شرکت مهندسي و توسعه نفت

ايجاد کميته حمايت از توان داخل در شرکت «متن»

مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه نفت(متن) با تاکيد بر لزوم شتاب بخشي به روند توسعه ميدان هاي غرب کارون با توان سازندگان داخلي، از ايجاد کميته حمايت از توان داخل در اين شرکت خبر داد.

تورج دهقاني در نشست هم‎افزايي و هم انديشي استفاده از ظرفيت ها و توان توليدکنندگان شير در داخل افزود: فارغ از هرگونه شعارزدگي بايد بگويم که همه تلاش شرکت متن، برطرف کردن موانع براي شتاب دهي به توسعه ميدان هاي غرب کارون با توان سازندگان ايراني است.

وي اظهار کرد: با در نظر گرفتن سياست‎هاي کشور در توسعه ميدان هاي نفتي که يک نظام آرمان گرا و ايدئولوژيک است، بايد با تلاش هرچه بيشتر، کشور را از شکنندگي اقلام و اجزاي گلوگاه‎هاي راهبردي مصون بداريم و با سرلوحه قرار دادن بيانات مقام معظم رهبري درباره اقتصاد مقاومتي به مسير خود ادامه دهيم.

دهقاني، حمايت از افزايش سهم توليد داخل را ضروري خواند و افزود: به اين منظور کميته اي در شرکت متن تشکيل خواهد شد تا سازندگان داخلي بتوانند توانمندي هاي خود را به درستي ارائه دهند و شرکت متن با بهترين روش ممکن از اين توانمندي ها در پيشبرد اهداف راهبردي ميدان هاي نفتي استفاده خواهد کرد.

وي با بيان اين که توان محقق شده، توان در آستانه  تحقق و توان آتي پيمانکاران دراين کميته به طور مجزا، با نظارت واحد مهندسي نفت اين شرکت و رعايت استانداردهاي لازم بررسي خواهد شد، اظهار کرد: همه تلاش شرکت متن دراين باره استفاده حداکثري از توان سازندگان داخلي به بهترين نحو و در کوتاه ترين زمان ممکن خواهد بود.

مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه نفت، خلق ارزش، ايجاد فرصت هاي شغلي و اشتغال زايي در صنعت نفت را نتيجه  حمايت از توان توليد داخل عنوان و اظهار کرد: صنايع وابسته به نفت با همراهي صنعت نفت قدرت خلق ارزش، درآمد ملي، ايجاد اشتغال و کاهش بيکاري را خواهند داشت وتلاش شرکت متن نيز، حمايت از اين اصل است.

 

   شرکت نفت فلات قاره ايران

خدمات‎رساني پزشکي در جزيره لاوان

شرکت نفت فلات قاره ايران به منظورعمل به مسئوليت هاي اجتماعي و کمک به ساکنان بومي همجوارتاسيسات نفتي درجزيره لاوان، خدمات درماني و پزشکي ارائه کرد. طرح خدمات رساني پزشکي به ساکنان بومي جزيره لاوان، همکاران و خانواده هاي آنان به منظور ارتقاي سلامت و عمل به مسئوليت هاي اجتماعي، به همت واحد روابط کار ومددکاري اجتماعي شرکت نفت فلات قاره ايران به مدت چهار روز در جزيره لاوان اجرا شد.

در طرح خدمات درماني بسيج پزشکي که 10 پزشک متخصص دارد، نخست براي هر مراجعه کننده پرونده تشکيل مي شود تا در مراجعات بعدي با شناخت بيشتر وبهتر افراد، نوع بيماري ها، روند درمان، پراکندگي جمعيت، نوع نياز و... براي بهبود کيفيت خدمات اقدام لازم انجام شود. ساکنان جزيره لاوان نيز با استقبال ازاين طرح در درمانگاه دهکده لاوان حضور يافتند تا گروه پزشکي اعزامي از ستاد اقدام هاي درماني لازم رابراي بهبود و سلامتشان انجام دهد.

