مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در گفت وگو با مشعل تاکید کرد:

تعمیرات اساسی از ارکان مهم تولید ایمن

مشعل: اورهال یا همان تعمیرات اساسی از موارد موثر بر تحقق برنامه مصوب تولید است. محمد کوتی، مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با یادآوری این نکته می گوید: استمرار و تولید ایمن و نگهداشت تولید در سقف تعیین شده از جمله هدفگذاری های ما در این مسیر است. وقتی می گوییم کارخانه ای به موقع اورهال نرفته، یعنی کارآیی آن پایین آمده است. هر کارخانه ای که به اورهال رفته، انتظار این است که کارایی آن بهتر باشد و معمولا همین گونه است. بنابراین این اقدام ها در افزایش تولید، نگهداشت تولید و استمرار آن بسیار موثر است. به بهانه تعمیرات اساسی در مناطق نفت خیز جنوب با محمد کوتی گفت وگویی داشتیم که در ادامه می آید:

  ابتدا درباره روند موجود تعمیرات اساسی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب توضیح دهید.

براساس برنامه ریزی انجام شده، تعدادی از کارخانجات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در برنامه تعمیرات اساسی قرار گرفت که این اقدام با درنظرگرفتن همه جوانب به عنوان مثال از چاه تا مقصد که مقاصد ما پالایشگاه و صادرات است، در نظرگرفته شده است. یعنی فقط تجهیز را در نظر نمی گیریم.

 برنامه ریزی برای تعمیرات اساسی کارخانه ها در سطح مدیریت تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب انجام می شود؟

این برنامه ریزی مدون فقط در سطح شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب هماهنگ نشده است؛ بلکه در سطح وزارت نفت و مدیریت نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران، هماهنگی تنگاتنگی برای این مساله داشتیم؛ چون تعمیرات اساسی یک کارخانه تنها مرتبط با شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نیست و بر صادرات، خوراک پتروشیمی ها، پالایشگاه ها، گاز شهری و.. تاثیرگذار است. بنابراین همه این موارد برای تعمیرات اساسی در سطح بالای وزارت هماهنگی شده و براساس یک برنامه مدون است که مطابق آن شروع و خاتمه تعمیرات اساسی در سطح شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب مشخص  می شود.

 چه نکاتی در سطح کارکنان برای تعمیرات اساسی مورد توجه قرار می گیرد؟

آنچه در پروسه تعمیرات اساسی برای ما مهم است، رعایت نکات ایمنی است. ایمنی افراد و تاسیسات سرلوحه کار است. رعایت نکات زیست محیطی جزو اولویت های ماست و در برنامه لحاظ شده است.

 اهمیت تعمیرات اساسی در کارخانه ها چیست؟

دوران اورهال برای ما به عنوان یک فرصت تلقی می شود، دورانی که حتی ساعت های آن هم برای ما ارزشمند است و چون در برنامه عملکرد سازمان موثر است، باید سرعت عمل را هم رعایت کنیم. سرعت عمل، ناقض رعایت نکات ایمنی نیست. همکاران به صورت 24 ساعته کار کردند و تا اینجا 100 درصد برنامه محقق شده  و تجربه ای برای برنامه های دیگر ما در آینده است. تمام تجهیزات در گستره مناطق نفت خیز جنوب شناسنامه دارند که بر آن اساس از زمان احداث تا اورهال مشخص شده است.

    در تعمیرات اساسی چهار کارخانه اخیر یک رکورد 14 روزه زده شده است.تعداد افراد زیادتر نشده و تجهیزات هم همان است، چگونه در این زمان کوتاه انجام شد؟

همه عزیزان به صورت 24 ساعته پای این کار بودند و بدون تعطیلی این کار را به ثمر رساندند.

اهمیت تعمیرات اساسی در استمرار تولید ایمن، پیشگیری از حوادث و گازسوزی و همچنین کاهش آلودگی و حفظ محیط زیست مشخص است. بنابراین انجام به موقع آن طبق برنامه اهمیت دارد. وقتی موعد اورهال می رسد، یعنی اینکه باید بازرسی و اقدام های مورد نیاز انجام شود. تمام تجهیزاتی که اورهال می شود تا قبل از آن در سرویس قرار داشته، اگر قرار است صبر کنیم دستگاه از کار بیفتد و بعد سراغ آن برویم دردسرساز می شود و خطرات آن بالا می رود و هزینه و خطرات عملیاتی نیز چند برابر می شود. افزون بر آن برای اینکه تجهیزی به اورهال برود، یک سری اقدام های اداری باید صورت گیرد، مثل انتخاب پیمانکار، الزام های اچ اس ای، دریافت مجوزها، هماهنگی با امور بین الملل، پالایشگاه ها، شرکت گاز و...

اگر برنامه ریزی مشکل داشته باشد، روند تعمیرات اساسی هم با مشکل مواجه می شود. بنابراین دانش فنی متخصصان مناطق نفت خیز پشت این مساله است.

    آیا بعد از نهایی شدن تعمیرات اساسی نظارتی هم از ستاد بر آن می شود؟

در کار تیمی مناطق نفت خیز، از تخصص های مختلف استفاده می شود و کار بعد از تعمیرات اساسی، از سوی تیمی از متخصصان چک و بازرسی می شود و در صورت تایید، به سرویس می آید. بنابراین تعمیرات اساسی از ارکان مهم در تولید ایمن و استمرار آن به شمار می رود.

