وزير نفت تاکيد کرد:

ضرورت به کارگيري جوانان در بخش هاي مختلف صنعت نفت

وزير نفت بر ضرورت به کارگيري جوانان در بخش هاي مختلف صنعت نفت تاکيد کرد و گفت: ابلاغيه محدوديت چهار ساله براي عهده داري يک سمت بايد هر چه سريع تر اجرايي شود.

بيژن زنگنه روز دوشنبه (26 آذرماه) در نشست مشترک با معاونان قديم و جديد وزارت نفت با قدرداني از معاونان پيشين اظهار کرد: به منظور بهره گيري بهتر از ظرفيت هاي مديريتي در سطوح مختلف، بايد جابه جايي مديراني که چهار سال در يک سمت بودند، اجرايي شود.وي با بيان اينکه تغيير مديران صنعت نفت، حسب قانون منع به کارگيري بازنشستگان انجام شد وگرنه برنامه اي براي تغيير مديران نداشته ام، يادآور شد: در طول سال هاي وزارتم، تلاش کردم مديراني را انتخاب کنم که تا پايان کار حضور داشته باشند.وزير نفت به سهم 5/14درصدي شرکت ملي نفت ايران در لايحه بودجه کل کشور اشاره کرد و با بيان اينکه مي دانم اين رقم بودجه کفاف امور جاري اين شرکت را هم نمي دهد، گفت: دولت هم اکنون براي تامين منابع مالي خود با کمبود روبه روست، بنابراين بايد از راه حل هاي ديگري براي تامين منابع مالي شرکت ملي نفت استفاده کرد.زنگنه همچنين بر ضرورت به کارگيري جوانان در سمت هاي مديريتي تاکيد کرد و با بيان اينکه آقاي کاردر در اين زمينه پيشروست، افزود: مديران در استفاده از جوانان دلهره نداشته باشند و همانند آقاي کاردر که نتيجه خوبي هم گرفتند، عمل کنند.وزير نفت از آقايان علي کاردر، سيدمهدي رحمتي، رکن الدين جوادي، حبيب الله بيطرف، حميدرضا عراقي، رضا نوروززاده و مرضيه شاهدايي به دليل همراهي با وزارت نفت قدرداني کرد و گفت: انتخاب جايگزين ها کار سختي بود.

حميدرضا عراقي، معاون پيشين وزير نفت در امور گاز نيز در اين نشست از همراهي وزير نفت با شرکت ملي گاز ايران در اين سال ها قدرداني کرد و يادآور شد: مقدار گاز توليدي، منابع مالي و نيروي انساني سه مشکل اساسي اين شرکت در ابتداي کار دولت يازدهم بود که با تدابير اتخاذ شده، اين مشکلات هم اکنون برطرف شده است.

وي افزود: مشکل مقدار گاز توليدي با افزايش توليد گاز از ميدان پارس جنوبي، مشکل منابع مالي با نوآوري بند «ق» تبصره 2 بودجه سال 93 و مشکل نيروي انساني نيز با شايسته سالاري در شرکت ملي گاز ايران در پنج سال اخير حل شده است.رکن الدين جوادي، معاون پيشين نظارت بر منابع هيدروکربوري وزير نفت نيز به سال هاي حضور خود در جايگاه مديرعاملي شرکت ملي نفت ايران (92 تا 95) اشاره کرد و گفت: جهش توليد نفت و بازگشت به بازار نفت در مدت زمان کوتاه پس از تحريم، مهم ترين کارهايي بود که در دوره مسئوليتم انجام شد.وي افزود: در دوران تحريم و پس از آن، تصميم هاي شرکت ملي نفت ايران از حالت فردگرايانه به نهادگرايانه تغيير کرد و تصميمات فردي، هيچ جايگاهي در اين شرکت نداشت.مرضيه شاهدايي، قائم مقام پيشين وزير نفت نيز با قدرداني از اعتماد وزير نفت به يک خانم براي سپردن معاونت پتروشيمي و همچنين قائم مقامي وزير نفت اظهار کرد: در دوران مسئوليتم در شرکت ملي صنايع پتروشيمي تلاش کردم انسجام بخش خصوصي و شرکت ملي صنايع پتروشيمي که به دليل خصوصي سازي از بين رفته بود، بازگردد.