اين گروه پزشکي با حضور ملاجان از همکاران واحد روابط کار و مددکاري اجتماعي ستاد تهران و به سرپرستي علي حکيمي منش، فيزيوتراپ، عاطفه پرآذران، پزشک عمومي، زهرا محبت پور، ماما، مهشيد دارابي، متخصص اطفال، صباح عسکرپور، دندانپزشک، مجيد اسدي، اپتومتريست، سيدعلي شريفي همراه، اپتومتريست و محمدرضا اعرابيان، مسئول تشکيل پرونده بيماران اقدام به اين کار کرده است.   

 

شرکت پايانه هاي نفتي ايران

افزايش ايمني پايانه هاي نفتي ايران

سرپرست پايانه‎هاي نفتي ايران، تضمين صادرات و ذخيره سازي نفت را از مهم ترين مسئوليت هاي اين شرکت برشمرد و گفت: ايمني پايانه‎هاي نفتي کشور افزايش مي يابد.

عباس اسدروز افزود: شرکت پايانه‎هاي نفتي ايران به نمايندگي از شرکت ملي نفت و وزارت نفت براي اجراي ماموريت هاي محوله در همه پايانه‎هاي نفتي کشور آمادگي کامل دارد. وي افزود: يکي از مهم‎ترين مسؤوليت هاي شرکت پايانه هاي نفتي، تضمين صادرات و ذخيره سازي نفت کشور است که با تکيه بر توان داخلي از سوي واحدهاي عمليات دريايي، صادرات، فني و نگهداري و.... طبق استاندارد تعريف شده به صورت ساعتي، روزانه، هفتگي و ماهانه همه پروسه هاي ذخيره سازي و صادرات نفت کشور بررسي، بهسازي و نوسازي مي شود. سرپرست پايانه‎هاي نفتي ايران با اشاره به اين که پايانه نفتي خارک، يکي از برترين و استانداردترين پايانه هاي نفتي دنيا به شمار مي‎آيد که در بين مشتريان بين المللي نفت جايگاهي ويژه دارد، يادآور شد: شرکت پايانه‎هاي نفتي ايران در چند منطقه کشور از جمله شمال، عسلويه، ماهشهر و جزيره خارک فعاليت دارد.

 

   شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي

ضرورت نياز سنجي براي شناسايي اولويت هاي توليد

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي با بيان اين که تعهد به منابع انساني، تجهيزات و تاسيسات، مهم‎ترين اولويت‎هاي اين شرکت است، افزود: بايد با نيازسنجي، اولويت‎هاي توليد را شناسايي و اجرا کرد. حميد ايزدي در بازديد از منطقه عملياتي سرخون و گشوي جنوبي با اشاره به اين‎که ميدان گازي سرخون در نيمه دوم عمرخود قرار دارد، گفت: تا زماني که گازي براي توليد در اين منطقه وجود داشته باشد، با همه توان وظايف مان را انجام مي‎دهيم. وي افزود: تعهد نسبت به منابع انساني، تجهيزات و تاسيسات، از مهم‎ترين اولويت‎هاي زاگرس جنوبي است و اميدواريم نقش خود را در اين مسير با موفقيت ايفا کنيم.

ايزدي با اشاره به شرايط ويژه کشور در دوره تحريم‎ها اظهار کرد: بايد تلاش کنيم در گذر از دوره تحريم‎ها باصرفه‎جويي و مصرف بهينه منابع، تعهدات توليد را عملي کنيم. وي درباره عملکرد شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي گفت: با تلاش همه مديريت‎ها، اداره هاومناطق عملياتي، اين شرکت بهره برداري عملکرد درخشاني درهمه حوزه‎ها به ويژه مديريت سرمايه‎ها و منابع مالي داشته‎ است که از تلاش‎ها و نگاه کارمحور کارکنان آن حکايت دارد.

