مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي تاکيد کرد:

        پيگيري  راه هاي تامين اعتبار جديد براي طرح هاي پتروشيمي

آيين تکريم از مدير عامل پيشين شرکت ملي صنايع پتروشيمي برگزار شد

مشعل: مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي با اشاره به نشست اخير خود با وزير نفت گفت:  بسياري از طرح ها نيازمند رسيدگي فوري هستند و وظيفه داريم به آنها کمک کنيم؛ به همين دليل پيگيري هايي براي فروش اسناد ارزي و ريالي در طرح هايي که مشکل مالي دارند، آغاز شده است.

 بهزاد محمدي روز دوشنبه (3 دي) در نشست تکريم رضا نوروززاده، مديرعامل پيشين شرکت ملي صنايع پتروشيمي با اشاره به همکاري هاي سابق خود با نوروززاده در پروژه فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي به عنوان مديرعامل اويک و ايدرو، گفت: من چهاردهمين مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي در سال هاي پس از انقلاب اسلامي هستم؛ در حالي که ميانگين حضور مديران عامل در اين سمت سه سال بوده است، اما بايد گفت مهم مدت زمان حضور نيست، بلکه اثر حضور اهميت بيشتري دارد.

وي با بيان اينکه آنچه در اين سال ها درباره جهش دوم صنعت پتروشيمي گفته شده را بايد تفسير دوباره کنيم چراکه مباحث آن شعارگونه شده است، افزود: تنها از اين عبارت استفاده مي شود؛ در حالي که برداشت درستي از آن نشده است. اين هدف را مي توان در چند محور تعريف کرد. نخست بايد پرسيد آن NPC بزرگي که در اين سالها مجري توسعه پتروشيمي بود کجاست؟ چطور است که ما در اين سال ها هم پارو زديم هم سکانداري کرديم ؟ براي ادامه اين مسير به سند و نقشه راه نياز داريم تا از اين ابهام و سردرگمي بيرون بياييم و به جلو حرکت کنيم.

وي با بيان اينکه تهيه سند توسعه و چشم انداز توسعه پتروشيمي يکي از مهمترين و اولين گام هاست که به شکل گيري و باز تعريف و باز آفريني جايگاه NPC کمک مي کند، گفت: روز گذشته بيش از دو ساعت با وزير نفت ديدار داشتم تا برنامه هاي خود را ارائه و از نظرهاي ايشان استفاده کنيم. بسياري از طرح ها نيازمند رسيدگي فوري هستند و وظيفه داريم به آنها کمک کنيم. همچنين پيگيري هايي براي فروش اسناد ارزي و ريالي  در طرح هايي که مشکل مالي دارند، آغاز شده است.

محمدي در عين حال تحول در NPC را منوط به همراهي و تحول در درون اين سازمان هم دانست و گفت: ميزاني از کسالت را در اين مجموعه مي بينم و به نظر سطح انرژي به جاي A در حد C است. سازماني که قبلا من در آن بوده ام مجموعه اي عملياتي بوده و ما هم مديران کت و شلواري نيستيم؛ به همين دليل تلاش مي کنيم تا پا به پاي مديران هلدينگ ها و زيرمجموعه ها و کارکنان پيش برويم.

گردش 76 هزار ميليارد توماني پتروشيمي در اقتصاد

معاون وزير نفت در امور پتروشيمي، با اشاره به گردش 76 هزار ميليارد تومان صنعت پتروشيمي در اقتصاد ايران، گفت: از 53.7 ميليون تن محصولات پتروشيمي، 30.7 ميليون تن قابل فروش به بازار داخلي و خارجي مي شود که 22.4 ميليون تن آن براي صادرات و 8.2 ميليون تن آن براي بازار داخلي است. همچنين درآمد 17 ميليارد دلاري سال 96 محقق شده است. هرچند به نظر مي رسد با توجه به شرايط اقتصادي در سال جاري، مشکلاتي براي فروش محصولات در عرصه بين المللي داشته باشيم. همچنين پيش بيني شده تا سال1400 ميزان توليد به 80 ميليون تن و درآمد از اين محل به 25 ميليارد دلار برسد.

محمدي با اشاره به 102 طرحي که مجوز اجرا دارند، گفت: از اين تعداد تنها 30 طرح بين 20 تا 90 درصد پيشرفت دارند، برخي آغاز شده اند و 43 طرح روي کاغذ مانده اند. در صورت تهيه نقشه راه، بسياري از اختلاف ها و مشکلات دست درکاران اين صنعت، NPC و وزارت نفت برطرف مي شود. در عين حال بايد درباره برخي محصولات همچون متانول که زماني مزيت داشتند هم، تجديد نظر صورت گيرد. به عبارتي درباره محصولات و توانايي کنترل بازار بايد راهبرد توسعه و مزيت هاي رقابت را با هم در نظر بگيريم چرا که در حال حاضر چيني ها و آسياي شرقي ما را در بازار کنترل مي کنند و ما در شرايط انفعالي هستيم.

