همنشینی بزرگان صنعت پتروشیمی در آغاز راهی نو

مشعل: نشست هم انديشي مديرعامل هاي پيشين شرکت ملي صنايع پتروشيمي با مديرعامل جديد اين شرکت با هدف بهره مندي از تجارب بزرگان صنعت پتروشيمي کشور برگزار شد.بهزاد محمدي، معاون وزير نفت و مدير عامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران اين نشست را فرصتي مناسب براي تجديد ديدار با بزرگان صنعت پتروشيمي توصيف و اظهار کرد: در اين هم انديشي دوستانه از نظرها و تجارب شما درباره وضع کنوني، همچنين پيشرفت صنعت پتروشيمي استفاده خواهيم کرد.معاون وزير نفت با اشاره به اينکه قبل از واگذاري واحدهاي پتروشيمي به بخش خصوصي، شرکت ملي صنايع پتروشيمي افزون بر مالکيت و حاکميت، خود متولي توسعه، اجرا و بهره برداري از پروژه هاي صنعت پتروشيمي بود، افزود: هم اکنون اين شرکت در جايگاه حاکميتي، صنعت را به سمت توسعه کلان هدايت مي کند.وي تاکيد کرد: آنچه هم اکنون به ثمر رسيده، حاصل سال ها تلاش شما در صنعت پتروشيمي است؛ پتروشيمي اولويت نخست اقتصاد کشور است و نسبت به ديگر صنايع، درآمدزايي بالايي براي کشور دارد.معاون وزير نفت با اشاره به اينکه 105 موافقت اصولي در شرکت ملي صنايع پتروشيمي صادر شده است، گفت: از اين تعداد، 64 طرح وارد حوزه مهندسي، اجرا و ساخت شده که شامل 6 طرح تأمين خوراک، 5 طرح در حوزه زيرساخت و بسترسازي در دو منطقه عسلويه و ماهشهر و 53 طرح محصول نهايي است که سبب افزايش ظرفيت توليد مي شود.وي افزود: 13 طرح پتروشيمي نيز در سال هاي نزديک به توليد خواهند رسيد.مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي ادامه داد: اميدوارم در حين انجام مأموريتم در اين صنعت از ديدگاه شما نخبگان و پيشکسوتان براي شتاب بخشي هرچه بيشتر به روند توسعه صنعت پتروشيمي استفاده کنم.

NPC مشوق سرمايه گذاران

محمدرضا نعمت زاده نيز در اين نشست، برگزاري چنين جلسات و استفاده از تجربه مديران ادوار گذشته را بسيار مفيد توصيف و تصريح کرد: کشور ما منابع سرشار نفت و گاز را در اختيار دارد، ضمن آنکه صنعت پتروشيمي در ايجاد ارزش افزوده، فناوري و توليد شغل، جايگاهي بسيار ارزشمند دارد. وي با اشاره به اين که صنعت پتروشيمي هنوز هم ظرفيت بالايي براي رشد و پيشرفت دارد، افزود: روند پيشرفت اين صنعت بايد شتاب يابد.نعمت زاده با تأکيد بر اهميت سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي اظهار کرد: همکاري شرکت ملي صنايع پتروشيمي و بخش خصوصي مي تواند روند توسعه صنعت پتروشيمي را شتاب بخشد.

اميدواري به آينده درخشان صنعت پتروشيمي

 عباس شعري مقدم نيز در اين نشست با اشاره به اين که صنعت پتروشيمي تحول بالايي را در زمان مديريت محمدرضا نعمت زاده تجربه کرده است، گفت: در آن دوره، ظرفيت توليد صنعت پتروشيمي رشد چشمگيري را شاهد بود.

وي با اشاره به افزايش تعاملات بين المللي افزود: توليد فناوري هاي روزآمد و سرمايه‎گذاري هاي جديد براي توسعه و پيشرفت هرچه بيشتر صنعت پتروشيمي کشور لازم است.

شعري مقدم به مقام نخست ايران در بهره مندي از مجموع ذخاير هيدروکربوري اشاره و تصريح کرد: صنعت پتروشيمي ايران آينده اي درخشان دارد.

هلدينگ ها آماده همکاري با NPC

عادل نژادسليم نيز در ادامه اين نشست گفت: شرکت ملي صنايع پتروشيمي به دليل جايگاه ويژه مي تواند روابط ميان تمام ارکان صنعت را تحکيم بخشد و به عنوان حاکميت از شرکت هاي فعال در اين صنعت حمايت کند.وي با اشاره به جايگاه حاکميت و نقش شرکت ملي صنايع پتروشيمي گفت: تمام هلدينگ ها نيز آماده همکاري با شرکت ملي صنايع پتروشيمي هستند.نژادسليم با بيان اين که جهش صنعت پتروشيمي از دوران حضور محمدرضا نعمت زاده آغاز شد، گفت: تمام معاونان پس از ايشان نيز تلاش کردند تا پتروشيمي در مسير و جايگاه واقعي خود حرکت کند، هرچند که تحريم ها مسير توسعه را کند کرد، اما همچنان شاهد عملکرد بسيار خوبي در سال هاي اخير بوده ايم.