 

   پژوهشگاه صنعت نفت

امضاي تفاهم نامه ميان پژوهشگاه و اتاق بازرگاني

پژوهشگاه صنعت نفت و کميسيون انرژي و محيط زيست اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تفاهم‎نامه همکاري امضا کردند. اين تفاهم نامه دي ماه امسال ميان جعفر توفيقي، رئيس پژوهشگاه صنعت نفت و رضا پديدار، رئيس کميسيون انرژي ومحيط زيست اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران در محل پژوهشگاه امضا شد. استفاده ازظرفيت‎هاي طرفين براي تسهيل قانون بهبود مستمرفضاي کسب  و کار، همچنين همکاري در بازار يابي خدمات دانشي پژوهشگاه در داخل و خارج کشور، ازجمله موضوع هاي اين تفاهم نامه است. با تشريح فعاليت‎ها وتوانمندي‎هاي طرفين، ظرفيت‎هاي گسترده‎اي از زمينه‎هاي تعاملات دو سويه مطرح شد که همکاري باشرکت هاي SMEداخلي وخارجي، همچنين استفاده از ظرفيت‎ هاي مشورتي پژوهشگاه در کميسيون انرژي اتاق، از ديگرمفاد اين تفاهم  نامه است. در تفاهم نامه همکاري پژوهشگاه صنعت نفت با اتاق بازرگاني، مقرر شده است که طرفين، متخصصان خود را به عنوان نماينده تعيين و براي برنامه ريزي وعملياتي کردن زمينه هاي مورد توافق درنشست هاي ماهانه شرکت کنند.

 

  شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران

انجام  750 مورد تعميرات در خطوط لوله

رئيس اداره نگهداري و تعميرات خطوط لوله شرکت بهره‎برداري نفت و گاز گچساران گفت: به منظور صيانت از توليد و حفظ محيط زيست، 750 مورد تعميرات و پشتيباني خطوط لوله در اين شرکت انجام شده است. حسين سبکبار گفت: بازسازي و اصلاحيه تغيير قطر خطوط لوله نفت ورودي 9 حلقه چاه در تفکيک‎گر 167 گچساران 1 با موفقيت انجام شد. وي ادامه داد: تعمير محل نشتي خط 42 اينچ، ايمن سازي و تعويض دو رشته خط لوله 24 اينچ، تعمير وايمن‎سازي خط لوله 26 اينچ، ايمن سازي و تعويض خط اصلي و خطوط همراه عبوري، ازديگر اقدام‎هاي اين اداره از ابتداي امسال تاکنون بوده است. سبکبار به اهم فعاليت‎هاي پروژه اي انجام شده اشاره وتصريح کرد: ايمن‎سازي خطوط لوله 8 اينچ گاز هفت حلقه چاه، ايمن‎سازي به روش غلاف‎گذاري روي خط لوله 26 و 30 اينچ نفت و حذف انشعاب خط لوله 26 اينچ نفت نمکي، ايمن سازي خطوط لوله 24 اينچ و تعويض خطوط لوله 6 اينچ پساب نمکزدايي، از مهم‎ترين اقدام‎هايي بوده که از سوي اين اداره انجام شده است. سبکبار تصريح کرد: اداره نگهداري و تعميرات از ابتداي امسال تاکنون 751 درخواست کارمانند اصلاحيه‎هاي مهندسي، درون و برون کارخانه‎اي، تعميرات مترقبه و پيش‎گيرانه، اتصال مجدد و جمع آوري چاه‎ها، عمليات حفاظت کاتدي و مهار نشتي خطوط لوله را براي حفاظت و صيانت از توليد انجام داده است.

 

