سرپرست مهندسي طرح تاسيسات تقويت فشار گاز  از پروژه های اين بخش مي گوید

پيش به سوی فناوری های برتر

مشعل - «مهندسي» ركن اساسي و بنيادين در اجراي پروژه هاي صنعتي است و براي انجام طراحي درست و بهينه، رعايت اصول و استانداردهاي ملي و بين المللي نقشی حياتي دارد. مهندسي طرح تاسيسات تقويت فشار گاز، افزون بر احداث ايستگاه هاي متعدد روي خطوط لوله سراسري و طي رويه هاي قانوني و اداري زمان بر براي انتخاب پيمانكاران، بايد پروژه ها را مطابق برنامه زمان بندي به بهره برداري برساند. تعامل با حجم بالاي دست دركاران پروژه ها در داخل و بيرون سازمان و پاسخگويي به فوريت و اولويت پروژه هاي ابلاغي، نيازمند برخورداري از نيروي انساني كافي و متخصص است.

مرضيه حسين پور، سرپرست مهندسي طرح تاسيسات تقويت فشار گاز در اين گفت وگو ضمن تشريح وضعيت پروژه هاي جاري، از به كارگيري فناوري هاي نو در ايستگاه ها خبر داده است.

  بخش مهندسي در طرح ايستگاه هاي تقويت فشار گاز چه وظايفي به عهده دارد؟

اجراي پروژه هاي جديد، بخش عمده اي از فعاليت هاي بخش مهندسي به شمار مي رود. اين دسته از پروژه ها پس از ابلاغ مديريت برنامه ريزي، وارد مرحله طراحي پايه شده و پس از انتخاب پيمانكار اجرايي و طي مراحل EPC تا بهره برداري ادامه مي يابد.

   آيا مسئوليت هاي بخش مهندسي پس از تحويل ايستگاه به بهره بردار به پايان مي رسد؟

خير، تيم مهندسي براي رفع هرگونه اشكال احتمالي در عملكرد ايستگاه همواره در كنار بهره بردار است و پشتيباني فني و تخصصي از پروژه تا زماني كه ايستگاه در مدار است، ادامه خواهد يافت.

   از پروژه هاي جاري برایمان صحبت كنيد. هم اكنون چند پروژه در دست اجرا داريد؟

طرح ايستگاه ها از پركارترين طرح هاست. درحال حاضر سه ايستگاه روي خط دهم به همراه دو ايستگاه روي خط ششم براي طراحي و ساخت به طرح تاسيسات واگذار شده است.

   اين ايستگاه ها در چه مرحله اي قرار دارند؟

برنامه ريز ي كرده ايم كه امسال مهندسي پايه، ژئوتكنيك، نقشه برداري و تهيه اسناد مناقصه را با كمك مشاور به پايان برسانيم. در مرحله بعد هم با كمك مشاور، پيمانكار EPC را انتخاب خواهيم كرد تا كار احداث 5 ايستگاه از طريق تعريف دو پروژه در خطوط دهم و ششم ومطابق برنامه ريزي شركت ملی گاز ایران به پایان برسد.

   درباره اهميت ايستگاه هاي خط ششم سراسری هم صحبت كنيد.

این ايستگاه ها، از نخستین ايستگاه ها در خط ششم سراسري به شمار مي آيند كه بايد با اولويت بسيار بالا نسبت به ساير پروژه ها به مرحله EPC وارد شوند. بنابر اهميتي كه راه اندازي سريع اين خط راهبردی در برنامه هاي شركت گاز دارد، تصميم داريم همزمان با ارزيابي كيفي 60 شركت كه در مناقصه عمومي اعلام آمادگي كرده اند، رويه هاي مرتبط براي تهيه اسناد مناقصه را نيز طي كنيم تا هرچه سريع تر پيمانكار EPC مشخص شود. اين رويه براي هر پنج ايستگاه درحال اجراست و تلاش مي كنيم در تعامل مستمر با گروه قراردادهاي شركت، تحصيل اراضي امور حقوقي و مشاور، كار را به پيش ببريم. ضمن آنكه طراحي پايه این ايستگاه ها نيز تا پايان تابستان امسال به پايان مي رسد.

