دانستنی هایی درباره خاک گلدان

وقتی گیاهی را می خرید، تولید کننده آن را در گلدانی با اندازه مناسب گذاشته است، اما بعد از یکی دو سال احتمالا ریشه آن به ته گلدان می رسد و در این موقع گیاه از رشد باز می ماند و ضرورت دارد گلدان آن تعویض شود، گلدان و کمپوست مناسب را انتخاب کنین و همچنین اطمینان حاصل کنین که گیاه خوبی در محل جدید جا خواهد گرفت.

 شیوه تعویض گلدان

ابتدا  باید تشخیص دهیم که گیاه به تعویض گلدان نیاز دارد؟ بیشتر گیاهان خانگی در گلدان هایی که برای افراد کم تجربه کوچک به نظر می رسند، بهتر می رویند. اشتباه است گلدان گیاهی را عوض کنیم که نیاز به تعویض گلدان نداشته باشد. بعضی از گیاهان فقط در گلدان های کوچک گل می دهند و بعضی دیگر (مثل بروملیادها) هیچگاه نیاز به تعویض گلدان پیدا نمی کنند.

 نشانه های ظاهری برای تعویض گلدان

الف)  ساقه و برگ خیلی کند رشد می کند، حتی اگر در بهار و تابستان به خوبی تغذیه شود.

ب)خاک زود به زود خشک می شود؛ بنابراین نیاز به آبیاری زیادتر است.

پ) نوک ریشه از ته گلدان بیرون می زند.

 گیاه را به ترتیبی که در زیر شرح می دهیم، از گلدان خارج کنید. اگر ریشه گیاه به ته گلدان رسیده باشد، به جای خاک، توده ای درهم پیچیده از ریشه نمایان می شود. اگر ریشه گیاه به ته گلدان نرسیده باشد، آن را به همان صورت به همان گلدان برگردانید، در این حالت گیاه صدمه ای نمی بیند.

 روش اول تعویض گلدان

 بهترین وقت تعویض گلدان، فصل بهار است. برای این کار، گلدان تازه ای را که کمی از گلدان قبلی بزرگتر باشد، انتخاب کنید. اگر گلدان خیلی بزرگتر باشد، در رشد آن وقفه ایجاد می شود. پیش از گذاشتن در گلدان جدید می توان آن را به چند گیاه مستقل تقسیم کرد و هر یک را در گلدان مستقل قرار داد.

1)  اگر می خواهید گیاه خود را در گلدان کهنه بکارید، باید حتما آن را کاملا تمیز کنید. اگر گلدان نو است، قبلا آن را چند ساعت در آب بخیسانید.

2) اگر گلدان سفالی دارید، سوراخ ته گلدان را با تکه های خرد شده سفال بپوشانید و قدری کمپوست در آن بریزید.

3) گیاه را آب دهید یک ساعت بعد گلدان را وارونه و کاملا خارج کنید. گلدان را به لبه میز بزنید. اگر لازم باشد، با چاقو جدار داخلی گلدان را از خاک چسبیده به آن جدا کنید. با جدا شدن گیاه، گلدان را با دست دیگر بالا بکشید.

4) ریشه ها و باقیمانده های مرده گیاهی را جدا کنید. بعضی قسمت های توده ریشه درهم بافته را با دقت سست کنید. هر نوع ریشه پوسیده را جدا کنید، اما مراقب باشید که به ریشه صدمه زیاد وارد نشود.

5) گیاه را روی لایه کمپوستی قرار دهید که در گلدان جدید ریخته اید و فاصله بین گیاه و گلدان را به تدریج با کمپوست پر کنید. کمپوست باید کمی مرطوب باشد.

6) با انگشتان شست خود کمپوست را بفشارید. باز هم کمپوست بریزید و بفشارید تا با خاک قبلی هم همسطح شود. سرانجام گلدان را چند بار با ملایمت به زمین تقه بزنید تا کمپوست در جای خود قرار گیرد.

گلدان را آب دهیدو به مدت یک هفته در جای سایه دار بگذارید. هر روز به برگ های آن آب بپاشید تا پژمرده نشود. سپس آن را در سکو یا محل خود قرار دهید و طبق روش معمول عمل کنید.

