پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کردستان

خدمات الکترونيک براي توزيع و کنترل فرآورده هاي نفتي

مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کردستان از ارائه خدمات الکترونيکي در توزيع و کنترل فرآورده هاي نفتي خبر داد. فريدون ياسمي در ديدار با فرمانده نيروي انتظامي استان کردستان با بيان اين مطلب افزود: به منظور خدمت رساني مطلوب به شهروندان و تحقق حقوق شهروندي، شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کردستان نيزبا توجه به شرايط جغرافيايي و مرزي بودن اين استان، از زيرساخت هاي الکترونيکي در توزيع و کنترل فرآورده هاي نفتي بهره گرفته است.  وي تصريح کرد: گستردگي فعاليت ها دراستان کردستان، وجود زيرساخت هاي کشاورزي وصنعتي وجود بيش از230کيلومترمرزمشترک با کشور عراق، همچنين تفاوت قيمت فرآورده در دوسوي مرز و... مي طلبد که با اعمال نظارت وکنترل هاي شبانه روزي، تامين وتوزيع مطلوب فرآورده هاي نفتي با بهره گيري از دانش روز و به بهترين نحو انجام شود. ياسمي درباره فعاليت هاي شرکت ملي پخش براي جلوگيري از عرضه غير مجاز سوخت نيز گفت: اجراي طرح الکترونيکي توزيع نفت سفيد خانوارهاي استان، ايجادزيرساخت هاي لازم، پيشنهاد اجراي طرح الکترونيکي توزيع سوخت ادوات کشاورزي دراستان، نصب دوربين مداربسته درجايگاه هاي سوخت، همچنين اجراي طرح راستي آزمايي ادوات کشاورزي، اجراي طرح توزيع نفت گاز بخش کشاورزي براساس سطح زيرکشت واجراي برنامه هاي آموزشي براي نيروي انتظامي و مصرف کنندگان عمده، از جمله برنامه هايي است که اين شرکت درجهت جلوگيري از عرضه خارج از شبکه سوخت انجام داده است.  وي همچنين به استفاده از سيستم هاي نرم افزاري در کنترل عرضه سوخت در مرزهاي خروجي استان کردستان اشاره و تصريح کرد: با هدف روان سازي عمليات کنترل و فروش فرآورده در پايانه هاي مرزي باشماق، مريوان و سيرانبند بانه، اقدام هاي سخت افزاري براي اندازه گيري ديجيتال موجودي نفتگاز باک کاميون ها انجام شده است. به گفته ياسمي، کنترل و نظارت بر فروش سوخت در پايانه هاي مرزي اين استان به صورت الکترونيکي و بااستفاده از نرم افزارBSS انجام مي شود. مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کردستان، حذف دلالان سوخت، جلوگيري از عرضه خارج از شبکه نفت گاز، جلوگيري ازسوء استفاده احتمالي، درآمدزايي دولت، همچنين صرفه جويي درمصرف سوخت، شتاب بخشي به امور و کنترل کاميون هاي ترانزيتي را از جمله مزاياي استفاده از نرم افزارهاي الکترونيکي برشمرد. سردار آزادي، فرمانده نيروي انتظامي استان کردستان نيز با قدرداني از تلاش و اقدام هاي کنترلي و پايش هاي سيستمي عرضه فرآورده هاي نفتي، برآمادگي نيروي انتظامي درهمکاري باشرکت ملي پخش منطقه کردستان در پيشگيري و مبارزه با عرضه خارج ازشبکه ملي فرآورده هاي نفتي تاکيد کرد.

 