   شرکت ملي حفاري ايران

چرخش مته حفاري در خدمت توليد و حفظ سرمايه ملي

مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران گفت: چرخش مته حفاري بايد براي توليد صيانتي و حفظ سرمايه‎هاي ملي باشد. سيدعبدالله موسوي در بازديد از دستگاه 36 فتح وديدار با کارکنان آن، گفت: توجه به ضوابط و استانداردها، از جمله موضوع اچ‎اس‎ اي در بخش‎هاي مختلف عمليات حفاري، از الزام‎هاي اجتناب ناپذير صنعت نفت است. وي کار در صنعت حفاري را فني، پيچيده، طاقت فرسا و با ريسک بالا خواند و افزود: اين کار ارزشمند داراي ابزار، امکانات و مجموعه‎اي از تخصص‎هاي متنوع است که درسطوح مختلف براساس دانسته‎هاي علمي، تخصصي و تجربي دنبال مي‎شود. موسوي باقدرداني از تلاش‎ مستمر حفارمردان اين شرکت در پاسخ گويي به تعهدها و اجراي به موقع پروژه‎هاي حفاري گفت: نيروي انساني مهم‎ترين سرمايه هر سازمان است و دستگاه‎ها و تجهيزات کاربردي در اين صنعت نيز، سرمايه‎هاي کشور محسوب مي‎شود، از اين رو بايد از اين داشته ها با رعايت مقررات و استانداردهاي اين صنعت حفاظت شود. مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران به تشکيل نشست‎هاي تخصصي مديران ارشد شرکت اشاره وتصريح کرد: دراين جلسات، گزارش‎هاي دريافتي از هر دستگاه حفاري، پيشرفت کارها، مشکلات فني و وقفه‎هاي کاري ارائه و پيرو بررسي هاي کارشناسي، تصميم هاي لازم گرفته مي‎شود.  وي اظهار کرد: از موارد مهم و تاثيرگذار در اجراي عمليات حفاري، تامين به موقع پيش نيازهاي کاراست که تاکيد شده به عنوان اولويت نخست مورد توجه بخش‎هاي پشتيباني قرارگيرد تاکارکنان عملياتي بدون کوچک ترين دغدغه اي وظايف خود را انجام دهند. در ادامه، الياس اميري، رئيس دستگاه 36 فتح نيز، گزارشي از فعاليت اين دستگاه ارائه و تصريح کرد: اين دکل سنگين خشکي در حال حفر يک حلقه چاه توسعه‎اي در محور اهواز– اميديه است که در حوزه عملياتي شرکت بهره‎برداري نفت و گازمارون در مناطق نفت‎خيز جنوب قراردارد.  وي افزود: با هماهنگي ميان متخصصان شرکت کارفرما ومديريت عمليات خشکي– 2، عمليات حفراين چاه که91روز پيش بيني شده است، طبق برنامه زمانبندي پيش مي رود وهم‎اکنون درعمق بيش از سه هزار متر در مراحل تکميل چاه قرار دارد.

 

   پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اروميه

توزيع روزانه نفت سفيد در مناطق سخت گذر

مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اروميه گفت: سوخت رساني به شهر و روستاهاي مرکز و شمال استان آذربايجان غربي در فصل زمستان بي وقفه ادامه دارد. احمد مجرد دربازديد ازنواحي ماکو و بازرگان درباره روند سوخت رساني به شهرهاي شمال استان آذربايجان غربي اظهار کرد: ميزان ذخيره سازي انواع فرآورده هاي نفتي وضع مطلوبي دارد و مردم نگران تامين سوخت مصرفي خود نباشند. وي با اشاره به بارش برف در مناطق کوهستاني و کاهش بسيار محسوس دماي هوا، همچنين يخبندان درمناطق سخت گذر مرزي و شمال استان آذربايجان غربي، گفت: عمده سوخت زمستاني روستاهاي سخت گذر در نيمه نخست سال تامين شده است. مجرد بابيان اين که بارش برف و کولاک و يخبندان نمي تواند روند توزيع مطلوب فرآورده هاي نفتي را دراقصي نقاط آذربايجان غربي مختل کند، افزود: اين مهم مرهون تلاش بدون وقفه کارکنان شرکت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه آذربايجان غربي و ناوگان حمل سوخت اين استان است که تلاش مي کنند سوخت رساني به بهترين نحو انجام شود که جاي قدرداني دارد. مجرد ذخيره بنزين در مخازن انبارهاي نفت وجايگاه هاي سوخت را مطلوب ارزيابي وتصريح کرد: با توجه به تدابيرپيش بيني شده، وقفه اي در ارائه خدمات به مشتريان جايگاه هاي عرضه سوخت وجود ندارد و گروه هاي بازرسي نيز در دو حوزه کنترل کميت و کيفيت بنزين و نفت گاز به همراه کارشناسان فني اداره استاندارد، به صورت شبانه روز فعال هستند.