 روش دوم:

به دلایلی چند به ویژه در مورد گلدان های بزرگ ممکن است نخواهید گلدان ها را تعویض کنید یا قادر به اجرای چنین کاری نباشید. در این حالت باید خاک سطح گلدان ها را عوض کنید. برای این کار هر سال در فصل بهار حدود 2 تا 3 سانتی متر و برای گلدان های بزرگ تا 5 سانتی متر خاک گلدان را بیرون بریزید و به جای آن کمپوست تازه اضافه کنید.

 

یک مطلب پُر ملات

خیلی وقت ها پیش آمده، همانطور که دست به آچار شده ایم، دست به ماله و کمچه هم شده ایم. پیش می آید که گوشه ای از ساختمان محل زندگی مان دچار مشکل شده یا کارهای کوچک و جمع و جور بنایی را خودمان بتوانیم انجام دهیم. مطلب پیش روی شما نکاتی درباره همین کارهای جزیی می گوید و آموزش مختصری است برای یکی از اصلی ترین مصالح بنایی یعنی ملات. از نظر نحوه خودگیری، ملات ها به دو دسته هوایی و آبی دسته بندی می شوند. خاصیت چسبندگی در ملات باید حداکثر یکی دو ساعت پس از مصرف در ملات ظاهر شود و پس از ده تا دوازده ساعت به حداکثر خود برسد. ملات باید نفوذ پذیر باشد تا بتواند در قطعات مجاور خود نفوذ کرده وموجب چسبیدن آنها به خود بشود. ملات باید بتواند در مقابل نیروهای فشاری و کششی ساختمان به اندازه کافی مقاوم باشد. حداقل مقاومت فشاری و کششی ملات باید مساوی ضعیف ترین عضو ساختمان باشد، زیرا حداکثر مقاومت  ملات ها را می توان به دو گروه ملات های زودگیر که ماده چسبنده آن گچ است و ملات های دیرگیر تقسیم کرد. ملات های زودگیر بسیار سریع عمل می کنند، به طوری که پس از ۳ تا ۴ دقیقه بعد از آنکه با آب مخلوط شدند، شروع به سخت شدن کرده و بعد از آن ۱۰تا ۱۵ دقیقه پس از مصرف عمل سخت شدن آنها به پایان می رسد.

 ملات گچ و خاک:

ملات گچ وخاک، پر مصرف ترین انواع ملاتهای زود گیراست. خاک مورد مصرف در این ملات، خاک رس است که باید سرند شود. نسبت گچ و خاک در این نوع ملات ۵۰ درصد خاک و ۵۰ درصد گچ است. . مورد مصرف ملات گچ و خاک علاوه بر تیغه های ۵ سانتیمتری، در زیرسازی سفیدکاری نیز استفاده می‎شود. در مورد استفاده از ملات گچ و خاک برای زیرسازی سفیدکاری نخست روی دیوار آجری را قبلاً شمشه گیری و بین فاصله های شمشه گیری را با ملات گچ و خاک پر می کنند. علت پاشیدن گچ وخاک درون آب آن است که تمام ذرات گچ در مجاورت آب قرار گیرد. از ملات گچ وخاک در طاق ضربی نیز استفاده می شود. مصرف ملات گچ و خاک فقط در مناطقی که رطوبت هوا زیاد نیست و اصولاً آب و هوا خشک است مجاز است و در شهرهای مرطوب (جاهای مرطوب) این ملات به سرعت رطوبت هوا را گرفته و فاسد می شود. به علت زودگیر بودن، ملات گچ و خاک را باید به میزان کم ساخت. زمان ریختن خاک به داخل آب تا پایان مصرف آن حداکثر از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه تجاوز نکند. بهترین آزمایش برای میزان پراکندگی خاک درون گچ، رنگ یکنواخت آن است. باید دقت کرد که رگه های سفید گچ و یا رگه های سیاه خاک در مخلوط موجود نباشد.

  ملات گچ:

 از پاشیدن گچ در آب به دست می آید. ملات گچ پس از ۱۰ دقیقه شروع به خودگیری می کند و پس از ۲۵ دقیقه خودگیری آن پایان می پذیرد. دوغاب گچ باید قبل از ۱۰ دقیقه و ملات آن پیش از ۲۵ دقیقه به مصرف برسد. گچ مورد استفاده در ملات گچ،گچ الک شده است. پس از اتمام عملیات اندودکاری یک لایه نازک از ملات گچ کشته را که دارای سرعت خودگیری کمتری است، روی سطح دیوار وسقف اندود می کنند.