   شرکت پتروشيمي مبين

آزادسازي پنج  لاک پشت در دريا

با همکاري پتروشيمي مبين ومحيط زيست شهرستان عسلويه، پنج لاک پشت سبز و منقار عقابي، پس از پلاک‎گذاري به دريا بازگشتند. سيدمسعود اتقوي ساداتي، رئيس روابط عمومي شرکت پتروشيمي مبين گفت: اين شرکت درجهت عمل به مسئوليت اجتماعي ومحيط زيستي، هر ماه فرآيند آزادسازي لاک پشت هاي گرفتارشده درحوضچه مبين را انجام مي دهد. وي با بيان اين که اقدام هاي اوليه براي حمايت از لاک پشت هاي پشت سبز و منقار عقابي خليج فارس در سال 86صورت گرفته است، افزود: براين اساس، با شروع آبگيري حوضچه آرامش که با مکش از دريا و به منظور مصارف متعدد پتروشيمي انجام مي شود، لاک پشت ها نيز به همراه آب وارد اين حوضچه مي شوند. ساداتي با اشاره به مکش آب دريا به وسيله سه پمپ بزرگ گفت: به دليل جريان مکش ناشي از پمپ هاي قوي، احتمال بازگشت لاک پشت‎ها به دريا ازطريق کانال حوضچه امکان پذيرنيست، ازاين رو براي بازگشت لاک پشت ها به دريا کمک انساني نياز است. وي تصريح کرد: شرکت پتروشيمي مبين با همکاري محيط زيست شهر ستان عسلويه هرماه لاک پشت ها را جمع آوري و براي نشانه گذاري آماده مي کنند.

 

   شرکت گاز استان تهران

تکميل گازرساني به روستاهاي استان تهران در سال 98

مديرعامل شرکت گاز استان تهران از پايان گازرساني بخش شهري خبر داد و گفت: روستاهاي استان تهران نيز تا پايان سال 98 از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.

 احمد دارابي درباره پايان گازرساني به روستاها در استان تهران تا پايان سال آينده، گفت: يکي از برنامه هاي مصوب اين شرکت اين است که تا پايان سال آينده همه روستاهاي اين استان زيرپوشش گاز قرار گيرند.

وي بابيان اينکه استان تهران 48 شهر دارد که همه آنها مصرف کننده گازطبيعي هستند، اظهارکرد: بهمن سال 96، شمشک به عنوان آخرين شهراستان تهران گازرساني شد.

دارابي تصريح کرد: استان تهران همچنين586 روستا باقابليت دريافت گاز دارد که از اين تعداد، 507 روستاي آن به شبکه گازطبيعي متصل شده اند.

مديرعامل شرکت گازاستان تهران از آمادگي اين شرکت براي گذران فصل زمستان خبر داد و افزود: ما با انجام تعميرات وحفاظت ازشبکه گاز استاني تلاش مي کنيم تا زمستان امسال مردم با مشکل افت يا قطع فشار گاز روبه رو نشوند.

 

   پخش فرآورده هاي نفتي منطقه قم

مسدودي 227 کارت سوخت غيرمجاز

مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه قم از کشف ومسدود شدن 227 کارت هوشمند سوخت غيرمجاز دراين منطقه عملياتي خبر داد.  محسن وزارتي گفت: اين کارت ها به دنبال اعزام گروه هاي گشت و بازرسي ازجايگاه هاي عرضه سوخت کشف و به دستورمقام قضايي مسدود شده اند. وي با اشاره به احرازتخلف سوءاستفاده ازکارت هاي هوشمند سوخت نفت  گاز تصريح کرد: پرونده دارندگان کارت و مالکان خودروهاي سوء استفاده کننده به مراجع قضايي ارسال شده است. مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه قم اظهارکرد: شرکت تلاش خود را براي جلوگيري ازتخلف ها در حوزه توزيع و مصرف فرآورده هاي نفتي به ويژه برخورد با سوءاستفاده کنندگان از کارت هاي هوشمند سوخت دوچندان کرده است. وزارتي با بيان اين که بازرسي و بازديدهاي منظم از جايگاه هاي عرضه سوخت با حضور و همکاري نزديک ديگر دستگاه هاي نظارتي انجام مي شود، افزود: اين بازديدها با هدف تحقق حقوق شهروندي و ايجاد زمينه عرضه مطلوب و پايدارسوخت درجايگاه هاي منطقه وديگر حوزه هاي مربوط به مصرف کنندگان انجام مي شود و بدون وقفه ادامه مي يابد.

 

   پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ايلام

ساماندهي معيشت 25 هزارخانوار مرزنشين ايلامي

مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ايلام گفت: به منظور ساماندهي وضعيت معيشتي مرزنشينان ايلامي، 1500 ليتر سوخت به هر خانوارمرزنشين براي صادرات به کشور عراق در نظر گرفته شده است. علي اصغر چاغروندي با اشاره به تصويب اساسنامه  ساماندهي معيشت مرزنشينان درکارگروه ساماندهي مرزنشينان، اظهارکرد: براساس اين اساسنامه، معيشت25 هزار خانوار مرزنشين استان ايلام با صادرات سوخت به کشورعراق ساماندهي مي شود.