    تعمیرات اساسی چه تاثیری بر تولید دارد؟

اورهال لزوما برای افزایش تولید نیست؛ از موارد موثر بر تحقق برنامه مصوب تولید  به شمار می رود. استمرار و تولید ایمن و نگهداشت تولید در سقف تعیین شده از جمله هدفگذاری های ما در این مسیر است. وقتی می گوییم کارخانه ای به موقع اورهال نرفته، یعنی کارایی آن پایین آمده است. هر کارخانه ای که به اورهال رفته، انتظار این است کارایی آن بهتر باشد که معمولا همین گونه است. بنابراین این اقدام ها در افزایش تولید، نگهداشت تولید و استمرار آن بسیار موثر است.

    چه کارخانه های دیگری در نوبت تعمیرات اساسی قرار دارند؟

همه کارخانه ها و تاسیسات در برنامه تعمیرات اساسی دوره ای هستند.

    اکنون اوضاع تولید در شرکت ملی مناطق نفت خیز چگونه است؟

تولید، حداکثری و مناسب است و مشکلی نداریم. تولید طبق برنامه ابلاغ شده از سوی شرکت ملی نفت استمرار دارد.

قدردانی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از کارکنان تعمیرات

بیژن عالی پور، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ضمن تقدیر و تشکر از کارکنان گفت:تعمیرات اساسی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب براساس هماهنگی های انجام شده در سطح بالای شرکت ملی نفت ایران تعریف شده است. اورهال در مناطق نفت خیز جنوب با توجه به قدمت و تاریخ نفت کشور که 110 سال پیش اولین چاه تولیدی شد، اهمیت بسیار زیادی دارد.

خوشبختانه تعمیرات اساسی در مناطق نفت خیز جنوب از چند ماه قبل آغاز شد و همه کارها در این مسیر طبق برنامه و با کیفیت در حال انجام است و از برنامه هم جلوتر هستیم. همانگونه که رکورد 14 روزه در تعمیرات اساسی چهار کارخانه رقم خورد.

در این مسیر نباید از سختی کار کارکنان غافل بود که در خوزستان با هوای بالای 60 درجه و گردوغبار، فرسودگی تاسیسات و...توانستند طبق برنامه و با کیفیت، کارها را به سرانجام برسانند که از همه آنها قدردانی و تشکر می کنم.

 

ادامه مصاحبه صفحه 10

  خوزستان؟

استانی هست که در بین استان های کشور، متاسفانه جزء آخرین هاست؛ درصورتی که قبلا جزء سه استان برتر بود.

  سمت مدیرعامل مناطق نفت خیز جنوب؟

دوست دارم، می توانست علاوه بر تولید نفت به مردمان فقیر ساکن در اطراف چاه های نفت هم کمک کند تا وضع زندگی بهتری را داشته باشند.

  رکن الدین جوادی؟

مدیری بسیار مسلط، کاری و کاردان

 علی کاردر؟

مدیر و آدم بسیار خوب و با صداقت

  بختیاری ها؟

هم آدم خوب دارد و هم آدم بد

  قانون بازنشستگی؟

قبلا هم عرض کردم به حال من فرقی نمی کند، اما قانون باید افراد متخصص را استثنا می کرد.

  افزایش تولید؟

بهترین ساعات کاری من

 حیدر بهمنی؟

فردی که به کار خود مسلط بود و از سطح پایین کاری رشد کرد.

 محسن پاک نژاد؟

مدیری هست که با رفاقت و صمیمیت کار می کند.

  رگ سفید؟

بهترین و بدترین خاطره من

 محمودآباد؟

برای خانواده ها جای خوبی است، برای من نه، فکر می کنم رفتم زندان!

  اضافه کار؟

برای من فرقی نمی کند، اما دوست دارم به افرادی که اضافه کار می کنند، پرداخت شود.

 شبکه های اجتماعی؟

اصلا علاقه ای ندارم، حتی پیامک زدن را هم دوست ندارم، موبایلم مال زمان تیغعلی شاه است!!! (خنده) خودم را درگیر این مسایل نمی کنم! اگر کسی بخواهد مطلب یا عکسی تحت قالب شبکه های مجازی برایم ارسال کند، از همکاران مورد اعتمادم یا اعضای خانواده کمک می گیرم.

  ورزش؟

متاسفانه اصلا وابدا اهل ورزش نیستم، راستش را بخواهید وقت برای ورزش ندارم، من اصولا هیچ موقع کار باقی مانده ندارم، هر موقع برای ماموریت به تهران می روم، شب حتما خودم را به اهواز می رسانم، به دفتر رفته و کارها را انجام می دهم تا روز بعد کارها به خوبی توزیع شود و اصطلاحا کار به واسطه من روی زمین باقی نماند، همین الان و قبل از مصاحبه هم دیدید که این کار را انجام دادم.

 تا حالا شده انتصابی کنید که بعد پشیمان شوید از انتخابی که داشتید؟

بله، البته خیلی کم در حدود دو سه نفر

  بالعکس؟ برکنار کنید و پشیمان شوید؟

(فکر می کند) نه! چون قبل از این کار همه جوانب را می سنجم.

  مصاحبه با ما چطور بود؟

بسیار لذت بردم

 خسته شدید؟

هرگز.