 

با حکم زنگنه

معاون برنامه ريزي وزير نفت منصوب شد

وزير نفت در حکمي هوشنگ فلاحتيان را به عنوان معاون برنامه ريزي وزارت نفت منصوب کرد.

در حکم بيژن زنگنه به هوشنگ فلاحتيان آمده است:

«با عنايت به تعهد، خدمات و تجارب جنابعالي، با استعانت از خداوند داناي توانا، به موجب اين حکم به عنوان معاون وزير در برنامه ريزي منصوب مي شويد.اميد است با بهره گيري از تمام ظرفيت خود و همکاري محترم آن معاونت براي تحقق وظايف محوله گام هاي موثري برداريد.انتظار مي رود که در دوره تصدي جنابعالي، در خصوص انضباط بخشي در بودجه چهار شرکت اصلي زيرمجموعه وزارت نفت و به ويژه تنظيم روابط مالي آنها با دولت، ساماندهي و نشر اطلاعات مبتني بر حقوق شهروندي و استقرار دولت الکترونيک در صنعت نفت، اصلاح ساختار براي شفاف سازي بيشتر حوزه هاي کاري آن معاونت و به کارگيري نيروهاي جوان و آموزش نسل جديدي از متخصصان در حوزه برنامه ريزي، قدم هاي جدي تري برداشته شود.از خداوند قادر متعال توفيقات جنابعالي را در انجام وظايف محوله مسالت دارم.»

 

مديرکل امور پژوهش وزارت نفت خبر داد:

پژوهشگران نفتي در جمع منتخبان کشوري

مديرکل امور پژوهش وزارت نفت گفت: نام يک پژوهشگر برتر و دو پروژه پژوهشي وزارت نفت در ميان منتخبان نوزدهمين جشنواره پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار گرفت.مهدي خان بيگي از انتخاب پروژه هاي «شناسايي و ارزيابي منابع شيل گازي در توالي هاي رسوبي ژوراسيک مياني تا کرتاسه زيرين در ناحيه لرستان» و «تدوين دانش فني، طراحي و ساخت ابزار درون چاهي اشعه گاماي طبيعي قابل نصب به سيستم» به عنوان دو پروژه منتخب در جشنواره پژوهش و فناوري کشوري خبر داد.مديرکل امور پژوهش وزارت نفت همچنين به انتخاب پژوهشگر برتر وزارت نفت در مراسم نوزدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برگزيده کشور اشاره کرد و افزود: تنها دو دستگاه اجرايي در ميان منتخبان اين بخش بوده اند که وزارت نفت حائز کسب اين افتخار شد و ديگر برگزيدگان پژوهشي از ميان دانشگاه هاي کشور انتخاب شده اند.وي اين موضوع را نشانه ظرفيت بالاي علمي متخصصان صنعت نفت و تسلط کامل بر مرزهاي دانش در ميان پژوهشگران وزارت نفت دانست.خان بيگي در ادامه به برگزاري «نخستين نمايشگاه معرفي تقاضاي ساخت و توليد تجهيزات، قطعات، مواد و سيستم هاي مورد نياز صنايع کشور» از سوي دبيرخانه شوراي عالي عتف (علوم، تحقيقات و فناوري) در هفته پژوهش اشاره کرد و افزود: با توجه به دستور وزير نفت مبني بر همکاري وزارت نفت با نمايشگاه ياد شده، استفاده از ظرفيت اين رخداد، ساخت و توليد و مشارکت همه شرکت ها و ارکان تابع وزارت نفت در تجميع تقاضاي تجهيزات و تکميل بانک اطلاعات مربوط به اين حوزه، از اقدام هاي مناسب وزارت نفت در اين هفته است.وي ضمن اشاره به طراحي سايت «تستا» از سوي شوراي عالي عتف که با هدف اطلاع رساني تقاضاي ساخت انواع تجهيزات صنعتي، تعداد و مشخصات دقيق فني آنها انجام شده است، از تغذيه اطلاعات گردآوري شده از سوي ارکان پژوهشي در اين سايت در هفته هاي آينده خبر داد.