 

  شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون

بومي‎سازي يک کالاي خارجي

رئيس بازرسي فني و خوردگي فلزات شرکت بهره‎برداري نفت و گاز مارون از بومي‎سازي يک کالاي خارجي در اين شرکت خبر داد و گفت: براي نخستين بار اتصال دسترسي پايش‎خوردگي به‎منظور حفاظت از خطوط لوله و مخازن انجام شد. حسن غنيطوس گفت: مجموعه اتصال دســــترســـــي پـــــايـــــش‎خــــــوردگي ( Access fitting & Coupon holder ) براي نخستين‎بار با همکاري بخش خصوصي بومي‎سازي شده است و ديگر نيازي به نمونه خارجي براي مخزن و خطوط لوله نداريم. وي افزود: از اين مجموعه براي نگهداري پايه کوپن پايش نرخ خوردگي تجهيزات ثابت فرآيندي استفاده مي‎شود. غنيطوس با بيان اين که دقت فني وابعادي اين مجموعه در زمان ساخت، ضامن بهره‎گيري مؤثر ازآن است، آزمايش‎هاي ميداني انجام شده روي نمونه‎هاي ساخته شده را ‎ قابل قبول خواند.وي ارزيابي تجهيزات ثابت فرآيندي را از اقدام‎هاي مهم بازرسي فني و خوردگي فلزات دانست و افزود: برنامه‎ريزي لازم براي بازرسي خطوط لوله با استفاده از روش امواج برد بلند ( Guided Wave)  انجام شده و به زودي اجرايي مي‎شود. رئيس بازرسي فني و خوردگي فلزات شرکت بهره‎برداري نفت و گاز مارون تصريح کرد: در اين روش با استفاده از امواج برد بلند، بخش‎هاي غير قابل دسترس خطوط لوله ارزيابي و سبب بالارفتن ضريب ايمني و تسهيل کار مي‎شود. اميربکا، رئيس مهندسي خوردگي فلزات نفت و گاز مارون نيز با بيان اين که اين  گونه تجهيزات از پيچيدگي‎هاي خاصي از نظر طراحي و متالورژي برخوردارند، اظهارکرد: درگام نخست براي مهندسي معکوس چنين تجهيزاتي بايد از آلياژشناسي ومحاسبات هندسي ابعاد هر قطعه آن مطمئن شدو سازنده راازجزئيات ساختاري قطعه مطلع کرد تا بتوان بهترين نتيجه اطلاعاتي با درصد اعتبار بالا ازآناليز کوپن متصل به دست آورد.

 

برگزاري   سومين المپياد علمى   پژوهشى - مهندسى نفت 

سومين المپياد علمي - پژوهشي - مهندسي نفت ايران (اويلمپيک) با حمايت و همکارى بيش از16سازمان، دانشگاه و شرکت‎هاي خصوصى و دولتى برگزار مي شود.

دانشکده مهندسي و شيمي دانشگاه صنعتي شريف، سومين المپياد علمي - پژوهشي مهندسي نفت ايران (اويلمپيک) را 16 اسفند‎ماه امسال برگزار مي‎کند.آزمون اين المپياد به صورت گروهي برگزار مي‎شود که در بخش علمي در قالب گروه‎هاي دو نفره و مختص دانشجويان مقطع کارشناسي است.  دربخش پژوهشي (درقالب گروه‎هاي سه نفره) کارکنان شرکت‎ هاي خصوصي و دولتي صنعت نفت ودانشجويان باهرمقطع وگرايش تحصيلي ودر بخش پژوهشي نيز هرگروه مي‎تواند به يک يا چند چالش به صورت مجزا پاسخ دهد. به نفرات گروه‎هاي برتر آزمون ازسوي دانشکده مهندسي شيمي و نفت دانشگاه صنعتي شريف گواهي معتبر و تنديس يادبود همراه با جوايز نقدي اعطا مي شود.