وي ادامه داد: مرزنشيناني که تا شعاع 20 کيلومتري از مرز بين المللي مهران سکونت دارند، مي توانند با تشکيل شرکت هاي تعاوني از طريق مزايده در اين فعاليت اقتصادي مشغول شوند. چاغروندي، توجه ويژه به معيشت مرزنشينان استان ايلام، تقويت شر کت هاي تعاوني(مطابق برنامه ششم توسعه کشور) توجه به ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي، همچنين بررسي برخي نواقص پيش نويس اساسنامه و تهيه و تدوين نهايي اساسنامه را از مهمترين تصميمات اتخاذ شده در کارگروه ساماندهي مرزنشينان اعلام کرد. مديران کل يانمايندگان تام الاختيار دستگاه هاي اجرايي، نظارتي و امنيتي اين استان از جمله ادارات کل صنعت، معدن و تجارت، راهداري و حمل و نقل جاده اي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، بانک توسعه تعاون، اطلاعات، گمرک و تعزيرات حکومتي، معاونت سياسي و اجتماعي استانداري، همچنين معاونت توسعه اقتصادي استانداري، دبير خانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرماندهي مرزباني و معاونت قاچاق کالا و ارز وفرماندهي نيروي انتظامي، نهادهاي تشکيل دهنده کارگروه ساماندهي مرزنشينان استان ايلام هستند.

 

 

     شرکت انتقال گازايران

کاهش صداي ناهنجار در ايستگاه هاي تقويت فشار گاز

توجه به سلامت جسمي و روحي کارکنان انتقال گاز و حفاظت از محيط زيست سبب شد تا پروژه پژوهشي سايلنسرهاي ترکيبي بازتابشي -جذبي در سراسر شبکه انتقال گاز اجرا شود. سعيد توکلي، مديرعامل شرکت انتقال گاز ايران درباره پروژه پژوهشي سايلنسرهاي (صدا خفه کن) ترکيبي بازتابشي - جذبي گفت: اين طرح با هدف مهار صداي ناهنجار مجاري تخليه در ايستگاه هاي تقويت فشار گاز با همکاري دانشگاه علم و صنعت انجام شد. وي افزود: براساس نتايج معاينات دوره اي انجام شده براي کارکنان عملياتي، آسيب هاي شنوايي به عنوان محتمل ترين و عمومي ترين آسيب شغلي در طول سنوات کاري محسوب مي شود. وقوع آسيب شنوايي سبب کاهش اعتماد به نفس فردي، کاهش تمرکز، چالش هاي ارتباطي بين کارکنان به ويژه در شرايط عملياتي، اختلال خواب پنهان، اختلالات قلبي –عروقي و سرانجام کاهش بهره وري مي شود. مديرعامل شرکت انتقال گاز با بيان اين که افزون بر نيروي انساني، در برخي موارد نيز، امکان ايجاد مشکل براي ساکنان يا مجاوران خطوط لوله يا ايستگاه هاي تقويت فشار گاز وجود دارد، تصريح کرد: اين شرکت با رويکردحفظ سلامت کارکنان عملياتي و رعايت پروتکل هاي محيط زيستي به سبب صيانت از حقوق شهروندي و همسو با مسئوليت هاي اجتماعي و مدني خود، حفاظت از جايگاه سازماني و اعتباري مجموعه و توجه به ضوابط توليد پايدار- ايمن - بهره ور، به حل اين چالش اهتمام ورزيده است.  توکلي ادامه داد: اين پروژه با هدف استخراج دانش فني صداخفه کن هاي فشار بالا به منظور مهار صداهاي ناهنجار تخليه مجاري، تخليه خطوط لوله يا ايستگاه هاي تقويت فشار گاز و همسو با برطرف سازي آسيب هاي پرسنلي بارعايت شرايط استاندارد و ضوابط بهداشت صنعتي و محيط زيستي اجرا شده است.