  ملات کاهگل:

  برای ساختن ملات کاهگل بعد از درست کردن این مخلوط، مخلوط باید یک تا ۲ روز بماند و دوباره ورز داده شود. رنگ خاک رسی که گرافیت داشته باشد، خاکستری است. خاک رسی که بدون اکسید آهن باشد سفید رنگ است. رنگ خاک رسی که اکسید آهن سه ظرفیتی داشته باشد، سرخ است. رنگ خاک رسی که کربن داشته باشد، تیره است. خاک رسی که اکسید آهن دو ظرفیتی داشته باشد کبود است. برای جلوگیری از ترک خوردن گل به آن کاه اضافه می کنند. برای پایین آوردن درجه انجماد ملات در زمستان و جلوگیری از سبز شدن و رشد علف در آن نمک طعام به آن اضافه می کنند. گل نیمچه کاه دارای کاه کمتری است. برای هر متر مکعب ملات کاه گل حدود ۵۰ کیلوگرم کاه لازم است. برای ساخت سیم گل، دانه های کاه را می کوبند، سپس ریز شده آن را با خاک مخلوط می کنند.  در استفاده از ملات گل حداقل عرض دیوارها ۸۰ سانتی متر است.

   ملات سیمان

مرغوبترین و رایج ترین ملات مورد استفاده در ساختمان ملات ماسه سیمان است. در ساخت ملات ماسه سیمان از ماسه شسته و سیمان استفاده می شود. مقدار سیمان مورد مصرف در ملات ماسه سیمان بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم در متر مکعب است. متداول ترین نسبت ماسه وسیمان در کارگاه ها یک قسمت حجمی سیمان و۵ قسمت حجمی ماسه است. ملات ماسه سیمان را باید به مقدار کم ساخت؛ به طوری که از زمان مخلوط کردن دانه با آب تا پایان مصرف آن حداکثر بیش از ۲ ساعت طول نکشد. اگر ملات ماسه سیمان را با ملات ساز درست می کنیم، حداقل ملات در حدود ۳ دقیقه باید درون ملات ساز بچرخد. اگر ملات را با دست (روش دستی) درست می کنیم، ابتدا باید سیمان و ماسه را با بیل دو بار برگردان کرد. بهترین آزمایش تشخیص برای پراکندگی یکنواخت سیمان در ماسه رنگ یکنواخت آن است. رنگ ملات ماسه سیمان باید متمایل به رنگ سبز باشد. باید حتماً از ساختن آخوره (آبخوره) خودداری کنیم، زیرا آخوره دانه های سیمان را که سبک تر وریزتر بوده همراه آب شسته و به قسمت های پایین ملات برده و یکنواختی سیمان را در ملات از بین می برد و باعث ناهماهنگی ملات می شود.

  ملات آهک:

ملات های آهکی در ایران پیشینه ۳۰۰۰ ساله دارد. ملات گل آهک، ارزان ترین وضعیف ترین ملات و استانداردی برای آن تعیین نشده است. ماده چسبنده در ملات گل آهک، آهک شکفته است. ملات گل آهک یک ملات آبی است و برای رسیدن به مقاومت مطلوب باید در مجاورت رطوبت قرار گیرد. آهک مورد نیاز در ملات گل آهک حدود ۳۰۰ کیلوگرم در متر مکعب است. شفته همان ملات گل آهک است که به آن قلوه های سنگ اضافه می کنند. از شفته بیشتر در پی سازی یا زیر سازی راه ها استفاده می شود. به شفته پر آهک شفته تیزان هم گفته می شود. شفته تیزان برای جاهایی که نیاز به پی قوی و با استحکام بیشتر باشد، به کار می رود. ملات گل آهک و شفته آهکی در هوای گرم ومرطوب سریعتر می گیرد و مقاوم تر می شود. اگر در ملات گل آهک بجای خاک از ماسه کفی استفاده شود، به آن ملات ماسه آهک گفته می شود. از ملات ماسه آهک برای سطوحی که در جوار رطوبت هستند هم می توان استفاده کرد. آهک مورد نیاز در ملات ماسه آهک ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم در مترمکعب ماسه است. ملات ماسه آهک بیشتر در دیوار چینی کاربرد دارد. ملات ماسه آهک تا چندین روز باید مرطوب نگهداشته شود؛ در غیر اینصورت فعل و انفعالات شیمیایی آهک در ملات یاد شده متوقف می شود و ملات می سوزد.