 

در حاشيه نمايشگاه بين المللي دريايي کيش

ساخت 6 شناور فلات قاره به بخش خصوصي سپرده شد

نمايشگاه بين المللي دريايي با هدف ارائه پتانسيل ها و توانمندي هاي داخلي و آشنايي با توانمندي شرکت هاي خارجي روزهاي 26 تا 28 آذرماه با حضور شرکت هاي دريايي، کشتيراني، خدمات بندري و صنايع فرا ساحل در جزيره کيش برگزار شد. نمايشگاهي که زمينه امضاي 4 تفاهم نامه ميان شرکت هاي داخلي و شرکت نفت فلات قاره را فراهم کرد تا بار ديگر شرکت هاي ايراني با حمايت وزارت نفت از ساخت داخل، توان حضور در عرصه بازارهاي داخلي و خارجي را در شرايط نامناسب بين المللي داشته باشند. شرکت نفت فلات قاره ايران در حاشيه برگزاري نمايشگاه بين المللي دريايي با هدف صرفه جويي و بهره برداري حداکثري از ظرفيت ساخت داخل، 4 تفاهم نامه همکاري با شرکت‎هاي داخلي در زمينه ساخت شناورهاي فراساحل و استانداردسازي خطوط لوله انعطاف پذير امضا کرد.به گزارش «مشعل»، سه تفاهم نامه با شرکت هاي برزين انرژي نوآور، شرکت مرواريد پارسيان کيش و شرکت Batservice-Contractingدر زمينه ساخت داخل شناورهاي فراساحل و يک تفاهم نامه با شرکت پرتو تدبير پارس با عنوان استانداردسازي خطوط لوله انعطاف پذير دريايي منعقد شد.

 

آماده همکاري با شرکت هاي سازنده شناور

حميد بورد، مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران در حاشيه اين مراسم با بيان اينکه امضاي اين تفاهم نامه ها به منظور بهره برداري حداکثري از توان ساخت داخل و صرفه جويي در اجاره شناورهاي مورد نياز اين شرکت صورت گرفته است، گفت: در امضاي سه تفاهم نامه مربوط به ساخت شناورهاي فراساحل و ساخت 6 شناور با ارزش 4/50 ميليون دلار به شرکت هاي ايراني واگذار شده است.وي ادامه داد: اين تفاهم نامه ها سه بعد تامين سرمايه از سوي بخش خصوصي، سازنده و بهره بردار را پوشش مي دهد و انتظار مي رود با بهره برداري از اين شناورها، هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري اوليه جبران شود.بورد همچنين درباره تفاهم نامه استانداردسازي خطوط لوله انعطاف پذير نيز گفت: لوله هاي انعطاف پذير در حوزه فراساحل بسيار گران و پرهزينه است و ضرورت مديريت جامع و نظارت همه جانبه بر آن احساس مي شود.وي تاکيد کرد: اين تفاهم نامه با هدف طراحي و ساخت نرم افزاري براي مديريت جامع خطوط لوله منعقد شده است.به گفته بورد، 2 شرکت حاضر در اين تفاهم نامه ها از مزيت مشارکت با شرکت هاي صاحب نام خارجي در حوزه انتقال فناوري و سرمايه گذاري برخوردار هستند.

مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران در عين حال از تعهد شرکت متبوعش براي حضور حداکثري بخش خصوصي در صنايع فراساحل ياد کرد و گفت: شرکت نفت فلات قاره ايران آمادگي دارد تا با تمام شرکت هايي که در حوزه ساخت شناورهاي ويژه تخصص دارند، همکاري و تعهدات مربوط به اشتغال آنها را تامين کند.وي افزود: هم‎اکنون تعداد شناورهاي خارجي که در کشور فعاليت دارند، در دو سال گذشته به حداقل ممکن رسيده که اميدواريم با امضاي اين تفاهم‎نامه‎ها، همه شناورهاي فراساحلي با مالکيت داخلي به فعاليت خود ادامه دهند.

 

مالکيت تمامي شناورهاي فلات قاره ايراني مي شود

در ادامه، رئيس امور قراردادهاي شرکت نفت قاره ايران نيز در جمع خبرنگاران با تاکيد بر اينکه امضاي اين چهار يادداشت تفاهم در راستاي بخشنامه اخير وزير نفت بوده است، گفت: در بخشنامه مقام عالي وزارت نفت که پايان شهريور ماه ابلاغ شد، ضرورت مالکيت ايراني تمامي شناورهاي عملياتي و خدماتي شرکت نفت فلات قاره ايران تا افق 1400 مورد تاکيد قرار گرفت.سلمان خسروي افزود: با توجه به هزينه هاي ناشي از اجاره شناورهاي عملياتي و خدماتي، شرکت نفت فلات قاره ايران از 2 سال پيش تاکنون، نسبت به جايگزيني شناورهاي خارجي با شناورهاي ايراني اقدام کرده است.وي گفت: با اقدام هاي انجام شده طي همين مدت توانسته ايم تا 30 درصد از شناورهاي فراساحل را در داخل کشور توليد کنيم. اين در حالي است که پيش از اين از تعداد 85 شناور فعال در حوزه شرکت نفت فلات قاره ايران، 95 درصد با مالکيت و پرچم خارجي بوده است.رئيس امور قراردادهاي شرکت نفت قاره ايران افزود: بيشتر اين شناورها در يارد کشتي سازي آبادان و بوشهر ساخته شده و با تداوم روند کنوني، تمامي ظرفيت هاي داخلي مربوط به تعميرات اساسي که هم اکنون بخش عمده اي از آنها خالي هستند، تامين مي شود.وي ادامه داد: اين تفاهم نامه ها، با هدف بومي سازي فناوري مربوط به ساخت اين شناورها و بالا بردن ميزان اشتغال در کشور امضا شده است.رئيس امور قراردادهاي شرکت نفت نفت قاره ايران تاکيد کرد: در اين تفاهم نامه  ساخت 2 فروند شناور مورد تاکيد بوده که در صورت تاييد آنها  از سوي کارفرما، ادامه خواهد داشت.

وي مدت اين تفاهم نامه را سه سال و مبلغ آن را 20 ميليون دلار عنوان کرد.به گفته خسروي، در تفاهم نامه 2 ساله استانداردسازي خطوط لوله انعطاف پذير دريايي نيز که ميان شرکت نفت فلات قاره و شرکت پرتو تدبير پارس منعقد شده، انتقال دانش فني اروپاي غربي در حوزه ساخت اين لوله ها مدنظر بوده است.خسروي متذکر شد: سرمايه گذاري مربوط به اين پروژه از سوي شرکت هاي حمل و نقل ايراني صورت گرفته و مدت انجام آن نيز حدود 3 سال به اضافه 9 ماه در نظر گرفته شده است.

رئيس امور قراردادهاي شرکت نفت نفت قاره ايران در ادامه با بيان اينکه شرکت مرواريد پارسيان کيش نيز يک شرکت صاحب نام در حوزه ترابري دريايي است، گفت: تفاهم نامه منعقد شده با اين شرکت، با هدف ساخت 2 فروند شناور HSTA صورت گرفته که تاکنون از خارج از کشور تامين شده است.وي ادامه داد: اين تفاهم نامه سه ساله بوده و مبلغ آن در حدود 20 ميليون دلار تخمين زده مي شود.