تمرکز بر توليد فناوري هاي نو

عبدالحسين بيات نيز در اين نشست با اشاره به چالش هاي پيش بيني نشده براي تحقق اهداف برنامه هاي توسعه اي صنعت پتروشيمي گفت: تحول ايجاد شده در سال هاي اخير در اين صنعت بسيار اميدوارکننده است، به نحوي که صنعت پتروشيمي، نخستين گروه تأثيرگذار در اقتصاد کشور است.وي ادامه داد: جايگاه صنعت پتروشيمي کشور هم اکنون پس از گذشت 40 سال از پيروزي انقلاب اسلامي در تأمين رفاه، توليد ثروت، اشتغال و فناوري بسيار ارزشمند، نويدبخش و راضي کننده است.بيات با اشاره به اين که در توسعه صنعت پتروشيمي بايد به تکميل زنجيره ارزش توجه ويژه شود، گفت: به نظر من به عنوان يک کارشناس، از سر چاه نفت، محور توسعه را بايد صنعت پتروشيمي ديد.وي بر لزوم ايجاد پتروپالايشگاه ها تأکيد کرد و گفت: با همکاري هرچه بيشتر دولت و بخش خصوصي مي توان فضاي کسب وکار مناسب تري براي سرمايه گذاران و توسعه گران بخش خصوصي ايجاد کرد.

بيات با اشاره به حمايت همه جانبه شرکت ملي صنايع پتروشيمي از سرمايه گذاران اين صنعت تصريح کرد: اين شرکت مي تواند براي رفع هرگونه عاملي که سبب توقف پيشرفت صنعت از جمله مسائل بانکي، بيمه اي، فاينانس، خوراک، تحويل زمين و ... شود، اقدام مقتضي را انجام دهد.وي با بيان اينکه شرکت ملي صنايع پتروشيمي مي تواند براي ايجاد زيرساخت ها در مناطق و شتاب گيري روند توسعه صنعت پتروشيمي پيشقدم شود، افزود: تقويت روابط بين المللي نيز با کمک وزارت نفت و وزارت امورخارجه، کمک شاياني به پيشرفت صنعت مي کند.بيات همچنين بر تمرکز بر توليد فناوري ها اعم از فناوري کاتاليست ها و توليد محصولات پتروشيمي تأکيد کرد.

جهش دوم صنعت پتروشيمي

سيدمهدي حسيني نيز در اين نشست با اشاره به اينکه صنعت پتروشيمي کشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي پيشرفتي کم نظير داشته است، گفت: ظرفيت توليد اين صنعت قبل از پيروزي انقلاب حداکثر 3 ميليون تن در سال بود، اما در سال هاي گذشته رشدي چشمگير داشته و بسيار شکوفا شده است.وي به اهميت صادرات غيرنفتي کشور اشاره و تصريح کرد: در ميان همه محصولات صادراتي کشور، صنعت پتروشيمي بالاترين درآمدزايي را به خود اختصاص داده است.حسيني به توسعه پارس جنوبي اشاره و تصريح کرد: با وجود خوراک فراوان براي مجتمع هاي پتروشيمي، فرصت بسيار خوبي براي توسعه هرچه بيشتر صنعت پتروشيمي فراهم شده است.وي ادامه داد: همکاري سازمان يافته و علمي ميان شرکت ملي صنايع پتروشيمي و بخش خصوصي به تکميل زنجيره ارزش کمک شاياني مي کند.حسيني با اشاره به اين که ظرفيت تحقق جهش دوم صنعت پتروشيمي وجود دارد، گفت: براي تحقق اين جهش، بايد به بازار محصولات پتروشيمي نگاهي عميق تر داشت.

دور زدن تحريم ها با توسعه صنايع پايين دست

در ادامه اين نشست، اصغر ابراهيمي اصل نيز با اشاره به اين که تلاش هاي بسيار خوبي در صنعت پتروشيمي به ويژه صنايع بالادستي انجام شده است، گفت: هم اکنون بايد سرمايه گذاري بيشتري در صنايع پايين دستي انجام شود.وي همچنين به جذب سرمايه، فناوري هاي نو و به کارگيري بخش خصوصي اشاره کرد و گفت: سرمايه گذاري و توليدات بيشتر در صنايع پايين دست، سبب دور زدن تحريم ها مي شود.نشست هم انديشي مدير عامل هاي پيشين روز يکشنبه (16 دي 97) با حضور بهزاد محمدي، معاون وزير نفت و مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي برگزار شد که مصطفي طاهري نجف آبادي، سيدمهدي حسيني، محمدرضا نعمت زاده، اصغر ابراهيمي اصل، غلامحسين نجابت، عادل نژادسليم، عبدالحسين بيات، عباس شعري مقدم، مرضيه شاهدايي و سيدرضا نوروززاده، مديران عامل پيشين اين شرکت در آن حضور داشتند.