     منبع: کتاب شناخت مواد و مصالح ساختمانی و کتاب اجزای ساختمان و ساختمان تألیف سیاوش کباری

 

 

فرزندان پول تو جیبی برابر باشد یانابرابر

گاهی عدالت قالبی در خانواده، نوعی بی عدالتی است. یعنی فرزندان در سنین و شرایط مختلف، نیازهای متفاوتی دارند. البته چون شرایط زندگی همواره در حال تغییر است، بنابراین تمامی فرزندان، شرایط متفاوت را به خوبی تجربه می کنند. مثلاً در خانواده ما دختر بزرگم پول توجیبی بسیار بیشتری از دختر دومم می گرفت خصوصاً بعد از آن که وارد دانشگاه شد، اما دختر دوم من سه سال آخر دبیرستان را در مدرسه ای درس خواند که شهریه ی بسیار بالایی داشت؛ یعنی او در عمل دید که دریافت پول توجیبی بیش تر خواهر بزرگ ترش بی عدالتی نبود، شرایط آن دو فرق می کرد، بعد از آن که او هم وارد دانشگاه شد، پول توجیبی برابر با خواهر بزرگ ترش دریافت می کند. وقتی والدین نیازهای فرزندان را به درستی ارزیابی کنند و همیشه نشان دهند که آنچه برایشان مهم است، صلاح فرزندان و حفظ حقوق آنهاست، فرزندان آنقدر احساس امنیت می کنند که با خود بگویند: پدر و مادر مرا هم خیلی دوست دارند و آنچه لازم باشد و از دستشان برآید، برایم انجام می دهند. شاید این سؤال مطرح شود که از کجا معلوم که والدین، صلاح هر فرزند را به درستی تشخیص دهند؟ مثلاً شاید از سنی برای فرزند پسرشان پیش بینی هایی بکنند یا سرمایه ای در نظر بگیرند، اما برای فرزند دخترشان نوع دیگر حمایت و هزینه را تقبل کنند. به هر حال دیدگاه های فرهنگی و سنتی بر رفتار والدین تأثیر می گذارد که همیشه هم درست نیست. هر وقت والدین با خود بگویند من در این موقعیت چه فکری می کنم؟ و چرا این فکر را می کنم؟ دلایل من برای درستی فکرهایم چیست؟ و آیا می شود در این مورد فکرهای دیگری هم داشت؟ آن وقت تا حد زیادی نسبت به موقعیت فرزندانشان و نیازهای آنان با بصیرت بیش تری برخورد خواهند کرد و نیز این پیام را به فرزندانشان خواهند داد که نگرش ها و تصمیمات آنها نه به خاطر تعصبات و سرسختی ها بلکه بر اساس فکرهای منطقی و در نظر گرفتن واقعیت های محیطی است، همین به فرزندان امنیت می دهد که: آنها تا حدی که می توانند مرا حمایت می کنند....

 

اگر فرزندی وسیله ای بخواهد و پول کافی نداشته باشد والدین چه باید بکنند؟

ممکن است فرزند ما بخواهد وسیله گرانی بخرد و شاید لازم باشد هفته ها و یا حتی ماه ها پول خود را پس انداز کند. در این مورد چگونه برخورد کنیم؟ باید توجه داشته باشیم که هدف از دادن پول توجیبی، جلب مشارکت کودک است نه وارد کردن فشار بر او، بنابراین در صورتی که کودک 3 تا 4 ساله شما واقعاً به خرید آن کالا تمایل دارد و برای این کار نیز در حال پس انداز کردن است، بعد از یک هفته یا حداکثر 10 روز شما می توانید به عنوان تشویقی برای موفقیت او در پس انداز، بقیه پول مورد نیاز را به او بدهید، اما در صورتی که وسیله ای را می خواهد و در عین حال نمی تواند از خرید روزانه خوراکی نیز دل بکند و در نتیجه پس اندازی هم ندارد، لزومی ندارد در این مورد به او کمک کنید. البته گاهی اوقات کودک با پس انداز کردن یکی دو هفته ای، توانایی خرید آن کالا را پیدا می کند. در این گونه مواقع پیشنهاد می شود برای تشویق کودک در مدتی که پولش را جمع می کند، یکی دو بار خوراکی مورد علاقه اش را که معمولاً خودش با پول توجیبی اش تهیه می کند، به عنوان جایزه بخرید. البته با افزایش سن کودک، مدت زمانی که او می تواند پولش را پس انداز کند و در عین حال نیازی به کمک نداشته باشد، افزایش می یابد.

ادامه دارد...