در اين آيين رضا نوروززاده، مديرعامل پيشين شرکت ملي صنايع پتروشيمي با بيان اينکه در مدت کوتاه حضورم تلاش کردم سازمان توسعه اي همچون NPC را دوباره زنده و احيا کنم، افزود: جز اين هدف، انگيزه ديگري نداشتم تا اينکه قانون منع به کارگيري بازنشستگان اجرا شد و از نظر من فرصت خوبي براي جوانان باز خواهد شد.

او با تاکيد بر اينکه توسعه در کشور منوط به توسعه سازمانهاي توسعه اي نظير ايدرو، ايميدرو و NPC است، افزود: ما در کشورمان منابع بسياري داريم و بايد از خلاقيت ها و ظرفيت هاي موجود بهترين استفاده را ببريم. بارها در ارتباط با شرکت هاي خارجي ديده ام که آنها اگر در ما توانمندي را مشاهده نکنند، پا پيش نمي گذارند. درست است که برجام به ما کمک کرد، اما اگر اين توانمندي ها نبود، حتما شرکت هاي بزرگ براي همکاري با ما پيش قدم نمي شدند.

او با بيان اينکه اين سازمان هاي پيشرو، اعتبار دارند و اعتبار تنها پول نيست، افزود: در سال هايي که در مجلس بودم و در سال هايي که مسؤوليت در قسمت هاي مختلف داشتم، تلاش کردم تا اين سازمان ها را جلو ببرم تا بتوانند اثرگذاري لازم را داشته باشند و پول هاي سرگردان مردم را جمع کنند. در مجلس هم براي آنها زمينه تامن اعتبار را فراهم کرديم و اميدوارم روند رو به رشد اين مجموعه ها ادامه پيدا کند.

 

تشريح عملکرد معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت

حوزه معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت اقدام به ارائه خلاصه اي از عملكرد اين حوزه در زمان تصدي‎گري حبيب الله بيطرف، معاون امور مهندسي، پژوهش و فناوري وزير نفت کرد.

محسن ابراهيمي، رئيس اداره برنامه‎ريزي و سيستم‎هاي اطلاعات مديريت معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت به اهم اقدام‎هاي انجام شده در اين حوزه در حدود 2 سال اخير اشاره و تصريح کرد: ارزيابي و تاييد صلاحيت 17 شرکت اکتشاف و توليد ايراني(E&P) براي مشاركت در قراردادهاي جديد نفتي، ارزيابي و تاييد صلاحيت شرکت‎هاي خدمات تعميرات اساسي، ارزيابي و تاييد صلاحيت 17 شرکت مشاور ايراني و 22 شرکت مشاور خارجي در زمينه مطالعات جامع مخازن نفت و گاز، ارزيابي و تاييد صلاحيت 41 شرکت مشاور ايراني و 18 شرکت مشاور خارجي براي برنامه بازسازي و نوسازي تاسيسات روسطحي بالادستي و ارزيابي و تاييد صلاحيت 13 شرکت عمليات حفاري براي حضور در پروژه‎هاي EPC/EPDاز اقدام‎هاي مهم در حوزه نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرح ها بوده است.

وي از تدوين شرح خدمات و اسناد همسان، استانداردهاي طرح‎ها و پروژه‎ها، فهرست بها و برآوردها و در نهايت نظارت و ارزشيابي طرح ها و پروژه ها خبر داد و از آنها به عنوان ديگر محورهاي مورد بررسي در حوزه نظام فني و اجرايي و ارزشيابي طرح ها ياد کرد.

ابراهيمي از تامين و تجاري‎سازي فناوري به عنوان مهم‎ترين حوزه مورد بررسي معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري ياد کرد و افزود: تجاري سازي فناوري هاي حمايت از ساخت داخل كالا و تجهيزات مورد نياز، محور اصلي مورد بررسي در اين حوزه است که راهبري و پيگيري اجراي قراردادهاي ساخت داخل پروژه ده گروه خانواده كالايي وزارت نفت، از فعاليت‎هاي شاخصي است که در اين دوره از سوي معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري پيگيري شد.

به گفته وي، راه اندازي و تكميل سامانه الكترونيكي واحد وزارت نفت (EP)، ارتباط و تعامل مستمر با بخش هاي سازندگان كالا و تجهيزات نفتي و حمايت قانوني و منطقي از سازندگان داخلي بويژه شركت هاي دانش بنيان، حمايت از راه اندازي نهاد صدور گواهينامه كيفيت كالا و خدمات در جهت حمايت از كالا و تجهيزات توليدي ايران و ارتباط و تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمركات براي ايجاد تسهيلات و استفاده از تعرفه هاي ترجيحي براي كالاهاي خارجي وارداتي كه هنوز امكان ساخت داخل ندارند، از مهم ترين اقدام‎هاي انجام شده در حوزه تامين و تجاري سازي فناوري است.