 

  شرکت گاز استان البرز

اتصال آخرين شهر البرز به شبکه گاز

مديرعامل شرکت گازاستان البرز گفت: همه شهرهاي استان البرز قابليت گازرساني دارند و «آسارا» به عنوان آخرين شهر نيز به زودي به شبکه گاز متصل خواهد شد.

حسين تقي پور با بيان اين که استان البرز 17 شهر دارد و همه آنها قابليت گازرساني دارند، اظهارکرد: هم اکنون 16شهراين استان از گاز برخوردار شده اند و«آسارا» واقع درمحور چالوس نيز به محض اجراي خط تغذيه جوستان - گچسر و اخذ مجوزهاي لازم، به شبکه گاز متصل خواهد شد. وي درباره آمادگي اين شرکت براي گازرساني پايدار در فصل زمستان اظهار کرد: با حفظ سلامت شبکه تغذيه و توزيع گاز، با اطمينان به مردم استان البرز اعلام مي کنيم که براي گذراندن زمستان بدون افت يا قطع فشارگاز آماده هستيم.  وي با تاکيد بر رفع تگناهاي گازرساني تصريح کرد: تمهيدات لازم براي جلوگيري از قطع گاز در نظر گرفته شده است. تقي پور با اشاره به توسعه گازرساني شهري و روستايي در استان البرز و بهره مندي بخش زيادي ازجمعيت اين استان از گازطبيعي، گفت: هم اکنون ضريب نفوذگازرساني شهري99.9درصد و ضريب نفوذ گازرساني روستايي 84.6درصد است. مديرعامل شرکت گاز استان البرزگفت: استان البرز 299 روستا دارد که 283مورد از آنها قابليت گازرساني دارند و تاکنون 142 روستا به شبکه گاز متصل شده اند. به گفته وي، گازرساني به 36 روستا نيز در دست اقدام است. تقي پور با بيان اين که در استان البرز 5 هزار و 937 کيلومتر شبکه تغذيه و توزيع، همچنين 422 کيلومتر خط انتقال گاز اجرا شده است، بر اجراي مداوم نگهداشت، مقاوم سازي، نوسازي، تعميرات اساسي شبکه گاز اين استان، همچنين نشت يابي سالانه و پروژه هاي بازنگري وبازطراحي با هدف جلوگيري از ايجاد وقفه در شبکه توزيع گاز تاکيد کرد.

 

  خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان

تعويض باتري پست هاي برق مراکز انتقال نفت 

باتري هاي پست هاي برق 6/63 کيلوولت مراکز انتقال نفت شهداي تنگ فني و شهيد قلندري(پل باباحسين) تعويض شدند. رييس واحد مهندسي تعميرات برق شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان گفت: اين باتري ها از جنس نيکل- کادميوم بوده و با توجه به عمر بالا به مرور زمان، تعداد سلول هاي آنها کاهش يافته و ولتاژ به زير ولتاژ اسمي افت کرده بود. علي کرمي با بيان اين که عمر بالاي باتري هاي پست برق مراکز انتقال تنگ فني وشهيد قلندري، عملکرد تجهيزات حفاظتي با مشکل رو به رو کرده بود، دليل تعويض اين باتري ها را فرسودگي آنها عنوان کرد.

وي افزود: فرسودگي باتري پست برق مراکر انتقال نفت ياد شده موجب شده بود تا هنگام قطع لحظه اي برق، برق تغذيه تمام مرکز انتقال نفت به مدت طولاني قطع باشد و فعاليت معمول آنها را مختل کند.

کرمي تصريح کرد: با پيگيري هاي واحد مهندسي برق منطقه، همه باتري هاي قديمي مراکز انتقال نفت شهداي تنگ فني و شهيد قلندري تعويض و باتري هايي از نوع سيلد اسيد توليد داخل جايگزين آنها شده است.

وي ارزانتر، ايمني بيشتر، همچنين تعمير و نگهداري ساده را از جمله ويژگي هاي مهم اين باتري نسبت به موردمشابه خارجي آنها برشمرد.