   احداث ايستگاه هاي خط هشتم سراسري، نیز از پروژه هاي مهم طرح به شمار مي آيد. درباره پيشرفت اين پروژه ها توضيح دهيد.

با توجه به اينكه طراحي پايه این ایستگاه ها قبلا انجام شده است، هم اكنون با همكاري مشاور و پيمانكار EPC در حال پایان مرحله مهندسي اين دو پروژه مهم هستيم. اگرچه مرحله تامين كالا با توجه به شرايط ويژه كشور با موانعي روبه رو شده است، اما تلاش مي كنيم تا پايان امسال پروژه ها را به بهره برداري برسانيم.

 پروژه بهينه سازي طراحي ايستگاه هاي تقويت فشار (Feed) به لحاظ اهميتي كه در ايجاد بهبود ايستگاه ها دارد، از اهميتي كليدي براي شركت ملي گاز ایران برخوردار است.

    چه دستاوردهايي در اين باره حاصل شده است؟

اين پروژه با همكاري مشاوران خوشنام و معتبر داخلي و خارجي درحال انجام است. هدف از تعريف اين پروژه، بهينه سازي فناوری های موجود در طراحي و عمليات ايستگاه هاست و قصد داريم علاوه بر استفاده از فناوري هاي نوين، نقاط ضعفي را كه در مراحل طراحي يا بهره برداري وجود دارند، استخراج و مرتفع كنيم.

مدت زمان اجراي فاز نخست اين پروژه 9 ماه پيش بيني شده كه از اسفند آغاز و تاكنون پيشرفت خوبي داشته است.

   با توجه به حجم بالاي فعاليت ها، تعامل مستمر و پردامنه با كنشگران گوناگون در پروژه و ضرورت طي كردن سريع رويه هاي پيماني و اداري براي تحقق زمان بندي پروژه ها، چه عواملي باعث كندي روند پروژه ها مي شوند؟

ملموس ترين مشكل در بخش مهندسي، ناكافي بودن منابع انساني است. درحال حاضر بخش مهندسي چند پروژه را به‎صورت همزمان جلو مي برد؛ درحالي كه زمان اداري محدود است و كاركنان موظف هستند تمام كارها را در مدت زمان 8 ساعت به پایان برسانند. اگرچه اغلب همكاران ما بيش از 10 ساعت در روز كار مي كنند، اما به دليل تعدد پروژه ها و انبوه مسائل پيچيده فني و اداري مرتبط با آن، باز هم با كمبود وقت روبه رو مي شويم. براي رفع اين مشكل بهتر است هنگام تعريف هر پروژه، منابع انساني مورد نياز هم به تناسب اهميت عمليات تخصيص پيدا کند.

 به نظرم بهتر است پروژه ها همراه منابع انساني به مجري طرح واگذار شوند تا دقيقا مشخص شود هر پروژه با چه تعداد نيرو بايد به سرانجام برسد.

   با توجه به تخصصي بودن علوم و فناوري ها در پروژه هاي طرح ايستگاه ها، حضور كارشناسان از ساير بخش هاي سازمان چقدر مي تواند براي پروژه هاي شما مفيد فايده باشد؟

طبيعي است كه نيروهاي ساير طرح ها نمي توانند همچون همكاراني كه سال هاست در ايستگاه ها مشغول كارند، ايفاي نقش كنند، اما بايد توجه كنيم كه اكثر كاركنان صنعت گاز كاربلد و زبده اند كه دانش و تجربه را با هم درآميخته و از اين قابليت برخوردارند كه در كمترين زمان ممكن با ديسيپلين هاي طرح هاي ديگر تطابق پيدا كنند. ضمن آنكه مهندسان طرح ايستگاه ها هم قادر به هدايت و بهره برداري حداكثري از ظرفيت منابع انساني هستند و چنانچه دوستاني به عنوان همكار به پروژه هاي ما كمك كنند، مسلما از تمام توانشان براي تحقق پروژه ها در زمان مورد نظر استفاده خواهد شد.