اين مقام مسئول در ادامه به اقدام‎هاي شاخص انجام شده در حوزه پژوهش پرداخت و گفت: سياست گذاري حوزه پژوهش و ابلاغ مصوبات و مقررات بالادستي، دبيرخانه كميته راهبري اجراي قرارداد پژوهشي در پياده سازي پيوست انتقال فناوري و معماري نظام پژوهش و فناوري وزارت نفت، همكاري رسمي با شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري (عتف) به عنوان عالي ترين مرجع ملي توسعه علوم، تحقيقات و فناوري، حضوردرمجامع و نهادهاي ذي ر بط به عنوان نماينده وزارت نفت،برگزاري جشنواره پژوهش و فناوري وزارت نفت با رويكرد جديد (كاهش هزينه ها و اثربخش کردن برگزاري) و در نهايت گسترش همكاري ها و تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه، از عملکردهاي شاخص در حوزه پژوهش است.

ابراهيمي بر لزوم گسترش همکاري‎ها و تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه تاکيد و از انعقاد قرارداد پژوهشي در حوزه طرح‎هاي كلان اكتشاف با 5 دانشگاه كشور از جمله دانشگاه‎هاي فردوسي مشهد، صنعتي شاهرود، شهيد بهشتي، چمران اهواز و خوارزمي، امضاي تفاهم‎نامه پژوهش با جهاد دانشگاهي امضاي تفاهم‎نامه با وزارت علوم با موضوع حمايت از فرصت‎هاي مطالعاتي در شركت‎هاي اصلي و تابعه وحمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكترا در موضوعات مرتبط با صنعت نفت به عنوان محورهاي مورد بررسي اين حوزه ياد کرد.

وي در ادامه از حوزه فناوري به عنوان چهارمين محور اصلي فعاليت‎هاي حوزه معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري ياد کرد و افزود: نظارت عاليه بر پروژه هاي دانش بنيان بالادست ( 9 قرارداد ميدان محور)، راهبري و نظارت عاليه بر پروژه هاي دانش بنيان پايين‎دست (12 قرارداد انتقال و توسعه فناوري هاي كليدي)، ايجاد هماهنگي موثر و رفع موانع و مشكلات از طريق همكاري هاي مشترك با شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري عتف، تعريف پروژه هاي ميدان محور در سامانه اقتصاد مقاومتي با عنوان پروژه هاي مستقل، كارگروه‎هاي تخصصي در حوزه هاي مرتبط با توسعه فناوري در وزارت نفت، مشاركت در تدوين و ابلاغ دستورعمل‎ها و عضويت در كارگروه‎ها و ارتباط با مراكز فعال در حوزي فناوري و نوآوري خارج از وزارت نفت، از محورهاي مورد بررسي در حوزه فناوري به شمار مي‎آيد.

ابراهيمي ادامه داد: در حوزه نظام مديريت دارايي‎هاي فيزيکي مي‎توان به اقدام‎هاي ارتقاي رويكرد سازماني از نظام نگهداري و تعميرات به نظام مديريت دارايي‎هاي فيزيکي، تدوين استانداردهاي حوزه مديريت دارايي‎هاي فيزيکي، حمايت از ايجاد مركز توسعه مديريت دارايي‎هاي فيزيكي دانشگاه صنعت نفت، حمايت از اجراي پروژه پژوهشي سيستم مديريت خوردگي در شركت ملي گاز ايران، حمايت از ايجاد زيرسرساخت‎ها و انجام پروژه هاي مرتبط با نظام مديريت دارايي هاي فيزيکي و فراخوان واگذاري مديريت بهره‎برداري و نگهداري واحدهاي منتخب به شرکت‎هاي بين‎المللي اشاره کرد.

وي افزود: بازآرايي ساختار سازماني معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري، تمشيت امور مربوط به دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت و رياست كارگروه راهبري احداث ساختمان هاي متمركز نفت (وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران) از ديگر اقدام‎هاي جانبي انجام شده در اين معاونت است.

ابراهيمي به موارد مهمي كه در دو سال گذشته با پيگيري معاونت انجام شده است، اشاره کرد و گفت: حضور در جلسات براي تكميل و راه اندازي فاز اول (ترين يك) پالايشگاه ستاره خليج فارس، پيگيري پيشرفت طرح هاي شركت هاي نفت و گاز پارس جنوبي و طرح هاي شركت متن، مشاركت در نهايي سازي متن پيوست فناوري قراردادهاي IPC و حضور فعال در جلسات شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري (عتف) از جمله اقدام هاي معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري است.

وي ادامه داد: برقراري ارتباط سازنده و تعاملي با سازندگان كالا و تجهيزات نفتي بخش خصوصي و تشكل هاي صنعتي آنها مانند انجمن استصنا و ستصا، انجام حمايت هاي لازم در چارچوب قوانين و اختيارات وزارت نفت از تمام شركت هاي بخش دولتي، عمومي و خصوصي فعال در حوزه هاي مختلف پژوهش، طراحي، ساخت، اجرا و بويژه شركت هاي دانش بنيان، حضور موثر در نمايشگاه هاي بين المللي نفت و گاز تهران، كيش، اهواز، شيراز و تبريز، برگزاري جايزه سرآمدي و بهبود مستمر براساس مدل كيفيت اروپا در چارچوب دستورعمل جديد وزارت نفت و برقراري ارتباط سازنده و متقابل با وزارت صمت و مشاركت در تنظيم قوانين و مقررات سالانه صادرات و واردات، از ديگر اقدام هاي معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري است.