 

   شرکت بهينه‎سازي مصرف سوخت

افزايش 1000 دستگاه واگن جديد درشبکه مترو تهران

مدير بهينه‎سازي بخش حمل‎ونقل شرکت بهينه‎سازي مصرف سوخت از اضافه شدن يک هزار دستگاه واگن جديد به شبکه مترو تهران خبر داد.  ساسان کاظمي نژاد با بيان اين که بنابر برآورد، هر واگن مترو روزانه امکان جا به  جايي بيش ازسه هزار مسافر را دارد، افزود: با توجه به اين مهم، بسياري از مسافران از خيابان‎ها به مترو منتقل مي شوند که مي‎تواند تاثير قابل توجهي بر کاهش ترافيک پايتخت داشته باشد. وي با بيان اين که قراردادهاي مربوط به طرح توسعه مترو کلانشهرهاي اصفهان، تبريز، شيراز و مشهد نيز در مراحل نهايي شدن است و به زودي فعال خواهد شد، افزود: توسعه مترو در ساير کلانشهرها از سال آينده به بعد انجام مي‎شود. کاظمي‎نژاد در ادامه به استفاده ازفضاي متروها و ايستگاه‎هاي مترو براي فرهنگ‎سازي اشاره و تصريح کرد: بر اساس قراردادهاي طرح توسعه حمل‎ونقل مسافر با قطار شهري در تهران و هشت کلانشهر، مقرر شد بخشي از فضاي محيطي ايستگاه‎ها و واگن‎هاي متروي سراسر کشور به موضوع فرهنگ سازي در باره بهينه کردن مصرف انرژي اختصاص يابد. وي افزود: با اجراي اين طرح، دو هزاردستگاه واگن جديد (هزار دستگاه در تهران وهزار دستگاه در کلانشهرها) درسال‎هاي 1396 تا 1400به ناوگان مترو تهران و کلانشهرها اضافه خواهد شد.

نهايي شدن قرارداد 200هزار دستگاه بخاري هرمتيک

 قرارداد تامين 200 هزار دستگاه بخاري هرمتيک هوشمند بازدهي بالا با حمايت شرکت بهينه‎سازي مصرف سوخت در حال بررسي و مذاکره است و در آينده نزديک نهايي مي‎شود. محمدرضا فجرک، رئيس امور بهينه‎سازي لوازم شرکت بهينه‎سازي مصرف سوخت گفت: اين قرارداد به منظورتهيه 200هزاردستگاه بخاري هرمتيک هوشمند ازيک ميليون دستگاه بخاري مصوب شوراي اقتصاد و براساس ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير اجرايي مي‎شود. وي درباره نحوه تامين بقيه بخاري‎هاي هرمتيک تا رسيدن به عدد يک ميليون دستگاه اشاره و تصريح کرد: هر سال دو نوبت فراخوان عمومي براي امضاي قرارداد اعطاي يارانه صرفه‎جويي سوخت با توليدکنندگان بخاري دودکش دار هرمتيک هوشمند بازدهي بالا براساس ضوابط و معيارهاي فني وزارت نفت برگزارخواهد شد تا زمينه رقابت سالم ميان توليدکنندگان بخاري و سرمايه‎گذاران عامل صرفه‎جويي فراهم شود. فجرک همچنين از راه‎اندازي اتاق تست براي سنجش ميزان مصرف بخاري‎ها خبر داد و گفت: شرکت بهينه‎سازي در نظر دارد با همکاري سازمان‎هاي ذي صلاح نسبت به سنجش بازدهي وميزان مصرف بخاري‎هاي گازسوز هرمتيک هوشمند بازدهي بالا اقدام کند تا بتواند با آزمايش نمونه بخاري‎هاي توليدکنندگان متقاضي شرکت در فراخوان‎ها، مصرف گازطبيعي ادعا شده از سوي آنها را صحت سنجي کند. وي درباره مزيت‎هاي بخاري‎هاي گازسوز هرمتيک هوشمند گفت: اين نوع بخاري افزون بر کاهش مصرف سوخت و بازدهي بالا، مزاياي زيادي دارد که از آن جمله مي توان به کاهش خطر مرگ خاموش و آتش سوزي اشاره کرد. اين نوع بخاري باتوجه به اينکه هواي احتراق را از بيرون تامين مي کند، هيچ مشکلي در زمينه کمبود اکسيژن و مرگ هاي خاموش ندارد، زيرا ديگر هوايي از داخل مصرف نمي شود و در صورت نصب بخاري‎هاي هرمتيک هوشمند ازسوي نصابان مجاز، احتمال مرگ‎هاي خاموش به صفر مي‎رسد.