در گفت وگو با مدير عامل شرکت پالايش نفت اصفهان مطرح شد:

تامین انرژی با سلول های خورشیدی

سميه راهپيما-شركت پالايش نفت اصفهان ( پالايشگاه اصفهان ) فعاليت خود را از سال 1358 در زمينه پالايش نفت خام، توليد انواع فرآورده هاي نفتي و تأمين خوراك صنايع پتروشيمي و ديگر صنايع پايين دستي آغاز کرد.در حال حاضر اين پالايشگاه، به عنوان يكي از بزرگ ترين صنايع پالايشي ايران، وظيفه تأمين حدود 25 درصد از سوخت كشور را به عهده دارد. علاوه بر اين رسالت مهم، شركت پالايش نفت اصفهان، تأمين كننده اصلي خوراك صنايع بزرگ ديگري نظير شركت نفت سپاهان، پتروشيمي اصفهان، پترواشيمي اراك، شركت پالايش نفت جي و شركت صنايع شيميايي ايران (LAB) است.اين شركت بزرگ نفتي، علاوه بر تأمين سوخت و خوراك ديگر صنايع، از رسالت و مسؤوليت خود در ارتباط با مسائل زيست محيطي و مسؤوليت هاي اجتماعي نيز دور نمانده است و توانسته در زمره نخستين شرکت هاي نفتي باشد که به طور گسترده از سلول هاي خورشيدي  بهره برداري کرده است. به منظور كسب اطلاعات بيشتر در مورد روند اقدامات انجام شده از سوي  اين شرکت، هفته نامه «مشعل» گفت وگويي با مرتضي ابراهيمي، مدير عامل شركت پالايش نفت اصفهان انجام داده که مشروح آن را در ادامه مي خوانيد:

شركت پالايش نفت اصفهان با هدف ارتقاي فعاليت هاي خود، طرح جامع را از سال هاي قبل در دستور و برنامه كار خود داشته است. لطفاً در اين باره توضيح دهيد.

شركت پالايش نفت اصفهان به عنوان يكي از بزرگترين توليد كنندگان فراورده هاي نفتي كشور، به منظور كسب جايگاهي شايسته در بازار جهاني صنعت پالايش و دستيابي به اهداف چشم انداز سازمان و تحقق ماموريت شركت از طريق ارزش آفريني و تأمين متوازن منافع ذينفعان، خود را ملزم به تلاش و توجه به محورهايي از جمله عملكرد زيست محيطي، ايمني، بهداشت و مسؤوليت هاي اجتماعي، سرمايه هاي انساني، منابع انرژي، استمرار توليد، دارايي هاي مشهود و نامشهود ، سهم بازار داخلي و بين المللي، عملكرد رقابتي، اقتصادي و سودآوري، منابع بلند مدت و با ثبات، مديريت بحران و پايداري ملي كرده است.

اين شركت براي حصول اطمينان از ايجاد زيرساخت هاي يكپارچه و نظام مند در مسير سرآمدي و با رعايت الزام هاي قانوني، تحقق اهداف، بهبود اثر بخشي فرايندها، پايش، كنترل و بهينه سازي مصرف انرژي (در زمينه طراحي، خريد و عملكرد تجهيزات) حذف يا كاهش ريسك ها و مخاطرات و كنترل و كاهش آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از فرايندها، رعايت الزام استانداردهاي مديريت كيفيت ISO 9001 و TS 29001، مديريت زيست محيطي ISO 14001 ، مديريت ايمني و بهداشت شغلي OHSAS 18001، مديريت انرژي ISO 50001 و نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست HSE-MS را در دستور كار قرار داده است.

  براي بهبود كيفيت توليدات پالايشگاه چه طرح هايي را در دستور كار داريد؟

شركت پالايش نفت اصفهان با هدف مسؤوليت هاي اجتماعي و ارتقاي سلامت جامعه و توليد سوخت هايي مطابق با استانداردهاي زيست محيطي، پروژه هاي بهبود فراورده هاي اصلي از جمله بنزين و گازوييل را از سال ها قبل در برنامه هاي خود قرارداد. به همين منظور پروژه احداث مجتمع بنزين سازي در سال 1392 به بهره برداري رسيد و در سال 1394 با ظرفيت 100 در صد و با قابليت توليد روزانه حدود 11 ميليون ليتر بنزين با سطح كيفيت يورو 4 ، در مدار توليد قرار گرفت.

همچنين پروژه احداث واحدهاي تصفيه گازوييل براي توليد گازوييل با بالاترين سطح كيفيت جهاني (EURO-5) از سال 1390 مصوب و اجرا شد که در حال حاضر بيش از 93 درصد پيشرفت داشته است. با بهره برداري از اين پروژه، روزانه بيش از 20 ميليون ليتر گازوييل توليدي شركت پالايش نفت اصفهان به كيفيت يورو 5 خواهد رسيد. در حال حاضر و براي استفاده هاي درون شهري روزانه يك و نيم ميليون ليتر گازوييل با استاندارد جهاني يورو 5 در حال توليد و عرضه است.

ضمن آنکه در ارتباط با حذف حدود يك صد هزار بشكه سوخت هاي سنگين از سبد توليدات شركت پالايش نفت اصفهان و توليد فراورده هاي استاندارد زيست محيطي، واحدهاي مربوطه در حال احداث است.

  آيا براي اجراي طرح هاي بهبود كيفيت با مشكلاتي روبه رو بوده ايد؟

در جريان احداث پروژه بنزين سازي كه با هدف بهبود بخشيدن به كيفيت بنزين توليدي انجام مي شد، مشكلاتي از سوي كشورهاي خارجي براي تأمين كاتاليست هاي مورد نياز به وجود آمد. در واقع توليدكنندگان اين كاتاليست حياتي كه تنها دو كشور آمريكا و فرانسه هستند، از تحويل كاتاليست به ايران خودداري کردند.

پالايشگاه اصفهان با حمايت از توليد داخلي و الهام از اقتصاد مقاومتي و با پرداخت هزينه هاي تحقيقاتي پروژه توليد اين كاتاليست خاص، موفق به توليد داخلي و بومي سازي ساخت اين كاتاليست شد.

در حال حاضر كاتاليست ساخت داخل در مجتمع بنزين سازي پالايشگاه اصفهان مورد استفاده قرار مي گيرد و با گذشت سه سال از بهره برداري، كيفيت و كارايي اين كاتاليست تغييري نكرده است.

از ديگر مشكلات مهمي كه بهره برداري از مجتمع بنزين سازي را با چالش روبه رو كرد، عدم تحويل سطح سنج هاي اشعه گاما بود كه با همت و تلاش محققان سازمان انرژي اتمي، سطح سنج هاي داخلي ساخته شد و مورد بهره برداري قرار گرفت. در حال حاضر بيش از 5 سال است كه اين تجهيزات بدون كوچكترين مشكلي در حال بهره برداري است.