاونت توسعه سرمايه انساني و مديريت اين وزارتخانه، 30 دي در ساختمان مرکزي وزارت نفت برگزار شد.

تشريح مباني قراردادهاي داراي تعديل و فاقد تعديل، تبيين گستره دستورعمل‎هاي جبران ارز، تشريح روش‎هاي «الف» و «ب» دستورعمل‎هاي جبران ارز و حل مسائل نمونه به همراه پرسش و پاسخ، از محورهاي اين سمينار است.